Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

2 2014-2015 Öğretim yılı veri giriş işlemleri
her yıl olduğu gibi 1 Ekim Çarşamba günü başlayıp, 14 Kasım Cuma günü tamamlanmış olacaktır.

3 2014-2015 Eğitim ve öğretim yılında
bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler,

4 E-OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR.
Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden, tüm kurumların eğitim olanakları bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır.

5 MEİS MODÜLÜNDEN BİLGİSİNİ GİRECEK KURUMLAR
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezleri tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.

6 YAYGIN EĞİTİM HAYAT BOYU ÖĞRENMİ GN.MD.BAĞLI Mesleki Eğitim Merkezi
Halk Eğitim Merkezi Pratik Kız Sanat Okulu Olgunlaşma Enstitüleri kursiyer,personel,bina bilgi girişlerini adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim imkanları bilgi girişini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapacaklardır.

7 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GN.MD.BAĞLI KURUMLAR
YAYGIN EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GN.MD.BAĞLI KURUMLAR Muhtelif Kurslar Özel Dersaneler Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Özel Etüd Eğitim Merkezleri kursiyer,personel,bina bilgi girişlerini ve eğitim imkanları bilgilerini MEİS Modülünden yapacaklardır.

8 YAYGIN EĞİTİM Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim İmkanlaları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.

9 BİNA BİLGİLERİ Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki, bina kullanımı ekranına girecektir

10 Veri Girişi Yapan Kurumlar
Giriş Yapılan Bilgiler Giriş Yapılacak Modül Tüm Örgün Eğitim kurumları Öğrenci ve Bina Bilgilerini E- OKUL Tüm Eğitim ve Öğretim Kurumları (Örgün ve Yaygın) Eğitim Olanakları Bilgilerini MEİS Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrenci ve Bina Bilgilerini E-YAYGIN İkili Mesleki Eğitim Merkezleri (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ) Tüm Bilgilerini Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Yatak kapasite Sayılarıni Sağlık Müdürlüğü, PTT, Belediye vb. Kurumların Bünyesinde Açılan Okulöncesi Kurumları Eğitim Gören Çocuk Sayılarıni Yaygın Eğitim Kapsamındaki Özel Özel Eğitim Okulları Bina Bilgileri, Eğitim Olanakları ve Personel Durumu Bilgilerini Veri Girişi Yapan Kurumlar

11

12 Bilgi İşlem Grup Başkanlığı(2013)

13 MEİS modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

14

15 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel Müdürlüklerce girilecek. Yatılı Öğrenci Ekleme işlemi,Öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürü tarafından e- okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanda yapılacaktır.

16 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır. 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;

17 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca bina mülkiyetinin hangi okula ait olduğu belirlenecektir. Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bu okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyon tarafından belirlenen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece tahsis ekranına giriş yapacaktır.

18 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, müdür odası, idari işler odası, spor salonu, kütüphane, laboratuar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.

19 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki Öğretim Şekli Bina durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı Tahsis durumu Bu ekranlara örgün eğitim kurumları e-okul, yaygın eğitim kurumları e-yaygın modülü, diğer kurumların bilgileri meis modülünden girilecektir.

20 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ Kurum ve okulların bir önceci öğretim yılına ait bina bilgileri otomatik olarak bir sonraki öğretim yılına aynen aktarılırken, bu yıl ilkokul ortaokul bir arada okulların sayısını azaltmak amacıyla yakın ve öğrenci sayısı az olan aynı türdeki iki okulun birleştirilmesi söz konusu olduğundan, bina bilgileri ekranı boşaltılmıştır. Her kurumun bina bilgisi ve bina kullanımı ekranını yeniden girmesi gerekmektedir.

21

22

23 Tarih Seçim Ekranı

24

25

26

27

28

29

30 Bilgi İşlem Grup Başkanlığı(2013)

31

32

33

34

35

36 Resmi-Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülünde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki
Kütüphane Materyaleri Kütüphane Kullanımı Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) Mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanım Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

37

38

39

40 BİLGİSAYAR SAYILARI Resmi kurumlardaki bilgisayar sayıları, daha önceki yıllarda Taşınır Mal Yönetmeliği gereği e-Taşınır Modülünden alınmakta idi. Ancak,e-Taşınır Modülü 2012 yılı sonu itibariyle Maliye Bakanlığına devredildiğinden, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını e-Okul modülü kurum bilgilerine yeni eklenen ekrana gireceklerdir.

41 ÇEVRE BİRİMLERİ

42 MEİS MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul,Ortaokul ve ortaöğretim Kurumları Personel Bilgileri ekranını doldururken, MEİS MODÜLÜNDEKİ –GENEL BİLGİLER/ içerisindeki KURUM BİLGİLERİ altındaki o okuldaki branş isimleri ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girilecektir.

43

44

45 Bilgi İşlem Grup Başkanlığı(2013)

46 İL VE İLÇE FORMLARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarında eğitim gören ay arası çocuk sayıları, MEİS Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumların bilgileri dahil edilmeyecektir.

47 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Taşımalı eğitime tabi öğrenci, Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci, Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci, bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlaması gerekmektedir.

48 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

49

50 TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

51

52

53

54

55 MEİS ONAY İŞLEMLERİ MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

56 MEİS ONAY İŞLEMLERİ MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

57

58

59

60 İSTATİSTİK BİRİMİ PERSONELİ
Adı Soyadı Telefon-Mail Adresi Görevi İzzet ALAMDAR / Strateji Geliştirme 1 Şubesi Şube Müdürü Hakan DİNÇER Ahsen DOĞANAY Baransel ÜLGER / 117 Mebbis Yöneticisi Mehmet Ali Çelik / 125 Bölüm Şefi Hasan ZAİM Memur

61 Teşekkür Ederiz.


"EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları