Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biz Aslında Akupunkturla Ne Yapıyoruz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biz Aslında Akupunkturla Ne Yapıyoruz?"— Sunum transkripti:

1 Biz Aslında Akupunkturla Ne Yapıyoruz?
Yard. Doç. Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aile Hekimliği AD.

2 Yin ve Yang Gerçekliği

3 Embriyoloji, Gelişimsel Biyoloji

4 Piezoelektrik Özellik
Kutuplaşma özelliği olan (polar) bir kristale basınç uygulanırsa yüzeylerinde yük birikimi olur, dolayısıyla iki uç arasında bir gerilim farkı doğar ve yüzeyler bir iletkenle birleştirilirse akım geçişi olur. Böylece mekanik etki olan basınç elektriksel büyüklüğe (akıma) dönüşür. Buna Düz veya Direk Piezoelektrik etki denilir.

5 Basınç Elektriklenmesi
Basınç elektriklenmesi, hydroxyapatiteden değil, kollajenden kaynaklanır. Tip I kollajen (kemik ve kas kirişi) ve keratin (boynuz) gibi yapısal proteinler için de basınç elektriklenmesi aynen geçerlidir.

6 Ferroelektrik Kendiliğinden dipol içeren malzemelerde oluşan dipollerin yönünün ters yönde bir elektrik alanı (E) uygulanarak çevrilebildiği malzemelere Ferroelektrik malzeme denir. Yani, üzerinde elektrik yükü bir süre daha kalabilen maddelerdir. Tüm ferroelektrik malzemeler aynı zamanda piezoelektriktir. Kollajen, kemik gibi.

7 Pyroelektrik Isındığında yada soğuduğunda yüzeyinde elektrik yüklerinin oluştuğu maddelerdir. Kollajen, kemik, diş, tendon, sinir Bütün pyroelektrik materyaller piezoelektrik özellik gösterir ama tüm piezoelektrik özellik gösteren materyaller pyroelektrik özellik göstermez.

8 Biyofloresans Kemik aynı zamanda, kollajen ve apatite arasında oluşan akım hareketlerinden kaynaklanan ışık üretir. Kemiğin biyofloresans özellik göstermesi

9 Deri Embriyonal yaşamda ektoderm ve mezodermden köken alan deri;
Epidermis (0,05-1,5 mm.) Dermis (Kalınlığı üzerindeki epidermisin katıdır) Subdermis tabakalarından oluşur.

10 Deri Onarım Mekanizmaları
Keratinosit (IL1, GM-CSF, M-CSF, TNF-α, C3b), Fibroblast, Endotelial hücreler (E ve P selektin), Monositler Makrofajlar Fibronektin, Hyaluronik asit, Kollajen, Myofibroblast Epidermal bariyer, Seramid, Serbest yağ Asitleri, Kolesterol

11 Deri Onarım Mekanizmaları
Kompleman sistemi(EGFR) Vit D3 (T hücre aktivasyonu, Dentritik hücre matürasyonu) Langerhans hücreleri Merkel hücreleri(Kromogranin A ve B, Sinaptofizin, VİP, calcitonin gene-related peptide, neuroendocrine protein B2, prepro-orexin, orexin resöptör, serotonin and somatostatin, SOX2

12 Periferik lokal stres yanıtı (beyin-deri yolu), hipotalamik-pituter-adrenal yola eşit çalışır
Memeli derisi, POMC eksprese edip, POMC-derive peptitlerden α-MSH ve β lipokortin salgılayabilmekte, İnsan kıl foliküllerinde stres yanıtı boyunca artan seviyelerde prolaktin eksprese edilmekte,

13 Deri steroid üretiminde rol alan güçlü bir steroidojenik dokudur
Deri ve pilosebase ünite tam bir seratonerjik/melatonerjik sistem özelliği göstermektedir, Pitüter-tiroid yol hormonlarıda deride eksprese edilmektedir, Stres yanıtı olarak intrakutanöz katekolamin sentezi de yapılmaktadır.

14 Deri Nöröpeptitleri Epidermis: Vitamin D, PTHrP (Parathormone releasing peptide), androgen, T3, L-DOPA, Katekolaminler, Asetil kolin, Serotonin, Glutamat, Aspartat, Corticotropin-releasing hormone (CRH), Ürocortin, α, β, γ Melanocyte-stimulating hormones (MSH), Adrenocorticotropic hormone (ACTH), β-endorphin, Enkephalin,TRH, PACAP(Pituter Adenilat Cyclas Activating Polipeptit). Dermis ve ekleri: VitaminD, PTHrP, Östrojen, Androjen,L-DOPA, Serotonin, Glutamat, Aspartat, CRH, Ürocortin, α, β, γ MSH, ACTH, β-endorphin, Enkefalin, Growth hormon (GH), histamine, Katekolaminler, Asetil kolin)

15 Deriden Eksprese Edilen Nöropeptitler
Tablo 1: Deriden eksprese edilen nöropeptitler Kaynak Temel biyolojik etkileri Deride bulunan ve dolaşımdaki deri hücreleri Gastrin salgılatıcı peptit, somatostatin, NPY, atriyal natriuretik peptit, PHM/PHI (Peptide histidine-methionine/ isoleucinamide), galanin, nörokinin, substans P, nörotensin, CGRP, VIP, bradikinin, kolesistokinin, endotelin, CRH, ürokortin, α, β, γ-MSH, ACTH, β-endorfin, enkefalin Sinir uçları Substans P, nörokinin, nörotensin, CGRP, VIP, somatostatin, NPY, atriyal natriüretik peptit, gastrin salgılatıcı peptit, PHM/PHI, galanin,, bradikinin, kolesistokinin, endotelin, CRH, ürokortin, α, γ-MSH, CRH, β-endorfin, enkefalin, dinorfin

16 Keratinosit ve Melanositlerde Eksprese Edilen Hormon ve Nörotransmitter Reseptörleri
Tablo 2: Keratinosit ve melanositlerde eksprese edilen hormon ve nörotransmitter reseptörleri Hücre tipi Reseptör özelliği Keratinosit CRH-R1, MC1-R, μ,δ-opioid-R, PRL-R, LH/CG-R, GH-R, CGRP-R, VIP-R, nörokinin-R, sınıf–2 PTH/PTHrP-R, vitamin-D-R, androjen-R, östrojen-R, glukokortikoid-R, mineralokortikoid-R, muskarinik-R, nikotinik-R, adrenoreseptörler, glutamat-R, gastrin salgılatıcı peptit-R, NPY-R, purinoreseptörleri, H1 ve H2 histamin-R, somatostatin-R, bombesin-R Melanosit CRH-R1, MC1-R, LH/CG-R, GH-R, CGRP-R, VİP-R, vitamin-D-R androjen- R, östrojen-R, glukokortikoid-R, muskarinik-R, adrenoreseptörler, H2 histamin-R

17 Keratinosit ve Melanositlerde Eksprese Edilen Hormon ve Nörotransmitterler
Tablo 3: Keratinosit ve melanositlerde eksprese edilen hormon ve nörotransmitterler Kompartman Hormon ve nörötransmitter peptitler Epidermis Vitamin D, PTHrP, androjen, T3, L-DOPA, katekolaminler, asetil kolin, serotonin, glutamat, aspartat, CRH, urokortin, α, β, γ-MSH, ACTH, β-endorfin, enkefalin, TRH Dermis ve ekleri Vitamin D, PTHrP, ostrojen, androjen, L-DOPA, serotonin, glutamat, aspartat, CRH, ürokortin, α, β, γ-MSH, ACTH, β-endorfin, enkefalin, GH, histamin katekolaminler, asetil kolin

18 Deride POMC (Proopiomelanocortin) Ekspresyonu
Tablo 4: POMC geni ve POMC peptit üretimi saptanan deri hücreleri Hücre tipi POMC RNA POMC peptitler Epidermal keratinositler + Vitamin D, α, β, ve γ-MSH, ACTH, β-endorfin ve β-lipotrofinler (LPH) Follikuler keratinositler α, β-MSH, ACTH, β- endorfin Epidermal melanositler α, β-MSH, ACTH, β-endorfin Follikuler melanositler Yapılmadı - Dermal nevositler Sebositler α, β-MSH, β-endorfin Ter bezi hucreleri α, β, γ-MSH

19 Deride POMC (Proopiomelanocortin) Ekspresyonu
Tablo 4: POMC geni ve POMC peptit üretimi saptanan deri hücreleri Hücre tipi POMC RNA POMC peptitler Langerhans hucreleri + α-MSH, ACTH Monositler Makrofajlar Lenfositler Fibroblastlar Yapılmadı Adipositler İskelet kası ACTH Düz Kas Yok Sinirler α, γ-MSH, ACTH

20 Deride Melanokortin ve Opioid Reseptör Ekspresyonu
Tablo 5: Deride melanokortin ve opioid reseptör ekspresyonu Hücre tipi MC Resöptörü Opioid Resöptörü Epidermal keratinositler MC–1 μ- opiat reseptoru Follikuler keratinositler Epidermal melanositler MC–1, MC-2 Yapılmadı Follikuler melanositler Dermal nevositler Sebositler MC–5 Ter bezi hucreleri MC–1, MC-5

21 Deride Melanokortin ve Opioid Reseptör Ekspresyonu
Tablo 5: Deride melanokortin ve opioid reseptör ekspresyonu Hücre tipi MC Resöptörü Opioid Resöptörü Endotelyal hucreler MC–1 Yok Langerhans hucreleri Yapılmadı Monositler Makrofajlar Lenfositler Fibroblastlar Adipositler MC–2, MC-5

22 Tgf-β, Wnt, Reseptör tirozin kinaz, Fosfataz Ailesi Genlerinin Bölgeye-Özgül İfadesi
Birbirinden farklı 10 anatomik bölge, kültürü yapılan 50 primer insan fibroblast hücre kültürü, yaklaşık 21,000 gen analizi ile, Gen ifadeleri karşılaştırıldığında gen ifade faklılığının insan vücudundaki segmental patern ile ilgili olduğu Görülmüş ve bu paternler; proksimal-distal, anterior-posterior (rostral-caudal) ve internal-eksternal olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

23 Fibroblastların Bölge-Özgül Gen İfadesi
Örneğin; distalde el, parmaklardan orijin alan fibroblastlar kolun daha proksimal bölgesindekilerle karşılaştırıldığında gen ifadelerinin farklılığı görülmüştür. Distal kol ve distal bacakta ise gen ifadelerinin büyük ölçüde benzerliği gösterilmiştir. HOX genleri, anatomik açıdan farklı vücut ekseni kısımlarına özgü olduğu belirtilmektedir. HOX genleri kraniyo-kaudal yönde yapının gelişimini sağlar.

24 Fibroblastların Gen Ekspresyon Çeşitliliği

25 E=mc2 Bütün evrenin %4,6’sı görebildiğimiz atomlardan oluşur, %23’ü karanlık madde, %72’si ise karanlık enerjidir


"Biz Aslında Akupunkturla Ne Yapıyoruz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları