Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI
OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ve ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR SAKARYA VALİLİĞİ MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar Ali ÖNDER (Grup Sorumlusu) Hasan DUMAN (Üye) Kazım BAŞPINAR(Üye) Sakarya

2 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 Sayın Yönetici Arkadaşlar,
Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Toplantıya ; şahsım ve grup arkadaşlarım adına hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Sizlere grup arkadaşlarımı takdim ediyorum.

4 1- Ali ÖNDER Grup Sorumlusu
2- Hasan DUMAN Üye 3- Kâzım BAŞPINAR Üye

5 GENEL İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin en son değişikliklerini de içeren birer sureti, okulun tüm öğretmenlerinde bulunmalı ve bütün çalışmalar bu yönetmelik esaslarına uygun yapılmalı, * Okulda bir ‘Kurum Denetim Dosyası ’ bulunmalı (Okul Öncesi ve İlköğretim K.Y Ek: 16), * Okulda yapılan bir önceki rehberlik ve denetim sonucunda kurum rehberlik ve denetim raporuna yazılan çözüm önerileri giderilmeye çalışılmalı, çözüm önerilerine dayalı İş takvimine bağlı “ Gelişim Planı” hazırlanarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi. * Rehberlik ve denetim sonrası, konu ile ilgili bir öğretmenler kurulu toplantısı yapılarak, personel arasında iş bölümü yapılmalı ve alınacak tedbirler belirlenmeli, * İl M.E. Müdürlüğünün performans ile ilgili yazısı tüm personele imza karşılığı duyurulmalı, * İsteyen personele birer sureti verilmeli ve uygulanması takip edilmeli, * Okul müdürü kurumunu her an denetime hazır bulundurmalıdır TD. 2521). Kurumun devamlı kontrol edilebilmesi için, okul müdürü; a ) Rehberlik ve denetim sonrasında yapılan öğretmenler kurulunun tarih ve numarasını, b ) Yapılan çözüm önerilerden hangilerinin ne zaman, nasıl giderildiğini, c ) Zaman içinde giderilmesi mümkün olan eksiklerin nasıl bir iş takvimine bağlamalıdır.

6 Değişim nedir? “Değişmeyen tek şey değişimdir.”
İnovasyon Yenilik Tadilat Dönüşüm Teceddüt İnkişaf Evrim Devrim Metamorfoz İlerleme İrca İntibak Gelişim Terakki Transformasyon

7 Değişim nedir? Değişimin bir çok anlamı vardır.
- Hareket, yer değiştirme ya da - Bir durumdan diğerine geçme, gelişme, büyüme ve kalkınma, - Geleneksel, kalıplaşmış düşünce sistemlerinden uzaklaşma, - Daha yüksek verimlilik ve etkenlik sağlayacak yöntemler geliştirme, - Olumsuz olan bir durumdan daha iyi olan bir duruma geçme, gibi

8 Değişime Karşı Tutum Tutum Reddetme Direnme Tahammül Etme Kabul Etme
Ekonomik Faktörler Psikolojik Faktörler Direnme Değişim Tutum Tahammül Etme Kişisel Faktörler Sosyal Faktörler Kabul Etme

9 Değişimi Engelleyen Sözler
◘ Daha evvel hiç denenmedi… ◘ Yeterince elemanımız yok. ◘ Kulağa hoş geliyor ama ya uygulamada? ◘ İyi bir fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı! ◘ Kimse yapmıyor niye biz yapalım ki?

10 ◘ Bizim işte geçerli değil, ◘ Kendi işinle ilgilen, başka işlere karışma. ◘ Üst kademeye bu fikri kabul ettiremezsin. ◘ Değişmek istemiyorum. ◘ Eski köye yeni adet getirme

11 Değişim Zorunludur Yaşadığımız toplum Dünya Kendimiz
Çalıştığımız kurum Çünkü , hızla değişiyorlar.

12 Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon
Değişim Zordur Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni,eskiye olan bağlılık değil gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir… Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon Mevcut Durum Geçiş Durumu

13 Değişim Yönetimi Nedir?
Değişim yönetimi , kurum çalışanlarının ve kültürünün kurum stratejisi, sistemleri ve faaliyetleri ile bütünleşmesi ve uyum sağlaması sürecidir. Çalıştığımız kurumun başarısını belirleyen temel faktör, tüm bu alanlarda ortaya çıkan değişimin yönetilebilmesi , değişebilmesidir.

14 Değişimin yönünü etkileyen faktörler
Kurumun sahiplik yapısı küreselleşme D E Ğ İ Ş M liderlik tarzı teknolojik gelişme İnsan kaynakları Sosyo - kültürel ve ekolojik bilinçlenme yönetsel politikalar kalite anlayışının değişmesi Kurum kültürü Kurumun yönetim felsefesi

15 1-Kurumun Sahiplik Yapısı
Kurumların sahiplik yapısı, ilk başta o kurumun mülkiyetinin devlete mi, özel sektöre mi ait olduğu ile belirlenir. Hiç kuşkusuz, bir devlet okulundaki değişim ile bir özel okuldaki değişim, farklı süreçleri içerisinde barındırmaktadır. Değişimin gerçekleştirileceği kurumun mülkiyet yapısı ve kompozisyonunu dikkate almayan bir “Değişim Yönetimi” başarısızlığa uğramaya mahkumdur. (Kurumun mevcut yapı ve durumunun tahlili)

16 2- Liderlik Liderlik en yakın anlamı ile bireysel yeteneklerle başkalarını etkileyebilme becerisi, başkalarına heyecan, motivasyon, esin kaynağı olabilmektir. Eğitim kurumlarımızda yapılacak her türlü çalışma, iyi bir planlamayı gerektirdiği gibi sağlam bir yönetim anlayışı ve iyi bir liderlik ister.

17 Okul yöneticileri görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için birtakım yeterliliklere sahip olmalıdır. Çünkü okul örgütlerinde temel girdi ve çıktı insan olduğu için eğitim yöneticilerinin sorumlulukları diğer örgütlere göre daha fazladır. Okul yöneticilerinin özellikle okullarında yönetici olmaktan çok lider özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Okul yöneticileri; Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Okul ve Sinerjik Yönetim gibi yönetim anlayışlarına uygun davranışlar göstermesi gereklidir.

18 Okul yöneticileri davranışlarında, aşağıdaki hususlara önem vermelidir:
*Okulu için vizyon ve misyon geliştirmelidir. * Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırıp, eğitim kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmalıdır. Bunun için sürekli kendini geliştirmeli, lider özellikleri gösterip personelini de geliştirmelidir. Çünkü, kendisini geliştirmeyen bir yöneticinin personelini geliştirmesi mümkün değildir.

19 * Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesini yerleştirmelidir. Bu şekilde okulunu, öğrenen okula çevirmelidir. Öğrenen okulda başta öğretmenler kendini geliştirecek sonra da bu davranışlar öğrenciye de yansıyacak dolayısıyla öğrencilerin başarısı da artacaktır.

20 ► Bir araya gelmek, bir başlangıçtır.
*Okulunda ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamalıdır. Bu şekilde okulunda kolektif hareket edilmesini oluşturarak personelin bütünleşmesini sağlayacaktır. ► Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. ► Bir arada kalmak, bir ilerlemedir. ► Bir arada çalışmak ise, başarının kendisidir.

21 Büyük işler, mühim teşebbüsler ancak müşterek mesai ile mümkündür.

22 Okulda sinerjik yönetim davranışları göstermelidir.
“Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir.” Sinerjik Yönetim; genel olarak organizasyondaki tüm kaynakların (insan, bilgi, sistem, donanım vs.) etkin bir liderlik ile bir araya getirilmesi ve böylece daha yüksek bir enerjinin yaratılması anlamına gelmektedir.

23 * Gerektiğinde astlarına yetki devrederek işlerin daha iyi yürütülmesini sağlamalıdır.
* Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırmalıdır. * Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsemelidir. * Okulun çevreyle bütünleşmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

24 Liderlik, Bireylerin, ortaklaşa yaratılan vizyon çerçevesinde bir araya getirilerek, istekli ve coşkulu bir şekilde ortak amaçları benimsemesini ve gerçekleştirmesini sağlayan enerjik bir süreçtir.

25 Liderlik, Karşılıklı davranış ve fikir birliği ile kurumu harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir. Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek, bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. .

26 Önderdir. Önde giden , yol açandır
Lider, Büyük değişimlerin yarattığı yeni fırsatları yakalayabilen, belirsizlik ve tehlikelere rağmen bu fırsatları değerlendirerek kurumuna yeni açılımlar getirebilen kişidir. Önderdir. Önde giden , yol açandır

27 Her şeyin yolunda , işlerin belli bir düzen içerisinde yürüdüğü; insanların kendilerini rahat ve güvende hissettikleri; yapılması gerekenin ne olduğunun bilindiği bir kurum için yöneticilik yeterlidir, lidere ihtiyaç yoktur. Taşlar yerinden oynadığında, “eski köye yeni adetler getirilmesi“ gerektiği yaygın olarak düşünülmeye başladığında, değişimlerin, yeni değerlerin yükseldiği, ne yapılması gerektiği konusunda sıkıntıların yaşandığı, geleceğin kestirilemediği dönemlerde LİDER’E,ÖNDER’E İHTİYAÇ VARDIR.

28 Liderlik makam ve statüden çok kişiliğin ürünüdür.
Liderler genellikle kendine güvenirler, daha az kişisel davranırlar, hızlı fikir ve çözüm üretirler eyleme geçerler, çevresindekilerin davranışlarına karşı duyarlı olurlar. Lideri, var olan durum yaratabilir. Liderlik her hangi bir atama ürünü olarak ortaya çıkmaz

29 Lider ve Yönetici ayrı şeylerdir.
Her yönetici lider değildir. Değişimi gerçekleştirebilmek için LİDER’e ihtiyaç duyulur.

30 Lider Yönetici Önde gider,harekete önderlik eder
Herkesin nereye gittiğini merak eder. İnsanların doğrularını yakalar. Çalışanların işi neden doğru yapmadıklarını merak eder. İnsanları sever ve sayar. İnsanları kullanır ve bekler. İnsanları anlamaya çalışır. Fark edilmek ister. İnsanları eğitir. İnsanların neden gerekli becerilere sahip olmadığını merak eder.

31 Lider Yönetici İnsanlara güvenir ve güçlendirir.
Sadece kendilerine güvenir,alternatifinden çok korkar. Düzeltmek ve geliştirmek amacıyla araştırır. Ya kendi doğrusu ile çözer, çözemese de problemleri kendi haline bırakıp göz ardı eder. Hataları kabul eder. Hataları inkâr eder ya da başkasına yükler. İnsanları destekler,onlara yardım eder, yollarını açar. Sadece kendisini düşünür ve rekabet istemez. Organizasyon ve çalışanlar açısından doğru olan için çalışır. Kendileri açısından en iyi olan için çalışır (üretmeme!)

32 Lider Yönetici Yaptığı iş ve kişisel ilişkilerle güç kazanır.
Mevkiinden/koltuktan güç kazanır. Organizasyonun her kademesinde bulunur. Organizasyonun üst kademelerinde bulunur. Altında, takımda yer almaya hevesli takipçileri vardır. Altında görevlendirilmiş astları vardır. Başarı için insana güvenir. Başarı için sisteme ve cezaya güvenir. Vizyonunu “gerçek çıkarınızdır” diye açıklar. Olaylara “bu sizin işiniz“ şeklinde yaklaşır.

33 Lider Yönetici Organizasyon için tasarladığı hedefleri vardır.
Organizasyon için belirlenmiş olan hedefleri tutturmaya çalışır. Kuralları, prosedürleri, düzeni sağlamak için gerekli görür Kuralları,prosedürleri,kontrol için gerekli görür. Sonuçlar için çalışır. Emirleri takip eder,emir ile iş yürütür. İnsanlarla birlikte çalışır. Raporlar ve rakamlarla çalışır. Kurumu ihtiyaçlara göre değiştirmeye çalışır. Kurumun statükosunu/koltuğunu korumak için çalışır.

34 Lider Yönetici Değişiklik yapar. Yönetir. Orjinaldir. Kopyadır.
Geliştirir. Koruyucudur. İnsanlar üzerine odaklaşır. Sistemler ve yapı üzerine odaklaşır. Uzun bir perspektifi vardır. Kontrole güvenir. Güç ve yetenektir. Bir anlamda hak ve yetkidir.

35 Lider Yönetici Ne ve niçin sorularını sorar.
Nasıl ve ne zaman sorularını sorar. Gözü ufuklardadır. Gözü her zaman kâr/zarar çizgisindedir. Yenilikçidir. Taklit eder. Statükoya meydan okur. Statükoyu savunur. Başına buyruk kişidir. Klasik iyi askerdir. Doğru işleri yapar. İşlerini doğru yapmaya çalışır.

36 Liderlik Özellikleri Takipçileri tarafından benimsenebilecek vizyon ve hedef koyma, İkna etme , doğruları açıklama , öğüt verme ve eğitme, Güzel davranışta bulunma ve örnek olma, İhtiras ve bencil duyguları yenme,

37 Hatasını görerek kabul etme ve bağışlama,
Öz motivasyon, gevşeklik göstermeme, ümitsizliğe ve üzüntüye kapılmama, Varlıkta ve kıtlıkta kaynakları yerinde kullanma, Öfkelenmeme ve insanları kazanma, Sabretme,

38 Lider çalıştığı kurumda değişimin;
Başlatıcısı, Motive edicisi, Yönlendiricisidir.

39 DEĞİLDİR! Lider çalıştığı kurumda değişimin; İcra edicisi, Emredicisi,
Karar vericisi DEĞİLDİR!

40 Kendisini, farklılıkları benimsemeye ve onlarla yaşamaya adaması,
Liderin çalıştığı kurumdaki değişimi başarıyla yönetebilmesi için; Kendisini, farklılıkları benimsemeye ve onlarla yaşamaya adaması, Çalışanlar arasındaki kültürel, etnik ve cinsiyet farklılıklarına saygı göstermesi, İş tanımlarını yeniden yaparak örgüt kültürünü geliştirmesi, Çalışanlarla yeni iletişim biçimleri geliştirmesi, gerekir.

41 “iyi insan ilişkileri”nden,
İLETİŞİM Etkili bir iletişim, “iyi insan ilişkileri”nden, Etkili ve kalıcı bir insan ilişkisi kurmanın yolu da, “insanı sevmek” ten, geçer.

42 -İnsan ilişkileri, “empati” kurmayı gerektirir.
İYİ İNSAN İLİŞKİLERİ -İnsan ilişkileri, “empati” kurmayı gerektirir. -İnsan ilişkileri, “hoşgörü” gerektirir. -İnsan ilişkileri, “ilgi” gerektirir. -İnsan ilişkileri, “dostluk” ister. -İnsan ilişkileri, “biz” olmayı gerektirir. -İnsan ilişkileri, “güven” ister. -İnsan ilişkileri, “şeffaflık” ister. -İnsan ilişkilerini, “adalet” duygusu besler. -İnsan ilişkileri, “insanın kendisini bilmesini” gerektirir.

43 3-İnsan Kaynakları Bir kurumun insan kaynakları, o kurumda her düzeyde ve her çeşit işte çalışan insanların toplamıdır. O kurumun insan kaynakları, o kurumda gerçekleştirilecek değişimin yönünü, içeriğini, biçimini ve derinliğini doğrudan doğruya, belirleyecek ve etkileyecek en önemli güçtür.

44 Bu nedenle de kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması , en etkili, en verimli ve en akılcı biçimde bu kaynaktan yararlanılması, bu kaynağın yönlendirilmesi, motive edilmesi, örgüt kültürünün bir öznesi haline getirilmesi için, lidere görev ve sorumluluk düşmektedir.

45 Kurumun insan kaynakları profili, liderin değişime inandıracağı, yönlendireceği ve değişimi birlikte gerçekleştirecekleri çalışma arkadaşlarıdır. Liderin başarısı , o kurumun insan kaynakları profili ile doğrudan alakalıdır.

46 Aynı kurumda birlikte çalıştığı insanların değişime direniş noktalarını bilmeyen, onların potansiyellerini doğru yönde değerlendirerek değişim yönünde örgüt içerisinde bir heyecan yaratmayan bir lider, başarısız bir liderdir.

47 Kurumun insan kaynaklarını, kurumun değişim yönetimine dahil etmek isteyen bir liderin stratejik bir insan kaynakları yönetimi benimsemesi, Bir diğer ifade ile, kurumun mevcut insan kaynaklarının diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağı, nasıl istihdam edileceği ve yönetileceğine ilişkin kavramsal bir yaklaşımının olması, gerekmektedir…

48 Değişimin gerekliliğine yürekten inandırılamamış, bu amaçla motive edilememiş, kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile uyum sağlayamamış bir insan kaynağı ile o kurumda değişimin gerçekleştirilmesi İMKÂNSIZDIR…

49 4-İdari Politikalar Kurumun takip ettiği idari politikalar, kurumu değişime doğru götürecek her bir adımı oluştururlar. Kurumun stratejik hedef ve amaçları ile uyum içerisinde olmayan, günlük sorun ve ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenen idari politikalar, kurumun kendisinden beklenen işlevleri yerine getirememesine yol açacaktır.

50 Değişim ancak, kurumun stratejik amaçlarıyla uyumlu idari politikaların uygulanması ile hayata geçirilebilir. Bu amaçla örgütte, “STRATEJİK BİR YÖNETİM” in uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

51 5-Kurum Kültürü Kurumlar farklı inanç ve değerlere sahip insanları, belli bir amaç için ortak kültürel düzlemde buluşturan yerlerdir. Farklı inanç ve değerdeki insanlar, kurum kültürünün bulunduğu bir düzlemde kendilerini temsil etme imkânı bulurlar. Kurum çalışanları, kurumlarının fiziksel ve mali unsurlarıyla birlikte ortak bir amaç için bir araya gelerek, kurumsal sistemi oluştururlar. Kurumsal sistem, kurum içinde değişik inanç, değer, tutum, davranış, düşünce ve ahlak anlayışının bir arada var olduğu ve tüm bu değerlerin ortak adı olan “kurum kültürü” tarafından temsil edilir.

52 Kurum kültürü, bir kurumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların davranışlarını düzenleyen formel ve informel kurallar bütünüdür. Kurum kültürü, çalışanların kurumsal davranışlarını yönlendiren kurallar, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sitemidir. Kurum kültürü, kurumların stratejik gelişim süreçleri ve buna bağlı yönetim becerilerinin gelişmesi için hayati öneme sahiptir.

53 Kurum kültürü, kurum içindeki insanların, zaman içinde geliştirdikleri gelenekler, anlayışlar ve normlar bütünüdür. Kurum kültürü, o kurum içerisinde yaygın olarak paylaşılan değerlerin toplamıdır. (ODTÜ’lü, Galatasaray’lı, Mülkiye’li, TED’li vb.)

54 Bilinçli bir şekilde oluşturulan kurum kültürü;
- Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini şekillendirir, - İletişimi kolaylaştırır, - Motivasyon sağlar.

55 “Biz” duygusunun ve “Bizim Okul” anlayışının hakim olduğu bir
Sonuçta; “Biz” duygusunun ve “Bizim Okul” anlayışının hakim olduğu bir KURUM KÜLTÜRÜ

56 6-Yönetim Felsefesi Kurumun yönetim felsefesi, değişime nereden ve nasıl başlanacağı ve değişimin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili ipuçları taşır. Eğitim siteminde, klasik yönetim anlayışından “Toplam Kalite Yönetimi” düşüncesine doğru bir geçiş gözlenmektedir.

57 Eğitim kurumunun yönetim felsefesi
Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirmek, Eğitim çalışanlarının sürekli eğitimi ile niteliklerini yükseltmek, Eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyetini sağlamak,

58 Problemlerin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin katılımını gerçekleştirmek, Aynı zamanda karar almada veri kullanmayı yaygın hale getirerek verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak, şeklinde özetlenebilir.

59 Toplam Kalite Yönetimi
Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde; Çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, Okulu etkileyen unsurları dengede tutan, Değişime açık olan, Okul içerisinde öğretmen, öğrenci ve personel arasında ahengi sağlayan, İyi ilişkiler kuran, Demokratik ve Anlayışlı davranan, Geniş görüş açısına sahip, Eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesidir.

60 Kaliteli bir eğitim için okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve paydaşların kendilerinden ne istediğini bilmeleri gerekir. Bunun için de iş hayatında iletişim ve işbirliği içinde olmaları; onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek müfredat programları geliştirmeleri gerekir.

61 Toplam Kalite Yönetimi felsefesi, “Sürekli geliştirme” ye dayalıdır.
Sürekli geliştirmede amaç, belli bir standardı tutturmak değil seviyeyi, -o seviye ne olursa olsun- sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir. Sistemin, ’kendisini geliştirerek sürdürülebilir kılması’ olarak da tanımlanabilir.

62 Değişimin Yönünü Etkileyen Dış Faktörler
Küreselleşme Teknolojik Gelişim Sosyokültürel ve Ekolojik Bilinçlenme Kalite Anlayışının Değişmesi

63 Değişim Yönetim Süreci
3 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Stratejik Yönetim 1 Liderlik Sistemi 6 Toplam Kalite Yönetimi 5 Dış Faktörlerin Yönetimi 4 Kaynakların Yönetimi ÖZDEĞERLENDİRME

64 Değişim Süreci Bir sistemin yeniden yapılanması, mevcut sistemin kaldırılarak yerine yeni bir sistemin getirilmesi anlamına gelmez. Yeniden yapılanma, sistemin değişen ihtiyaç ve beklentiler karşısında yapısal değişiklikler yaparak işlevselliğini sürdürme çabasıdır. Kurumda çalışan elemanların ilgi ve dikkatlerinin kurumda gerçekleşen faaliyetlere yönelmesini sağlar.

65 Çalışanların mesleki açıdan gelişmeleri için güdüleyici bir ortam yaratır.
Rutinleşmiş uygulamalar için yeniden gözden geçirme fırsatı doğar. Çalışanların iş tatmini yükselir.

66 Değişim Sürecinin Aşamaları
1- Değişimi etkileyen iç ve dış faktörlerin değerlendirilmesi, 2- Değişim için bir strateji oluşturulması, 3-Mevcut sistemin tahlil edilmesi. Mevcut yapının; Güçlü yönleri nelerdir? Zayıf yönleri nelerdir? Fırsatları nelerdir? Tehditler nelerdir?

67 4-Katılımın sağlanması,
5- Çalışanların motive edilmesi, 6-İnisiyatif verilmesi. Değişim sürecinin gerçekleştirilmesi sürecinde inisiyatif veriniz ve katılımı sağlayınız. Kararların katılım ile alınmasına özen gösteriniz. İtaat değil, katılım bekleyiniz. İtaat, liderin her şeyi bildiği varsayımına dayanır. Katılım ise liderin astlarının bilgisine ihtiyacı olduğu düşüncesini yansıtır. 7- Sonuçların değerlendirilmesi ve geri bildirim alınması.

68 Değişim Sürecinde Kim Nasıl Değişir?
Yöneticiler değişir - amirden antrenöre Organizasyonel yapı değişir – hiyerarşiden sadeliğe Üst düzey yöneticiler değişir – skor tutucudan lidere İşe hazırlanma değişir – yetiştirmeden eğitime Performans ölçüm ve ücret politikalarında odak noktası değişir – faaliyetten sonuçlara İlerleme kriteri değişir – performanstan yeteneğe Değerler değişir – koruyucudan üretkene İnsanların rolleri değişir – kontrol edilenden yetkilendirilene Mevzuat değişir – kanundan hukuka

69 Değişimin başarısı için…
-Kurum hedefleri -Kritik başarı ölçüleri -Süreç hedefleri -Süreç performans ölçüleri -Birim hedefleri -Birimsel performans ölçüleri Kurum Performansı -Kişisel hedefler -Bireysel performans ölçüleri Birim Performansı Süreç Performansı Birey Performansı

70 YÖNETİŞİM YÖNETİMDE DÜNYANIN YENİ FAVORİSİ, YÖNETİŞİM. Yirmi birinci asrın pek çok şeyi değiştirdiği konusunda sanırım mutabıkız. Yeniçağ pek çok değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bunları takip edebilenler kazanacak, takip edemeyenler doğal olarak kaybedecektir. Zaman hızla ilerlemekte ve geri kalanlar ilerdekilerin izini sürmede zorlanmaktadır. Onun için hiçbir konuda zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Hiçbir konuda çağın gerisinde kalmamalıyız.

71 Yönetişim resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı demektir. Merkeziyetçi yönetim anlayışı, yerini yerel yönetim anlayışına bırakmıştır. Yeniçağın yönetim anlayışında gizlilik saklılık yoktur. Her şey şeffaf zeminlerde gerçekleştirilmektedir. Vatandaş bilinçlenerek idarenin uygulamalarını sorgulayabilecek duruma gelmiştir.

72 Okul yönetiminde katılım ne kadar geniş olursa alınan kararlar da o kadar isabetli olur. Öğretmen, personel, öğrenci, veli, okul aile birliği ve diğer paydaşları tartışma ve karar alma mekanizmalarının dışında bırakan anlayışlar çok gerilerde kalmıştır. Yönetim mekanizmaları, aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamalar hakkında temsilcisi bulundukları toplumu sürekli bilgilendirmek zorundadır.

73 Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dikkate almayan yönetimler kalıcı olamazlar.
Günümüzde modern okullar yönetimin değil, yönetişimin peşindedirler. Çünkü bu yöntemle daha çabuk yol alınmakta, daha kaliteli hizmetler verilmektedir. Okul yönetiminde temsil, katılım ve denetim daha iyi sağlanmaktadır. Böylelikle yerinden yönetim, yönetimde açıklık ve sorumluluk daha uyumlu bir hâl almakta ve neticede zincirin halkaları daha bir güçlü kenetlenmektedir.

74 Fertlerin güvenini kazanabilirseniz onların size katılım ve katkısı o derece hızlanacaktır.
Kamu harcamalarını da kurumlarını özel bir firma gibi görüp o zihniyette yaklaşmak başarıyı da beraberinde getirecektir.

75 YÖNETİM VE YÖNETİŞİMİN FARKI
*Yönetim daha dar kapsamlı olmasına rağmen yönetişim gönüllü kuruluşları da içine aldığı için kapsam bakımından daha geniştir. * Yönetim tepeden inmeci olduğu halde yönetişim farklı sistemleri yönlendirmeyi esas alır. * Yönetim daha sert, yönetişim daha katılımcı ve esnektir.

76 Yönetişimde tek başına hareket etme yerine birlikte düzenleme, birlikte yönetim ve birlikte üretim esas alınmıştır. Buna göre vatandaşlar yönetilenler değil, aynı zamanda taraftırlar. Bu nedenle yönetime aktif olarak katılma ve fikir beyan etme hakları vardır.

77 Yönetişim; şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım sacayağı üzerine oturtulmuştur. Bunun yanında yönetişimi; cevap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve eşitlikle beslemeliyiz. Yönetişimde hukukun üstünlüğü, yönetimde şeffaflık, hesap verme sorumluluğu, yönetim ahlâkı, toplumu güçlendirme, dijital değişime uyum sağlama, katılım, denetim, toplam kalite, yerinden yönetim, kurallar ve sınırlamalar esas alınmıştır.

78 Kurumsal yönetişimin ana ilkeleri;
*Etkililik, *Tutarlılık, * Şeffaflık, * Adil yönetim, *Hesap verebilirlik, *Katılımcılık, *Sorumluluktur.

79 Bu ilkeler ışığında kurumsal yönetişim, bir okulun hedeflerine ulaşması ve en üstün perfYormansı göstermesi açısından önem taşır. Bu konudaki zafiyetler, güçlü bir yönetimin çok kısa zamanda yok olmasına bile neden olabilir. Sonuç olarak biz eğitim yöneticileri vakit kaybetmeden yönetim anlayışımızı, yönetişim felsefesi üzerine oturtmak durumundayız.

80 YÖNETİCİLİK Yöneticilik, insanları belirli davranışlara sevk edebilme sanatıdır. Yönetici bunu yapamıyorsa, yani iş yaptıramıyorsa yöneticiliğinden bahsetmek güç olacaktır. Güç, başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir. Güç kavramı daima kişiler arasındaki ilişkileri ifade eder. Güç kavram ve ilişkilerini daha açık halde tanımlayabilmek için; Güç alanı kişinin etkileyebildiği kişilerin toplamını ifade eder. Güç konusu, kişinin başkalarını hangi konularda etkilediğini ifade eder. Güç kaynakları ise, kişinin başkalarını etkileyebilmek için hangi kaynaklardan yararlandığını açıklar.

81 Etkili Lider Yetişmiş insan gücünün işletmenin en önemli kaynağı olduğunu bilmelidir. Grup üyelerini iyi tanımalı ve onlara güvenmelidir. İnsanların birbirinden farklı olduğu gerçeğini kavramalı ve insanların yetenek ve güçlerini dikkate alarak farklı davranabilmelidir. İnsanlara saygılı olmalı ve onlarla birlikte çalışmaktan heyecan duymalıdır. Önce kendini ve sonra a astlarını motive edebilmelidir. Yapmakta olduğu şeylere inanmalıdır. Amaçlar doğrultusunda grubunu yönlendirebilmelidir.

82 Eğitim Liderinin Özellikleri
Okul toplumunca paylaşılan, desteklenen bir öğrenme vizyonuna sahip olup bu vizyonu düzenleyen, geliştiren ve uygulaya, Öğrenmeye ve mesleki gelişmeye yoğunlaşan bir okul kültürü ve öğretim programını oluşturan, geliştiren ve sürdüren, Etkili bir öğrenme çevresi ve ortamı oluşturarak bunu sürdürmek için okulun sahip olduğu bütün kaynakları etkin bir biçimde kullanan, Aile ve toplumla işbirliği yaparak farklı toplumsal beklentileri karşılayabilen ve toplumun kaynaklarını okula yönlendirebilen, Tutarlı, adil bir ahlak yöneticisi olan, Genel, politik, sosyal, ekonomik, yasal, kültürel bağlamı anlayabilen ve bunlara cevap verebilen bir kişidir.

83 Kuralları benimseyenler, Kuralları yapanlar, Kuralları kırıp atanlar.
Üç Tür Lider Vardır: Kuralları benimseyenler, Kuralları yapanlar, Kuralları kırıp atanlar.

84 Etkili Okul Yöneticisi
Öğretmenleri destekler, karara katılımlarını ve mesleki gelişimlerini sağlar, Okul ve sınıfta geçen zamanın etkili bir biçimde kullanılmasını sağlar, Çevrenin beklenti ve ihtiyaçlarını anlar, Çevrenin okula katılım ve desteğini sağlar, Düzenli bir öğrenme iklimi oluşturur, Görevlerle insanların ihtiyaçları arasında denge oluşturur.

85 Öğretim Liderliği Öğretim liderliği, okulun öğrenci başarısını arttırmak için müdürün kendisinin bizzat gösterdiği ya da başkaları tarafından gösterilmesini sağladığı davranışlardır. Öğretim liderliği, okul müdürlerinin, öğretmenlerin öğretme, öğrencilerin de öğrenme durumlarını doğrudan ya da dolaylı olarak önemli ölçüde etkileyen davranışlarıdır. Öğretim liderliği, okulun eğitsel amaçlarının gerçekleştirilmesi için öğretim kadrosunun gizil gücünü ortaya çıkarabilme ve bunu okul süreçleri içinde sürdürmedir. Öğretim liderliği, bilginin sorun çözmeye uygulanması, başkaları aracılığıyla okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamadır.

86 Okul İkliminin ve Kültürünün Yönetimi
Örgütsel Değişmeyi Başlatma ve Yönetme Okul yöneticisi, değişme ve yenilik üzerine odaklanan bir iklim ve kültür oluşturmalıdır. Okulda gerçekleştirilmek istenen değişimlerin amacına ulaşabilmesi, öncelikle okulun gelecekte sahip olması beklenen yeriyle ilgili olarak açık bir biçimde ortaya konulmuş vizyonun varlığına ve bu vizyonun okulu oluşturan bütün üyelerce paylaşılmasına bağlıdır. Çevrenin Okula Katılım ve Desteğini Sağlama Okulla ilgili çağcıl tartışmalarda, çevrenin(iş dünyası, vakıflar, dernekler, meslek örgütleri, vb.) okul süreçlerine destek ve katılımı daha çok gündeme gelmekte, çevrenin okula maddi ve manevi planda daha çok katkıda bulunmasını gereği dile getirilmektedir. Okul yöeneticisi, okul dışı çevre ile eğitim konusunda işbirliği fırsatlarını aramalı, çevresiyle bütünleşmiş bir okul imajı oluşturmaya çalışmalıdır.

87 BAŞARI BENLE DEĞİL BİZLE OLUR ÇÜNKÜ PEK ÇOK AKLIN VE ELİN ÜRÜNÜDÜR. J
BAŞARI BENLE DEĞİL BİZLE OLUR ÇÜNKÜ PEK ÇOK AKLIN VE ELİN ÜRÜNÜDÜR. J.W.Atkinson

88 OKUL YÖNETİCİLİĞİ

89 Okul Yöneticiliği Okul müdürü, okulun misyon ve vizyonunu belirleyerek, bunlara okulca ulaşabilmek için ‘nasıl davranılması gerektiği’ nin hesabını yaparak, okul iklimini buna göre oluşturmakla yükümlüdür. Bütün bunların anlamı, çağımızın okul yöneticisi, mevcut durumu sürekli geliştirmek için okulunu bu amaçlara göre düzenleyip yaşatmakla sorumludur.

90 Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz

91 Okul Yöneticisinin Görevleri
Objektif değerlendirmeler yapabilen, Problem çözebilen, Muhakeme-mukayese becerisine sahip, Kendisi ile barışık, eleştiriye açık, Astları ile uyumlu çalışabilen, Yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, Çocukların gelişim psikolojisini bilen ve buna göre davranan, Bakanlığın, il ve ilçe yönetiminin teşkilat yapısı ile çalışma sistemini iyi bilen, Bütçe uygulamaları, inceleme, soruşturma, değerlendirme ve alanındaki konularda bilgili tecrübeli ve yönetim bilgisine sahip, bir eleman olma özelliği aranır.

92 Okul Yöneticisinin Görevleri
Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini arttırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmalar yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik planlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim planını hazırlar ve bu planın uygulamaya geçirilmesini sağlar. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemler alır. Okulda ahenkli çalışma düzeni kurar. Okulda bütün çalışmaları ilgililerle işbirliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce planlar ve düzenler.

93 Okul Yöneticisinin Görevleri
Türk Milli Eğitim Sisteminde okul yöneticilerinin görevleri şöyle tanımlanmaktadır.(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) Müdür İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur (Mad. 60). Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

94 Okul Yöneticisinin Görevleri
Müdürlük Görevinin .özeti: Okul yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir, uygulama ve denetimini yapar. Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır. Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar.

95 İMAJ HERŞEYDİR

96 Giyim Unutmayın sizi karşılayan giyiminize göre karşılar, kelamınıza göre uğurlar.(Atasözü)

97 Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır
Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır. Öldürülmemek için, en hızlı koşan Aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir.

98 Her sabah Afrika’da bir Aslan uyanır
  Her sabah Afrika’da bir Aslan uyanır. Aç kalmamak için, en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir.

99 Aslan da olsanız fark etmez, ceylan da!
Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olun.

100 DENETİM

101 Denetim; genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile belirlenen amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli ve güvenilir ölçütlere göre karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksikler için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için öneriler getirme sürecidir.

102 Çağdaş yönetimlerde; plânlama, uygulama, denetleme vazgeçilmez etkinlikler olarak kabul edilmekte olup, denetlenmeyen bir yönetimin, kendisini yenilemesi, geliştirmesi ve çağın gereğini yerine getirmesi mümkün değildir.

103 Denetleme; plânlama ve uygulamaların hedefe ulaşıp, ulaşmadığının belirlenmesi, varsa eksik ve sapmaların düzeltilmesi amacıyla yapılır. Yapılan faaliyetlerden istenilen verimin alınması, beklenen fayda ve gelişimin sağlanması, faaliyetlerin başarı ile sürdürülebilmesi, sürekli ve etkili bir denetimle sağlanabilir.

104 Liderlik en yakın anlamı ile bireysel yeteneklerle başkalarını etkileyebilme becerisi, başkalarına heyecan, motivasyon, esin kaynağı olabilmektir. T.KY’de herkes yöneticidir.Her yönetici de liderdir.Yönetici yetkisini(masa yetkisi) rolünü kullanmamalı,kişiliğini ve karakter yapısını kullanmalı,masa gücünü kullanmamalıdır.

105 T.K.Y’de lider; 1. İkna yeteneğine sahip olmalıdır. 2. Güven telkin etmelidir. 3. Örnek kişiliğe sahip olmalıdır. Katılımcılıkta bireysel yaratıcılıktan yararlanma önemli olmakla birlikte takım çalışmasına önem verilir. Yönetici, herkese yapacağı işleri dağıtacak, anlatacak.

106 Lider, insan ilişkilerine önem verecek, insanı motive etmeli(ödüllendirme-takdir etme v.b).İnsanları yönlendirmeli,hız vermeli;yönetici insanların arzu ve isteklerini iyi bilmeli(insanların ödül ve motive isteği çok güçlüdür). Yönetici, aslara güvenmeli, güven olmayan yerde hiçbir şey olmaz.Denetim olmadan verimli çalışma olmaz.Ayrıca planlama da çok önemlidir.

107 Yönetici sert öğeler yerine yumuşak öğeler kullanmalı ve katılımı sağlamalı(asarım-keserim dememeli). Yönetici başarıyı zamanında takdir etmeli; toplam kaliteyi yükseltmek için ortam-imkan hazırlamalı ve iletişimi iyi kurmalı. Toplam kalitede” KISKANÇLIK” yoktur. Bilgilendirme ve paylaşma vardır. Yönetici hedef tayin eder, hedef olmadan hiçbir başarı olmaz.

108 Yönetici, adil,dürüst ve açık olmalı” Ne verirsen onu alırsın”
Yönetici, adil,dürüst ve açık olmalı” Ne verirsen onu alırsın”.Yönetimin temel kaynağı insan ilişkileridir.Çevre,okul,aile ve okul öncesi gibi kaynakların üzerine eğilmeli. Yönetici cesaret kırıcı değil, cesaret verici olmalıdır. Gerekli kaynakları okul müdürü bulmalı öğretmen değil; müdür para değil ihtiyacı söylemeli. Toplam kalite yönetiminde “Ben”değil,”Biz” anlayışı vardır.

109 Yönetim sırasında etkili bir planlama, organizasyon, emir verme,komuta etme,koordinasyon ederek kurumun başarısını artırmada kullanılmalı ve uygulamada bunlara titizlikle uyulmalıdır.Müdür maiyetindekilerle,çevresiyle olumlu diyalog içinde olmalıdır. Yönetici Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiyi kullanırken saldırgan olmadan,zafiyet de göstermeden gerekli dozda iş yaptırmasını emreden yönetici olduğunu akıldan çıkarmamalıdır.

110 Yönetici kurum personeli ile sevgi ve saygıya dayalı,olumlu ilişkiler kurup otorite sağlaması halinde kurumun mahallinde çözümlenebilecek bir çok maddi ve manevi sorunları bu güzel ilişkiden dolayı giderebilecektir. İyi bir yönetici maiyetiyle ne tür anlaşmazlığa düşerse düşsün, hiçbir zaman kaba söz ve davranışlar kullanmamalıdır.Yöneticinin bu noktada rehberi el altındaki idari mevzuatı,sağduyusu ve serin kanlılığı olmalıdır.Yapılacak eleştirinin yerinde ve zamanında yapılması esas olup, yapıcı olanı da budur.Aksine yapılan eleştiriler yıkıcı olmaktadır.

111 Yönetici bir plan ve program dahilinde personelinin ve kurumun olumlu olumsuz bütün yönlerini tespite çalışıp bunları zaman içersinde sabırla mükemmele götürme gayreti içinde olmalıdır. İyi bir yönetici ne kadar kendisine güvenen mevzuat bilgisi üstün ve yetişmiş olursa olsun daima ileriye yönelik yeni gelişmelere(değişimlere) açık rehberliğe yatkın,yapılan telkinleri doğru anlamada becerikli olmak zorundadır.Kendisine yapılmak istenen telkinlerin lehine ve kurumun faydasına olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır.

112 İyi bir yönetici modern sevk ve idarede çağdaş teknik ve yöntemleri çağdaş üslup içinde uygulayabilendir.Hizmetlerin tamamını yapan değil,yaptırandır. Yönetici sevkten sonra da her an kontrol, denetim,yönlendirme, düzeltme ,geliştirme ve değerlendirme aşamalarında kendisini hissettirmelidir.Yani iyi bir yönetici çok düşünecek, planlayacak, programlayacak, takip konusu yapacak, az yorulacak, çok yoracak ve sorumluluğu her görevli için geçerli kılacaktır. Sağlanan başarıyı da maiyetiyle paylaşmasını bilecektir.

113 En kısa tarifiyle kurumu” MÜDÜR YÖNETİR” denilerek özetlenebilir.
Yönetici adil, objektif olmalı ve asla duygularına kapılmamalıdır. Karar vermeden önce ilgili alt kademe yöneticilerinin fikirleri alınmalı, kendimize yapılmasını istemediğimiz hususları emrimiz altındakilere yapmamalıyız. Akıllı davranmalı,iyi davranmalı,cesur olmalı,anlaşmayı bilmeli,esnek olmalı,dayanışmaya değer ve önem vermelidir. Kurum müdürü dış görünüşüne, her yönü ile özen göstermelidir. Yönetici,okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmalıdır.

114 Yönetici,okulun para ve diğer kaynaklarının israfa kaçmadan harcanmasına özen göstermeli, öğrencilere yansıtmalı, hesap ve kayıtları eksiksiz tutmalı, kontrol etmelidir. Okula gelen misafirlerinizi okulun giriş kapısına kadar uğralayınız. Protokol Kurallarına uymaya özen gösteriniz.

115 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
Okulun sınırları İhata Duvarı (çevre duvarı) ile çevrilip tespit edilmeli, * Duvar yoksa yapımı ile ilgili girişimlerde bulunulmalı, * Bahçede imkânlar ölçüsünde kum havuzu, voleybol, basketbol, futbol tesisleri ile asılma, tırmanma, denge, atlama vs. araçlarının bulunduğu Oyun Alanları düzenlenmeli, * Bahçenin temiz tutulmasına gayret edilmeli, değişik köşelerine çöp kutuları konulmalı, * Bahçedeki dikili ağaçların mevsimlik bakımları yapılmalı, okul bahçelerine çağdaş bir görünüm kazandırmak ve çevreye örnek teşkil etmek amacıyla,okul bahçesinin ağaçlandırılmasına ve çiçeklendirilmesine çalışılmalı, * Alanı uygun olan okullarda öğrencilere, her yıl en az 3’er fidan diktirilerek ‘Okul Ormanları’nın oluşturulmasına çalışılmalıdır (TD. 2093), (RG , 22770), (MEB. 1999/ 12 nolu Genelge). Müdür, okul bina ve arsasının tapu veya senedi ile elektrik projesinin birer örneğini okulda bulundurmalı, * Bu belgeler yoksa temini için M.E. Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ve diğer kurumlar nezdinde yazılar yazıp gerekli girişimlerde bulunmalı, * Tapu veya bina kayıtları, ayrı bir dosyada özenle ve sürekli saklanmalı, * Öğretim Yılı başlamadan önce okul bina ve eklerinin sıva, badana, boya, baca temizliği, kapı- pencere tamiri, çatı onarımı yapılmalı (RG ), (TD. 2582, 2594 ), * Yapılan her türlü tadilât ve proje değişikliği valilik onayına bağlanmalı

116 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
* Özel Eğitime ve ilgiye muhtaç veya engelli öğrenciler ile ana sınıfı öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarını giderebilmeleri için okulun bölüm ve sınıflarının fizikî düzenlemesi yapılmalıdır (TD. 2477, 2483, 2508, 2509, 2585 ek), (MEB. 2002/ 77 nolu Genelge), (Baş B. 2006/ 18 nolu Genelge) * Yanlış yazılmış, eskimiş, yıpranmış, silinmiş ve okunamaz durumdaki mührü değiştirmek ve yeni mühür yaptırmak için M.E. Müdürlüğü ve Darphane ile gerekli yazışmalar yapılmalı (TD. 1926), (RG , 25223), * Okul Tabelâsı, “Kurum Tanıtım Yönetmeliği”nde belirtilen renk, şekil ve ebatlara göre hazırlanıp, giriş kapısının bulunduğu cephede uygun bir yere asılmalı, * Kat Yerleşim Plânları,okulun tarihçesi, ve yönlendirme tabelâları, her katta bulunan sınıf, şube ve diğer birimleri gösterecek şekilde hazırlanarak katların merdiven başlarına asılmalı (TD. 2588), (RG ), * İdare odaları, sınıflar ve diğer bölümlerin adlandırma tabelâları takılmalı, * Türk Bayrağı, tüzüğüne göre, temiz ve sağlam olarak saklanıp kullanılmalı, Okul bahçesinde Atatürk Büstü bulunması, bakım ve korunmasının yapılması (1928 sayılı TD /1981 gün ve sayılı Genelge) * Yırtık ve solmuş bayrakların kullanılmasından kaçınılmalı, bayraklar özel bir kutuda saklanmalı, tören bayrağı bir kılıf içinde bulundurulmalıdır (RG , 18697, 23759). Okulda kullanılması gerekli kırtasiye malzemeleri, eksiksiz temin edilmeli,

117 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
* Aynı eğitim bölgesi içinde bulunan okullardan fizikî kapasitesi yetersiz olanlar, fizikî kapasitesi yeterli olan diğer okulların imkânlarından yararlanmalı, * Aynı eğitim bölgesindeki okulların salonları, özel derslikleri ve atölyelerinin, ihtiyacı olan diğer okullar tarafından ne zamanlarda ve nasıl kullanılacağı, okul zümre başkanları toplantılarında görüşülerek koordinatör müdürün yapacağı plânlama ile belirlenmelidir (İY. 35(4)), (MEB. Eğitim Böl. ve Eğit. Kurul. Yönergesi, md. 5/ a, TD. 2506, 2571, 2591,Ortaöğretim Kurumları Yön.Md:213). Koridorlarda; Yönetmeliklere göre hazırlanmış ve Atatürk İlke ve İnkılâplarını yansıtacak nitelikte Atatürk Köşesi (O.Ö.İKY. 87), (TD.1928, 2004),, (MEB. Yat. D.B / 2623 sayılı yazı), Atatürk Köşesi’nde Türk Bayrağı bulundurulması.Okul girişinin uygun bir yerine şeref köşesi düzenlenmesi,okulöncesi ilk/ortaokullar Koridoru Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Madde :88’e göre düzenlemeli) Ortaöğretim Kurumları koridorlarının ise O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki hükümlere göre düzenlemeli. * Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, kuruma hizmeti geçen kişi ve kuruluşların, mezun olan ünlülerin, kurum yöneticisinin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri anlatan tablolara yer verilmeli (MEB. Kurum Tanıtım Yön, md.12), * Koridorda ayrıca; 1.sınıftan, 4.sınıfa, 5. sınıftan 8. sınıfa,9. sınıftan 12.sınıfa kadar bütün sınıf ve şubelerin derslerini bir arada gösterecek şekilde hazırlanmış bir Haftalık Ders Programı, Zaman Çizelgesi, Atatürk’ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz ve yazılar, Okul Gazetesi (TD. 1455, 2569), Öğrenci Nöbet Çizelgesi ve Nöbet Talimatı, Personel Albümü, Sivil Savunma Bilgi Levhaları (TD. 1390), Tören ve etkinliklere ait yazı ve resimler düzenli şekilde bulundurulmalı (İY. 149), (TD 1752), (TD. 2218, 2588), (RG ),

118 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
* Trafik Panosu oluşturulmasına ve öğretici materyallerin burada sürekli olarak sergilenerek öğrencilerin bilinçlendirilmesine çalışılmalı (MEB / sayılı yazı), * Usulüne göre hazırlanmış, Yangın Talimatı bulunmalı, Kurumdaki personelden söndürme,kurtarma ,koruma ve ilkyardım ekipleri kurulmalı, * Ana sınıfı,Özel Eğitim Sınıfı ve Destek Eğitim Odası(O.Öğretim Yön. Mad.103) uygulamasının yaygınlaştırılması’ hedefi benimsenerek, her türlü çareye başvurulmak suretiyle, okulda bir ana sınıfı açılıp, gereği gibi donatılmalı (TD. 2146, 2562, 2582, 2598, 2603), (Okul Öncesi Eğitimi İşlemleri), (RG , 26086, 26547, 26683), Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:84,85) *Derslikler, mümkünse ‘öğretmen branş derslikleri’ şeklinde düzenlenmeli ( / yazı), * Öğrenci kulüplerinin çalışma odaları belirlenip, üzerlerine adları yazılmalı, Sürekli akan su veya akan su yoksa musluklu kapaklı kaplar içinde temiz su bulundurulmalı, Okulun yerleşiminin, genel temizliğine,mevcut eşya,ders araç-gereçlerinin bakım,tertip,onarım ve düzenine gereken ilginin mutlaka gösterilmesi; * Lâvabolarda sürekli -mümkünse sıvı- sabun bulundurulup, öğrencilerin kullanmaları sağlanmalı, * Tuvaletler ve lâvabolar temiz ve sağlık şartlarına uygun olmalı,

119        FİZİKİ DURUM 34.Okul Gelişim Modeli kapsamında okulun fiziki yapısının iyileştirilmesi; ( 2506 sayılı Tebliğler Dergisi) 35.Öğrencilerin araştırmaya yönelmesi, yeni teknolojileri kullanabilmesi, yeni bilgiler üretebilmesi ve projeler hazırlayabilmesi için çalışabilecekleri ortamların hazırlanması; (Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi) 36.İnternet vb. teknolojik imkânların yeterli olması, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması; (Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi) Ayrıca, okulun çatıya açılan kapılarının daima kilitli tutulması,çatılara elektrik tesisatı döşenmemesi gerekir. Anahtarları müdürün sorumluluğunda bulunan camlı ve kilitli kutuda saklanmalı, okul çatıları depo ve arşiv olarak kullanılmaması ; tiner,boya gibi yanıcı maddelerle ile yazılı kağıtlar ve evraklar konulmaması;. Okul öncesi öğrencileri için okul bahçesinde,oyun yerleri düzenlenmesi(Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde :90).

120        FİZİKİ DURUM * Okulun ihtiyacına yetecek su deposu hazırlanmalı ve temizliğine dikkat edilmeli, * Su depoları periyodik olarak temizlenip, klorlanmalı ve tesisatın bakımı yapılmalı (İY. 152), (MEB / 97 nolu Genelge), * Isıtma (soba, kalorifer) tesisatının yakıtın çinsine göre kullanma talimatı hazırlanmalı, tesisatın tamirleri yapılıp emniyet tedbirleri alınmalı, * Kalorifercinin yeterlik belgesi (ateşleme sertifikası)olmalı, yoksa kursa gönderilip alması sağlanmalı ( İY. 87,BYKHK,Madde 55), * Elektrik Tesisatı sağlam ve her an çalışır halde bulundurulmalı, tesisatın yetkili kişiler tarafından yıllık tamir, bakım ve kontrolleri yaptırılarak düzenletilecek rapor okulda saklanmalı, * Okulun ‘Elektrik Tesisat Plânı’ çerçevelenerek ‘Elektrik Panosu’nun yanına asılmalı, * Katlardaki tüm sigortaların üzerlerine ait oldukları bölümleri gösteren etiketler yapıştırılmalıdır (TD. 2125), (R.G ). (Binaları Yangından Koruma Yönetmeliği, MEB Binalarını Koruma Yönergesi) Her öğretim yılı başında, okuldaki yardımcı personele görev bölümü yazılı olarak yeniden tebliğ edilmeli, Hizmetlilerin; sorumlu oldukları sınıf ve odaların temizliğini gereği gibi yapmaları sağlanmalı (7201 sayılı. Tebligat Kanunu RG ), * Okulun günlük ve genel temizliği usulüne göre yapılmalı, okul bahçesinde ve dersliklerde bulunan çöp kutuları her gün boşaltılmalı, gerektiğinde, düzen ve temizliğin sağlanmasında öğretmen ve öğrencilerin yardım ve katkıları sağlanmalı,

121 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
Okul yönetimince öğretim yılı başında,uygulanabilecek şekilde günlük,haftalık,aylık ,yarıyıl ve yaz tatilinde yapılacak işleri ayrıntılı bir şekilde gösterilen Temizlik Planı hazırlanmalı( Temizlik Rehberi,2092 sayılı TD), Her okulda mutlaka bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, okula gelen sivil savunmaya yönelik her türlü yazı, resim, broşür vs. genel dosyalara takılmayıp, bu dosyada saklanmalı (İY. Ek: 14/ b–12), (MEB. Sav. Sek / 962 sayılı yazı), * Yıllık ortalama personel mevcudu 100 den az olan kurum ve okullarda, ‘Daire ve müesseseler için Sivil Savunma işleri kılavuzu’nun 112. maddesindeki sığınak, ikaz-alârm, yangın, kıymetli araç-gereç ve malzemelerin korunması ve yedeklenmesi, gizleme, tahliye ve seyrekleştirme konularını içeren bir Sivil Savunma Tedbirleri Plânı hazırlanarak, personel arasında görev bölümü yapılmalı ve mülki amirin onayına müteakip uygulamaya konulmalı, * Okul koridorlarında muhtelif yerlere sivil savunmaya ait eğitici levhalar asılmalı, Sivil savunma uzmanı veya bunların bulunmadığı yerde uygun göreceği bir birim veya yetkiliye, kurumuna ait bir Koruyucu Güvenlik Dokümanı hazırlatmalı (MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, md. 6), Güvenli okul ortamının sağlanması,öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçlarıyla ve alarm sisteminden de yararlanarak gerekli tedbirlerin alınması(O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde : 218) * Koruyucu Güvenlik tedbirlerine yönelik olarak Ziyaretçi defteri tutulup, ziyaretçilere giriş kartı verilmeli (MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, md. 6), * Personelin, öğrencilerin ve gerekirse çevredekilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için, T.S.E standartlarına uygun bir İlk Yardım Dolabı ve İlkyardım çantası hazırlanıp gerekli malzeme ile donatılmalıdır (TD. 2125, 2520,İKY Madde,139/f)

122 FİZİKİ DURUM/EĞİTİM ORTAMI
Lâboratuardaki veya Fen ve Teknoloji Dolabındaki malzemelerin listeleri çıkarılmalı, malzemelerin üzerine isim etiketleri yapıştırılmalı, * Hangi sınıfın hangi gün ve saatte lâboratuarda ders yapacağını belirtmek için, okulun haftalık ders programına uygun bir ‘Lâboratuar Kullanma Programı’ hazırlanıp kapısına asılmalı, * Atölyeler ve laboratuvarar ilgili dersin işlenişine uygun olarak düzenlenmeli(Ortaöğretim Kurumları Yön.Madde:98), * Hangi sınıf veya şubedeki öğrencilerin, bu işliği(atölyeyi) ne zamanlar kullanacağını gösterecek şekilde İşlik(atölye) kullanma programı hazırlanıp kapısına asılmalı, * Bilişim Teknolojileri dersliğinin amacına uygun düzenlenmesi bilgisayarların dersliklere dağıtılmaması. * Hangi sınıf ve şubedeki öğrencilerin burayı ne zaman kullanacağını gösterecek şekilde ‘Haftalık Kullanma Programı’ hazırlanıp kapısına asılmalı (TD. 2526), *Ders Araçları Odası –Müze düzenlenmeli, kullanma talimatı hazırlanıp kapısına asılmalı(O.Ö.İKY, Madde-89), * Matematik araçları bir pano üzerine yerleştirilmeli, gerekenler tamir edilmeli, * Haritaların bakımı yapılmalı ve listeleri çıkarılmalı, Okul Kütüphanesi; içerisine yeterince dolap, masa, sandalye, raf, bilgisayar vs. konularak standardına uygun hale getirilmeli (MEB. Okul Kütüphaneleri Standartlar Yönergesi, T.D. 2590,Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:86),

123        FİZİKİ DURUM * Kütüphane kaynaklarının tespitini yapacak komisyon kurulmalı, komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulmalı, * Okul kütüphanesinde; a) Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimler den oluşan ‘Basılı kaynaklar’ b) Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, videokaset, plak, ses kaseti ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereç den oluşan ‘Teknolojik kaynaklar’ bulundurulmalı, * Zorunlu olarak bulundurulacak kitaplar olan; Anayasa, Milli Eğitimle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler (İlgili Mevzuat), ilköğretim ,Ortaöğretim Kurumları ders programları, Okul öncesi Eğitim Programı, Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Tarih ve Coğrafya Atlasları, Ünitelerle ilgili CD, disket ve kasetler; Meslekî ve teknik eğitimle ilgili CD, disket ve kasetlerden temin edilebilenlerin bulundurulmasına çalışılmalı, * Sınıf Kitaplıkları; okulun tüm sınıflarında kurulmalı ve öğrencilerin düzeylerine uygun olarak, her dersteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenip, donatılmalı, * Kitaplıklar, idareciler tarafından, her öğretim yılı başında sayılarak, sınıf-şube rehber öğretmenlerine imza karşılığı teslim edilmeli, öğretim yılı sonunda da imza karşılığı geri alınmalı,

124 FİZİKİ DURUM * 3298 sayılı ‘Uyuşturucu Maddeler İle İlgili Kanun’ gereğince, öğrencilerin bu maddelerin zararlarından korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır (TD. 2131, 2442, 2501), (MEB. Sağlık İ. D. B. 1999/ 29 nolu Genelge). Orta öğretim kurumlarında, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korunma,güvenli ortamların sağlanması( Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:17). Kurumda “Alarm Sistemi” kurulmalı ve kaçış yolları oluşturularak, işaretle gösterilmeli, Acil durum halinde,binayı tahliye için kullanılacak olan çıkışları gösteren,acil durum çıkış işaretleri yerleştirilmeli,bu işaretlerin ,yeşil zemin üzerine beyaz olarak yazılmalı(BYKHK,Madde 74,75) “ Kamera sistemi” olan kurumlarımızda ”Yasal Uyarı” olarak (Kurumumuz 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir ) ibaresinin yazılarak,okulun dış cephesine asılmalı. Doğalgaz kullanılan alanlara (kazan dairesi,yemekhane, çay ocağı, vb.) güvenlik için “Gaz alarm detektörü” konulmalı( 2008/71 nolu “Yangın Emniyet Tedbirleri” konulu Genelge), Yatılı ve pansiyonlu okullarda pansiyonun uygun bir bölümünde revir düzenlenmeli. Yönetmelikte belirtilen araç-gereçler bulundurulmalı(O.Öğretim K.Yön.Mad. 104,MEB Okul Pansiyonları Yönetmeliği)) Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları:Okulda, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, Personel Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi,2005/64 nolu Genelgesi’ndeki esaslara göre yürütülmelidir.

125 9. Sivil savunma önlemleri yanı sıra okulun iç-dış güvenliği ile sabotajlara
karşı gerekli önlemlerin alınması; acil durumlarda güvenlikli kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlara ilişkin tedbirlerin alınması; (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19/12/2007 – sayılı Resmi Gazete - Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği; MEB Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Sayılı Tebliğler Dergisi - Savunma Sekreterliği çıkışlı 2005/62 sayılı genelge) 10. Okul binasına baz istasyonunun konulmaması ve güvenlik mesafesi sınırı için gerekli önlemin alınması;(Çevre Bakanlığının 11/05/2000 tarih ve 2000/11 sayılı “Elektromanyetik Kirlilik” konulu genelgesi ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Kaynaklanan Elektromanyetik Alanlardan Halkın Korunmasına Yönelik Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığının 22/08/2001 tarih ve /19 sayılı genelgesi, 12/07/2001 tarih ve sayılı RG, Sağlık Bakanlığının 29/05/2000 tarih ve 2000/56 sayılı “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon- elektromanyetik kirlilik konulu genelgesi)

126 11. Binalarda depreme karşı korunma önlemlerinin alınması; (Genelge:2003/29; 2008/57
sayılı genelge) 12. Kahramanlıkla ilgili tablolar ile Türk büyüklerine ait söz ve resimlerin, dünyaca ünlü bilim, sanat, spor insanlarının resimlerinin, duvar gazeteleri ve öğrenci etkinlik panolarının öğrencilerin her an görebilecekleri yerlere asılması; (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın tarih sayılı kararı -Genelge: 1990/44, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:96(4 ). Okul resmi mühür ve beratının bulunması; (1926 Sayılı Tebliğler Dergisi, 27/09/2004 tarih ve sayılı RG Resmi Mühür Yönetmeliği ) Okulun yönetim odalarında,dersliklerinde,diğer oda ve bölümlerinde Atatürk resmi,İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi tabloları ile okul öncesi ,ilkokul ve ortaokullarda, dersliklerde Atatürk’ün resminin üzerinde yıldızı sağ bakacak şekilde Türk Bayrağı da bulunmalı.MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre asılır(O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği).Ayrıca okulun bütün bölümlerinde,o bölüme ait dayanıklı taşınırlar listesi bulundurulur(O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği ).Taşınırlara sicil numaralarının verilmesi,

127 15. Yerleşim ve donatımın, okulun türüne uygun olması,
16. Binada yapılan fiziki değişikliklerin onaya bağlanması;( MEB Okullarda Bakım Onarım ve Tadilat İşleri Genelgesi, 13/01/1984 tarih ve sayılı “Onarım ve tadilat teklifleri” konulu 1984/10 nolu genelge; 2009/28 Sayılı “MEB Ortaöğretim Okullarının Onarımları konulu Genelge” ; MEB “Ortaöğretim Kurumları ve Eğitim Kurumlarının Onarımları” 2008/18 Sayılı Genelge ; MEB 'Bakanlığımıza Bağlı Okulların Onarımı' İle İlgili 2011/39 Sayılı Genelge) 17.Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmalarında ve arşivle ilgili iş ve işlemlerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 219).Ayrıca, arşivdeki saklama süresi( yasal ömrünü) tamamlanmış evrakın ayıklanması,belge ve arşiv işlemlerinin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarihli ve sayılı yazıları doğrultusunda yürütülmesi.

128 18. Bölümlerin tertip-düzen ve temizliğinin sağlanması, eşya ve malzemelerin
bakımının yapılması; (Temizlik Rehberi-2092 Sayılı Tebliğler Dergisi – tarih ve 2009/20 sayılı “Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni” konulu genelgesi ) 19. Çok amaçlı salon, spor salonu ile saha ve tesislerinin yeterli olması; (31/05/2005 tarih ve sayılı RG, Haziran 2005/2573 sayılı Tebliğler Dergisi, Okul Aile Birliği Yönetmeliği) 20. Anasınıfı öğrencileri için oyun alanı ve bahçenin amacına uygun düzenlenmesi; (Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 90)) 21. Arşivin amacına uygun düzenlenmesi, ihtiyacı karşılaması ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerin ayıklanarak imhasının yapılması; (22/02/2005 tarih ve sayılı RG Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ) 22. Okulda, imkanlar dahilinde okul müzesinin oluşturulması; (MEB Okul Müzeleri Yönergesi, Md: 12, 1986/ Sayılı Tebliğler Dergisi) 23. Öğrenci ve çalışanların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, yüksek seviyede tutulması ve eğitimde hedeflenen kaliteye erişilebilmesi amacıyla, okul gelişim modeli kapsamında okul binalarının fiziki yapılarından ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi için koruyucu tedbirlerin alınması; (Millî Eğitim Bakanlığı Müfredat Lâboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge–2506 sayılı Tebliğler Dergisi; İlgili Genel Müdürlüklerince Hazırlanan Okul Gelişim Modelleri, MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının tarih ve 2009/20 sayılı “Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni” konulu genelgesi)

129 24. Öğrencilerin araştırmaya yönelmesi, yeni teknolojileri kullanabilmesi, yeni
bilgiler üretilebilmesi ve projeler hazırlayabilmesi için çalışabilecekleri ortamların hazırlanması; (Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi) 25. Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere, ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması ve bu oda ve sınıfların yeterli olması ve gerekli araç-gerecin bulundurulması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:103, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Md:25,28; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği; MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 8,9,10) 24. İnternet vb. teknolojik imkânların yeterli olması, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması; Bilgi teknolojisi sınıfları ve buna bağlı iletişim araçlarının kullanılması ve yeterliliği; atölye, laboratuarlar ile özel dersliklerdeki görsel ve işitsel araç-gereçlerin eğitim ve öğretime hazır bulundurulması (Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi; Orta öğretim kurumları yönetmeliği ) 26. Laboratuarlar ile özel dersliklerdeki görsel ve işitsel araç-gerecin öğrenci sayısı bakımından yeterli olması, yararlanma plânları ve kullanma talimatlarının asılması, araç-gerecin bakım ve korunmasının sağlanması; (MEB İlköğretim/ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

130 27. Kütüphanenin amacına uygun düzenlenmesi, kütüphaneye sağlanan
kaynakların gerekli kayıtlarının tutulması; donanım, kitap ve diğer eğitim araçlarının standarda uygunluğu; kütüphanelerde Atatürk kitaplığı bölümünün oluşturulması; (Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği – MEB Okul Kütüphaneler Standart Yönergesi) 28. Kütüphanenin bir plân dahilinde açık bulundurulması; mevcut kitapların, tür ve sayıca öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacını karşılaması; kütüphanedeki kaynakların yerel imkânlarla zenginleştirilmesi (kitap, dergi, CD vb.); kitapların ciltlenmesi ve bakımının yaptırılması; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Md: ) 29. Komisyonca kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçiminin yapılması; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:10 ) 30. Rehberlik hizmetleri bürosunun teknik donanımının sağlanması; bu bölümün hizmetin gereği araç-gereç ve malzeme ile donatılması; (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği) 31. Lojman tahsislerinin yapılması; sosyal tesislerin amacına uygun hizmet vermesi; (Kamu Konutları Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi) Mutfak, kantin ve çay ocağının ihtiyacı karşılaması; gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi; kantinde ,onaylı fiyat listesinin öğrencilerin görebileceği bir yere asılması; kantin, çay ocağı, mutfak vb. bölümlerdeki likit gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınması; kantine ait elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının ayrılması, bunun mümkün olmaması halinde bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya mal müdürlüklerince tespit edilecek bedel, arz bedellerinin ödeme tarihleri itibarıyla okul aile birliklerince ödenmesi; kantinin periyodik denetiminin yapılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelgesi; Milli Emlak Genel Tebliği-Sıra No:300 ; MEB 'Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı' konulu 2011/41 Sayılı Genelge) Hijyen kurallarına uyulmalı(5 Şubat 2012 tarihli ve sayılı R.G. Yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Hijyen Kuralları Yönetmeliği)

131 32. Kantinde ödeme kaydedici cihazın kullanılması; (3100 sayılı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun) Mesleki ve Teknik Liselerde; 33. Atölyelerin yeterli olması ve atölyelerde yapılan üretim çalışmalarının sergilenebileceği vitrinlerin bulunması; 34. Makine, cihaz ve tesisatın; bakım, kullanım ve güvenlik talimatlarının ilgili yerlere asılması; iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınması; Derslikler, derslerin özelliklerine ve içeriğine göre düzenlenebilir. Derslik donatımları; öğrenci sayısı, yaş ve gelişim durumları ile engelli bireylerin özel durumları dikkate alınarak yapılır. Derslikler hiçbir şekilde yönetim ve hizmet odasına dönüştürülemez. (O.Öğretim K.Yön.Madde:97). Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.(O.Öğretim K.Yön.Madde:98). Okullarda resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulabilir. Bu oda veya dersliklerde resim ve müzikle ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur. (O.Öğretim K.Yön.Madde:102). Kütüphane, 22/8/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve işletilir. ( O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 100,İKY Madde:146).

132 İmam-Hatip Liselerinde;
38. Atatürk‟ün Balıkesir Hutbesi‟nin öğrencilerin görebileceği uygun yerlere yerleştirilmesi, mesleki uygulama yerinin uygun olması; (Balıkesir Hutbesi, Mustafa Kemal Atatürk‟ün 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camii'ndeki konuşması) Pansiyonlu okullarda: (2698 sayılı MEB‟e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu ve tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan MEB‟e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği) 41. Yönetici ve etüt odaları ile yatakhaneler, yemekhane, kiler, ambar-depo ve revirin ihtiyacı karşılar düzeyde olması; 42. Gıdaların sağlık kurallarına uygun saklanması; 43. Mutfağın, mekân ve donanım itibariyle sağlık koşullarına uygun olması; Çamaşırhane ve banyo ortamının yeterli olması;

133 45. Yatakhanelere öğrencilerin sınıf ve yaş gruplarına göre yerleştirilmesi,
kimlik kartlarının yatak başlarına asılması; 46. Öğrenci dolaplarının düzenli, yatak takımlarının temiz olması; 47. Yemek numunelerinin saklanma sürelerine uyulması; (Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tarh ve sayılı R.G.de yayımlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair yönetmelik) Özel Okullarda; 48. Kurum açma izninin alınması, varsa kurum nakli ile devir işlemlerinin yapılması; 49. Yerleşimin onaylı yerleşim plânına göre olması, varsa değişikliklerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması(Kurum kontenjana etki etmeyen değişiklilerin,yerleşim planları çizilerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmesi yeterlidir) ; 50. Özel Öğretim Kurumları Ait Standartlar Yönergesine göre araç-gerecin yeterli olması; Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 51. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumların özelliğine göre bölümlere yer verilmesi için tedbirlerin alınması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 88/1) 52. Okul ve kurumların ortak kullanım alanlarının, öğrencilerin engel durumu ve yetersizliği dikkate alınarak düzenlenmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 88/2) vb. durumlar değerlendirilir. Kısaca; fiziki durumların/eğitim ortamlarının eğitim ve öğretimi geliştirecek düzeyde olması gerekir.

134 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
* Okul Öğrenci Meclisi; Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:116). Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:37). * Öğrenci meclisi iki ayda bir toplanmalı ve çalışmaların etkin yürütülebilmesi için eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve benzeri konularda komisyonlar oluşturmalı, komisyonlar her yarıyılda en az iki kez toplanmalı, * Ana sınıfı öğrencilerinin oyun etkinliklerine uygun ve rahat kıyafetler giymelerine, velilere belirli bir kıyafet aldırılmamasına dikkat edilmeli, öğretmenlerinin de tören, toplantı ve makama girişler dışında, öğrencilerle birlikte oldukları sürede rahat hareket edebilecekleri bir kıyafet giyme haklarının olduğu bilinmeli (MEB / 182 sayılı yazı), Tasarruf tedbirleri gereği, görevliler okuldaki araç-gereç ve imkânları tasarruflu kullanmalı, enerji, su, malzeme israfı önlenmeye çalışılmalı (MEB / 460–2 sayılı Yönerge), * Öğrenciler; gereksiz malzeme, kitap-kırtasiye aldırılarak israfa sevk edilmemeli ve kamu kaynakları etkin olarak kullanılmalı, * Nöbetçi öğretmenler ve öğrenciler okulu dolaşarak, gereksiz yere yanan ışıkları kontrol edip söndürmeli, açık kalan muslukları kapatıp suyun boşa akmasını engellemeli, * Derse giren öğretmenler, gündüz saatlerinde sınıfların perdelerinin çekilerek, ışıkların yakılması gibi tasarrufa aykırı uygulamaları engellemeli,

135 EĞİTİM DURUMU YÖNÜNDEN
* Personelin, gündüz vakitlerinde oda ve bürolardaki perdeleri kapatarak ışıkları yakmaları önlenerek elektrik sarfiyatı azaltılmalıdır (Başbakanlık Per. Prensipler G.M. 2000/ 27 nolu ve 2001/ 19 nolu Genelgeler), (TD. 1475, 2093), (Başbakanlık, sayılı RG. de yayınlanan 2007/3 sayılı tasarruf Genelgesi). * 5,6, 7, 8.9,10,11,12 sınıfların haftalık ders programı hazırlanırken, günlük derslerin kolaylık- zorluk dengesi gözetilmeli, bir güne Matematik, Fen ve Teknoloji, Y. Dil, Türkçe vs gibi ağırlıklı dersler konularak ders ve sınavlar zorlaştırılıp, öğrenciler yorulurken, başka bir güne Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri vs gibi kolay dersler konularak öğrenciler âdeta boş bırakılmamalı, onun yerine her güne hem zor, hem de kolay ve dinlendirici dersler harmanlanarak serpiştirilmeli, Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıfında ikili eğitim yapılmasının esas olmasına rağmen, normal öğretim yapılan ve ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda, okulun öğretim şekline uygun veya yarım gün eğitim yapılabileceği dikkate alınmalıdır.(Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:6-(1)), Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, Gezi ve Gözlemlerinin planlanması ( Çocuk Kulüpleri Yönergesi).

136 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
Öğretmen haftalık ders çizelgesi; Öğretmenin adı, soyadı ve branşına yer verilerek, her gün maaş karşılığı ve ücretli okuttuğu dersler, ücretli ve maaş karşılığı ders saati sayıları, nöbet günü ve yeri, rehberi olduğu sınıf/ şube, danışmanı olduğu sosyal kulüp ve etkinlikler belirtilmek suretiyle hazırlanıp, bir sureti imza karşılığında öğretmene verilmeli, bir sureti de idarede saklanmalıdır. (Orta Öğretim Kurumları Yön). Sosyal Etkinlikler; Ders programlarının yanında, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet yapılan öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmaları olarak düzenlenmeli, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında ; öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları, ‘Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde sıralanan amaç ve ilkelere uygun yapılmalı (İY. 13), (TD. 2569, 2576), (RG: 25699, 25904, ). Okul öncesi ve ilkokullarda ise sosyal etkinlikler çocuk kulüpleri yönergesindeki esaslara göre yürütülmeli * Okullarda, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul aile birliğini temsilen iki veliden oluşan bir Sosyal Etkinlikler Kurulu kurulmalı, okul öncesi ve ilkokullarda, velilerin istemeleri hâlinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulmalıdır ( Çocuk Kulüpleri Yönergesi).

137 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
Öğretmenler mutlaka branş, ilgi, istek, beceri ve yeteneklerine uygun, çok iyi başarabilecekleri kulüplerde görev almalı, Serbest Etkinliklerin MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun tarihli ve sayılı yazılarındaki açıklamaları ile Haftalık Ders Çizelgesindeki açıklamaların dikkate alınması. Müze Eğitim ve öğretim sürecinde Gazete Kupürlerinden yararlanılması (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın tarihli ve sayılı yazıları ). b) İkili öğretim yapılan okullarda, aynı öğrenci kulübüne hem sabahçı, hem de öğleci devreden yeteri kadar danışman öğretmen verilmesi gerekir. Bu tür okullarda aynı kulübün ortak programını sabahçı öğretmenler kendi devrelerindeki öğrencileri ile öğlenci öğretmenler de kendi öğrencileri ile yürütürler. Zaten bu çalışmalar için bir ders saati kullanıldığından, ikili öğretimde aynı kulüp ile ilgili sabahçıların ayrı, öğlencilerin ayrı çalışmalarına imkân verilmelidir. c) Aynı öğrenci kulübünde birlikte çalışan birden fazla danışman öğretmen ayrı, ayrı faaliyet dosyası tutmaz, ayrı çalışmalar yapmaz, her biri kulübün yaptığı faaliyetlerle ilgili belgeleri çoğaltarak yanlarında taşımazlar. Tüm belgeler tek dosyada toplanır ve bu dosya danışman öğretmenlerin ortak kulüp çalışmaları dosyası olarak okulda saklanır. Okul-sınıf sergileri düzenlenmeli, Sportif karşılaşmalar yapılmalı, Okulda yapılan Müsamereler Geziler, Gösteriler, Konferanslar, Halk oyunları, Konser ve Müzik çalışmaları, Okuma, Şiir, Hikâye, Kompozisyon, Resim yarışmaları, Folklor ve İzcilik çalışmaları çevreye yansıtılmalı, spor, izcilik, koruyucu sağlık çalışmalarına sponsor bulunmalı (TD. 2496, 2500, 2569, 2576, 2593, 2603),

138 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
* Okul çevre ilişkileri bakımından -okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine uyularak- yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verilmeli. Bunun için okul-aile birliği ve okul gelişim yönetim ekibi kurulmalı ve işlerliği sağlanmalı, * Yönetici ve öğretmenler; çalışma arkadaşları ve çevreleriyle olumlu ilişkiler kurup, çevredeki etkinliklere katılarak tavır ve davranışlarıyla öğrencilere ve çevreye iyi örnek olmalı, okulda çıkarılan dergi, gazete ve yıllıklar yönetmeliğe uygun çıkarılmalı, gazetede çıkan yazılar ‘Yazı İnceleme Kurulu’ tarafından incelenip onaylanmalı (TD. 2569), * Öğrencilerin ‘Uluslar Arası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak çocukların haklarına riayet edilmeli (TD. 2093, 2498), Çevre İncelemesi tüm öğretmenlerce usulüne göre hazırlanıp, değişiklikler ve gelişmeler her yıl kaydedilmeli ve bu çalışma öğretmenler tarafından derslerinde kaynak olarak kullanılmalı, web

139 Okullar Hayat Bulsun,Bu Benim Eserim AB Projeleri,İKS ve YSÖP ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili genelge ve emirler doğrultusunda yürütülmelidir. Vitamin projesinden öğretmenler yararlanılmalıdır.Okullar Hayat Olun Projesi Kapsamındaki Faaliyetlerin e- yayın Sisteminde Güncellenmesi(MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 03710/2013 tarihli ve sayılı yazıları). Okul-Aile Birliği ile ilgili iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’ndeki esaslara göre yürütülmelidir.Yönetim Kurulu karar defterinin notere,diğer defter ve harcama belgelerinin ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattırılmalıdır.(O.Aile Birliği Yönetmeliği Madde:23(2), Yönetim Kurulu en az 4 üye ile her ay toplanmalı(O.A.B.Yön.Mad:13(3),Denetleme Kurulunun 6 ayda bir yönetim kurulunun faaliyetlerini incelemeli ve raporunu yönetim kuruluna sunmalı(O.A.B.Yön.Mad:14(4).Okul müdürünün Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun faaliyetlerini denetlemesi gerekir(Yön.Madde 27).Genel Kurulu, yönetim kurulunun daveti ile her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanmalı,Her türlü hizmet/mal alımlarının ve ödemelerin karara bağlanması; tahmini bütçe hazırlanarak genel kurulda görüşülmesi(O.A.B.YÖN.Mad:13(9) 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22/d maddesi gereğince piyasa araştırması yapılması; Tutulan gelir-gider kayıtları,eğitim öğretim yılında her dönem en az birer defa velilerin görebileceği şekilde ilan panosunda ve internet sayfasında duyurulur(O.A.B.Yönetmeliği Madde:13(10).Gelirlerin harcanması yönetmeliğin 18.maddesindeki hükümlere göre olmalı.Birlik başkanı gelirleri, yapılan harcamalara ilişkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir.Okul müdürü,okulun ihtiyaçlarını resmi yazı ile birlik başkanına bildirerek ,yerine getirilmesini ister. web

140 Genel Kurul toplantılarını Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin , 9,10
Genel Kurul toplantılarını Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin , 9,10. maddelerindeki hükümlere göre yapılmalıdır.Okul için gerekli ihtyaç ve harcamalar için okul yönetiminden yazılı talep alınması,(Yönetmelik Madde:18(1).Birlik başkanı elde edilen gelirler, alınan bağışlar ve yönetim kurulu kararlarıyla yapılan harcamalara ilişkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir(O.A.B.Yönetmeliği Madde:18(5).Yönetim Kurulu yönetmeliğin 23.maddesinde açıklanan defter,dosya ve belgeleri tutar.

141 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
* Kantinde çalışacak personelin kimlikleri okul idaresince alınıp dosyalanmalı, işletenin yakını olsa dahi, idareden habersiz olarak yabancı kişilerin kantinlere girmesine kesinlikle izin verilmemeli, gerektiğinde personel değişiklikleri idarenin bilgisi dâhilinde yapılmalı, * Öğrencilerin, kantin personelinin satış yaptığı bölmeye geçmeleri kesinlikle yasaklanmalı, bu konuda öğrenciler ve işletmeci uyarılmalı, * Çalışanlar el, tırnak, giysi ve çevre temizliğine dikkat etmeli, görüntü kirliliği ve dağınıklıktan kaçınılmalı, * Çalışanların periyodik sağlık (Portör) kontrolleri yaptırılmalı ve kontrol kartları denetlenmek üzere devamlı kurumda bulunmalı, * Besinlerle bulaşan hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınmalı, hijyen kurallarına uyulmalı ve kantinde obeziteye sebep olacak yiyeceklerin satılması önlenip, meyve, meyve suyu, süt, ayran, taze sebze satılması özendirilmeli (İY. 139), (O.Öğretim K.Yön.Madde 105) Okul Kantinleri; kantin denetleme kurulu tarafından “Okul Kantin Denetim Formu”na uygun olarak denetlenmeli , * Okul Gelişim Yönetim Ekibi, İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve işbirliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretim niteliğinde ve öğrenci başarısını artırmak,okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek,öğrenci merkezli eğitim yapmak,eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla “Okul Gelişim Yönetim Ekibi” kurulur( İKY;Madde 99), Öğrencilerin ilgi,istek ve yetenekleriyle ortaöğretim kurumlarının özelliklerine göre öğretmen gözetiminde bireysel veya gruba yönelik alan uygulamaları,etkinlikler ve serbest çalışmalar yapılır.Uygulanan programların özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir(O.Öğretim K.Yön.Madde: 8(4). Çalışma grupları oluşturularak, ekibin hazırlayacağı Okul Gelişim Plânı öğretim yılı başında uygulamaya konulmalı.

142 ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
İdareciler, tüm derslerin programlarını ve gerekli mevzuat kitaplarını okulda bulundurmalı, * Her öğretmen, içine; iş takvimini, zümre toplantısında hazırlanan yıllık çalışma programını, zümre tutanaklarını, derslerine ait ünitelendirilmiş yıllık plânlarını, ders plânlarını, haftalık ders programını, gerekli mevzuatı, yardımcı materyal ve dokumanı, ders kesimi raporunu koyarak, düzgün ve tertipli bir Öğretim İşleri Dosyası oluşturmalı, * Öğretmenler, ”Öğretmen Kılavuz Kitabı”nı temin etmeli, okulda devamlı elinin altında bulundurmalı, yapacağı çalışmaları programın ilkelerine uygun yapmak zorunda olduğunu unutmamalı, özellikle yeni ders programlarının felsefesini, program yaklaşımını çok iyi bilerek, diğer işlemlere ondan sonra başlamalı (TTK. Yeni İ. Programları ve Yeni Yaklaşımlar), Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar hazırlanırken; ana sınıfları dışındaki tüm ders plânlarının, mutlaka 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan ‘MEB. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ de verilen plân örneklerine uygun olmasına dikkat edilmeli, Proje ve Performans görevleri ile ilgili çalışmalarda MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün tarihli ve 7273 sayılı( 2009/37 Nolu Genelgesi),İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılarına göre hareket edilmesi. * Tüm sınıf ve branş öğretmenleri, zümre halinde, ortaklaşa hazırladıkları ünitelendirilmiş yıllık planlarının yazılı veya elektronik ortamda kaydedilmiş birer suretini, öğretim yılının başlamasından itibaren (en geç) 15 gün içinde okul idaresine teslim etmeli, (İ. GM / sayılı yazı) * Öğretmenler; yeni öğretim yılında uygulanacak olan ünitelendirilmiş yıllık plânların, okul müdürünce onaylanan yazılı birer suretini ise derste yararlanmak üzere yanlarında bulundurup, yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not etmeli ve istendiğinde denetleyenlere göstermeli ( Yön, md. 11/d

143 ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN
Milli Eğitim Bakanlığının resmi Internet sitesinde her sınıfa ve derslere ait plânlar yayınlanmakta olup, öğretmenlerin -yenilik ve değişikliklere uygun olup olmadıklarını kontrol etmek şartıyla- plânlarını buradan almaları mümkündür. Ancak farklı internet sitelerinden indirilen, programa, okula, öğrenciye uygun olmayan, öğretmen veya öğrenci kitaplarındaki düzenlemelerden farklı, program dışı bilgi ve konular içeren plânların edinilmesi, idareye verilmesi, öğretmen tarafından kullanılması kesinlikle uygun değildir.) * Yapılacak sınavların zamanları, sınav sayı ve şekilleri belirlenip plâna yazılmalı, * Özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü okullarındaki çalışmalar kendi yönetmeliğine göre yapılmalı (Özel Eğitim Hiz. Yönet, TD ek) * Kendi sınıflarında özel eğitim veya kaynaştırma gerektiren çocuklar olan öğretmenler ayrıca, bu öğrencilerin ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda program geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarında bu öğrencilere yönelik düzenlemeleri, gerekirse bu öğrencilere yönelik ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânları’nı da (BEP) yapmalıdırlar (Plân. Yön, md. 11/ e), (TD. 2551), (BEP örneği için, bak; TD. 2567, ek–1 form). BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YAZILACAK GENELGE Konular işlenirken değinilmesi gereken Atatürkçülük konuları; yenilenen ders programlarında ele alınış biçimine göre, programı yenilenmeyen veya yeni uygulamaya dâhil edilmeyen derslerde ise 2504 sayılı Tebliğler Dergisine göre, işleneceği konuların yanında ünitelendirilmiş yıllık plânlara yazılmalı, İlköğretim Okullarında “ DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kurularak Çalışmalarını “DynEd” İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulama Kılavuzu ve tarihli DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulama Konulu MEB 13709/2013 tarihli ve sayılı emirleri ile 29/08/2014 tarih ve sayılı emirleri doğrultusunda yürütmeli.

144 ÖĞRETİM DURUMU YÖNÜNDEN
* Atatürkçülük konuları derslerde ve sınıflarda ciddî ve amaçlarına uygun olarak işlenmeli, keyfi ve gayri ciddî konular belirlenerek plânlara yazılmamalıdır (TD. 2504, 2566). Ders plânları yapılırken yüzeysel ve klişeleşmiş ifadelerden kaçınılmalı, * Öğretmenin başka bir etkinlik gerçekleştirmeye ihtiyaç duyması hâlinde, kılavuz kitaplardaki etkinlikler dışında da, okulun şartlarına, öğretim programına uygun, elektronik ortamda veya yazılı olarak ders plânı hazırlanıp uygulanmalı, bunun için Bakanlığın hizmete sunduğu ‘seçilmiş etkinlikler’ havuzundan mutlaka yararlanılmalı, * Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan derslerde, ders işlenirken yararlanmak üzere, sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından, bir veya birkaç ders saati için, yazılı veya elektronik ortamda ders plânı hazırlanıp, uygulanmalı ve denetleyenlere gösterilmeli (Yönerge, md.1), (TD. 2551, 2575 ), (MEB / 9592 sayılı Her öğretmen sınıfa girmeden önce ‘sınıf yönetimi’ konusunda yeterince kitap okuyup, bilgi edinmek ve çok iyi özümsemek suretiyle sınıfını yönetmeye hazırlanmalı (H. Başer, sınıf yönetimi), * Sınıfa her girdiğinde, çok önemli bir görev yaptığı bilinci, gururu ve heyecanı ile girmeli, etkin olabilmek için; konuşmalarına, kılık-kıyafetine dikkat etmeli, Derslerine çok iyi hazırlanarak, araç-gereçlerini temin ederek ve plânları ile birlikte girmeli, dersin başında çok oyalanmadan, ancak ciddî şekilde yoklama’yı yapmalı, Yazılı ve uygulamalı sınav sorularının kapsam bakımından, bilginin yanında, öğrencilerin kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme düzeyindeki davranışları/kazanımları ile becerilerini ölçebilecek nitelikte olması

145 ÖĞRETİM DURUMU YÖNÜNDEN
* Görsel-İşitsel çokça araç kullanarak ve uygun metotlarla dersi işleyebilmeli, * Sınıftaki tüm öğrencileri aktif tutup derse katabilmeli, Öğrencilere fizikî baskı uygulamadan sınıf hâkimiyetini sağlayabilmeli, Dersin rahat, huzurlu bir ortamda işlenmesini sağlayabilmek için; diğer öğrencilerin ders dinlemelerini engelleyen, sınıfın düzenini, dersin ahengini bozan öğrencilerin bu davranışlarını önleyebilmeli, * Sınıf Ders Defteri’ne uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılmalı, defterin her saati imzalanmalı (TD. 2575), (MEB / 9592 sayılı yazı), Deftere; devam edildi, tekrar edildi, anlama, dil bilgisi, yazı, kesirler, üçgenler, problemler, toplama, asitler, ısı, metaller, Marmara Bölgesi, ilimiz, keşifler, haberleşme, iyi huylar, pazaryeri, çevremiz, bayram, türküler, futbol, koşu, egzersiz v.s. gibi genel ve yüklemsiz ifadelerin yazılması yanlıştır. Denetim ve kontrol görevi bulunan personelin hepsinin aynı yabancı dili bilmediği gerçeğinden hareketle, bu kişilerin yapmak zorunda oldukları denetim işlemini kolaylaştırmak üzere, Yabancı dil dersinde yapılan etkinlik veya gerçekleştirilen kazanımların deftere Türkçe olarak yazılması uygun olur.) * Öğretmenler, derslerden edindikleri tecrübeler ışığında, ders kitapları, programlar, etkinlikler, kazanımlar konularındaki önerilerini doğrudan Bakanlığımızın Öneri portalı’na bildirmeli, * Ders programlarının dışında, eğitim-öğretimle ilgili her türlü görüş, öneri ve dileklerini de doğrudan Bakanlığımızın İletişim sayfasına iletmeli,

146 ÖĞRETİM DURUMU YÖNÜNDEN
Sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ne derece başarılı olduklarının belirlenmesi (soru analizinin yapılması); başarısızlık sebeplerinin araştırılıp değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması; Öğretim yılı süresince yapılacak çalışmaların belli bir disiplin içerisinde sürdürülebilmesi için çalışma planının (okul genelinde yapılacak sınav tarihleri ile kültürel ve sportif faaliyetlere ait programın) hazırlanması ve velilere duyurulması; Öğrenci velileri ve kamuoyunun, okulun amaçları ile eğitim-öğretim etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi; (Özel Eğitim Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 Sayılı Genelge; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü çıkışlı 2006/22 sayılı Genelge) Öğrenci yetiştirme kurslarının, öğrenmede verimliliği artıracak düzeyde yapılması; Öğretim programlarının uygulanması sonucunda öğretmenler tarafından düzenlenen yıl sonu raporlarında, okul yönetiminden olan beklenti ve isteklere yer verilmesi, yönetimce bunların yerine getirilmesi; Yönetici ve öğretmenlerin yararlanabilecekleri mevzuat ve diğer kaynakların bulundurulması;

147 ÖĞRETİM DURUMU YÖNÜNDEN
Öğrenme etkinliklerinde teknolojik imkânlardan yeterince yararlanılması; Öğrencilerin; ilgi, istek ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, okul içi etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmesi; bölgesel, ve ulusal yarışmalara kat ılınması; Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının benimsenip uygulanması, (M.E.B. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi-2506 Sayılı Tebliğler Dergisi) Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) kurulması ve çalıştırılması; (OGYE) tarafından, öğretim yılı sonunda okul gelişim plânı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve eğitime katkılarının belirlenmesi, bu konuda hazırlanacak raporun, yıl sonu öğretmenler kurulunda değerlendirilmesi ve okul toplumunun bilgisine sunulması) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 99 Okulda güvene dayalı, uyumlu ve verimli bir işbirliği ortamının sağlanması; Okul zümre başkanları kurulunun görevlerini yerine getirmesi; (Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:14) Ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanan programa uygun yürütülmesi; (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar-Md:17) Özel Okullarda; Kurumda,Özel Öğretim Kurum Yönetmeliği ile resmi kurumların(ortaöğretim kurumları) yönetmeliğinin bulunması; dersliklerdeki öğrenci sayılarının dersliğe tanınan kontenjana uygun olması; Seçmeli derslerden, benzeri resmi okullarda okutulmayanların öğretim programlarının hazırlanıp, onayının alınması; Kurum yönetmeliğinde yer alan, ölçme-değerlendirme, kurs, araştırma-geliştirme vb. hükümlere göre plânlama yapılması ve uygulanması;

148 E. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Bu bölümle ilgili çalışmaların denetiminde; öğrencilerin ilgi ve yetenekleri geliştirilerek, onlara gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı ile güven ve sorumluluk duygusu kazandırılması suretiyle hayata hazırlanmaları; kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğunu paylaşacak, millî birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak ve nihayet toplumun seçkin bir ortağı olma gururunu duyacak şekilde yetiştirilmeleri; eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir Şekilde yürütülmesi, düzen ve disiplin içinde öğrencilerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi yanı sıra okulun, bulunduğu yörenin bir kültür merkezi konumuna getirilmesi ve yurt genelindeki etkinliklerine katılmaları yönündeki çalışmaların yeterli olup olmadığı hususları dikkate alınır. Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir.Ancak her blok ders , iki ders saati süresiyle sınırlıdır(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 9/2)

149 a) Rehberlik Çalışmaları
1. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin kurulması ve görevlerini yerine getirmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:16; MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md: sayılı Tebliğler Dergisi) 2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonunun oluşturulup çalıştırılması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md: 45,46,47,48) Bu yürütme kurulunun başkanı okul müdürüdür. 3. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik hizmetleri kapsamındaki sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde yapılması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:44) 4. Ders yılı başında okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf yıllık rehberlik planlarının hazırlanması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md:50,51) 5. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıl sonu çalışma raporunun hazırlanması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:47,49; tarih ve 228 sayılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı) 6. Ders yılı sonunda sınıf rehber öğretmenlerince, sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini içeren raporun hazırlanması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:51/f) Ortaöğretim kurumlarında güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması,zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:17).

150 7. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme
plânının birer örneğinin ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğinin ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde „Rehberlik ve Araştırma Merkezine‟ gönderilmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md: 47, 49,50) 8. Sınıf rehberlik programında yer alan kazanımlara yönelik etkinliklerin Sınıf Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) işbirliği ve eşgüdümü içinde rehberlik saatinde işlenmesi; gerçekleştirilen etkinliklere ait formlarının uygulanıp değerlendirilmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:11; tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı İle Kabul edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı) 9. Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmalarının yapılması; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:7,8, 9,10) 10. Bireysel ve grup danışmalarının yapılması ve kayıtlarının tutulması; gerektiğinde öğrencilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50) Öğrencilerin yönlendirilme işlemlerinin yerine getirilmesi; bu sürece veli ve ailelerin katılımının sağlanması; ( Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:13-16) Ortaokullarda 2.dönem öğretmenler kurulu toplantısında Yöneltme Öneri Kuruluna üye seçiminin yapılması.

151 12. Rehberlik ve psikolojik danışma servisine intikal eden disiplin konularının,
Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) tarafından incelenmesi, konu ile ilgili raporun hazırlanarak okul müdürlüğüne verilmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50) 13. Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili bilgilerin, öğrenci gelişim dosyalarındaki ilgili bölümlerine işlenmesi; (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:50,51) 14. Psikolojik danışman ile sınıf rehber öğretmenlerinin plânlama ve uygulama çalışmalarının uyumu, okul yöneticilerinin bu çalışmalara katkı sağlaması; 15. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden beklenen verimin alınabilmesi ve öngörülen amaca ulaşılabilmesi için, okul yönetimi, rehber öğretmenler ve velilerin eşgüdüm halinde çalışması; (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği-Md:8,16,50; 2002/27; 2005/95 ; 2006/22; 2006/26 Sayılı Genelgeler) 16. Kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; MEB-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi; MEB Kaynaştırma Eğitimi Kılavuzu-2010)

152 17. Okulda öğrencilerin zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin
şiddetten korunması amacıyla güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:17) 18. Okul rehberlik servisince, disiplin olaylarını azaltma, şiddeti önleme, alana ve mesleğe yönlendirme ve başarının artırılmasına yönelik olarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgilendirici el broşürleri hazırlanması, seminerler düzenlenerek sunumlar yapılması; Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 19. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 63/1-a) 20. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP Geliştirme Birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapılması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 63/1-b) 21. Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yapılarak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlenmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 63/1-c) 22. Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu, BEP Geliştirme Birimi, İzleme ve Yöneltme Kurulu ve öğretmenlerle iş birliği yapılması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 63/1-ç)

153 c) Sosyal Etkinlikler 1. Sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulup çalışması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:8) 2. Öğrenci kulüplerinin belirlenmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:10) Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği 3. Danışman öğretmenlerin, sosyal etkinlik çalışmalarına rehberlik etmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği-Md:15) 4. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, öğrenci kulüplerine dağılımlarının sağlanması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -.Md:11,16) 5. Toplum hizmeti çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:12,13) 6. Özel yönetmeliği olan, kooperatifçilik ve sivil savunma kulüplerinin mevzuatına göre çalıştırılması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -.Md:35; S.S. Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi; Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği; Okullarsa Sivil Savunma Kulübü Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar) 7. Gönüllü velilerin sosyal etkinlik çalışmalarına katılımlarının sağlanması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:17) 8. Kulüp yıllık çalışma plânlarının hazırlanması; (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği-.Md:7) 9. Özel yönetmeliği bulunan kulüplerin dışındaki öğrenci kulüplerinde toplantı tutanak ve evrak dosyası tutulması.; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -.Md:33) Özel yönetmeliği olan Okul Spor Kulübü Yönetmeliği 05/11/2013 tarihli ve sayılı R.Gazete’de yayınlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.

154 10. Sosyal etkinlik çalışmalarının, “Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu” ile
“Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilmesi ve sonucunun öğrenci dosyasına işlenmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:7) 11. Tiyatro, sergi, gezi, yarışma vb. faaliyetlere yer verilmesi; gerekli hallerde, faaliyetlerle ilgili onayın alınması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:20,21) 12. Öğrencilerin; ilgi, istek ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, okul içi etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmesi; bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalara iştirak edilmesi; 13. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve yıllıklar ile ilgili İnceleme Kurulunun kurulması ve çalışmaların yürütülmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:24) 14. Atatürk Haftası ile diğer anma-kutlama günleri ve törenlerin, öğrenci katılımına ağırlık verilerek gerçekleştirilmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md: ) 15. Tören hazırlama ve uygulama komisyonunun oluşturulması ve çalıştırılması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - Md:28) 16. Bayrak Törenlerinin, Türk Bayrağı Kanunu, Türk Bayrağı Tüzüğü ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun ve öğrencilerin milli duygularını geliştirecek nitelikte yapılması; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler YönetmeliğiMd:29; Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi)

155 17. Sosyal etkinliklerin amacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi; (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -Md:5) 18. Deprem, yangın, sel vb. afetlerle ilgili olarak yapılacak bir plânlama doğrultusunda, uzmanlar tarafından yönetici, öğretmen, öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi; 19. Öğrencilere, sergi, müze v.b. yerleri gezip-görme, konserleri takip etme, panel, konferans, sempozyum vb. etkinlikleri izleme imkânının sağlanması; 20. Okulun, çevrenin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için çeşitli etkinliklerin plânlanıp uygulanması; 21. Öğrencilerin kılık-kıyafetleri hususunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması; (Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik) 22. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, onur kurulu, sosyal etkinlik ve rehberlik çalışmalarında, sigara, alkol, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılığı ile mücadele konularına yer verilmesi; ilgili makam, uzman kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması; (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çıkışlı 1999/29 ve 1996/76 sayılı Genelgeler) 23. Okul-aile birliğinin, okulun eğitim-öğretimi ile sosyal ve kültürel etkinliklerinin yürütülmesinde, okul-çevre–veli ilişkilerinin geliştirilmesindeki etkisi; (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği; Özel Eğitim Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çıkışlı -2002/27 Sayılı Genelge) Meslekî ve Teknik Okullarda; 24. Okulların çevrenin eğitim ihtiyacını belirlemesi; bunlara yönelik program tekliflerinin Bakanlığımıza yapılması; bölgede bulunan sektör ve çeşitli kamu kurum kuruluşları ile varsa üniversitelerle işbirliğinin sağlanması; Sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulup çalıştırılması; (Sosyal Etkinlikler Yön.Md:8) vb.

156 D. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
Bu bölümde; Hazırlık, uygulama, ölçme-değerlendirme ve geliştirme çalışmaları ile öğrencilere gerekli davranış değişikliklerinin kazandırılıp-kazandırılamadığı; öğrencilerin yaşam için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinme, kavramlar arasında ilişki kurma, problem çözme-bilimsel düşünme ve karar verme gücüne sahip olmaları konusunda çalışmalara gereğince yer verilip verilemediği; öğretim etkinliklerinin öğrenci merkezli olup olmadığı; hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Ders seçimi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde :11/1,2,3,4 fıkralarındaki esaslara göre yapılması. ((1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. (2) (Değ: 13/09/ RG) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. (3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır. (4) (Değ: 13/09/ RG) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.)

157 Okullarda Oluşturulacak Kurullar ve Ekipler
Hazırlık Çalışmaları Okullarda Oluşturulacak Kurullar ve Ekipler a) Öğretmenler Kurulu,b)Sınıf/şube öğretmenler Kurulu,c)Zümre Öğretmenler Kurulu, d)Okul Zümre Başkanları kurulu,e)Okul öğrenci meclisi,f)Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, g)sosyal etkinlikler kurulu,ğ)Sayım kurulu, h) Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde:111’deki hükümler doğrultusunda yapılması,BAKILACAK Okulöncesi ,İlkokul ve ortaokullarda ise İlgili yönetmeliğin madde : 35’deki esaslara göre yapılması, okulda bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz( Yönetmelik Madde 35-(2)). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında ayrıca; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde:111/5-a,b,c,ç,d,e,f fıkralarındaki konularda görüşülmesi, Okul Zümre Başkanları Kurulu oluşturularak; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde:112/1,2,3/a,b,c,ç,d,e fıkralarındaki benzeri ve konular görüşülmesi Ekipler Okullarda; Okullarda; okul gelişim yönetim ekibi, sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ve diğer ekipler ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür. (O.Öğretim K.Yönetmeliği Mad:120).

158 Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıfı seviyesinde,şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerden oluşur.Kurulun başkanı o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:110-(1); bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının arttırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını n sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:110-(3) Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulunda; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:110-5/ a,b,c,ç,d,e,f,g,hı,i,j fıkralarında belirtilen konular görüşülür.(Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda; a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması, b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi, c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde nasıl yararlanılacağının planlanması, ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması, d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması, e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması, f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması, ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması, h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri, ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür. )

159 Eğitim-öğretimin plânlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve
paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması, derslerin öğretim programlarında ortak hedeflere ulaşılması, eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına yönelik kararlar alınması; ( MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:14) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantılarında; Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine, bölgenin özelliklerinin incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda gerekli görülen önlemlerin alınmasına, derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından ve eğitim imkânlardan plânlı bir şekilde yararlanılmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına ve bölgenin eğitim ihtiyaçların belirlenerek bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik kararlar alınması; (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:16)

160 b) Uygulama Çalışmaları
1. Zümre toplantılarında alınan kararların yerine getirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi; 2. Öğrenme faaliyetlerinin öğrenci merkezli gerçekleştirilmesi; 3. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânların, zümre toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanması; (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge sayılı Tebliğler Dergisi; MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 4. Öğretim programlarında yer alan konuların/modüllerin ünitelendirilmiş yıllık plânlara aktarılması; 5. Konunun özelliğine uygun öğretim teknik ve yöntemlerinin kullanılması (beyin fırtınası, 6 şapka tekniği, tam öğrenme modeli vb.); 6. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması; (Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-Md:24) 7. Derslerde gerekli olan araç-gereç temin edilerek kullanılması; 8. Öğrencilerin; motive edilmesi, derse karşı ilgilerinin artırılması; öğrendiklerinin sorgulanması; derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 9. Ders defterlerine, kazanım ve etkinliklerin ,yapılan deney-gözlem ve uygulamaların açık şekilde yazılması, 10. Ders öğretmeni tarafından, başarısız öğrencilerle ilgili olarak, yönetici, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve velilerle görüşülmesi; (MEB-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü çıkışlı 2006/22 sayılı Genelgeler)

161 Yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda yetiştirilmesi; 12. Okul müdürü tarafından çeşitli zamanlarda öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunulması; (İlköğretim/ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 13. Mesleki ve Teknik okullarda, işletmelerde meslek/beceri eğitimi ile staj çalışmalarının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi; (O.Öretim Kurumları Yönetmeliği,MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Çıkışlı 2008/45 ve 2008/69 Sayılı Genelgeler) Ayrıca, Okul Yönetimince; 14. Haftalık ders programının hazırlanmasında, dersin özelliği, ders saati sayısı vb. hususların göz önünde bulundurulması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde :12) Bakanlıkça gönderilenlerin dışında kullanılan film, kaset, ses bandı, disket, CD, vb. eğitim araç-gereci için gerekli onayın alınması; 16. Özel derslik, laboratuar, kitaplık ve diğer ünitelerden öğrencilerin eşit düzeyde ve azami ölçüde yararlanabilmeleri için gerekli plânlamanın yapılması; 17. Açık geçen derslerin kapatılması yönünde gerekli önlemlerin alınması; 18. Çeşitli sebeplerle yapılamayan derslerin telafi programı ve yoğunlaştırılmış eğitim telafi programlarla tamamlanması Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde-61 ), 19. Yetiştirme ve hazırlık kurslarının açılması; (Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi-2559; 2580 S.T.D.) 20.İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde,haftalık ders çizelgelerinin uygulanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 07/10/2013 tarihli ve sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulanması Konulu” yazılarının belirtilen hususlara uyulmalıdır.

162 20. Mesleki ve Teknik okullarda, mesleki ve teknik eğitim ile geliştirme ve
uyum kurslarının planlanarak açılması; 21. Mesleki ve Teknik okullarda, işletmelerde meslek/beceri eğitimi uygulamalarının takip edilmesi(yönetici ve koordinatör öğretmen tarafından denetlenmeli), 22. Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okullarda, Eğitim Planı ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının (BEP) hazırlanması, ihtiyaç halinde ve süresi içinde güncellenmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Md:10,69; MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 3) Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 23. Özel eğitime ihtiyacı olan her birey için Eğitim Planı Örneğinin hazırlanması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 10/1) 24. Eğitim planında, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı ile öncelikli eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlara yer verilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 10/1) 25. Her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planının her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 10/4) 26. Aile eğitim programlarının; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olarak her yıl yeniden geliştirilerek hazırlanıp yürütülmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 36/2-a,d)

163 27. Aile eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, RAM'lar ile
işbirliği yapılması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 36/2-c) 28. İşitme engelliler meslek liseleri ve ortopedik engelliler meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde grupların en fazla 10 öğrenciden oluşturulması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 38/2-b) 29. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin yetersizlik türleri dikkate alınarak, işitme, görme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 38/2-c) 30. İşitme engelliler meslek liselerinde ve ortopedik engelliler meslek liselerinde uygulamalı meslek derslerinin yapılacağı atölye ve laboratuvarların bulunmaması hâlinde öğrencilerin bu derslerle ilgili eğitimlerini diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sürdürmelerinin sağlanması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 38/2-d) 31. İşitme yetersizliği bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumlarda, öğrencilerin istekleri doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 38/2-e)-(Ö.E.R.Hizmetleri G.Müd. 24/12/2014 tarih ve sayılı genelge) 32. Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum ve sınıflarında içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi iş birliğiyle bireyselleştirilmiş özel eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 68/1,69/3) 33. Bireyselleştirilmiş eğitim programının, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilmesi, hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP'e ilişkin değerlendirmelerin esas alınması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 69/4)

164 c) Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları(Ortaöğretim Kurumları Yön
c) Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları(Ortaöğretim Kurumları Yön. Madde :43,45,46,47,48,49 hükümler doğrultusunda yürütülmesi 1. Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınması; Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ilgili iş ve işlemlerin,Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde 45’deki hükümlere göre yürütülmeli, aynı dersi okutan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmeleri için birden fazlada okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır. Madde 45/2) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.(Yönetmelik Madde-45/ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında(BEP) yer alan amaçlar esas alınır (O.Öğretim K.Yön.Madde 45/ğ). Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir (O.Öğretim K.Yön.Madde 45/2). Performans görevi/ proje ve diğer çalışmaların Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde 50’deki esaslara göre yürütülmesi, Bir ders saatini ayırarak öğrencilere sözlü notu verilmeyecek, sözlü notu, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları(topluma hizmet etkinlikleri), derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma,performans ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilmesi ve öğrencilere duyurulması; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:50/1,2,3,4,5,6,7,8) Zümre öğretmenleri toplantılarında başarı farklılıklarının görüşülmesi; Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması(O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:49) 10. Sorumluluk sınavlarının usulünce yapılması; (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği)

165 11. Kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin başarılarının; öğrencilerin
BEP‟leri de dikkate alınarak devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Maddesindeki hususlarda dikkate alınarak değerlendirilmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Md:24; MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 5) 12. Kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin yıl sonu başarı puanının ayrı hesaplanması ve okul genel başarısının dışında tutulması.; (MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 16) 13. Beceri Sınavlarının Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde: 46/1,2,3,4,5,6 . Fıkralarında belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmalı. 14.Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde: 47/1,2,3’deki esaslara göre yürütülmesi. 15.Sınavlara katılmayanlar ile ilgili iş ve işlemlerin de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde: 48/1,2,3,4’deki esaslara göre yürütülmesi. Ayrıca Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 16. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ‟larınde yer alan amaç ve davranışlar ile birlikte Yönetmeliğin 84. maddesindeki hususlara uyulması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 84) 17. Her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 83/2) 18. Bireysel gelişim raporunun yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 83/2) 19. Karne ve bireysel gelişim raporlarının, sınıf öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin alan öğretmenleri tarafından birlikte doldurulması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği -Md: 83/3)

166 d) Geliştirme Çalışmaları
1. Sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ne derece başarılı olduklarının belirlenmesi (soru analizinin yapılması); başarısızlık sebeplerinin araştırılıp değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 2. Öğrenci velileri ve kamuoyunun, okulun amaçları ile eğitim-öğretim etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi; (Özel Eğitim Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 Sayılı Genelge; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü çıkışlı 2006/22 sayılı Genelge) 4. Pansiyonlu okullarda öğrenci etütlerinin, öğrenmede verimliliği artıracak düzeyde yapılması; (MEB‟ na Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği-Md:9,10) 5. Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonunun kurulması ve çalıştırılması (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği- Md:10; MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları YönetmeliğiMd:35/7) 6. Öğretim programlarının uygulanması sonucunda öğretmenler tarafından düzenlenen ders kesim raporlarında, okul yönetiminden olan beklenti ve isteklere yer verilmesi, yönetimce bunların yerine getirilmesi; 7. Öğrenme etkinliklerinde teknolojik imkânlardan yararlanılması; 8. Mesleki ve teknik okullarda, beceri eğitimi uygulaması sonunda telafi eğitimine ihtiyaç duyulması durumunda, yapılacak çalışmanın plânlanarak uygulanması;

167 9. Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının benimsenip uygulanması, (M. E
9. Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının benimsenip uygulanması, (M.E.B. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi-2506 Sayılı Tebliğler Dergisi) 10. Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) kurulması ve çalıştırılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; 2002/49 sayılı Genelge) 11. Ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanan programa uygun yürütülmesi; (MEB Personel Genel Müdürlüğü çıkışlı “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı Genelge) 12. Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okullarda, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin oluşturulması ve görevlerini yerine getirmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Md:72,73,74; MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 3, Kaynaştırma kılavuzu)

168 Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim ( Tam Yıl Tam Gün Uygulaması )
Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim ( Tam Yıl Tam Gün Uygulaması ) İşlemelerde mesleki eğitim (0.Öğretim K.Yön. Madde:121),Teorik eğitim (0.Öğretim K.Yön.Madde:122), Teorik eğitim için izin(0.Öğretim K.Yön. Madde:123,İş dosyası tutma (0.Öğretim K.Yön.Madde:124),Yurtdışında beceri eğitimi,staj ve yaz uygulanması((0.Öğretim K.Yön. Madde:125),Staj ve Esasları ile ilgili iş ve işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 126,127,128,129,130,131,132,,133’üncü maddelerinde hükme bağlanmıştır.Bu hükümlere göre hareket edilmeli. Mesleki ve Teknik Eğitimde Süreklilik,Öğrenci Grubu,Eğitim Göreceklerin Belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin;134,135,136.maddelerinde,İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması yönetmeliğin 137. Seçmeli meslek dersleri yönetmeliğin 138. İşletmelerin Bildirilmesi,İşletme Belirleme Komisyonlarının Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin;139,140,141,142,İşletmede mesleki eğitimde sözleşme Yön.Madde 143,İşletmelerin ve Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları ise O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 144. maddelerinde hükme bağlanmış olup,bu hükümlere uygun hareket etmeli. Tam Gün Tam Yıl Eğitim ile ilgili iş ve işlemlerin Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ,154,155 ve 156.madde belirtilen hükümlere göre yürütülmesi. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında,mesleki eğitim programlarının tür ve özelliklerine göre alan/bölüm,atölye, laboratuvar şeflikleri oluşturulması(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 84).

169 21. Atölyelerdeki; makine, cihaz ve diğer araç-gerecin öğretim dışında üretim
amacıyla da kullanılması; 22. İşletmelerde sözleşme şartlarına uygun meslek eğitimi yapılması, koordinatör öğretmenlerin okul ve işletmeler arasında koordinasyonu sağlaması işletmelerdeki koordinatör öğretmenler ve öğrencilerin denetlenmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 23. Programlara alınan proje çalışmalarının MEGEP kapsamında yürütülmesi; 24. Çevrenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi; bunlara yönelik program tekliflerinin Bakanlığımıza yapılması; bölgede bulunan sektör ve çeşitli kamu kurum -kuruluşları ile varsa üniversitelerle işbirliğinin sağlanması; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde; 25. Her öğrencinin çalışması ile yeterince ilgilenilmesi; ortak ve bireysel hatalar için zamanında uyarılarda bulunulması, yapılan eleştirilerin yapıcı ve yol gösterici nitelikte olması, başarısız öğrenciler için ek uygulama çalışmaları yapılması; 26. Bölüm kitaplıklarında ihtiyaca cevap verecek tür ve sayıda kaynak eserin bulunması; 27. Öğrencilere kendi yaşantıları yoluyla amaçlı olarak kazandırılan estetik davranışların yeterli olması; 28. Sanatsal terim ve kavramları kullanma alışkanlığı verilmesi; yeni fikirler ortaya konulup, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması; 29. Sanat eğitiminin kendine özgü öğrenme yöntemlerinin doğru bir şekilde belirlenerek, uygulanması; 30. Görsel sanatlar, Müzik ve varsa diğer bölümlerce üretilen çalışmalardan bir „Kaynak Arşivi‟nin oluşturulması;

170 31. Öğretim programlarında belirtilen davranışların/kazanımların “Ürün
Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak ölçülmesi; genelinde birlikteliğin sağlanması; öğrencilerde görülen gelişmelerin sürekli takip edilmesi; 32. Görsel Sanatlar bölümünde, derslerde işlenen konu ile ilgili olarak yeter sayıda röprodüksiyon ve öğrenci çalışmalarından örnekler gösterilmesi, uygulama çalışmaları yapılması, bireysel ve grup çalışmalarının sergilenmesi; 33. Müzik bölümünde çeşitli bireysel, grup ve koro çalışmalarının düzenlenmesi; Özel Okullarda; Dersliklerdeki öğrenci sayılarının dersliğe tanınan kontenjana uygun olması; (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi) 35. Benzeri resmi okullarda okutulmayan derslerin öğretim programlarının hazırlanıp, onayının alınması; (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği) Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 36. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetlerin; özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin iş birliğiyle yürütülmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 13/3) 37. Özel eğitim alması gereken öğrencilerin, alan tercihlerinde engel durumunun dikkate alınarak alana yönlendirilmelerinin sağlanması; 38. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin oluşturulması ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 72/1,74) vb. hususlar değerlendirilir.

171 ÖĞRETMENLER KURULUNUN ÇALIŞMALARI
Bu bölümde; okulun diğer süreçlerini etkileyen öğretmenler kurulu sürecinin irdelenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, okulun düzen ve disiplini, öğrencilerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi hususları dikkate alınır. Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda, okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Md: 109) Öğretmenler kurulu toplantılarında; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde: 109(6)’daki benzeri ve konuları gündeme alınarak görüşülür. (Öğretmenler kurulunda; a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, b) Öğretim programlarının uygulanması, c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması, ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar, d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi, e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler, f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi, g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, ğ) Yapılacak proje çalışmaları, h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,

172 ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri, i) Kardeş okul uygulamaları, j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler, k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, l) Mezunların izlenmesi, m) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler, n) Genel denetim sonuçları, o) Nöbet uygulamaları, ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar, p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi, r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri, ş) Zümre toplantıları, t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları, u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları, ü) e-Okul uygulamaları, v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür

173 Ayrıca; 1. Gündemin önceden belirlenip öğretmenlere duyurulması; 2
Ayrıca; 1. Gündemin önceden belirlenip öğretmenlere duyurulması; 2. Bir önceki yılın genel değerlendirilmesi yapılarak, başarıyı artırıcı uygulanabilen somut kararlarında alınması, 3. Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda, öğretmenler arasında uygulama birliğini sağlayıcı hususların belirlenmesi; 4. Öğretmenlerin, görüşülen konularla ilgili düşüncelerinin tutanaklara ayrıntılı olarak yansıtılması, görüşme sonuçlarının karara bağlanması; 5. Çeşitli nedenlerle toplantıya katılamayanların, alınan kararlardan haberdar olabilmesi için tutanağı okuması ve imzalaması;

174 6. Toplantı tutanaklarının, geciktirilmeden dil ve imlâ kurallarına uygun, açık
ve anlaşılır şekilde yazılıp, ilgililere imzalatılarak onaylanıp dosyalanması; müsvedde tutanaklarının imza işlemi tamamlanana kadar saklanması; 7. Alınan kararların, öğrenci merkezli eğitim anlayışı içinde öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön plânda tutacak yönde olması; a) Öğretim Yılı Başında Yapılan Toplantılarda; 1. Eğitim-öğretimle ilgili kanun (Anayasa, 1739, 1702, vb.), yönetmelik ve yönergelerin yönetici-öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin; okulun kuruluş amaçlarının; eğitim-öğretim-yönetimle ilgili önemli görülen genelge ve yazıların okunup açıklanması; 2. Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması; (2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi) 3. Önceki yıla ait eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarının değerlendirilmesi; bunların sonuçlarından yararlanılarak, yeni ders yılında daha verimli çalışmalar yapılmasına esas teşkil edecek görüşmelere yer verilip, kararlar alınması;

175 4. Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;
- Zaman çizelgesinin açıklanması; - Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti; - Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun, çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi; - Derslere giriş-çıkışlarda dikkat edilecek hususlar; - Öğretmenlerin izin-rapor işlemleri; - Derslerde öğrencilerin yoklamalarının yapılması; - Ders defterlerine işlenen konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması; - Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması; - Not çizelgelerinin kullanılması; - Öğretmen-veli toplantılarının yapılması; - Performans ve proje çalışmalarında dikkat edilecek hususlar; - Okulun tertip-düzen ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler; - Okulun açılış programı ile ilgili görüşmeler; - Bayrak törenlerinin yapılışında izlenecek yol; - Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi; vb. 5. Okulun son genel denetim raporunda/tebliğinde belirtilen noksanların giderilme durumunun değerlendirilmesi; 6. Son üç öğretim yılı baz alınarak, mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi; 7. Ders bazında üniversite sınav sonuçlarının değerlendirilmesi; 8. Okulun özelliğine göre gerekli olan komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/görevlendirilmesi;

176 — “Okul Kantini Denetim Komisyonu” na (1) öğretmen (tercihen sağlık
bilgisi/biyoloji branşından); (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17 Nisan tarih ve 2007/33 sayılı Genelgesi)seçilir/görevlendirilir. 10. Okulun genel disiplin durumunun görüşülmesi; yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 11. Okulda, yapılabilecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması; 12. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması için yapılması gereken işlemler üzerinde durulması; 13. Laboratuarlardan, kütüphaneden, spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç-gerecinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılmasına dair görüşmeler yapılması ve kararlar alınması; 14. Okulun araç-gereç ve diğer imkânlarının çevre imkânları ile bütünleştirilmesi ve bunların eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılması; 15. Okul Gelişim Modeli anlayışının benimsetilmesi; eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarının, toplam kalite anlayışı ile yürütülebilmesi hususlarında görüşmeler yapılması ve karara bağlanması;

177 16. Zümre toplantılarının yapılması, ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders
plânlarının hazırlanması konularında, okul genelinde uygulama birliğinin sağlanması yönünde kararlar alınması; 17. Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması, 18. Öğrencilere, okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması hususunda görüşmeler yapılması; 19. Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ) 20. Öğretmen, öğrenci ve personelin kılık-kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar üzerinde durulması; 21. Öğretmen ve öğrenci nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 22. Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 23. Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi; (MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikleri Yönetmeliği-Md:13/c) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Ayrıca; sayılı Yasa kapsamında yapılacak çalışmaların görüşülmesi; 25. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ,yapılacak proje,tasarım,üretim ve hizmet çalışmaları,hayat boyu eğitimle ilgili konular,tanıtım,yönlendirme,mesleki rehberlik çalışmaları,istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri,sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanların görüşülmesi Madde :109(8)Tam Gün Tam Yıl Uygulaması ve Yetişkin Eğitimi ile ilgili açılacak kurslara ilişkin görüşmeler yapılması

178 b) İkinci Dönem Başında Yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantılarında;
1. Öğrencilerin birinci dönemdeki başarı durumlarının, derslere göre ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi, başarının artırılmasını sağlayıcı kararlar alınması; 2. Okulun genel disiplin durumu, kulüp etkinlikleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ait çalışmaların değerlendirilmesi; 3. Okulun genel disiplin durumunun görüşülmesi; cezaların öğrenci dosyalarından (e - okul kayıtlarından) silinmesi ve velilerine bildirilmesi hususlarının görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 4. Okulun genel işleyişine ait diğer çalışmaların değerlendirilmesi; c) Ders Yılı Sonunda Yapılan Toplantılarda; 1. Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesinin yapılması; öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi; 2. Okulun, sınıf, şube ve derslere göre istatistiki bilgilerden faydalanılarak başarı durumunun değerlendirilmesi; başarıyı olumsuz yönde etkileyen hususlar üzerinde durularak ulaşılan sonuçlara göre gelecek öğretim yılı çalışmalarına ışık tutacak kararlar alınması; dosyalarından (e -okul kayıtlarından) silinmesi ve velilerine bildirilmesi hususlarının görüşülmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ) 4. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve sınıf öğretmenliği ile sosyal etkinlik raporlarının kurula sunulması ve değerlendirilmesi;

179 Okul birincisinin seçilmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- Madde: 64)
Okul idaresine teslim edilmesi gereken yazılı kağıdı, sosyal etkinlik ve sınıf öğretmenliği dosyaları ile ders kesim raporlarının alınması; 7. Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından hazırlanacak raporun değerlendirilmesi; 8. Bünyesinde Anasınıfı bulunan okullardaki okul öncesi çocukların kayıtları için “Seçici Komisyon’a iki öğretmenin seçilmesi; (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği- Md:11) Mesleki ve Teknik Okullarda sayılı Yasa uyarınca öğrencilerin meslek yüksek okullarına yönlendirilmesi; 10. Okul-işyeri ilişkilerinin değerlendirilmesi; d) Sınav Öncesinde Yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantılarında 1. Sınavla ilgili mevzuatın gözden geçirilerek uyulması gerekli hususların görüşülmesi; 2. Sınavlarda, sınav komisyon üyesi ve gözcü olarak görev alan öğretmenlere görevlerinin duyurulması; 3. Öğretmen, öğrenci ve diğer personelin kılık kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar üzerinde durulması; Meslekî ve Teknik Okullarda 4. Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli hususların görüşülmesi;

180   BÜRO İŞLERİ YÖNÜNDEN Resmi Yazışma Kurallarına uyulmalı (Ortaöğretim Kurumları Yön.Madde:220), okullarda düzenlenen resmi yazılarda ve yazışmalarda yaşayan Türkçe’ nin kullanılmasına dikkat edilmeli, kesme, uzatma işaretleri ile yabancı dilden geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları doğru yazılmalı, Ortaöğretim kurumlarında standartları Bakanlıkça belirlenen defter,çizelge,sözleşme,form ve benzeri belgeler kullanılır ve örnekleri e-okul sistemi üzerinde veya Tebliğler Dergisi’nde yayımlananlar kullanılmal(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 67). Okulöncesi,ilkokulu,ortaokul ve Ortaöğretim kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik ortamda yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır.Elektronik ortamda arşivlenmesi mümkün olmayan evrakın çıktıları alınır, onaylanır ve usulüne uygun saklanır. (Ortaöğretim K.Yönetmeliği Madde:221-1) ((1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik ortamda yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda arşivlenmesi mümkün olmayan evrakın çıktıları alınır, onaylanır ve usulüne uygun olarak saklanır. ) * Aslına uygunluk, fotokopinin ya da kopyanın alt orta kısmına “Aslına Uygundur” yazılarak imzalanmalı, ayrıca mühürlenmesi. * Gelen ve giden yazılar dosyası düzenli olarak tutulmalı ve evrak kayıt ve dosyalama işlemleri “Başbakanlığın 2005/7 Nolu Standart Dosya Konulu emirleri” ne göre yapılmalı .

181 * Üzerinde ‘Gizli’ kaydı bulunan yazılar, diğer yazılar gibi desimal dosyalara konmayıp, okul müdürü tarafından tutulan ‘Gizli yazı dosyası’nda saklanmalıdır. Genelgelerin konulduğu bir Genelge Dosyası ile teftiş dosyası tutulmalı.Tüm defterlerinin sayfalarının birleştiği yer mühürlenmeli ve kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanmalı. Zimmet Defteri; tutulup, resmi evrak ilgililere zimmetle teslim edilmeli; kısaca, elektronik ortamd gönderilmeyen yazılar zimmetle teslim edilmeli (kurumda zimmet defteri kullanınız) * Okulda Arşiv kurulmalı, (Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre) geçmiş yıllara ait evrak arşiv yönetmeliği ve yönergesinde belirtilen süreler dikkate alınarak düzenli bir şekilde saklanmalı * Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istenilmesi beklenmeden, her öğretim yılının Kasım ayı başında bir defa ‘Ders Dağıtım Çizelgesi’ doldurulup Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmeli,

182        BÜRO İŞLERİ YÖNÜNDEN Okulda usulüne uygun bir ‘Brifing Dosyası’ hazırlanmalı, Özel Okullarda ayrıca; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde tutulacağı belirtilen belge, defter, evrak ve dosyalar usulüne uygun tutulmalı, Özel Öğretim Kurumlarında yer almayan defter,dosya ve belgelerin Resmi İlköğretim /Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin’de belirtilen defter ve dosyalardan da ilgili olanların tutulması. * Özel Öğretim Kurumları Bilgi Formları, öğretim yılının ilk ayı içinde gönderilmeli ve ilânlar ve duyurular dosyası tutulmalı, * Binaya ait kira sözleşmesi veya tapu senedi ile bina projesi ve yerleşme durumunu gösterir onaylı plân kurumda bulunmalı, * Binada yerleşim plânına uyulmalı, yapılan değişiklikler kontenjanı etkilediği takdirde milli eğitimden izin alınmalı,Başka bir binaya nakil durumu varsa nakil için onay alınmalı, Resmi okulöncesi,ilkokul ve ortaokullarda ise Yönetmeliğin Ek-16’de belirtilen defter ve dosyaların tutulması ve usulüne uygun işlenmesi. Okullardaki zil seslerinin seviyesi düşük olmalı,çalma süresi 5 saniye ile sınırlı olmalı, eğitim- öğretim saati dışında kapatılmalı (2008/30 nolu “Zil Seslerinin oluşturduğu çevresel gürültü” konulu genelge) Yönetici ve öğretmenler ,Resmi Gazete,Tebliğler Dergisi,genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın internet sayfasından takip eder.Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygular.( İKY.Madde:65)

183 B. YÖNETİM ÇALIŞMALARI Okul öncesi,ilkokul,ortaokul yöneticileri İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,ortaöğretim kurum yöneticileri ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki görev ve sorumlulukları yerine getirirler. Okullarda tutulması gereken defter, dosya ve diğer belgelere ilişkin, yazım, dosyalama ve arşivleme çalışmaları ile e-okul iş ve işlemlerinin usulüne göre yerine getirilmesi; görevlerin mevzuatına göre yapılması; çalışmaların toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde yürütülmesi hususları üzerinde de durmalıdırlar. a) Yazı işleri 1. Evrak kayıt ve dosyalama işlerinin yapılması; kuruma posta ile gelen veya zimmet ile teslim edilen veya elektronik ortamda gelen evrak önce okul müdürünün incelemesinden geçmeli,kayıt edilmek üzere büroya gönderilmeden,okul müdürü tarafından üzerinde gerekli talimat ya da havale öz olarak yazılmalıdır.(Md. Yardımcısına,,….öğretmenlere,,,,,öğrencilere duyurulması……cevap verilmesi vb) 2. Yazışmalarda, resmî yazışma ve yazım kurallarına uyulması; (Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik) 3. Gizli yazılar ile sivil savunma dosyalarının tutulması; (MEB. Savunma Sekreterliği sayılı yazı); binalarda yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evraklar için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip,anahtarı sorumlulara verilir.Bu dolaplara “ Yangında İlkönce Kurtarılacaktır” etiketi konulmalı. 4. İstatistiki bilgilerin güncellenmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ; MEB-Strateji Geliştirme Başkanlığının tarih ve 2008/63 sayılı Genelgesi) 5. Brifing dosyasının güncellenmesi; 6. Okulun web sayfasının, Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları doğrultusunda hazırlanması ve okulu tanıtıcı bilgilere de yer verecek şekilde genel durumunu yansıtması ve güncellenmesi; (Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları, MEB Personel Genel Müdürlüğü çıkışlı 28/02/2007 tarih ve sayılı “Eğitim Kurumlarını Tanıtıcı Bilgiler” konulu yazısı)

184 7. Okul stratejik planının “Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile
İl Milli Eğitim Stratejik Planı” ile uyumlu olacak şekilde hazırlanması; (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı çıkışlı 01/06/2010 tarih ve 2010/33 sayılı “Stratejik Planlama” konulu Genelgesi) Özel Eğitim Meslek Liselerinde; 8. Kurumun özelliğine ve kullandığı teknolojiye göre gerekli olan Defter, Çizelge ve Dosyaların tutulması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Md: 92/1) b) Öğrenci İşleri (MEB-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/76 sayılı “e-okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması” konulu Genelgesi ve ekinde yer alan Uygulama Esasları; MEB e-okul Kullanım Kılavuzu; e-okul Ortaöğretim Kurumları Kullanım Kılavuzu) 1. e-okul siteminde öğrenci iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi; 2. Kayıt ve nakil işlemlerinin, okulun tür ve özelliği ile varsa özel yönetmeliğine göre yapılması; 3. Künye bilgileri ile öğrenci gelişim bilgilerinin işlenmesi; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 4. Öğrencilerin başarı durumları ve kız-erkek sayıları dikkate alınarak şubelere dengeli dağıtılması; 5. Geç kalma ve devamsızlık kayıtlarının tutulması; günlük yoklama fişleri ile devam-devamsızlık kayıtları arasında uyumun olması; öğrencinin devamsızlığının velisine yapılacak tebligat işleminin, normal posta ile veya bilişim araçları ile yapılması; (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği)

185 6. Not çizelgeleri, diploma, diploma defteri, tasdikname, tasdikname defteri,
geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi (Bilgisayar ortamında tutulan sınıf geçme vb. belgelerin örneğine uygun olması ve çıktılarının onaylanıp saklanması); (2486 ve sayılı Tebliğler Dergileri;- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı çıkışlı basılı evrak örnekleri; MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 7. Öğrenci başarısını gösterir notların e-okul sistemine zamanında girilmesi; not çizelgeleri, dönem not cetveli ile sınıf geçme defterlerindeki notların uyumlu olması; 8. Alan/dal seçimi ve seçmeli dersler ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun yapılması; alan/dal seçiminde ve seçmeli derslerin belirlenmesinde, öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin dikkate alınması; Bakanlıkça dağıtılan ders kitapları ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi; beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütülmesi; (İlköğretim/Ortaöğretim Yönetmeliği) Burslu öğrencilere ödemelerin zamanında yapılması, okulla ilişiği kesilenlerin ilgili yerlere zamanında bildirilmesi. 12.Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları Yönetmeliğin 86. maddesi,Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi yönetmeliğin 88.maddesi,Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukla yönetmeliğin 89. maddesinde, Belletici öğretmen görevlendirilmesi ise yönetmeliğin 92. maddesinde açıklanmıştır.

186 MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. (2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir. (3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır. (4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar. c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür. ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir. d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar. e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür. f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür. g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar. ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

187 h) (Değ: 13/09/ RG) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, performans çalışması, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar. ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar. i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir. k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar. m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar. n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar. o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler. ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir. p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

188 (5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,
a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve yaptırır. b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik eder. c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar. ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç- gerecin bir listesini ilgililere verir. d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yapar. e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder. g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır. ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriyle işbirliği yapar.

189 h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları yürütür.
ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar. i) (Değ: 13/09/ RG) Mesleki eğitim için işletmeye gönderilecek öğrencilere, işletmenin şartları, çalışma koşulları ve işletmede iletişim kurulacak yetkililerle ilgili konularda rehberlik yapar. (6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır. (7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler.

190 MADDE 88- (1) (Değ: 13/09/ RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir. (2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır: a) Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ek ders görevi verilir. b) (Değ: 13/09/ RG) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergâhtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez. Yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir. c) (Değ: 13/09/ RG) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamı ile işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.

191 ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. d) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/ RG) e) Bir alanda koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin bulunmaması durumunda bu alana yakın alan öğretmenlerine öncelik vermek üzere diğer alan öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilir. f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir. g) (Değ: 13/09/ RG) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir. Ancak staj çalışmalarının izlenmesi için il sınırları dışında öğretmen görevlendirilmez. ğ) Okul yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerini verimli şekilde yerine getirmeleri hususunda denetim ve rehberlik yapar. (3) Aynı alanda birden fazla okulun öğrencisinin mesleki eğitim gördüğü işletmelerde, okullar arasında işbirliği yapılarak koordinatörlük görevi bir okul müdürlüğünce yerine getirilebilir. (4) Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması veya yeterli donatım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri koordinatörlük kapsamında değerlendirilmez.

192 (5) Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için verilmez. İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ile örgün mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir. Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler: a) (Değ: 13/09/ RG) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve okul müdürlüğüne bildirir. b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir. c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur. ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş dosyasını kontrol eder. d) Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar. e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir. f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir. g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar. ğ) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular. h) İşletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

193 MADDE 92- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir. (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır. (3) (Değ: 13/09/ RG) İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilirler. Okul yönetimi,koordinatör öğretmenlerin görevlerini verimli şekilde yerine getirmeleri hususunda denetim ve rehberlik yapmalıdır.(O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği )

194 13. Okulda; şiddet, saldırganlık vb risk faktörlerinin belirlenmesi, önlenmesi ve
bunlarla mücadele edilmesi amacıyla çalışma ekibinin oluşturulması, eylem planının hazırlanarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi; (2006/26 sayılı genelge; Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı ) 14. Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/verilerin, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına işlenmesi; 15. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; bir sınıfta eğitime ihtiyacı olan en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağıtılarak özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmemesi; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Md:23/ğ) 16. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere ilişkin verilerin e-okul sistemine zamanında girilmesi; (MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 15) 17. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin öğrenci taşıma servislerinde ücretsiz taşınması için gerekli tedbirlerin alınması; (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği –Md:90; MEB- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2008/60 sayılı “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi – Md: 14) 18.Okullarımızda, mezun öğrenciler için “Takip Büro” su oluşturularak, mezun olan öğrencilerin hangi okullarda ve üniversitede ”bölüm” lerde eğitim-öğretimlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi.

195 Ayrıca, Mesleki ve Teknik Okullarda;
sayılı Kanun kapsamındaki işletmelerde beceri eğitimi ile işletmeye gönderilemeyen öğrencilerin staj uygulamalarının yapılması, bunlarla ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi; 19. İşletmelerde meslek eğitimi yapacak öğrenciler için öğretim programlarına uygun iş yerlerinin belirlenmesi; 20. Okul yönetimince koordinatör öğretmenlerin görevlendirilmesi, öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesi ve ilgili belgelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi; 21. Öğretim programlarına uygun olarak işletmelerde “Mesleki Eğitim Uygulaması” yapan öğrencilere ait “İş Dosyası”nın tutulması ve bu dosyaların yıl sonu “Beceri Sınavları”nda değerlendirmeye alınması; 22. İşletmelerde, sözleşme şartlarına uygun mesleki eğitim yapılması; koordinatör öğretmenlerce okul ve işletme arasında koordinasyonun sağlanması; 23. İş yerlerindeki usta öğreticilerin yetiştirilmeleri hususunda, işletmelerle iş birliğinin yapılması ve denetlenmesi; 24. İşletmelerde eğitime başlayacak öğrencilerin sözleşmelerinin yapılması; işe ilk giriş bildirgelerinin SGK (Sosyal Sigortalar Kurumu‟na) verilmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu-Madde:13) 25. Beceri sınav programının hazırlanıp uygulanması; 26. Beceri eğitimini okulda yapan öğrencilere staj yaptırılması; 27. Yetişkinlere yönelik mesleki ve teknik eğitim kurslarının yerel gereksinimlere ve meslek standartlarına uygun olarak kursların düzenlenmesi; 28. Uygulama sınıflarındaki çocukların kişisel bilgi formlarının doldurulması, yıl sonu gelişim raporlarının düzenlenmesi, periyodik sağlık kontrollerinin ve aşılarının takibinin yapılması

196 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
Kayıtları doğru yapabilmek için; Okula gelerek veya e-kayıt yoluyla yapılan müracaatlar sonucu, yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden istenecek belgeler ve diğer malzeme tespit ve ilân edilmeli, okuldan verileceklerin temini için hazırlıklar yapılmalı (İY. 17/a), ( MEB. 2007/ 45 nolu Genelge), Okula kaydını yaptırdığı halde Nüfus Cüzdanı bulunmayan veya gerçek yaşı yanlış yazılmış olan öğrencilerin nüfus cüzdanının çıkarılması veya yaşlarının düzeltilmesi için, okul müdürlüğünce velilerine yazı yazılmalı, bir yıl içinde yapılmaması halinde ise milli eğitim müdürlüğü kanalıyla nüfus müdürlüğüne müracaat yapılmalı (İY. 17/ c), * Yeni kayıtlarda -varsa- çocuğun aşılarının yapıldığına dair belge de istenmeli (İY. 17/ f), * Zorunlu öğrenim çağında olup da kayıt döneminde okula kaydı yapılamamış çocuklar, süreye bakılmaksızın, tespit edildiği an, öğretim yılı içinde de okula kayıt edilmeli (İY. 17/ d), * Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılmalı (İY. 17/ ğ), Engelli öğrenciler, istemeleri halinde şart aranmadan ikametlerine en yakın ilköğretim kurumlarına kaydedilmeli, Ders öğretmeni tarafından, başarsız öğrencilerle ilgili olarak yönetici, sınıf öğretmeni, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve velilerle görüşülmesi; (MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü çıkışlı 2002/27 sayılı Genelge)

197 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren (Engelli) çocukların, okula devamlarını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmalı (MEB. Öz. E. R. D. H. GM. 2001/ 20, 2001/ 64 nolu Genelgeler ile / 565 sayılı yazı), Öğrenci devamı, özürlü devamsızlık, derse devamsızlık, izin verme, okula geç gelme durumları günlük olarak, ciddî şekilde takip edilmeli Öğrencilerin okula gelmeme, özürlü olma, izinli olma, raporlu olma ve geç kalma durumları Öğrenci yoklama defterlerine(e-okula) günlük olarak işlenmeli (İY. Ek:6–8. sınıflara ait izin ve raporlar da, ilgi idareci tarafından defterlere işlendikten sonra, yoklama fişleri ile birlikte bir dosyaya takılıp saklanmalı, istendiği zaman görülebilmelidir). * Devamsız öğrencilerin devamının sağlanması için, okul idaresi tarafından sırasıyla veli, muhtar ve milli eğitim müdürlüğü ile yazışmalar yapılmalı , (222 say. İlköğretim ve Eğitim Kan. * Öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı bir ülkeye gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek millî eğitim müdürlüğüne bildirilmeli . * Devamsızlık nedenleri araştırılarak, devamsızlığın çözümü için gayret gösterilip, çözüm önerileri belirlenmeli (MEB. 2001/ 104 nolu Genelge), * Öğrenci Belgeleri, yönetmelikte belirtilen esaslara göre silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmeli, düzenleme esnasında sehven yanlış yapılır ise; silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip, üst kısmına doğrusu yazılmalı (İY. 59),

198 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* İnternet erişimi olan okullarda dosya gönderme işlemleri e-okul uygulaması kapsamında elektronik ortamda yapılmalı, internet erişimi olmayanlarda yazışmalarla yapılmalı (İ.Ö.GM. 2007/ 74 nolu Genelge), Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri mevzuatına uygun yürütülmeli, İY. 76), (MEB. Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, TD. 2524), * Okulun ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı’ yöneltme etkinliklerini de kapsayacak şekilde, Bakanlığın, her sınıf seviyesinde belirlediği programa göre hazırlanmalı (TD. 2552), (İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı), * Okuldaki tüm sınıflar için, Bakanlığın yayınladığı programa uygun ayrı, ayrı yıllık rehberlik plânları hazırlanmalı, * Rehberlik yıllık plânına uygun (günlük) etkinlik plânları da hazırlanmalı, * Rehberlik çalışmaları tüm sınıflarda ders programında belirlenen zamanlarda (Bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlik olacak şekilde) aksatılmadan yapılmalı, * Öğrencilere her yıl gerekli anketler uygulanmalı ve sonuçları alınmalı (TD. 1946), * Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’ usulüne uygun olarak kurulmalı, donatılmalı ve yeteri kadar rehber öğretmen (Psikolojik Danışman) görevlendirilmeli ( İY. 75 ), * Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu’ oluşturulmalı, * Rehber öğretmeni olup olmadığına bakılmaksızın, her okulda bir rehberlik panosu oluşturulmalı,

199 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Rehberlik panosunda, sınıf seviyelerine göre; etkili öğrenme ve çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, ilgi ve eğilimler, üst öğrenim kurumu programları ve meslek tanıtımları gibi eğitsel ve meslekî rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgiler öğrencilere ulaştırılmalı, * Rehberlik panoları okul rehber öğretmenleri veya sorumlu müdür yardımcılarınca belli aralıklarla düzenli olarak güncellenmeli (MEB. 2005/ 95 nolu Genelge), Psikolojik danışman; görevlerini Rehberlik Yönetmeliğinin 50. maddesinde ve yöneltme yönergesinin 13. maddesinde belirtilen esaslara uygun yapıp, sınıf rehber öğretmenlerinin çalışmalarına yol göstererek yardımcı olmalı, Köy okullarımızda veya kadrosunda çok ücretli öğretmen bulunan okullarımızda, rehberlik çalışmaları kapsamındaki görevlerin kadrolu öğretmenlere değil de, ücretli öğretmenlere verilmesi yanlış olduğundan bu duruma dikkat edilmelidir. * Okul idaresi, okul rehber öğretmeni, sınıf-şube rehber öğretmenleri ve diğer öğretmenler, okulda şiddetin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili görevlerini eksiksiz yaparak, okullarda huzur ortamında eğitim yapılmasını sağlamalıdırlar (MEB. 2006/ 26 nolu Genelge), (TD. 2524, (RG ). Öğrenci yöneltme çalışmaları ‘İlköğretimde Yöneltme Yönergesi’ne uygun yapılmalı (TD. 2552), * Her branş öğretmeni; ders okuttuğu her şubedeki öğrenciler için, kendi branşına göre yaptığı gözlemlere uygun olarak, yönetmeliğin ekindeki (Ek: 1) sınıf gözlem formu’nu doldurup, formu her şubenin şube rehber öğretmenine nisan ayı sonuna kadar teslim etmeli (Yönerge- 16/ c),

200 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Öğrencilere meslek alanları ve üst öğrenim kurumlarını tanıtmak için okul yönetimi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği yaparak dokümanlar temin etmeli, etkinlikler düzenlemeli, Okul Öğrenci Kurulu, usulüne uygun kurulup, gereği gibi çalıştırılmalı,yıllık çalışma plânı hazırlamalı ve oku müdürüne onaylattırılarak buna uygun çalışmalar yapmalı (İY. 97), * Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu; Müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısı başkanlığında, öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, rehber öğretmen, okul aile birliği başkanı, öğrenci kurulu başkanı, okul öğrenci meclis başkanından oluşturulmalı, ikili öğretim yapan okullarda gerekirse ayrı, ayrı oluşturulmalı (İY. 113), * Öğrencileri bilgilendirmek üzere; yaptırım gerektiren davranışlar idareciler, şube rehber öğretmenleri ve diğer öğretmenler tarafından öğrencilere iyice anlatılmalı, bunlar ayrıca yazılarak sınıf ve koridorlara asılmalı ve öğrencilerin bunlardan kaçınmaları istenmeli (İY. 109), Öğrencilerin, ödüllendirilecek davranışları ve ödüller “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunca “ gösterilen öğrenciler ödüllendirilmeli(İKY-Madde:107). * Özel eğitim gerektiren (TD. 2472, 2483, 2490, 2534), Otistik (TD. 2502, 2585 ek), Eğitilebilir çocukların akranlarıyla eğitimi için yönetmeliklerde belirtilen eğitim ve Kaynaştırma ilkelerine uyulmalı (MEB. 2004/ 7 nolu Genelge), (TD. 2154, 2311), (Yönetmelik, md. 23), * Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânında (BEP ek/ 1- a) yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınmalı.

201 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Performans görevleri ve proje ödevi ders öğretmenince önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmeli, öğrencilere performans görevi v proje ödevi verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri de verilmeli, * 1–5. sınıflarda farklı derslerden hazırlanan ürünler tek bir dosyada saklanmalı, 6–8. sınıflarda öğrencilere bütün derslerden ürün dosyası hazırlatılmayacağına dikkat edilmeli ve birkaç dersten hazırlanan ürünler öğrenciye ait tek dosyada saklanarak, dosya israfına engel olunmalı, (İ.GM. 08/10/2007/ yazısı), Sınıf geçme defterleri usulüne uygun düzenlenmeli (İY. 104, Ek: 14/ a–5), * Notların e-okula girilmesi suretiyle düzenlenen çizelge ve defterler de, çıktı alındıktan sonra bir komisyon tarafından karşılıklı okunmak suretiyle karne, belge, çizelge ve defterlerdeki bilgilerin birbirine uygunluğu, ortalamaların doğruluğu test edilip onaylanmalı, Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursu açılmış ise, işlemleri yönergesine uygun yapılmalı, öğrenciler kursa katılmaya zorlanmamalı, defter ve dosyaları usulüne göre tutulmalı (TD. 2559, 2580), (MEB. İ. GM / sayılı yazı), yetiştirme kursları,okul müdürünün teklifi,il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı veya isteği üzerine açık geçen dersler için de açılabilir(İlk/Ortaöğretim yönetmeliği) * Kurslar, Halk Eğitim Merkez Müdürlükleri kanalı ile açılabilir.tim Mer

202 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Öğrencilerin nöbet hizmetleri yönetmelik ve talimatlara uygun düzenlenmeli, nöbetle ilgili görevler okul yönetimince yazılı olarak belirlenerek nöbetçi öğrencilere duyurulmalı, nöbet talimatı yazılı olarak nöbet yerlerine asılmalı, nöbetçi öğrencilerin sınavlara girmeleri sağlanmalı (İY. 138), (TD. 2093, 2125, 2193), (MEB. Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı), * Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı’ndan korunması için tedbirler alınmalıdır (TD. 2131, 2442, 2501). Okul-Veli işbirliğinin önemine inanılmalı, okulun bütün personelinin katılması suretiyle, her dönem en az bir defa olmak üzere, yılda en az iki genel veli toplantısı yapılmalı, toplantılarda her görevli tarafından kendi alanına giren konularda velilere gerekli ve yeterli bilgiler verilmeli, * Veli toplantıları; 1-Genel veli toplantısı, 2-Şube veli toplantısı, 3-Bireysel görüşmeler şeklinde yapılmalı ve her birinin gündemleri doğru tespit edilmeli( 2006/36 Nolu Öğrenci-Veli-Okul İlişkileri Konulu Genelge ), * Veli toplantı tutanaklarının velilere imzalattırılmış bir sureti idareye verilerek veli görüşme tutanakları dosyasında saklanmalı, * Mayıs ayında yapılan veli toplantısında 5,6, 7, 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan gözlem raporlarının birer örneği, şube rehber öğretmenlerince velilere verilmeli ve görüşlerini yazmaları sağlanmalı, * Öğretmenler, öğrencilerin aileleri ile iş birliği yaparak her fırsatta anne-baba eğitimini gerçekleştirmeye çalışmalı (TD. 2535),

203 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
Öğrenci, veli ve okul ilişkilerinde: * Özellikle risk grubu öğrencilere öncelik verilmek suretiyle ev ve iş yerlerine ziyaret plânlanmalı, * Veli görüşme günleri çizelgesi düzenlenmeli, Ana-baba eğitimi yapılmalı, * Web tabanlı izleme sitesi oluşturulmalı, * Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi hazırlanmalı ve taraflarca imzalanmalı (MEB. Eğ. Ar. ve Gel. D. Bşk , 2005/ 92 sayılı Genelge) * Veli ve öğrencilerle görüşülmesi için bir oda hazırlanmalı, * Okuldaki öğrenciler arasında gelişecek olumsuz organizasyonların önlenmesine çalışılmalıdır (İ. GM / 6484 sayılı ve 2006/ 36 nolu Genelge). Taşımalı İlköğretim uygulaması kapsamındaki okullarda, bu husustaki düzenlemeler yönetmeliğe göre yapılıp, hazırlanan evrak ‘taşımalı eğitim dosyası’ nda saklanmalı * Taşımalı İlköğretimde taşıma için kullanılan araçlar, trafik denetim birimleriyle iş birliği yapılarak denetlenmeli, trafiğin yoğun olduğu yerlere Okul Geçidi Görevlisi konulmalı (MEB. 2003/ 15 nolu Genelge), (2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu, md.134 / RG ), Taşıma merkezi okul müdürlüğünce; biri öğretim yılı başında olmak üzere, öğretim yılı içerisinde, taşınan öğrencilerin velileriyle en az üç toplantı yapılmalı (Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği, md. 14/ m ), (TD. 2512, 2516),

204 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
Ana sınıfı öğrencilerinin periyodik sağlık kontrollerinin yapılması;devamsızlıklarının e-okul sistemine işlenmesi (Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) BAKILACAK Özel okullarda ayrıca; kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılmalı, kurum kontenjanı amacına uygun kullanılmalıdır. İlköğretimde Erişim ve Devamının İzlenmesi İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün tarih ve yazıları) Halk Eğitim Merkez Müdürlükleri Kanalı ile Yetiştirme ve hazırlık kurslarının açılması ( Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi ) Okul müdürlüğünce öğrencilere,nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmeli (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:74). (MADDE 74- (1) Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Öğrenci kimlik belgeleri, gerektiğinde elektromanyetik kullanıma uygun şekilde de tasarlanabilir. )

205 ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNÜNDEN
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Madde: 157,158,159,160,161,Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ;162,Disiplin Cezaları ise 163,Disiplin cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller 164,Pansiyon,başka okul veya işletmelerdeki disiplin olayları 165,Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması 166,Uygulama ile ilgili esaslar 167,Disiplin cezaları takdir edilirken maddedeki hususların göz önüne alınması,Disiplin cezaları ile ilgili onay,itiraz ve tebliğ 169,Davranış puanının indirilmesi 170,Cezaların işlenmesi,silinmesi,puan iadesi ve dosyaların saklanması 171,Cezaların uygulanması 172,Ceza alan öğrencilerin sınavı 173,Zararın ödetilmesi 174,Tedbir kararı 175. maddelerdeki hükümlere göre işlemler yapılmalıdır. Kurullar,Düzenlenecek Belge ve Bilgi Toplama; Kurullar; a) Onur kurulu,b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,c)ilçe öğrenci disiplin kurulu,ç) il öğrenci disiplin kurulu d)öğrenci üst disiplin kurulu oluşturulur.Düzenlenecek belgeler 177,Onur kurulu ile ilgili iş ve işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 178,179,180,181,182,183,184.maddelerinde açıklanmış olup,bu hükümlere göre hareket edilmelidir.Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluş ve Görevleri; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 185,186,187,188,189(Ö.Ö.ve Disiplin K.Görevleri),190,191(toplantı ve karar alma),192(kurula sevk),193(ifadelerin alınması ve delillerin toplanması),194,195,196(kararların yazılması),197 ve 198. maddelerde hükme bağlanmış olup,bu hükümlere göre hareket edilmelidir. Öğrenciler,okullarda 27/11/ 2012 tarihli ve sayılı R.Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyumak zorundadır.Uymayan öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılmalı.Öğrencilerin korunması amacıyla ödül e disiplin kurulu üyelerince ,O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 158.maddesinde belirtilen tedbirleri alınmalı.Zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul,pansiyon,sıra,masa,dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır(Yön.Mad:158(2).

206 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Göreve başlayan ve ayrılan personel milli eğitim müdürlüğüne bildirilip, personelin kadrolarıyla ilgili bilgiler ‘norm kadro uygulama dosyası’ nda saklanmalı (İY. Ek: 14/ b–25), * Görevlerini aksatmamak şartıyla, görev mahalli dışında ikamet etmek isteyen yönetici, öğretmen ve personel, usulüne uygun olarak gidiş-geliş izni almalı ve izin onayları her yıl yenilenmeli (Per. GM / sayılı yazı), * Tüm personel, görevlerine zamanında gelip zamanında ayrılmalı, mesai saatlerinde arandıklarında görevlerinin başında görülmeli, * Personel izin kullanma işlemleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmeli, personelin izin- rapor kullanma durumu idarece ciddî şekilde takip edilerek, yasal hudutları aşmaları önlenmeli ve “mebbis”e işlenmeli. * Okulda bir Devam-devamsızlık defteri tutularak, öğretmenlerin her gün okuttuğu ve okutamadığı maaş karşılığı ve ücretli dersleri bu deftere günlük olarak işlenmeli (İY. Ek: 14/ a– 12), (TD. 2167), * Öğretmen Devam-devamsızlık defteri, öğrenci günlük yoklama defteri gibi, tarih çizelgeli olarak düzenlenmiş, aynı sütunda hem devam, hem de devamsızlık bölümü bulunan bir defter olmalı. Bu defter işlenirken, her öğretmene en az iki satır (ders dışı egzersiz vs. çalışması varsa bunları işlemek için üçüncü bir satır daha) ayrılarak öğretmenin adı bu satırlara yazılmalı, varsa, onlarda ücretli derslerinde olduğu gibi, ayrılan üçüncü satıra işlenmeli,

207 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Öğretmenin bir hafta içinde okuttuğu maaş karşılığı ve ücretli tüm derslerin toplamından, maaş karşılığı zorunlu olarak okutması gereken haftalık ders saati miktarı (sınıf öğretmenleri için 18, branş öğretmenleri için 15 saat) alınarak, maaş karşılığı okutulan haftalık toplam sütununa yazılmalı, geri kalan saatler ise, ücretli okutulan ders saatleri olarak kabul edilerek, ücret karşılığı okutulan haftalık toplam sütununa yazılmalı. Aylık toplamlar hesap edilirken ise, maaş karşılığı ders saatleri ve ücretli ders saatlerinin hafta sonu toplamları yeniden toplanarak, her birinin aylık toplamları bulunmalı ve kendi sütunlarına aylık toplam olarak yazılmalı, * Bu defterdeki bilgiler ile ücret onayındaki, izin defterindeki, öğretmenlerin ders programlarındaki ve ders dağıtım çizelgelerindeki bilgiler zorunlu olarak birbirini tutmalı * Defter, işleyen yetkili tarafından, aylık işlemlerin bittiği yere isim, imza konularak her ay onaylanmalı ve mühürlenerek resmiyet kazandırılmalı. * * Personel Özlük (Şahıs) Dosyaları ‘özlük dosyası devamlı talimatı’ na uygun olarak, içine atama, sağlık, tahsil, aile, ödül, ceza, teftiş, soruşturma, hizmet içi eğitim vs. her konuya ait özel gömlek dosyaları takılmak suretiyle tutulmalı (İY. 77, Ek: 14/ b–5), (TD. 2093), * Öğretmenlerin Teftiş Formları kendilerine tebliğ edildikten sonra özlük dosyalarına konulmalı,

208 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Okulda ücretli veya geçici görevli olarak çalışan öğretmenlere de birer dosya tanzim edilmeli ve çalışmasına dair belgeler bu dosyada saklanmalı, Okul müdürü her öğretim yılı başında, okulda yapılacak işleri belirleyerek, idareciler arasında paylaştırmalı ve belirlenen görev bölümü müdür tarafından yazılı olarak idarecilere tebliğ edilmeli, * Görev dağılımlarında görevler açık ve net yazılmalı -öğrenci işleri, personel işleri gibi- genel ve kapalı ifadeler kullanılmamalı, yapılacak işin mahiyeti, düzeyi, yeri, zamanı ayrıntılı olarak belirtilmeli, * Müdür ve Müdür yardımcıları; öğretim yılı başı semineri esnasında, yapılan görev taksimatına göre, yıl boyunca yapmaları gereken işleri ile ilgili birer ‘Yıllık Çalışma Programı’ hazırlamalı, yapılacak olan işleri aylık ve haftalık olarak iş takvimi’ne bağlamalı ve uygulananları işaretleyip, aksamaların nedenlerini belirtmeli,

209 Yöneticilere maaş karşılığı, haftada en az 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar derse kadar maaş karşılığı derse girecekler.(alanı branş olanlar ) (RG ), (MEB ve. Per. GM / 19 nolu Genelge),Alanı sınıf öğretmeni olan yöneticiler aylık karşılığı 1-4’inci sınıfların herhangi bir nedenle boş geçen derslerini veya sınıflarını okutmak suretiyle yerine getireceklerdir.(MEB tarihli ve Müdürlerinin 07(2007/19) sayılı Genelgesi,Kayseri Valiliğine yazılan ( tarih ve B.08.O.PGM ) sayılı yazıları , Anaokulu yöneticilerinin,Yönetici ücretleri ise, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün tarihli 4103 sayılı yazıları doğrultusunda düzenlenmesi.(Asil olarak görev yapan anaokulu müdürlerine haftada 25,müdür yardımcılarına 20,kurucu müdür ve müdür vekiline 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti ödenmesi). Valilik,milli eğitim müdürlüğü ve diğer kurumlarca eğitim kurumu müdürlerinin katılacağı şekilde düzenlenen toplantılara; toplantı saatinin müdürlerin ders görevinin olduğu saatlere denk gelmesi durumunda ,toplantı saatinde ders görevi olmayan diğer yönetici katılacak(MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 11/12/2007 tarihli ve sayılı Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri konulu yazıları

210 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür yetkili öğretmenler işlerini görev tanımlarına uygun olarak, gereği gibi yapmaya gayret etmelidirler (TD. 2093, 2125, 2508, 2521), ‘Okulu müdür yönetir’ ilkesi, Bakanlığımızın okul müdürlerine sonsuz güvenini ifade etmesi bakımından çok önemli olmakla birlikte, içerisinde büyük bir yük ve sorumluluğa da işaret eder. Bunun idraki içindeki okul müdürlerimiz, okul yönetimi ile ilgili mevzuatı iyi bilip uygulamak, iş ve işlemlerini doğru yapmak, diğer personeli eğitmek konumundadırlar. Okuldaki tüm idareci, öğretmen ve diğer çalışanların yaptığı işlemlerin hepsi de ‘okul yönetimi’ adı altında değerlendirildiğinden dolayı, bu personel de üstlendikleri işleri gereği gibi yaparak okulun iyi idare edilmesine katkıda bulunmak zorundadırlar.

211 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Yöneticilik; sadece bilginin yeterli olmadığı, aynı zamanda beceri, dirayet, sevk ve idare kabiliyeti de isteyen bir görevdir. Yönetici olacak kişiler hem bu özelliklere sahip olmak, hem de bu özelliklerini bütün iş, işlem, tavır ve davranışlarına yansıtmak durumundadırlar. Ders dağılımı, öğretmenlerin mezun oldukları alanlara göre dengeli yapılmalı (TD. 2563, 2570, 2573, 2578, 2581, 2584, 2586, 2591, 2595, 2597, 2601), Aynı dersi okutan branş öğretmenleri, zümre toplantılarında, bütün sınıflarda yapılacak çalışmalar hakkında ortak uygulamaya yönelik kararlar almak zorunda oldukları için, bu öğretmenlerin her birine 5,6, 7, 8,9,10,11,12. sınıflardan birer şube dahi olsa ders verilmeli, bir öğretmene hep aynı düzeydeki sınıflardan -yalnızca 52lerden, 6’lardan, yalnızca 7’lerden veya yalnızca 8’lerden 9,10,11,12’lerden gibi- ders verilmemeli, İlköğretim Okulları bünyesinde özel sınıf bulunan ilköğretim okullarında ek ders ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin %25 fazla ödemeden yararlandırılmaması( Personel Genel Müdürlüğü’nün tarihli ve sayılı yazıları) * Okul Müdürü; her dönem en az birer defa tüm öğretmenlerin derslerini ziyaret ederek, tespit ettiği hususları ve önerilerini personel çalışmalarını izleme defteri (denetim defteri) ne not etmeli,

212 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Böyle yapılmadığı takdirde öğretmenlerin zümre toplantılarını doğru yapmalarının, zümrelerde sınıfların durumu hakkında ortak kararlar almalarının mümkün olamayacağı unutulmamalı, * Aynı ders ve sınıfları okutan tüm öğretmenler; ders yılı başı seminer çalışmaları kapsamında yapılan ilk zümre toplantısında, yıl boyunca yapmaları gereken görevleri ile ilgili olarak bir ‘Yıllık Çalışma Programı’nı birlikte hazırlamalı, yapılacak olan işleri aylık ve haftalık olarak iş takvimi’ne bağlamalı ve uygulananları işaretleyip, aksamaların nedenlerini belirtmeli (İY. 98/ c * Tüm idareci ve öğretmenler meslekleri ve branşları ile ilgili yönetmelikleri, yenilik ve değişiklikleri takip ederek kendilerini geliştirmeli ve yenilemeli, * Öğretmenler; öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarına mutlaka katılıp, görüşlerini açıklayarak tutanaklara yazdırmalı, toplantılarda uygulamaya yönelik ortak kararlar alınmalı ve alınan kararlar herkes tarafından ciddiyetle uygulanmalı (TD. 2521), * Öğretmenler kurulu toplantı zamanları ve gündemi en geç 5 gün önceden öğretmenlere imza karşılığı duyurulup, ilân panosuna asılmalı, * Ders yılı başında (Eylül ayının 1.haftası içinde), ikinci yarıyıl başında (en geç derslerin başladığı 2. hafta içinde) ve ders yılı sonunda (ders kesiminin ardından yapılan şube öğretmenler kurulundan sonra) olmak üzere, yılda en az 3 öğretmenler kurulu toplantısı yapılmalı (İY. 94),

213 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Okulda birkaç öğretmen kalmış olsa dahi kurul, yönetmelikte belirtilen zamanlarda yapılarak, mevcut öğretmenler ile gerekli kararlar alınmalı, kurul yapıldığında mazeretleri sebebiyle okulda bulunamayıp sonradan gelen okulun öğretmenleri veya okula kurul yapıldıktan sonra atanan öğretmenler de yapılan kurulda alınan kararları okuyup aynen uygulamalı ve imzalamalı * Kurullarda öğretmenlerin gündem hakkındaki görüş ve önerileri mutlaka sorulmalı, konuşmak isteyenler engellenmemeli, ileri sürülen görüşler, yapılan istekler doğru-yanlış olduğuna bakılmadan öğretmenin adı açılarak, kısıtlanmadan tutanağa geçirilmeli, öğretmen tarafından istenen işlemin doğru olup olmadığına, yapılıp-yapılamayacağına kurulda yapılacak oylama ile karar verilmeli, * Ders yılı başındaki kurulda; okulun her türlü işlemleri ile ilgili hususlar, maddeler halinde görüşülerek, yapılacak işler ile uyulacak kural ve kaideler tüm personele duyurulmalı, * Okulda olması gereken kurul, komisyon ve görevlere; yönetmeliklere uygun seçimler yapılmalı, * Okuldaki personelin görevleri ve çalışma esasları kurulda genişçe açıklanmalıdır. Daha sonra yapılan her öğretmenler kurulu toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilip, aksayan hususların giderilmesi için yeni tedbirler belirlenmeli (TD. 2093, 2150 * Okullarda ikinci yarıyıl başında, en geç ikinci haftanın sonuna kadar zorunlu olarak yapılan öğretmenler kurulunda da; öğretim yılı başında görüşülen gündem maddeleri aynen ele alınıp, bu konularda 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilmeli ve varsa aksaklıkların düzeltilmesi için yeni kararlar alınmalı,

214 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Buna ilâveten, kurul gündemine; Sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeylerinin görüşülmesi, * Öğretim yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulunda ise; ikinci dönem başındaki kurul gündemi aynen görüşülmeli, ancak buradaki değerlendirmeler öğretim yılının başından itibaren yapılan bütün çalışmaları kapsayacak şekilde yapılmalı ve görülen eksiklik ve aksaklıkların gelecek yılda nasıl düzeltilebileceğine yönelik tavsiye kararları alınmalı, * Kurul gündemine “Yaptırım uygulanan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi” diye bir madde daha eklenerek, yaptırım uygulanmış öğrenciler varsa durumları görüşülmeli, davranışları düzelenlerin yaptırımları dosyalarından silinmelidir (İY. 127). * Öğretmenler Kurulu karar defterine; sadece, kurulda alınan uygulamaya yönelik kararlar maddeler halinde yazılmalı, aksi halde kurulda görüşülen her şey uzun, uzun bu deftere yazılmamalı, kâtibin yazdığı tutanaklar bu deftere yapıştırılarak defter kirletilmemeli * Kurul toplantısında kurul kâtibinin tuttuğu görüşme tutanakları temize çekilmeden, olduğu gibi ‘Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası’na konulup, karar defterine yazılan kararlar için müspet evrak olmak üzere saklanmalıdır (İY. Ek: 14/ b–19). Zümre Öğretmenler Kurulu toplantıları her öğretim yılında en az üç defa yapılmalı. Bütün sınıf ve branş öğretmenleri, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya göre, okul zümrelerini zamanında ve usulüne uygun yapmalı,

215 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Bütün öğretmenler, birinci dönem zümre toplantılarını; ders yılı başındaki öğretmenler kurulunda duyurulan ortak gündeme uygun olarak, ders yılı başındaki seminer çalışmaları esnasında, dersler başlamadan ve plânlamalar yapılmadan önce, * İkinci dönem zümre toplantılarını; ikinci dönem yapılan öğretmenler kurulundan önce, derslerin başladığı hafta veya en geç ikinci hafta içinde, * Ders yılı sonu zümre toplantılarını; ders yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulundan önce yapıp bitirmeli, * Gündem maddeleri iyice görüşülüp ortak uygulamaya yönelik ve birliktelik sağlayıcı kararlar alınmalı (İY. 95), * Kurul tutanaklarının bir nüshası idareye teslim edilmeli, birer nüshası da uygulanmak üzere sürekli öğretmenlerin yanında bulunmalı, Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları; 1. dönemin ikinci ayında, 2. dönemin birinci veya ikinci haftasında ve derslerin kesilmesini izleyen hafta içinde olmak üzere, yılda en az 3 defa yapılmalı, * 1. dönem şube öğretmenler kurullarında; şubelerdeki tüm öğrencilerin teker, teker ‘kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler, ekonomik ve derslerdeki başarı durumları’ değerlendirilerek, varsa problemlerin çözümü için alınacak önlemler görüşülmeli ve uygulanmak üzere kararlar alınmalı,

216 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
* 2. dönem şube öğretmenler kurullarında; yine tüm öğrenciler için 1. dönem teker, teker görüşülen hususlar yeniden ele alınmalı, problemlerin ne kadarının çözüldüğü belirlenmeli, * 1. ve 2. dönem yapılan şube öğretmenler kurulu tutanaklarının, katılanlarca imzalanmış bir sureti, idareye verilerek Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası’na takılarak muhafaza edilmeli, bir sureti de şube rehber öğretmeni tarafından kendi tuttuğu ‘rehberlik dosyası’na konularak uygulanması takip edilmeli, görüşme sonunda her öğrenci için alınacak önlemler ve yapılacak işlemler yazılarak, tutanak haline getirilir ise, amacına uygun ve uygulanabilir bir çalışma yapılmış olur.) * Ders yılı sonu şube öğretmenler kurullarında ise; daha önce yapılan toplantılarda alınan kararlar ve yapılan uygulamalar değerlendirilerek, gerekirse gelecek yıllara yönelik öneriler belirlenmeli, ayrıca; şubedeki başarısız öğrencilerin durumu, yönetmeliğin 47/c ve 48. maddelerine göre görüşülmeli ve öğrencilerin sınıf geçme-kalma durumları usulüne uygun olarak belirlenmeli, alınan gerekçeli karar tutanakla (Ek–9) tespit edilerek, tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konmalı, bir örneği de Sınıf ve Şube Öğretmenleri Karar Defteri’ne yapıştırılmalı * Öğrenciler hakkında alınarak tutanağa geçirilen bu kararlar sınıf geçme defteri ve karnelere de ‘Ş.Ö.K. kararıyla geçti’ ya da ‘sınıf tekrarı’ şeklinde yazılmalı ve veli de bilgilendirilmeli,

217 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Nöbet işleri yönetmeliklere uygun düzenlenmeli * İdareci, öğretmen, nöbet listeleri her ay hazırlanıp ilân edilmeli (TD. 2093), * Nöbet Talimatları hazırlanarak öğretmen, memur ve hizmetli odalarına asılmalı (MEB. Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı), (TD. 2193) , * Nöbet Defteri formuna uygun olarak düzenlenmeli ve her gün tutulmalı (TD. 2231), * Nöbetçi idareciler tarafından; sürekli açık geçen dersler, görevine zamanında gelmeyen veya geç gelen personelin olup olmadığı, varsa kimler olduğu ve ne kadar geç geldikleri, raporlu-izinli öğretmenlerin adları ve bunların boş geçen derslerinde sınıflarının ne şekilde kontrol edildiği veya hangi nöbetçi öğretmen tarafından doldurulduğu nöbet defterine yazılmalı * Okul müdürü; nöbet defterini en geç her haftanın son gününde kontrol edip, yazılan raporları okumalı, raporlarda belirtilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için tedbirler almalı, görevine gelmediği veya geç geldiği yazılan personeli sözlü veya yazılı olarak uyarmalı (İY. 71, Ek: 14/ a– 19), (MEB / 2844 sayılı koruyucu güvenlik özel talimatı). İş Kanununa tabi personel çalıştırılması durumunda ”Yıllık Ücretli İzin Kaydı” tutulması,(Ücretli İzin Yönetmeliği Madde:20/Ek-1) Aday (Stajyer) personelin yetiştirilmesi işlemleri yönetmelik ve programlara göre yapılmalı, * Aday öğretmene, okul müdürü tarafından hemen bir rehber öğretmen tayin edilmeli ve rehber öğretmenle birlikte hazırladıkları bir Çalışma Plânı verilmeli,

218 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Ücretli öğretmenler ile uzman ve usta öğreticilere sorumlu ve yükümlü olmadıkları görevler verilerek, karşılığı ödenmeyen çalışmaları yapmaları istenmemeli, * Ana sınıflarında öğretmen veya ücretli usta öğreticiler dışında, müzik, folklor, drama öğreticisi adlarında personel istihdam edilip ücret ödenemeyeceği kuralına uyulmalı (Okul Ön. Eğ. Kur. Yön, md. 25), (TD. 2562, 2582), (RG , 26086, 26547, 26683), (MEB. O. GM / 110 sayılı yazı), Anaokulu veya ana sınıflarında “Sınıf Annesi Uygulamaları”nda bulunulmaması.İlgili yönetmelikte sınıf annesi diye bir ifade bulunmamaktadır.(Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarih ve 2873 sayılı yazıları) * Öğretmenlerin askerlik sevk ve tehiri ile ilgili işlemleri 1111 sayılı askerlik kanununa göre (RG. 631–635) zamanında ve usulüne uygun yapılmalı (TD. 2025, 2192), (RG ), (MEB. Per. GM / 9832 sayılı, / sayılı, / sayılı yazılar), * Personelin emeklilik işlemleri zamanında ve doğru olarak yapılmalı, (Pers. GM. 1999/ 103 nolu Genelge, /21576 say. Yazı ), (5434 say. Emekli Sandığı Kanunu, RG. 7235), (TD * Mutfak, yemekhane ve kantinde çalışan personelin periyodik “portföy sağlık” muayeneleri yapılmalı (TD. 2125, 2141, 2146, 2152), (RG ), ( 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu'nun 126 ve 127. maddeleri), (Sağlık Bak. Temel Sağ. Hiz. GM. 2005/ 9 nolu Genelge), * Mutfak sorumluları yemek numunelerini 24 saat süreyle buzdolabında saklamalı, * Özel okullarda ayrıca; Personel görevlendirmeleri usulüne uygun yapılmalı, * Yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışma izinleri alınmalıdır.

219 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Ücret karşılığı çalıştırılacak sözleşmeli personelin adli sicil kaydının istenmesi,adli sicil kaydı bilgilerine ulaşılmadan hiçbir personelin göreve başlatılmaması kantinde çalışanlar da(MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün tarih ve 21010/31 nolu Genelgesi) İlköğretim okullarının 2. ve 4. sınıflarında, sınıf öğretmenliği alanında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin derslerine, diğer branş öğretmenlerin girdiği saatlerde, bu saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün görülmediğinden ücret ödenmemesi gerektiği; (MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 15/12/2005 tarih ve sayılı yazıları ve Personel Genel Müdürlüğünün İstanbul Valiliğine hitaben yazılan tarih ve sayılı yazıları) 2. ve 4. sınıfların İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerine “Ücretli öğretmen”ler girmeyecek,kadrolu öğretmenler yada sertifikalı öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile veya öğretmenin kendisi tarafından okutulur. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 64.maddesinin 4.paragrafı) MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın tarihli ve 3569 sayılı (2010/33 No’lu ,19/09/2013 tarihli ve 2013/26 Nolu’lu Genelgeleri,) yazıları doğrultusunda stratejik planlamanın ve değerlendirilmesi gerekmektedir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın tarihli ve 3957 sayılı( 2010/39 No’lu Genelge) yazılarındaki esaslar doğrultusunda 5510 sayılı Kanunun 8’inci Maddesinin 7’inci Fıkrasının Uygulanması konulu ( 2010/39 N.Genelge) yazıdaki emirler doğrultusunda hareket edilmesi.

220 PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN
Özel Okullarda; Öğretmen ve yöneticiler ile memur ve hizmetlilerin atama işlemlerinin zamanında usulüne uygun yapılması,çalışma izinlerinde açıklanan haftalık ders saatleri ile branşlarına uygun şekilde çalıştırılması,yabancı uyruklu öğretmen çalıştırılması halinde görevlendirilmeleri ile ilgili çalışma izinlerinin bulunması;rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi ;zümre başkanlarının mevzuatı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekmektedir. Özel Öğretim Kurumları bilgi formunun her yıl zamanında ilgili yere ulaştırılması gerekir. İlanların usulünce yapılması, dosyaların düzenli bir şekilde tutulması;ilan ve reklamların Valilik onayından geçirilmelisi gerekir. Görevli yönetici ve öğretmenlerin, atanmalarına esas olan çalışma izin onaylarındaki haftalık ders saati sayılarına ve branşlarına uygun çalıştırılması; Kurum sermayesinin, kurumun amacına uygun olması; mali raporun düzenlenerek zamanında ilgili makama gönderilmesi;

221 Yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlarla diğer personele ücretlerinin sözleşmelerinde belirlenen şartlarda ödenmesi; Ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili işlemlerin yapılması, kontenjan fazlası ücretsiz okutulan öğrenciler için de KDV yükümlülüğünün kurumca yerine getirilmesi; Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli ile diğer personele kimlik kartı düzenlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattırılması(soğukdamga); (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği) Yabancı uyruklu öğretmen çalıştırılması halinde, görevlendirilmeleri ve çalışma izinleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izin onaylarının alınmış olması; (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği–Md:5) Öğrenci ücret tespiti, ilânı ve tahsil işlemlerinin yapılması; Öğrencilerden alınan ücretlere ait fatura kesilmesi ve kayıtlarının tutulması; Yapılan ilân ve reklâmlar için onay alınması ve dosyalanması;gerekmektedir.

222 c) Personel İşleri 1. Özlük dosyalarının “Özlük Dosyası” Devamlı Talimatına göre düzenlenmesi; (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Md: 109) 2. Devam-devamsızlık defterinin tutulması, tutulan bilgiler ile izin kayıtlarının MEBBİS ortamına işlenmesi; 3. Her öğretim yılı başında ve personel değişikliğinde çalışanlar arasında yazılı iş bölümünün yapılıp ilgililere tebliğ edilmesi; 4. Yönetici ve öğretmen sayılarının norm kadroya uygun olması; 5. Personelin ödül ve ceza işlemlerinin yürütülmesi; 6. Derslerin, öğretmenlere branşlarına uygun ve dengeli şekilde dağıtılması; 7. Ders dağıtım çizelgesinin hazırlanması (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği md.12 ) 8. Aday personelin yetiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi; (Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik) 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışan ücretli, sözleşmeli öğretmen ile personelin sigorta ve vergi kesintilerinin yapılması; emekli olup da çalışan personelden “Sosyal Güvenlik Destek Primi”nin kesilmesi; (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu- Geçici Madde: 14)

223 10. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri ile varsa kadrosuz usta öğretici
görevlendirmelerinin yapılması; (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği) 11. Yöneticilerin maaş karşılığı yeter sayıda derse girmesi; (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar- Md:5) 12. Ders saati ücretli görevlendirilen öğretmenlerin, ders saati sayılarının uygun olması; (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar-Madde:9) 13. Kantinde ve mutfakta çalışanların, gerekli çalışma belgesine sahip olması ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması; (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının tarih ve 2007/33 sayılı “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelge) 14. Nöbet görevlerinin yerine getirilmesi; 15. Yönetici, öğretmen ve diğer personelin kılık-kıyafetleri hususunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması;

224 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Maaş Bordroları’nın onaylı örnekleri aylara göre sırasıyla ‘Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası’nda saklanmalı (İY. Ek: 14/ b–5), * Öğretmenlerin ek ders ücretleri, uzman ve usta öğretici ücretleri, vekil, ücretli öğretmen, v.s. ücretler mevzuata uygun miktarlarda ödenmeli, * Ders kapsamı dışında yapılan sınav, rehberlik, plânlama, vs görevlere ücret ödenmesi için maaş karşılığı dersleri doldurma şartı aranmamalı, * Sosyal etkinlik danışman öğretmenliği veya sınıf/ şube rehber öğretmenliği görevlerinden her hangi birisi verilen öğretmene, ders görevi dışında 2 saat ücret ödenmeli, * Bu görevlerin her ikisi birden verilen öğretmene de sadece 2 saat ücret verilebileceği, ayrı, ayrı 2’şer saatten 4 saat ücret verilemeyeceği dikkate alınarak, zorunluluk yok ise bu iki görev aynı anda bir öğretmene verilmemeli, 30 saat derse giren bir öğretmene 20 saat ücret ödenmeli,(rehberlik / sosyal kulüp görevi hariç) * Alanında veya alanı dışında maaş karşılığı girmesi gereken ders saatlerini doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyeceğine dikkat edilmeli, * Branşında maaş karşılığı dersini dolduramayan öğretmene, branşı dışındaki derslere de girerek, maaş karşılığı ders saatini tamamladıktan sonra, artan saatler için ücret ödenmeli, * Ek ders ücret ödemeleri için, ders dağıtım çizelgesindeki bilgilere uygun ‘ücret onayı’ alınmalı, * Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık ek ders puantaj cetvelleri, devam-devamsızlık defteri esas alınarak hazırlanıp birer nüshası okulda saklanmalı (İY. Ek: 14/ a–13),

225 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenleri ek ders ücretinden yararlanabilmek için mutlaka okulda bulunmalı ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmalı, * Ücret karşılığında derse giren öğretmenlerin bazı derslerine idarecilerin veya branş öğretmenlerinin girmesi halinde, bu öğretmenlere ücret verilmeye devam edilemeyeceği dikkate alınarak, idareci ve branş öğretmenlerinin ücretli öğretmenlerin derslerine girmemesine dikkat edilmeli (MEB. 23/10/2007, sy. yazı) * Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücretlerinin; harcama yetkilisi, ödeme emrini düzenleyen görevli ve ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan görevlilerden yasal faizi ile birlikte geri alınacağı unutulmamalı (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, RG ), (MEB. Per. GM / sayılı ve 2007/ 19 nolu Genelge), Kadrolu personel dışında, ücretli derse giren veya sözleşmeli çalıştırılan personel varsa, sigorta primleri ödenmeli ve sigortasız personel çalıştırılmaması şartına uyulmalı (MEB. Pers. GM / sayılı yazı, / sayılı, 2001/ 39 nolu Genelge), Okulda ‘Satın Alma Komisyonu’ kurulmalı, her türlü harcama bu komisyonca yapılmalı ve ‘Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası’ tutulmalı (İY. 100, Ek: 14/ b–13), Satın Alma Komisyonu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütür. * İhale yoluyla yapılan alımlarla ilgili karar dosyaları, 2886 sayılı ‘Devlet İhale Kanunu’na uygun hazırlanmalı (TD. 2117, 2400, 2498 ), (RG ), Ödeneyi

226 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Satın alınan malzemelerde TSE markası aranmalı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumîye kanununa göre tutulması gereken defterlerden okulun durumuna uygun olanlar tutulmalı (İY. Ek: 14/ c), * Ödeneği olan okullar için, usulüne uygun kurum bütçesi hazırlanmalı, * Yapılan harcamalarla ilgili evrak, ‘Harcama Evrakı (asıl ve örnekleri) dosyası’nda saklanmalıdır (İY. Ek: 14/ b–6). Ders Dışı Eğitim (egzersiz) çalışmaları (spor, izcilik, halk oyunları, vb) alınan onay doğrultusunda, amacına uygun olarak yapılmalı, gerekli kayıtları tutulmalı ve ücretleri esaslara uygun ödenmeli, * Bu çalışmalar; -vekâleten atananlar dâhil- hiçbir surette idarecilere verilmeyip, varsa öncelikle okuldaki branş öğretmenleri ve kadro fazlası öğretmenlerce, yoksa dışarıdan temin edilen öğretmenlerce yapılmalı, Ders dışı eğitim çalışmaları için ödenecek toplam ders saati sayısının, okulun bir yıllık toplam ders saati sayısının % 5’ini geçmemesine dikkat edilmeli, * Öğretmenlerin, egzersiz çalışmalarını usulüne uygun olarak hazırlayıp, milli eğitim müdürlüğüne onaylattıkları programa göre yapmaları sağlanmalı, * Bir etkinlikten dolayı, birden çok öğretmene ücret ödenmemeli ve öğrenci sayısı etkinlik için ön görülen sayının altına düşen faaliyetler kapatılmalı (MEB. Öğret. ve Yönet. Ders ve Ek Ders Saatlerine İliş. Esaslar, md. 17, RG ), (MEB / 97 nolu Genelge ,Personel Genel Müdürlüğü’nün tarih ve 2010/49 No’lu Genelgesi),

227 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Görevden ayrılan personelin Nakil bildirimi doğru düzenlenip, bir sureti okulda saklanmalı, * Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelden, bu malzemeleri teslim etmeyenlere nakil bildirimi düzenlenmeyeceği bilinerek buna göre uygulama yapılmalıdır ( RG , Taşınır Mal yönetmeliği, md. 5/ 4). Okul Aile Birliğinin hesap işleri, yönetmelik esaslarına uygun düzenlenmeli * Hesap işlerine yönelik olarak, a) Gelir-gider defteri b) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya c) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu d) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu * Aynî ve nakdî bağışlar, belge karşılığında birlikçe kabul edilmeli, nakde çevrilebilecek aynî yardımlar, nakde çevrilerek nakdî bağışlar hesabına yatırılmalı. Nakde çevrilemeyen aynî yardımlar, belge karşılığında okul aile birliği yönetim kurulu Başkanlığına teslim edilmeli. * Bağışlar, bankaya yatırılmalı. * Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yılsonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurmalı, * Gelir-gider kayıtları, veli toplantılarının yapılacağı zamanlar okulda herkesin görebileceği şekilde ilân panosunda, ya da diğer iletişim araçları ile ilân edilmeli (Yön. (TD. 2573), (MEB. Strateji Gel. Bşk / 18 nolu Genelge),

228 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
Okul Kantini ,okul kantinin kurulması,işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemler Okul -Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (O.Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 105 ). (MADDE 105- (1) Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. ) Kantinin denetleme kurulu tarafından periyodik olarak formatına göre denetlenmesi;kantin işve işlemlerinin 17 Nisan 2007 tarihli ve 2007/33 nolu Genelgedeki esaslara göre yürütülmesi,Hi * Okul kooperatifi ‘Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi’ ne uygun çalıştırılmalı, gelir-giderleri ile ilgili kayıtlar usulüne uygun tutulmalıdır (TD. 2149, 2154, 2188, 2404), (Okul Kooperatifi Ana Sözleşmesi), (Okul Koop. Hesapları). Ana sınıfı Toplanan ücretler yalnızca ana sınıfının ihtiyaçlarına harcanmalı, okulun diğer işlerine harcanmamalı (Yön, md. 37) BAKILACAK , * Satın alma komisyonu görevlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütmeli,Okulun Satın Alma Komisyonu aynı zamanda ana sınıfının da satın alma komisyonudur.Ana sınıfından bir öğretmen de üye seçilir.İLKY.Madde 100). Yapılacak her türlü harcamalar, 31/12/ sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalı (Yön, değişik, md. 39), Anaokulu ve anasınıfı taban/tavan ücretlerinin İl Komisyonca tespit edilen ücretlerden fazla alınmaması

229 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Muayene ve kabul işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile memurdan oluşan bir muayene ve kabul komisyonu kurulmalı, komisyon, satın alınan eşya, araç ve gereci muayene ve kontrol ederek, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat hükümlerine göre kabul işlemlerini yapmalı, Muayene ve kabul işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile memurdan oluşan bir muayeneve kabul komisyonu kurulmalı, komisyon, satın alınan eşya, araç ve gereci muayene ve kontrol ederek, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat hükümlerine göre kabul işlemlerini yapmalı, Özel Okullarda; Ücretsiz okuyacak öğrenciler için,”Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönet melik’e göre hareket edilmesi;öğrencilerden alınan ücretler ile ilgili faturalar ve taksit defteri arasında uyum olmalıdır.Özel yönetmeliğinde belirtilen belge,defter ve dosyaların usulüne uygun olarak işlenmesi;öğretmen,memur ve hizmetlilerden kesilen vergi ve sigorta primlerinin tahakkuku yapılarak ilgili daireye zamanında yatırılması; çalışan personelin sigorta,iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılması;mali raporun her yıl zamanında bakanlığa gönderilmesi;öğrenci taşıt ve yemek ücretlerinin Mayıs ayında tespit edilerek basın yolu ile ilan edilmesi ; Özel okullarda A, B, C demirbaş eşya defterleri tutulması ve işlenmesi; demirbaş eşya listelerinin hazırlanması; yöneticilerin değişmesi halinde devir teslim işlemlerinin yapılması

230 HESAP VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ YÖNÜNDEN
* Yapılan işler ve harcamalar karara dayandırılmalı, defterler zamanında ve doğru olarak işlenmeli (Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği) (TD. 2562, 2582, 2598, 2603), (RG , 26086, , 26683), Kurumda sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile ilgili sigorta primi vb. ödemelerin serbest muhasebecilere yaptırılmaması, okul yöneticileri veya görevlendirecekleri memurlar tarafından yaptırılması (MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün tarih ve 210/31 no’ lu Genelgenin 13.maddesi) * Özel Okullarda Ayrıca; Öğrencilerden ücret alma işleri ‘Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmalı, * Öğrenci taşıt ve yemek ücretleri belirlenip basın yoluyla ilân edilmeli, * Malî raporlar zamanında düzenlenip Bakanlığa gönderilmeli,   Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sözleşmelerinde, maaş karşılığı okutacakları dersler dışında, ücret karşılığı ders okutacakları da belirtilmiş ise, bunların ek ders ücretleri de sözleşmelerine uygun tahakkuk ettirilmelidir (5580 Sy. Öz. Ö. K. Kanunu, RG ).Ek ders ücret onayının alınması;(657 sayılı DMK’nun, 4359 sayılı Kanun’la Değişik Maddesi ve tarih sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: sayılı, Bakanlar Kururlu Kararı)