Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)

2 KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik) Güven KAYA Şube Müdürü Ayşe TOPUZŞef

3 İSTATİSTİĞİN OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİ İstatistik; analiz edilebilir ve yorumlanabilir gerçeklerin sayısal ifadesidir. İstatistik; herhangi bir araştırma alanına ilişkin sayısal verilerin derlenmesi, sunumu, analizi ve yorumlanmasında uygulanan ilke ve yöntemleri incelemektedir.

4 İSTATİSTİĞİN; OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİ OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİİSTATİSTİĞİN; Bu sebeple istatistik: Okul, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin doğru veriye ulaşıp kendilerini geliştirmelerine, başarının ve verimin arttırılması için bir önceki yıllarla mukayese yapılabilmesi imkanı sağlamaktadır.

5 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR 2014- 2015 Öğretim Yılından itibaren MEBBIS ana sayfasında bulunan Meis Modülü butonu kaldırılmış olup, Bakanlığımız tarafından Meis Sorgu Modülü içerisine atılmıştır. Bundan sonra İlçenize bağlı okul ve kurumların Meis Modülü veri giriş işlemleri buradan yapılacaktır.

6 2014- 2015 Öğretim Yılı için; Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri Meis Sorgu Modülü’nden 1 Ekim itibariyle başlayıp 3 Kasım’a kadar ilçe kontrolleriyle birlikte tamamlanmış olacaktır. GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR

7 MEİS Modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlarda sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

8 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR NOT: Müdürlüğümüz Mebbis yöneticileri tarafından İlçenizdeki Özlük bölümüne verilen yetkilendirmeyle ilgili kullanıcı adı ve şifresini ilgili arkadaşlardan alıp veri girişlerinizin takibini buradan yapabilirsiniz

9 MODÜLDEKİ BÖLÜMLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

10

11 Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki; Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır.

12 Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

13 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların (iş okulu- meslek lisesi vb.) bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durum bilgi girişleri MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır.

14 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi E-OKUL MODÜLÜ’nden tüm kurumların EĞİTİM OLANAKLARI bilgi girişleri ise MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır.

15 Öğretim Şekli Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul-Ortaokul-Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki Tahsis Durumu Bina Durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı (Özellikle Derslik Sayıları)

16 Bina Kullanımı Penceresi içerisine; Büroda kullanılan bilgisayar sayısı Büroda kullanılan bilgisayar sayısı Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Fatih Projesi kapsamında; Fatih Projesi kapsamında; Tablet bilgisayar sayısı Tablet bilgisayar sayısı Akıllı tahta sayısı Akıllı tahta sayısı Çok fonksiyonlu yazıcı sayısı Çok fonksiyonlu yazıcı sayısı Döküman kamera sayısı Döküman kamera sayısı

17 Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS MODÜLÜ’nde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini E-OKUL MODÜLÜ’ndeki bina bilgileri altındaki bina kullanımı alanına girecektir.

18 Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başlandığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir. Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamamaktadır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

19 MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul Müdürlerinin onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri hatalı bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu; birim amirleri ile okul/kurum müdürleridir. İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerine gerekli uyarının yapılması önem arz etmektedir.

20 RESMİ VE ÖZEL İLKOKUL VE ORTAOKULLAR, BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI, ORTAÖĞRETİM BİLGİ GİRİŞLERİ E-OKUL MODÜLÜNDEN YAPILACAKTIR.

21 RESMİ VE ÖZEL DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR BİLGİ GİRİŞLERİNİ MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR.

22

23

24 Bu tabloya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar, 625 Sayılı Kanun gereğince açılan kurumlar ve SHÇEK ile açılan kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan çocuk bakımevlerindeki bilgiler işlenecektir.(Sağlık Müdürlüğü, Belediye, Askeriye, PTT ve benzeri kurumlar) NOT :

25 Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Örgün Eğitim Nedir;

26 Örgün eğitim imkanlarından yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın Eğitim olarak tanımlanmaktadır. Yaygın Eğitim Nedir;

27 E-OKULDAN BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

28 Tahsis Durumu Bina Durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı BİNA BİLGİLERİ EKRANLARI

29 Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, Binanın sahibi okul/kurum; Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımını, Kiracı okul/kurum; Tahsis Durumu Ekranını girecek. Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X İ.Ö.Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda; Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40) girecektir.) X İ.Ö.O. ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan derslik sayısını (10) girecek ) BİNA BİLGİLERİ

30 Bina kullanım durumu eksiksiz doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitim- öğretim yapanlar hariç) Bina kullanım durumunun doldurulmaması halinde, yapılacak planlamalarda hatalar meydana gelmektedir. BİNA BİLGİLERİ

31 Kütüphane sayısı 1’den fazla Olamaz. fazla Olamaz. Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için girilecektir.

32 ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik Sayısı:Kullanılan-Kullanılmayan-Anasınıfı dahil) sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca belirtilmiştir. BİNA KULLANIMI

33 Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri boş geçilmeyecek. BİNA DURUMU

34 Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır. LOJMAN DURUM

35 OKULLAŞMA ORANLARI 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

36 Okullaşma oranları; 31 Aralık tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki çağ nüfusları Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

37 İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = ----- x 100 B Brüt Okullaşma Oranı

38 İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = ----- x 100 B Net Okullaşma Oranı

39 Müdürlüğünüzce İlçenize bağlı resmi ve özel okul-kurum yöneticileri ile 22 Ekim 2014 tarihine kadar 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı veri giriş işlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması ve toplantı yapıldığına dair bilginin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 (İstatistik) Bölümüne resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

40 Meis Modülü Bilgi Giriş İşlemleri Sırasında Herhangi Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıda Verdiğimiz Telefon Numarasından Bölümümüze Ulaşabilirsiniz.

41 TEŞEKKÜRLER… KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)


"2014-2015 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları