Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ. 2014-2015 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlamış olup, 30 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ. 2014-2015 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlamış olup, 30 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

2 2014-2015 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlamış olup, 30 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar Tüm Okul ve Kurumlarımızın veri girişlerini tamamlaması gerekmektedir.

3  2014-2015 Eğitim ve öğretim yılında bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler,

4 E-OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR. Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden, tüm kurumların eğitim olanakları bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır.

5 MEİS MODÜLÜNDEN BİLGİSİNİ GİRECEK KURUMLAR Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.

6 YAYGIN EĞİTİM HAYAT BOYU ÖĞRENMİ GN.MD.BAĞLI  Mesleki Eğitim Merkezi  Halk Eğitim Merkezi kursiyer, personel, bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki http://eyaygin.meb.gov.tr e-Yaygın Modülünden, eğitim imkanları bilgi girişini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapacaklardır.

7 YAYGIN EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GN.MD.BAĞLI KURUMLAR  Muhtelif Kurslar,  Özel Dershaneler,  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu,  Özel Etüd Eğitim Merkezleri, kursiyer, personel, bina bilgi girişlerini ve eğitim imkanları bilgilerini MEİS Modülünden yapacaklardır.

8 YAYGIN EĞİTİM  Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim imkanları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir. http://mebbis.meb.gov.tr

9 BİNA BİLGİLERİ Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, Uygulama Oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ise, yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki, bina kullanımı ekranına girecektir.

10 VERİ GİRİŞİ YAPAN KURUMLAR Kurumlar Giriş Yapılan Bilgiler Giriş Yapılacak Modül Tüm Örgün Eğitim kurumlarıÖğrenci ve Bina Bilgilerini E- OKUL Tüm Eğitim ve Öğretim Kurumları (Örgün ve Yaygın) Eğitim Olanakları Bilgilerini MEİS Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrenci ve Bina Bilgilerini E-YAYGIN İkili Mesleki Eğitim Merkezleri (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ) Tüm Bilgilerini MEİS Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Yatak kapasite Sayılarını MEİS Yaygın Eğitim Kapsamındaki Özel Özel Eğitim Okulları Bina Bilgileri, Eğitim Olanakları ve Personel Durumu Bilgilerini MEİS

11

12 MEİS modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kulla- nıcı adı ve şifresini girdiğinde kar- şısına gelen ekranlardan sadece ku- rum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu Genel Müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

13 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili Genel Müdürlüklerce girilecek.  Yatılı Öğrenci Ekleme işlemi, Öğrencinin pan- siyonunda kaldığı Okul Müdürü tarafından e-okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanda yapılacaktır.

14 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır.  6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;

15 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca bina mülkiyetinin hangi okula ait olduğu belirlenecektir.  Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bu okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyon tarafından belirlenen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece tahsis ekranına giriş yapacaktır.

16 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ  Bina kullanım ekranları güncel- lenirken; derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, müdür odası, idari işler odası, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, vb. sayı- larda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.

17 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki  Öğretim Şekli  Bina durumu  Lojman Durumu  Bina Kullanımı  Tahsis durumu Bu ekranlara örgün eğitim kurumları e-okul, yaygın eğitim kurumları e-yaygın modülü, diğer kurumların bilgileri meis modülünden girilecektir. Bu ekranlara örgün eğitim kurumları e-okul, yaygın eğitim kurumları e-yaygın modülü, diğer kurumların bilgileri meis modülünden girilecektir.

18 E- OKUL BİNA BİLGİLERİ  Kurum ve okulların bir önceci öğretim yılına ait bina bilgileri otomatik olarak bir sonraki öğretim yılına aynen aktarılır. Bina kullanım şekli ve Lojman durumu tablolarının kontrol edilmesi, geçen yıla göre değişiklik olan okulların bilgilerinin güncellemesi yapılmalıdır.

19

20

21 T ARIH S EÇIM E KRANı

22

23

24

25

26

27

28

29 Bilgi İşlem Grup Başkanlığı(2013)

30

31

32

33

34

35 Resmi-Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülünde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki Resmi-Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülünde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki Kütüphane MateryaleriKütüphane Materyaleri Kütüphane KullanımıKütüphane Kullanımı Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı)Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) Mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanım Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanım Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

36

37

38

39 BİLGİSAYAR SAYILARI Resmi kurumlardaki bilgisayar sayıları, daha önceki yıllarda Taşınır Mal Yönetmeliği gereği e-Taşınır Modülünden alınmakta idi. Ancak,e-Taşınır Modülü 2012 yılı sonu itibariyle Maliye Bakanlığına devredildiğinden, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını e-Okul modülü kurum bilgilerine yeni eklenen ekrana gireceklerdir.

40 ÇEVRE BİRİMLERİ

41  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul,Ortaokul ve ortaöğretim Kurumları Personel Bilgileri ekranını doldururken, MEİS MODÜLÜNDEKİ –GENEL BİLGİLER/ içerisindeki KURUM BİLGİLERİ altındaki o okuldaki branş isimleri ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girilecektir. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girilecektir. MEİS MODÜLÜNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

42

43

44 Bilgi İşlem Grup Başkanlığı(2013)

45 İL VE İLÇE FORMLARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarında eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları, MEİS Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumların bilgileri dahil edilmeyecektir.

46 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Taşımalı eğitime tabi öğrenci,  Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci,  Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci, bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlaması gerekmektedir.

47 E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

48

49 TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR  Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve ku- rumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

50

51

52

53

54 MEİS ONAY İŞLEMLERİ  MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

55 MEİS ONAY İŞLEMLERİ  MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

56

57

58

59 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  İki türlü okullaşma oranı kullanılmaktadır.  BRÜT OKULLAŞMA ORANI  NET OKULLAŞMA ORANI

60 OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMASI  Okulöncesi Eğitim için 3-5 net okullaşma oranı : 03-05 yaş çağ nüfusundaki öğrencilerin çağ nüfusuna bölünmesi ile hesaplanan okullaşma oranıdır.  2013-2014 eğitim öğretim yılında;  221.66303-05 yaş çağ nüfusu  66.640 03-05 yaş öğrenci sayısı  66.640 /221.663x100 = % 29,61 Net okullaşma oranı  Okul öncesi eğitim için 4-5 net okullaşma; 04-05 yaş grubundaki öğrenci sayısının çağ nüfusuna bölünmesi ile bulunan okullaşma oranıdır.  149.87404-05 yaş çağ nüfusu  58.645 04-05 yaş öğrenci sayısı  58.645/ 149.874 x100 = %39,13 Net okullaşma oranı

61 OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMASI  Okul öncesi eğitim için 5 yaş net okullaşma; 05 yaş grubundaki öğrenci sayısının çağ nüfusuna bölünmesi ile bulunan okullaşma oranıdır.  76.803 05 yaş çağ nüfusu  37.393 05 yaş öğrenci sayısı  37.393 /76.803 x100 = %48.69 Net okullaşma oranı

62 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER İki türlü okullaşma oranı kullanılmaktadır. İlköğretim için brüt okullaşma: 06-13 yaş çağ nüfusundaki öğrencilerle birlikte 14 yaş üzeri, 6 yaş altı grubundaki öğrenciler ile açık ilköğretim öğrencilerin toplamının çağ nüfusuna bölünmesi ile hesaplanan okullaşma oranıdır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ; 581.238 06-13 yaş çağ nüfusu 581.100 06-13 yaş öğrenci sayısı 46.952 14 yaş üzeri, 6 yaş altı öğrenci sayısı ve Açık İlköğretim 628.052 Toplam öğrenci sayısı 628.052 / 581.238 x100 = % 108,05 Brüt okullaşma oranı

63 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER İlköğretim için net okullaşma ; 06-13 yaş grubundaki öğrenci sayısının çağ nüfusuna bölünmesi ile bulunan okullaşma oranıdır. 581.238 06-13 yaş çağ nüfusu 581.100 06-13 yaş grubundaki öğrenci sayısı 581.100 / 581.238 x 100 = % 99,98 Net okullaşma oranı

64 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Ortaöğretim için brüt okullaşma: 14-17 yaş çağ nüfusundaki öğrencilerle birlikte 18 yaş üzeri, 14 yaş altı yaş grubundaki öğrenciler ve açık lise öğrencilerin toplamının çağ nüfusuna bölünmesi ile hesaplanan okullaşma oranı olacaktır.  Ortaöğretim için net okullaşma: 14-17 yaş grubundaki öğrenci sayısının 14-17 yaş çağ nüfusuna bölünmesi ile bulunan okullaşma oranıdır.

65 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Ortaöğretim için brüt okullaşma: 14-17 yaş çağ nüfusundaki öğrencilerle birlikte 17yaş üzeri ve 14 yaş altı grubundaki öğrenciler ve açık lise öğrencilerin toplamının çağ nüfusuna bölünmesi ile hesaplanan okullaşma oranıdır.  2013-2014 eğitim öğretim yılında;  305.08714-17 yaş çağ nüfusu  271.018 14-17 yaş öğrenci sayısı 83.86517 yaş üzeri, 14 yaş altı öğrenci sayısı ve Açık lise öğrenci sayısı  354.883 Toplam öğrenci sayısı  354.883 / 305.087x 100 = % 116,32 Brüt okullaşma oranı

66 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Ortaöğretim için net okullaşma: 14-17 yaş grubundaki öğrenci sayısının çağ nüfusuna bölünmesi ile bulunan okullaşma oranıdır.  305.087 14-17 yaş çağ nüfusu  271.018 14-17 yaş grubundaki öğrenci sayısı  271.018 /305.087x 100 = % 88,83 Net okullaşma oranı

67 İSTATİSTİK BİRİMİ PERSONELİ Adı Soyadı Telefon-Mail Adresi Görevi Yıldız PERAN 2141074 (127) Şef İsmail TAŞ 2141074 (127) Şef Figen HELVACI 2141074 (127) Memur

68


"2014-2015 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ. 2014-2015 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlamış olup, 30 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları