Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Posterior pituitary hormones: Vasopressin & Oxytocin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Posterior pituitary hormones: Vasopressin & Oxytocin."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7 Posterior pituitary hormones: Vasopressin & Oxytocin

8

9

10 ACTH Adrenal kortikal steroidlerin sentez ve salınımını stimüle eder ve onların etkilerine aracılık eder Adrenal korteksin büyüklüğünü belirler Glukoneogenez kc dışı dokularda artar Protein sentezi azalır Adenilat siklazı aktive eder Salınımı CRF tarafından düzenlenir

11 PROOPIOMELANOCORTIN 1616 1-13 61-65 1-58 1-391-91 ACTH  -LIPOTROPIN alfa-MSH 18-39  -LIPOTROPIN  -ENDORPHIN 61-91 CLIP 61-77 41-58  -MSH  -ENDORFİN 61-76 Alfa-ENDORFİN Met-enkefalin

12 Gonadotropinler Glikoprotein hormonlar FSH %16 kh, kadınlarda ovaryum ve follikül gelişimi erkeklerde spermatosit oluşumu LH %15.5 kh, kadınlarda folikül olgunlaşması erkeklerde leydig h.lerinin stimülasyonu LH ve FSH Adenilat siklaz yolunu uyarır TSH %21 kh ve hCG %30-33 kh Salınımları hipotalamik LHRH/FSHRH veya LHRH tarafından kontrol edilir LHRH 10 aa tek zincir pp Pyro-Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly

13 Somatostatin (somatotropin release-inhibiting factor, SRIF) Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys SS Hipotalamus ve pankreasın delta hücreleri tarafından salınır İnsulin, glukagon, VIP gastrin gibi GI peptid salınımını inhibe eder TRH tarafından TSH salınımını inhibe eder GH salınımını inhibe eder G prot.aracılı sinyal iletimi cAMP ve Ca +2 düzeyini düşürür 14 aa içeren pp zinciri

14 TİROTROPİN Salınımı hipotalamik TRH ile stimüle, somatostatin (SRIF)ile inhibe olur T3 ve T4 tarafından feed-back inhibisyon Glikoprotein yapıda, sülfür içeriği en yüksek prot. Tiroid bezi üzerindeki etkileri: 1. Kandan iyodun uzaklaştırılması 2. Tiroid hormon sentezi 3. Bezden hormon salınımı 4. Glikoliz, pentoz p yolu, TCA, fosfolipit ve sfingolipit sent. i, RNA ve prot. sent.i gibi birçok metabolik yol stimüle olur

15 Adipozitlerde lipolizin stimülasyonu Adenilat siklaz yoluyla etkili Epinefrin ve prostaglandin E2 tiroid h.leri üzerinde TSH nın etkisini taklit eder TRH bir tripeptittir Fosfolipaz C yoluyla etkili TSH tarafından feed-bach inhibisyonu yok

16

17 Growth hormon salınımı Hypothalamus Liver, Periphery IGF-I Anterior Pituitary GH L -DOPA,  -adrenergic agonists, 5-HT Low glucose Sleep, exercise, stress+ GHRH + Gonadal Steroids + GH secretagogues ß-adrenergic agonists - - - SRIF - -

18 Growth hormone-releasing hormone (GRH or GHRH) 44 amino asit GI peptitler olan sekretin, gastrin, VIP, GIP ile ilişkili G protein-coupled receptor binding  cAMP production  GH synthesis and secretion Etki mekanizması

19 Prolaktin 23kDa protein, 3 disülfit bağı içerir Laktojenik hormon Yapı GH a benzer (32aa aynı) Primer hedef doku meme bezi (ovaryum, testis, adrenal) Adenilat siklaz yoluyla etkili Antigonadotropik etkili Salınımı dopamin tarafından inhibe edilir Hipotalamik PRF ve PIF ile salınımı düzenlenir Dopamin bir PIF dır ve adenilat siklazı inhibe ederek cAMP yi azaltır TRH TSH salınımı kadar prolaktin salınımını da stimüle eder

20 Vasopressin arginine vasopressin (AVP) antidiuretic hormone (ADH) Phe - Tyr - Cys Glu - Asn - Cys - Pro - Arg - Gly - NH 2 Oksitosinden 2 aa farklı Nörohipofizin II (taşıyıcılar) ile nonkovalent bağlanır Yeterli vazopressin sentezlenememesi diabetes insipitus ile sonuçlanır

21 Vazopressin salınımı 1.Ekstraselüler sıvının ozmolalitesinin artması 2.Kan basıncının düşmesi 3.Ekstraselüler sıvı volümünün ozmolalite değişmeden düşmesi 4.Renin-Anjiyotensin sistemi 5.Nikotin ve yüksek doz narkotikler 6.Epinefrin tarafından stimüle edilir. Etanol Glukokortikoidler tarafından inhibe edilir

22 AVP: Mechanism of action Three specific G-protein -coupled receptors: V 1a binding  phospholipase C  IP 3, Ca 2+  contraction of vascular and GI smooth muscle V 1b binding  phospholipase C  IP 3, Ca 2+  potentiation of ACTH secretion by anterior pituitary V 2 binding  adenylate cyclase  cAMP  insertion of aquaporin into luminal membrane of renal medullary collecting ducts

23 OT receptor binding  phospholipase C  IP 3, Ca 2+  contraction of uterine smooth muscle and mammary myoepithelial cells

24 V 2 -mediated effects occur at much lower concentrations than those mediated by V 1 V 1 pressor effects may be most important in maintainting arterial pressure in the face of extreme hypovolemia and hypotension

25 Ile - Tyr - Cys Glu - Asn - Cys - Pro - Leu - Gly - NH 2 Oksitosin AVP den 2 aa farklı Memedeki emme hareketi salınımını stimüle eder (meme miyoepitel hücrelerin kontraksiyonu ile) Normal doğum sancılarını başlatır (uterus düz kaslarının kontraksiyonu ile)


"Posterior pituitary hormones: Vasopressin & Oxytocin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları