Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : /42/ /09/2013 Konu: Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri Resmi İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün eğitim istatistiklerinin yayınlanmasında Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla eğitim öğretim yılı eğitim istatistikleri, MEBBİS kapsamında MEİS Modülü, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi kullanılarak derlenecektir. eğitim öğretim yılında bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3 Buna göre; 1. Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden, tüm kurumların eğitim imkanları bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır. 2. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitilebilir zihinsel engellilerin (iş okulu-meslek lisesi) tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır. 3. Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri, pansiyon açma-kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

4 4. Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım
ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır. 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken; İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul müdürlüğüne bildirilecektir. b) Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bu okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

5 5. Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, müdür odası, idari işler odası, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir. 6. Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına girecektir. sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarda eğitim gören ay arası çocuk sayıları, MEİS Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların bilgileri dahil edilmeyecektir.

6 8. E-Okul Modülüne; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. 9. Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim imkanları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır. 10. Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim imkanları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir

7 11. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki bilgisayar sayılarını, e-Okul modülünde yer alan bina kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı” ayrıntısında gireceklerdir. 12. Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır. 13. MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

8 eğitim öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 1 Ekim 2013 Salı günü başlayacak ve 15 Kasım 2013 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı alınacak ve resmi istatistik yayınında kullanılacak son veri aktarma işlemleri ise Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından Aralık 2013 Pazartesi günü itibariyle yapılacaktır. Bütün istatistik bilgileri, MEİS Sorgu Modülü ve MEBİSTATİSTİK İş Zekası analiz bilgileri esas alınarak raporlanacaktır. Okullaşma oranlarının hesaplanması ve kullanılması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayım sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra mümkün olacaktır. Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il milli eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Yusuf TEKİN Bakan a. Müsteşar

9 MEİS MODÜLÜNDE GİRİLECEK EKRANLAR
KURUMLAR TARAFINDAN MEİS MODÜLÜNDE GİRİLECEK EKRANLAR

10 Meis Modülü Eğitim İmkanları / Kütüphane Meteryal, Kütüphane/Kullanım ekranları,
E-Okul Modülünde, Bina Kullanımı Ekranında Kütüphane sayısı giren kurumlar tarafından mutlaka doldurulacaktır. Bina Kullanımı Ekranında kütüphanesi olmayan kurumlar ise yukarıdaki ekranı açarak boş olarak “KAYDET” butonuna basacaklardır. AÇIKLAMA: Kütüphaneden kasıt okulda kütüphane olarak kullanılan bir bölümün olmasıdır. Sınıf kitaplıkları kütüphane olarak değerlendirilmemektedir.

11 Meis Modülü Eğitim İmkanları / Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri ekranında bulanan; İnternet Bağlantı Şekli, Çevre Birimleri ve Lisanslı Yazılımlar bölümleri titizlikle doldurulacaktır.

12 TÜM BU EKRANLAR DOLDURULDUKTAN SONRA “DURUM VE ONAY” BUTONUNDAN “KURUM ONAY İŞLEMİ” YAPILACAK VE İLGİLİ KURUM MÜDÜRÜNÜN T.C. KİMLİK NUMARASI İLE ONAYLANACAKTIR. GİRİLEN BİLGİLERDEN TAMAMEN KURUM MÜDÜRÜ SORUMLU OLACAKTIR. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN KURUMLAR TARAFINDAN GİRİLEN BİLGİLER KONTROL EDİLECEK, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HATALI BİLGİ GİREN KURUMLARIN BİLDİRİLMESİ HALİNDE İVEDİLİKLE İLGİLİ KURUMLARDAKİ HATALI BİLGİLER DÜZELTİLECEKTİR. TÜM BİLGİ GİRİŞLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA DURUM VE ONAY BUTONUNDAN İLÇE ONAY İŞLEMLERİ BUTONU SEÇİLEREK KENDİ İLÇESİNİN ADI TIKLANACAK VE LİSTE AL BUTONUNA BASILARAK İLÇE ONAY RAPORUNDA LİSTENEN TÜM KURUMLARIN ONAY BİLGİSİ KONTROL EDİLECEK, 15 KASIM 2013 TARİHİ İTİBARİ İLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN T.C KİMLİK NUMARASI İLE ONAY ALINACAKTIR.

13 E oKUL MODÜLÜNDE GİRİLECEK EKRANLAR
KURUMLAR TARAFINDAN E oKUL MODÜLÜNDE GİRİLECEK EKRANLAR

14 İstatistiksel bilgiler açısından E-okul modülünde bulunan “OKUL BİLGİLERİ” bölümünde bulunan Tahsis durumu, Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımı ekranları doldurulacaktır.

15 “TAHSİS DURUMU” ekranı İki ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve orta okul aynı binada eğitim veriyor ise bina mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonu Kararı ile ilkokula verildiği için, aynı binada eğitim veren DİĞER OKUL/KURUMLAR tarafından doldurulacaktır. Bu ekranı dolduran kurumlarımız E-Okul modülündeki diğer ekranları (Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımı) kesinlikle doldurmayacaklardır.

16 BİNA DURUMU EKRANI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
Binanın Hizmete Giriş Yılına; binanın yapıldığı tarih girilecektir. Binanın Yüzölçümü (m2) kısmına; Binanın kapladığı alan yazılacaktır. Binanın Katları ayrıca toplanmayacaktır. Bahçe Yüzölçümü (m2) kısmına; Binanın kapladığı alan çıkarılarak kalan kısım bahçe olarak yazılacaktır. Bu ekranı TAHSİS EKRANINI doldurmayan kurumlar girecektir.

17 LOJMAN DURUMU EKRANI DOLDURULURKEN; girilen bilgiler geçen yılla tutarlılığına dikkat edilerek girilecektir. Bu ekranı TAHSİS EKRANINI doldurmayan kurumlar girecektir

18

19 BİNA KULLANIM ŞEKİLLERİ EKRANI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Derslik Olmadığı halde derslik olarak kullanılan bölüm sayısı(Toplam Dersliğe dahil edilmeyecektir.) girilirken proje kapsamı dışında sonradan oluşturulan derslikler yazılacaktır.Örneğin ihtiyaç nedeniyle öğretmenler odasının veya kullanılmayan bir odanın dersliği dönüştürülmesi halinde bu kısım doldurulacaktır. Derslik Sayısı (aktif kullanılan-anasınıfı hariç) kısmı girilirken toplam kullanılan derslik sayısından anasınıfı olarak kullanılan derslik çıkarılarak yazılacaktır. Derslik Sayisi (Anasinifi Olarak Kullanilan ) bu kısma sadece anasınıfı olarak kullanılan derslik yazılacaktır. Derslik Sayisi (Kullanilan, Kullanilmayan, Anasinifi dahil) bu kısma okul yapılırken projesinde belirtilen derslik sayısı yazılacak, sonradan okul ihtiyacı nedeniyle dönüştürülen derslikler yazılmayacaktır. Derslik Sayisi (Kullanilmayan) okulun kullanmadığı derslikler yazılacaktır.

20 BİNA KULLANIM ŞEKİLLERİ EKRANI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç); kütüphane olarak kullanılan bir bölüm var ise yazılacak, sınıf kitaplıkları bu kapsama alınmayacaktır. Kütüphanesi olmayan kurumlarımızda bu kısma mutlaka ‘0’ değeri yazarak KAYDET butonuna basılacaklardır. Bu kısma kütüphane sayısı belirten kurumlarımız mutlaka Meis Modülünde yer alan Kütüphane/Meteryal ve Kütüphane /Kullanım bölümlerini mutlaka dolduracaklardır. Aksi halde ONAY butonu aktif olmayacaktır. Lavabo Sayısı ve WC Sayısı tek tek sayılarak yazılacaktır. NOT: Bu ekranı TAHSİS EKRANINI doldurmayan kurumlar girecektir. NOT: Bu ekranı TAHSİS EKRANINI doldurmayan kurumlar girecektir.

21 LÇELERE DÜŞEN GÖREVLER

22 Meis modülünde yer alan Bina Bilgileri , Eğitim İmkanları ve İlçe Formlarının titizlikle doldurulması İlçe Formlarında yer alan Faal Olmayan Okul Bilgileri, Faal Olmayan Okulların Öğrenci Bilgileri, Geçici tahsisi yapılan Okul Bilgileri,Taşımalı Okullar bölümleri tutarlı bir şekilde girilmesi Meis Modülü İlçe Formlarında yer alan Bağımsız Kurumlar (Okul Öncesi), Yaz Anaokulu ve Mobil Anaokulu bilgilerinin İlgili İlçe MEM’ler tarafından15 Kasım2013 tarihine kadar sisteme girilmesi İlçelerimiz Meis Modülü / Durum ve Onay/ İlçe Onay İşlemi kısmından giriş yapan ve yapmayan kurumlarını sürekli kontrol ederek, giriş yapmayan kurumları uyarmaları ve İlçe Onayının 15 Kasım 2013 tarihine kadar alınması gerekmektedir.


"YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları