Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 2015-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

2 2015-2016 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi
19 Ekim Pazartesi günü başlayacak olup, 27 Kasım 2015 Cuma günü sona erecektir. Ancak İl Geneli kontrol yapılabilmesi için; 10 Kasım Salı gününe kadar Tüm Okul ve Kurumlarımızın veri girişlerini tamamlaması gerekmektedir.

3 Eğitim ve öğretim yılında bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler,

4 E-OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR.
e-Okul sisteminden, tüm resmi-özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişleri yapılacaktır. MEİS modülünden ise eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-özel kurumlar, Öğretmen bilgileri ekranlarına Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, kursiyer bilgileri ekranlarına sadece Özel Öğretim Kursu, özel MTSK ve özel muhtelif kurslar bilgi girişi yapacaktır. Okula dönüşen dershaneler, geçmiş (eski kurum kodu ile) döneme ait kursiyer bilgilerini MEİS Modülüne, Eğitim öğretim yılına ait öğrenci, bina ve bina kullanımı bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul sisteminden gireceklerdir.

5 YAYGIN EĞİTİM HAYAT BOYU ÖĞRENME GN.MD.BAĞLI
Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Kursiyer, personel, bina bilgi girişlerini e-Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapacaklardır.

6 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
Muhtelif Kurslar, Özel Okula Dönüşen Dershaneler geçmiş döneme ait kursiyer bilgilerini, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, Özel Etüd Eğitim Merkezleri, kursiyer, personel, bina bilgi girişlerini ve eğitim imkanları bilgilerini MEİS Modülünden yapacaklardır.

7 YAYGIN EĞİTİM Yaygın eğitim kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları adresindeki Engelli Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.

8 BİNA BİLGİLERİ Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, Uygulama Oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ise, yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki, bina kullanımı ekranına girecektir.

9 VERİ GİRİŞİ YAPAN KURUMLAR
Giriş Yapılan Bilgiler Giriş Yapılacak Modül Tüm Örgün Eğitim kurumları Öğrenci ve Bina Bilgilerini E- OKUL Tüm Eğitim ve Öğretim Kurumları (Örgün ve Yaygın) Eğitim Olanakları Bilgilerini MEİS Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrenci ve Bina Bilgilerini E-YAYGIN Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Yatak kapasite Sayılarını

10 MEİS modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kulla- nıcı adı ve şifresini girdiğinde kar- şısına gelen ekranlardan sadece ku- rum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu Genel Müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

11

12 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili Genel Müdürlüklerce girilecek. Yatılı Öğrenci Ekleme işlemi, Öğrencinin pan- siyonunda kaldığı Okul Müdürü tarafından e-okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

13 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır. 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;

14 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca bina mülkiyetinin ilkokula mı , ortaokula mı ait olduğu belirlenecektir. Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bina sahibi okul bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarını dolduracak, aynı binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

15 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ Bina kullanım ekranları güncel- lenirken; derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, vb. sayı- larda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.

16 BİLGİSAYAR SAYILARI Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, e- Okul sisteminde yer alan bina kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı” ayrıntısında gireceklerdir.

17 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki Öğretim Şekli Bina durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı Tahsis durumu Bu ekranlara örgün eğitim kurumları e-okul, yaygın eğitim kurumları e-yaygın modülü, diğer kurumların bilgileri meis modülünden girilecektir.

18 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ Kurum ve okulların bir önceki öğretim yılına ait bina bilgileri otomatik olarak bir sonraki öğretim yılına aynen aktarılır. Bina kullanım şekli ve Lojman durumu tablolarının kontrol edilmesi, geçen yıla göre değişiklik olan okulların bilgilerinin güncellemesi yapılmalıdır.

19 E-OKUL BİLGİ GİRİŞ EKRANI

20 OKUL BİLGİLERİ GÜNCELLEME EKRANI

21 ÖĞRETİM ŞEKLİ EKRANI

22 TAHSİS BİLGİLERİ EKRANI

23 BİNA BİLGİLERİ EKRANI

24 LOJMAN DURUMU BİLGİLERİ EKRANI

25 BİNA KULLANIM ŞEKLİ EKRANI
BU KISMIN DİKKATLİ DOLDURULULMASI ÖNEMLİDİR.

26 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Taşımalı eğitime tabi öğrenci, Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci, Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci, bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlaması gerekmektedir.

27 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

28 - Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarında eğitim gören ay arası çocuk sayıları, bu yıl ilk kez e-Okul sisteminden girilecektir.

29 MEİS MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul,Ortaokul ve ortaöğretim Kurumları Personel Bilgileri ekranını doldururken, MEİS MODÜLÜNDE branş isimleri ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girilecektir.

30 Resmi-Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülünde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki
Kütüphane Materyaleri Kütüphane Kullanımı Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) Mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanım Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

31 KÜTÜPHANE MATERYAL BİLGİLERİ

32 KÜTÜPHANE KULLANIM BİLGİLERİ

33 TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Bilgi girişi işlemi sırasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

34 MEİS MODÜLÜ KURUM DURUM RAPORU

35 MEİS MODÜLÜNE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLARIN DURUMU

36 MEİS MODÜLÜ EKRAN DURUMU

37

38 MEİS ONAY İŞLEMLERİ MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

39 MEİS ONAY İŞLEMLERİ MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

40 İSTATİSTİK BİRİMİ PERSONELİ
Adı Soyadı Telefon-Mail Adresi Görevi Muzaffer KARAMAN (114) Şube Müdürü Emine ORALTAY (122) Şef Reşat İLHAN (125) Memur

41 Teşekkür Ederiz.


"EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları