Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜCALAR Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜCALAR Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM."— Sunum transkripti:

1 YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜCALAR fatihy@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM 410

2 1. BÖLÜM YAZILIM KALİTESİ ve GÜVENCESİNE GİRİŞ YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi 2

3 Yazılım Nedir? Yazılım Hatası, Kusuru ve Başarısızlığı Yazılım Hata Nedenlerinin Sınıflandırılması Yazılım Kalitesi Nedir? Yazılım Kalitesini Belirleyen Özellikler Yazılımda Kalite Güvencesi ve Amaçları Yazılımda Kalite Sorunları Kalite Sistemi, Yönetimi Kalitenin Maliyeti En İyi Pratikler Yaklaşımı SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) Genel Bakış… 3

4 Yazılım Nedir? YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimi, hem de kullanıcı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan programlara “yazılım” diyoruz. IEEE yazılımı: “Bir bilgisayar sisteminin işleyişi ile ilgili kodların, prosedürlerin, verilerin ve dokümanların oluşturduğu bütün” olarak tanımlar. Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir; Sistem Yazılımları (System Software) Uygulama Yazılımları (Application Software) 4

5 Yazılım – Temel Kavramlar YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Error: : Programcının kod yazarken yaptığı hata. Fault: Bu error sonucu kod içinde oluşan hata. Failure: Yazılım ürününü çalıştırdığımızda, fault un bir sonucu olarak ürünün gözlenen yanlış davranışına “failure” diyoruz. 5

6 Yazılım Hata Nedenlerinin Sınıflandırılması YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım geliştirme sürecinin adımlarına uygun olarak, yazılım hata nedenlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: Gereksinimlerin hatalı tanımlanması, Müşteri-geliştirici arasındaki iletişim başarısızlığı, Yazılım gereksinimlerinden kasıtlı sapmalar, Mantıksal tasarım hataları, Kodlama hataları, Kodlama standartları ve dokümantasyona uymama, Test sürecinin eksiklikleri, Kullanıcı arayüzü ve prosedür hataları, Dokümantasyon hataları. 6

7 Yazılım Üretiminde Sorunlar YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi 1970lerin sonları ve 1980’lerin başlarında ABD’de yapılan ve yüzlerce büyük yazılım projesini değerlendiren çeşitli araştırma ve anketlere göre: Başarılı sonuçlanan projelerin oranı: % 4 - % 5 Kısmen başarılı projelerin oranı: % 40 - % 45 Tamamen başarısız projelerin oranı: % 50 - % 55 7

8 Yazılım Üretiminde Sorunlar (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi 1990’lar boyunca çok yavaş bir düzelme gözlendi. 21. yüzyıl başında, 20 yıl öncesine göre iyileşme var. Ancak sistematik sorunlar halen devam etmektedir. 2001’de, ABD’deki projelerin %53’ü başlangıçtaki tahminlerden %189 oranında sapma gösterdi. Yazılım projelerinin bütçe gerçekleşme performansları iç karartıcı olmaya devam ediyor. 8

9 Yazılım Üretiminde Sorunlar (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi The Standish Group’un 2000 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre yazılım projelerinin; % 90’ında gecikme var. % 50’sinde bütçe aşımı gerçekleşmiş. % 50’sinde müşteri isterleri tam karşılanamamış. % 20’si sonuçlanmadan iptal edilmiş. 9

10 Yazılım Üretiminde Sorunlar (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi The Standish Group’un 2004 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre yazılım projelerinin ; 10

11 Gerçek Proje Başarısızlık Örnekleri YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi 11 YılŞirketSonuç (Maliyetler ($)) 2005Hudson Bay Co. (Kanada)Envanter sistemi ile ilgili problemler, 33.3 milyon $ kayba neden oldu. 2004-05Inland Revenue (İngiltere)Yazılım hataları, 3.45 milyar $ fazla vergi-kredi ödemesine neden oldu. 2004Avis Europe PLC (İngiltere)ERP sistemi, 54.5 milyon $ ödendikten sonra iptal edildi. 2004Ford Motor Co. Satın alma sistemi, 400 milyon $’lık dağıtım maliyetine neden olması yüzünden iptal edildi. 2004J Sainsbury PLC (İngiltere) Tedarik-zinciri yönetim sisteminden, 527 milyon $’lık dağıtım maliyeti nedeniyle vazgeçildi. 2004Hewlett-Packard Co.ERP sistemi ile ilgili problemler, 160 milyon $ kayba neden oldu. 2003-04AT&T WirelessCRM güncelleme problemleri, 100 milyon $ gelir kaybına yol açtı. 2002McDonald’s Corp.Bilgi-satın alma sistemi, 170 milyon $ ödendikten sonra iptal edildi. 2002Sydney Water Co. (Avustralya)Faturalama sistemi, 33.2 milyon $ ödendikten sonra iptal edildi. 2002CIGNA Corp.CRM sistemi ile ilgili problemler, 445 milyon $ gelir kaybına yol açtı. 2001Nike Inc.Tedarik-zinciri yönetim sistemi, 100 milyon $ harcama sonrası iptal edildi. 2001Kmart Corp.Tedarik-zinciri yönetim sistemi, 130 milyon $ harcama sonrası iptal edildi.

12 Yazılım Projelerindeki Başarısızlık Nedenleri YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Gerçekçi olmayan ya da açıkça belirtilmemiş proje hedefleri, Gerekli kaynaklar ile ilgili hatalı tahminler, Kötü bir şekilde tanımlanmış sistem gereksinimleri, Proje durumunun kötü raporlanması, Yönetilmeyen riskler, Müşteriler, geliştiriciler ve kullanıcılar arasındaki zayıf iletişim, Olgunlaşmamış teknoloji kullanımı, Proje karmaşıklığının dikkate alınmaması, Özensiz geliştirme uygulamaları, Kötü proje yönetimi, Kurumsal paydaşlara ilişkin siyaset, Ticari baskılar. 12

13 Yazılımda Kalite - Giriş YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite konusu… Yazılımda kalite güvencesinin önemi; değişen teknolojik farklılıklar, kıtalararası ticaret sınırlamaları, ürün güvenilirliğinde artan riskler, şartname hükümleri, artan maliyetler, 13

14 Kalite Kavramı YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite, “ihtiyaçları karşılayabilme yeteneği” (Edwards Deming, 1968). Kalite, “sıfır hata ile müşteri gereksinimlerinin karşılanması” (Crosby, 1979). Kalite, “ilk seferde doğrusunu yapmaktır” (Price, 1985). Kalite, “amaca uygunluk” (Juran, 1988). Kalite, “tanımı zor, tanıması kolay, ölçülmesi imkansız” (Kitchenham, 1996). 14

15 Kalite Kavramı (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite, “ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isterlerine cevap veren bir üretim sistemidir” (JIS- Japon Standartları Enstitüsü). Kalite, “tabiatinda var olan özelliklerin gereksinimleri karsilama derecesidir” (ISO 9001:2000). Kalite, “bir ürünün veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine yönelik özelliklerin bütünüdür.” (IEEE). 15

16 Kalite Kavramı (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Bir ürünün kalitesi denildiğinde akla gelecek önemli kalite kriterleri; kullanıcı isterlerine cevap verebilme, hata sayısını en aza indirme, arızaları çabuk giderme, satış sonrası destek, ürün geliştirme sürekliliğini sağlama. 16

17 "Kalite" Mitleri YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi “Kalite soyut bir kavramdır ve ölçülemez.” Kalite, uygunsuzluğun maliyeti (hata maliyeti) ile ölçülebilir. “Bizim işimiz diğerlerinden farklı”, “Daha iyisini yapmanın maliyetini şu an için karşılayamayız.” Kaliteyi bastan sağlamanın (hata önleme) maliyeti, sonradan sağlamaya çalışmanın (hata bulma ve düzeltme) maliyetinden daha azdır. 17

18 "Kalite" Mitleri YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi “Kalite problemlerine en alt kademede çalışanlar sebep olur” En alt kademede çalışanlar, daha üst kademede çalışanlardan daha az hata maliyetine sebep olur. “Kaliteyi, kurumların Kalite Bölümleri başlatır.” Kalite anlayışı üst yönetim seviyesinde başlar ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir. 18

19 Kalite Kavramları YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite kontrol; kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleri, Kalite güvencesi; ürün veya hizmetin kalitesi için, belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güvenin sağlamasına yönelik planlı ve sistematik faaliyetlerin toplamı, Kalite yönetimi; genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını tespit eden ve uygulayan bölümü, Kalite sistemi; kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, işlemler ve kaynakların oluşturduğu bütün, 19

20 Kalite Kavramları (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite denetimi; kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçların, planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir. 20

21 Kalite Nasıl Sağlanır? YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Geleneksel Anlayış: Hata Ayıklama "Kalite Kontrol" Bir ürün veya hizmetin tanımlanmış gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının tespitinde kullanılan teknikler ve uygulanan faaliyetler. Ürün/hizmet üzerinden kaliteyi sağlama anlayışı. Gelişmiş Anlayış: Hata Önleme "Kalite Güvence" Bir ürün veya hizmetin tanımlanmış gereksinimleri karşılanmasını yeterli derecede güvence altına almak için gerekli olan, tüm planlanmış ve sistematik faaliyetler Ürünü/hizmeti oluşturan sistem üzerinden kaliteyi sağlama anlayışı. 21

22 Kaliteli Yazılım Ne Demektir? YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kabullenilebilir hata seviyesinde, Gereksinimleri karşılayan, Amaçlanan kullanıma uygun, Zamanında tamamlanmış, Belirlenen bütçe sınırları içinde gerçekleştirilmiş, Standartlara uyumlu, Bakımı sağlanabilen yazılımdır. 22

23 Yazılım Kalitesini Belirleyen Özellikler YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım kalitesini belirleyen özellikleri 3 ana başlık altında toplayabiliriz; Yazılımın çalışmasına ilişkin özellikler, Yazılımın gelişmesine ilişkin özellikler, Yazılımın uyumluluğuna ilişkin özellikler 23

24 Yazılımın Çalışmasına İlişkin Özellikler YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Doğruluk (Correctness): Yazılımın öngörülen tüm işlevleri istenilen şekilde, doğru ve yeterli hassaslıkla yerine getirebilmesidir. Güvenilirlik (Reliability): Sistemin işlevlerinde bir kesintiye uğramadan çalışmaya devam edebilme özelliğidir. Verimlilik (Efficiency): Yazılım işlevlerini yerine getirirken sistem donanımı uygun şekilde kullanmalıdır. Korunmuşluk (Immunity): Yazılım, yetkisiz kişilerin yapabilecekleri değişikliklere ve verebilecekleri zararlara karşı sistemi koruma altına alabilmelidir. Kullanılabilirlik (Usability): Üretilen yazılımda kullanıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için gerekli kolaylıklar sağlanmalı, özellikle kullanıcı arayüzü düzenli, estetik ve kullanımı kolay olmalıdır. 24

25 Yazılımın Gelişmesine İlişkin Özellikler YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Bakım Kolaylığı (Maintainability): Başka bir yazılım geliştirici kişi ya da grup tarafından yazılımın bakımının yapılabilmesi için kaynak kodun anlaşılabilir şekilde yazılmış olması, iyi belgelendirilmesi, sorun çözümlemesinin ve testinin kolay olması gerekir. Esneklik (Flexibility): Bir yazılım her zaman için kullanıcı isterlerine göre yeniden uyarlanabilir özelliğe sahip olmalıdır. Sistemde gerekli değişiklikler uygun bir şekilde ve kolayca yapabilmelidir. Sınanabilirlik (Testability): Geliştirici için doğrudan önem taşıyan bu özellik, sistemin veya bir bölümün test edilebilir olma özelliğini açıklar. 25

26 Yazılımın Uyumluluğuna İlişkin Özellikler YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Taşınabilirlik (Portability): Yazılımın bir yazılım/donanım ortamından diğerine kolay taşınabilir olması özelliğidir. Tekrar kullanılabilirlik (Reusability): Geliştirici açısından giderek büyük önem taşıyan bu özellik, bazı yazılım parçalarının başka sistemlerde ne ölçüde kullanılabilir olduğunu gösterir. Uyumluluk (Congeniality): Bir yazılım ürünü daha önce üretilmiş olan veya beraber çalışan diğer ürünlerle tam uyumlu olmalıdır. Birbiriyle etkileşen sistemler ortak özelliklere sahip olarak yaratılmalıdır. 26

27 Yazılım Kalite Güvencesi YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım yaşam döngüsünün tüm süreçlerinde, zaman, hizmet veya ürünün tanımlı teknik şartlara ve gereksinimlere uygunluğunu, yeterli güvencede sağlamaya yönelik uygulanması gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin toplamına “yazılım kalite güvencesi” denir. 27

28 Yazılım Kalite Güvencesinin Amaçları YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım geliştirme sürecini kontrol ederek yazılım kalitesinde ilerleme sağlamak, Yazılım süreci için geliştirilmiş tüm standart ve yöntemlere uyum sağladığının güvencesini vermek, Üründe, süreçte veya standartlardaki herhangi bir yetersizlik durumunda yönetimin dikkatini çekmek, böylece bu yetersizliklerin düzeltilmesini sağlamak. 28

29 Yazılımda Kalite Sorunları YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite özelliklerinden hangilerinin hangi durumda daha öncelikli olacağı, piyasada sürekli artan rekabet koşullarında yazılım üreticisi firmaların ayakta kalabilmeleri için kalite uğruna kısa vadeli kârlarından fedakarlık ederek uzun vadeli yatırımlar yapmak zorunda kalmaları, hızla değişen teknolojiye uyum, bu sonu gelmez çabaların personel motivasyonu üzerindeki psikolojik baskısı gibi faktörler yazılımda kaliteye ulaşmada karşılaşılan sorunların birkaçıdır. 29

30 Yazılımda Kalite Neden Gerekli? YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Tecrübeli bir mühendis her 7-10 satırda bir hata üretmektedir. Orta ölçekli bir projede binlerce satıra karşılık gelir. Hataların çoğunun test aşamasında düzeltilmesi gerekmektedir. Testler uzadıkça maliyet artmakta, teslimat gecikmekte, ürün kalitesi düşmekte ve bakım maliyeti geliştirme maliyetini aşmaktadır. 30

31 Kalite Sistemi YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Kalite sisteminin içersinde mutlaka bir kalite kılavuzu bulunmalıdır. Kalite kılavuzunda, aşağıdaki kavramlar yer alır; standartlar (standarts), yöntemler (procedures), kurallar (guidelines). 31

32 Kalite Yönetimi YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım kalite güvencesi, süreç geliştirme, standartların kullanımı ve uygunluğu, gereksinimlerin yönetimi, test etme ve değerlendirme, doğrulama, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, süreçlerin izlenmesi ve denetimleri ile ilişki içindedir. Bu ilişkinin sağlanması ve sürdürülmesi, organizasyonun her kademesinde özen ve dikkat gerektiren bir Kalite Yönetimi ile mümkündür. 32

33 Kalitenin Maliyeti YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım ürünü üzerindeki kalite maliyetini düşük seviyede tutabilmek için aşama aşama bazı kontrollerin yapılması gereklidir. Bu kontrol aşamaları ve her aşamada yapılması gerekli olan faaliyetler şunlardır: Önlem : Planlama, eğitim, süreç iyileştirme faaliyetleri, Denetleme/değerlendirme : tasarım ve kod kontrolü, testler, vb., Hata düzeltme (iç): kod düzeltme, tekrar test, iç denetleme, Hata düzeltme (dış): müşteri garantisi, alanda destek, vb., 33

34 Kalitenin Maliyeti (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Aşamalar arasında optimum denge önemlidir. Ancak; Hatanın maliyeti iş ilerledikçe artar. Genelde bir hatayı oluşmadan önlemek en ucuz yoldur. 34

35 Kalitenin Maliyeti (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım ürünleri, diğer ürünlerden farklı bir kalite anlayışına sahiptir. Piyasaya bile bile hatalı bir yazılım sürülebilir; Pazara çıkış zamanını azaltmak için, Başka nedenlerle (söz verilmiş, rekabet için vb.) Yazılımda kaliteyi fiziksel ölçmenin zorlukları var. Sanal bir ürün olması, Karmaşıklığı. 35

36 En İyi Pratikler Yaklaşımı YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılımda kalite ilkeleri, geçmişteki tecrübelerden oluşan en iyi pratiklerle (Best Practices, BP’s) ortaya çıkmıştır. En iyi pratikler birer rehberdir, mutlak koşul değildir. Ancak kabul görmüş kalite modellerinin temellerini en iyi pratikler oluşturmaktadır. 36

37 En İyi Pratikler Yaklaşımı (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi En iyi pratikler şu şekilde verilebilir; Erken tanı, erken çözüm maliyeti düşürür. Ürün değil, süreç önemlidir. Süreç iyileştirilmelidir. Sürekli iyileşme, gelişme yolu açık olmalıdır. Standartlar ve ölçütler kullanılmalı. (ölç, referanslı çalış) Müşteri tatmin araştırması yap. 37

38 En İyi Pratikler Yaklaşımı (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Proje kestirim araçları kullan. Süreçlerini iyi belgele. Metodoloji kullan ve iyi belgele. Kritik tasarım değerlendirmesi (CDR) yap. Kod denetlemesi (walkthrough, inspection) yap. 38

39 En İyi Pratikler Yaklaşımı (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Konfigürasyon yönetimi aracı kullan. Hataları ve güvenilirliği ölç, kaydet, analiz yap, Tahmin modelleri kullan. Temel nedenlere (root cause) in. Proje sonrası değerlendirme yap. 39

40 SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi SWEBOK, IEEE Computer Society çatısı altında uluslararası uzman bir grubun, yazılım mühendisliği bilgilerini toplama ve sınıflandırma girişiminin ürünüdür.  2001’de ilk versiyon (deneme),  2004 yılında ikinci versiyon,  2010 yılında son versiyon. 40

41 SWEBOK SWEBOK (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Software Engineering tanımı: “Yazılım geliştirme, işletme ve bakımı için, sistematik, disiplinli, nicel mühendislik yaklaşımlarıdır.” Bir konunun “mühendislik” olarak tanınması için o konuda çalışan uzmanların üstünde görüş birliği oluşturduğu bir bilgi topluluğuna ihtiyaç vardır. SWEBOK çalışması bu boşluğu doldurma amacıyla yapılmıştır. 41

42 SWEBOK SWEBOK (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım Mühendisliği, 10 temel bilgi alanına (Knowledge Area veya KA) ayrılır: 1.İsterler (Software Requirements) 2.Tasarım (Software Design) 3.İnşa, kodlama, programlama (Software Construction) 4.Sınama (Software Testing) 5.Bakım (Software Maintenance) 6.Konfigürasyon Yönetimi (Software Configuration Management) 7.Mühendislik Yönetimi (Software Enginering Management) 8.Süreçler (Software Process) 9.Araç ve Metotlar (Software Tools and Methods) 10.Kalite (Software Quality) 42

43 SWEBOK SWEBOK (devam…) YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi İlgili Alanlar: Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Matematik Yönetim Bilimi  Kalite Yönetimi  Proje Yönetimi Yazılım Ergonomisi (HCI) Sistem Mühendisliği 43

44 KA 1: Yazılım İsterleri YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi İster: Yazılımın yerine getirmesi gereken özellik. İsterler Mühendisliği Süreci (Requirements Engineering Process), İsterlerin Toplanması (Requirements Elicitation), Analiz (Analysis), Belirtim (Specification), Sağlama (Validation), İsterlerin Yönetimi (Requirements Management). 44

45 KA 2: Yazılım Tasarımı YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Tasarım: Mimari yapı, modüller, arayüzler ve diğer özellikleri tanımlama; ortaya çıkan ürün. Yazılım Tasarımı Temel Kavramlar (Basic Concepts), Yazılım Tasarımında Anahtar Sorunlar (Key Issues), Yazılım Yapısı ve Mimarisi, Yazılım Kalitesi Değerlendirme, Yazılım Tasarım Gösterimleri (Notations), Yazılım Tasarım Stratejileri ve Metotları. 45

46 KA 3: Yazılım İnşası YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Çalışan, iş gören anlamlı bir yazılımın yaratılması (program yazma, var olan modülleri birleştirme, başka programları modifiye etme vb.) amaçlanır. Karmaşıklığın Azaltılması (Reduction of Complexity), Çeşitlilik Beklentisi (Anticipation of Diversity), Sağlama için Yapılandırma (Structuring for Validation), Dış Standartların Kullanımı. 46

47 KA 4: Yazılım Sınama YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Programın tanımlanmış kontrollü verilerle istendiği gibi çalıştığının dinamik olarak doğrulanması amaçlanır. Temeller, Düzeyler (Levels), Teknikler, Ölçütler (Measures), Pratik Noktalar. 47

48 KA 5: Yazılım Bakım YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılımın işletmede, çalışır durumda tutulması ve yeni durumlara uyarlanmasıdır. Temeller, Anahtar Konular, Süreç, Bakım Teknikleri. 48

49 KA 6: Konfigürasyon Yönetimi YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım yapısının (konfigürasyon) her durumda tam bilinmesi, değişikliklerin kontrollü yapılması, yazılımın bütünlüğünün daima korunması amaçlanır. Sürecin Yönetimi, Nesne Belirleme (Item Identification), Değişiklik Kontrolü, Statü Hesap/Raporlama (Accounting), Denetleme (Auditing), Sürüm (versiyon) Kontrolü. 49

50 KA 7: Mühendislik Yönetimi YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi İşin mühendislik (proje) yönetimi, ölçümler vb. Başlatma ve Kapsam Tanımlama (Initiation & Scope), Proje Planlama, Proje Yürütme, Gözden Geçirme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma (Closure), Ölçütler (Measures), 50

51 KA 8: Mühendislik Süreci YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılı süreçlerinin tanımlanması, uygulanması, ölçümü, değerlendirmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi amaçlanır. Süreç Tanımı, Süreç Değerlendirmesi, Süreç ve Ürün Ölçütleri. 51

52 KA 9: Araçlar ve Metotlar YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım mühendisliğinde kullanılan araçlar ve metotlar. Araçlar (Her KA için), Metotlar; Sezgisel (Heuristic), Biçimsel (Formal), Prototipleme. 52

53 KA 10: Kalite YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi İşin mühendislik (proje) yönetimi, ölçütler vb. Temeller, Yönetim, Pratik noktalar. 53

54 YZM 410 - Yazılım Kalite Güvencesi SWEBOK Ödevi… 54


"YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜCALAR Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları