Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİVE İLİŞKİLİ KONULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİVE İLİŞKİLİ KONULAR"— Sunum transkripti:

1 MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİVE İLİŞKİLİ KONULAR

2

3 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Bugün dünyanın hemen her yerinde, işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en temel sorun, müşteri sadakatinin giderek azalmasıdır.Bunun en önemli nedeninin, şiddetli rekabet ortamında işletmelerin sürekli olarak müşterilere daha ucuz alternatifler olduğunu söylemek mümkündür.Kararlılığı artırmanın en temel yolu farklılığı yaratmaktan geçmesine karşın, artık pek çok ürünün fonksiyonel olarak birbirine benzemesi dolayısıyla bunu sağlamak neredeyse imkansız hale gelmektedir.

4 Bu noktada işletmelerin başarıya ulaşabilmek için müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) kullanma gereklilikleri vardır.Müşteri ilişkileri yönetiminin altında yatan fikir şudur: “farklı müşterilere farklı muamele yapın.“Müşteri ilişkilerinin temel mekanizması, müşterilerin nasıl farklılıklar gösterdiğini anlamayı ve bu farklılıkların her bir müşteriye göre işletmenin nasıl davranması gerektiği konusunda bir strateji oluşturmasını içermektedir.

5

6 Daha da özelde, tamamen müşterilerin nasıl bölümlere ve alt bölümlere ayrılabileceği, müşteriye nasıl ulaşılabileceği onlarla nasıl kalıcı ilişki kurabileceğini içermektedir.Ancak bu yönetimi sadece pazarlama faaliyetleriyle sınırlandırmak mümkün olmamakta, işletmenin tüm faaliyetlerinin müşteri farklılıklarına odaklanması gerekmektedir.

7

8 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Ortaya Çıkış Nedenleri
Müşteri ilişkileri yönetiminin ne olduğunu açıklamadan önce işletmelerin bu yönetim şekline neden ihtiyaç duyduklarından bahsetmek yerinde olacaktır.Kısaca müşteri ilişkileri yönetiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

9 Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması,
Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek duyulması, Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin de önem kazanması,

10 Birebir pazarlamanın önem kazanmasıyla beraber her müşteri özel ihtiyaçlarına göre davranma stratejilerinin gerekliliği, Yoğun rekabet ortamı, İletişim teknolojileri ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler,

11 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tanımı
Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri merkezli stratejiler ile bu stratejileri destekleyebilecek; satış pazarlamayla beraber, müşteri hizmetleri, muhasebe, üretim ve lojistik gibi yeni fonksiyonları kapsayan ve bu yeni fonksiyonlardan etkilenecek herkes için tüm iş süreçlerinin yeni baştan düzenlenmesini içeren ve bunları gerçekleştirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisidir.

12 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Müşteriler Toplum Çalışanlar Hissedarla Hizmet
İLİŞKİLERİ YÖNETMEK Tedarikçiler Satıcılar Dağıtıcılar SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Değer Rekabetçi Konum İyileştirme Kalite Fiyat Şikayetler Teknik sorunlar Ticari Endüstriyel İmaj Acil Durumlar Tüketici

13 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları
Tanımda da belirtildiği gibi, müşteri ilişkileri yönetimi bir stratejidir.Strateji ile anlatılmak istenen rakiplerden farklı olabilmek için uygulanması gereken yöntemler bütünü anlaşmalıdır.Eğer ürettiğimiz ürün diğer ürünlere benzer ise fiyatların temel maliyetleri karşılama noktasına kadar gerileyecek ve karlık sıfıra doğru yaklaşacaktır.Yapılması gereken ürünü farklılaştırmaktır.Günümüz teknolojileri ile farklılaştırmalar daha kolay hale gelmiştir.Dolayısıyla üründe gerçekleştirilen herhangi bir yenilik rakipler tarafından çok hızlı bir şekilde taklit edilmektedir.Bu farklılaşma işine farklı bir bakış açısıyla bakmak gereklidir.Farklılaştırma çabalarına ürünü iyileştirmekten başka “müşteri ne istiyor?” sorusuyla başlamak stratejik açıdan işletmelere rekabette önde olmayı gerektirecektir.

14 Müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
1.Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek:Pazarlama ve satış departmanlarının müşteriler ile uzun dönemli karlı ilişkiler kurup muhafaza etmelerini sağlamak Farklılaşma sağlamak:Ürünlerin birbirine benzediği bir ortamda farklılığı yakalayabilmek, müşterileri birebir tanımak ve onlar için birebir üretim ve birebir pazarlama yapmak ile mümkün olmaktadır.

15 3.Maliyet minimizasyonu sağlamak:İyi tasarlanmış ve sistem yaklaşımıyla düşünülmüş bir müşteri ilişkileri yönetim projesine ayrılan bütçenin kısa zamanda geri alınması mümkündür.Mevcut müşterilerden gelecek ilave satışlar, Müşteriyi muhafaza etmenin getireceği kazançlar, satış maliyetlerinde tasarruf ve şirket içi iletişim maliyetlerinde azalmalar göz önüne alınırsa ayrılan bütçe kısa bir sürede geri alınabilir

16

17 4. İşletmenin verimini artırmak:İşletmeler her faaliyetini kendi ihtiyaçlarına göre tasarlamışlardır.Oysa yapılması gereken dışarıdan içeriye,yani müşteri ihtiyaçları etrafında tasarımların gerçekleştirilmesidir. 5. Uyumlu faaliyetler sağlamak:Müşteri ilişkileri yönetimi, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri faaliyetlerini internet fırsatlarıyla birleştirmekte, tüm bu faaliyetlerin uyumlu olarak çalışmasını sağlamaktadır. 6. Müşteri taleplerini karşılamak:Müşterileri, müşteri ilişkileri yardımıyla, tüm kurumun tanıması mümkün olacaktır.

18 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Evreleri
Bu evreleri şöyle sıralamak mümkündür: Müşteri seçimi, Müşteri edinme, Müşteri koruma, Müşteri derinleştirme.

19

20 1.Müşteri Seçimi Müşteri ilişkileri yönetiminin bu evresinin ana amacı “En karlı müşteri kim? sorusunun cevabının bulunmasıdır. Bu çerçevede şunlar yapılmaktadır: Hedef Kitlenin Belirlenmesi, Bölümlendirme, Konumlandırma, Kampanya planları, Marka ve Müşteri Planlamaları, Yeni Ürün Lansmanları

21 Hedef kitlenin belirlenmesi ve bölümlendirme oldukça önemli bir pazarlama faaliyetidir.Pazarlama yöneticileri için müşteriler anlaşılması zor, satın alma davranışları karışık unsurlardır.Hedef kitle seçimi ile benzer özelliklere sahip, benzer beğenileri olan ve benzer satın alma davranışları sergileyen müşterilere hitap etmek mümkün olacaktır.Bu sayede kampanya planları, marka ve müşteri planlamaları ve yeni ürün lansmanları Müşteri ilişkileri çerçevesinde yürütülebilecektir.

22 2.Müşteri Edinme Bu evrenin asıl amacı satışı gerçekleştirmektir.”Belirli bir müşteriye en etkili yoldan satış nasıl yapabiliriz?”sorusunun yanıtı bu evrenin ana amacını oluşturmaktadır.Bu aşamada yürütülen çalışmalar: İhtiyaç Analizleri, Teklif Oluşturma, Kapanış Adımları,

23

24 Pazarlama faaliyetlerinde müşteri tatminini sağlamanın en önemli adımı ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun pazarlama karması elemanlarının (teklifler diyebiliri) oluşturulmasıdır.Bu faaliyetlerin etkinliği işletmeyi satışa doğru yaklaştıracaktır

25   3.Müşteri Koruma Müşteri koruma, “Bu müşteriyi ne kadar süreyle elimizde tutabiliriz?” sorusunun yanıtının arandığı evredir.Amaç müşteriyi koruma bağlama, onu kurumda tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktır.Bu aşamada yürütülen çalışmalar: Sipariş Yöntemi, Teslim, Taleplerin Organizasyonu, Problem Yönetimi, Refleks Sistemi.

26 Müşteri ilişkileri yönetiminin işletme açısından yaratılabilmesi için bir kere satın almış müşterinin tekrar tekrar satın almasını sağlayabilmektir.Bu amaçla müşterinin satın alma sonrasındaki beklentilerinin en iyi şekilde karşılanabilmesi gerekmektedir.

27 4.Müşteri Derinleştirme
Müşteri derinleştirme, kazanılmış bir müşterinin sadakat ve karlılığın uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payın yükseltilmesi için gereken adımları içermektedir.Amaç sürekliliğin sağlandığı ilişkiden yeni faydalar sağlamaktır.Bu aşamada yürütülen çalışmalar: Çapraz Satış Kampanyaları, Müşteri ihtiyaç analizleri.

28 Pazarlamanın önemli fonksiyonları arasında talep tatmin etme ve talep yaratmayı sayabiliriz.Birden fazla ürün üreten ve satışını gerçekleştiren işletmeler, kendisinin bir ürününü almış olan müşteriye, diğer ürünlerini de satarak ilişkiyi derinleştirmelidir.Bunun yanında müşteri ihtiyaç analizleri aracılığıyla müşterilerin gelecekte ihtiyaç duyabileceği ürünlerin geliştirme çalışmaları yapılarak bu olası ihtiyaçlar ilk olarak tatmin edilmelidir.


"MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİVE İLİŞKİLİ KONULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları