Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAVRAMLAR Peygamber: Rasul: Nebi: Allahın emirlerini insanlara ulaştıran seçilmiş kişilerdir Kendisine Kitap ve şeriat verilmiş Peygamberlerdir. Kendisine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAVRAMLAR Peygamber: Rasul: Nebi: Allahın emirlerini insanlara ulaştıran seçilmiş kişilerdir Kendisine Kitap ve şeriat verilmiş Peygamberlerdir. Kendisine."— Sunum transkripti:

1

2 KAVRAMLAR Peygamber: Rasul: Nebi: Allahın emirlerini insanlara ulaştıran seçilmiş kişilerdir Kendisine Kitap ve şeriat verilmiş Peygamberlerdir. Kendisine Kitap ve şeriat verilmemiş, kendisinden önceki peygamberlerin kitabıyla amel eden peygamberdir.

3 Tebliğ Hikmet: Hadis: Peygamberlerin dini anlatmasına, açıklamasına ve insanlara duyurmasına denir Sözde ve davranışta doğru olmak, Allah'ın peygamberlerine nasip ettiği derin anlayış kabiliyeti. Hz. Muhammed’in öğüt veren sözleridir.

4 Sünnet: Mescid-İ Nebi Hicret: Hz. Muhammed’in örnek davranışlarına sünnet denir. Hz. Muhammed’in Medine’de yaptırdığı Peygamber Mescidi’dir. Mekke’den Medine’ye göç

5 Vahiy: Muhacir: Ensar: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi Hicret eden Müslümanlara denir. Hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara denir.

6 İNSANLARIN PEYGAMBERE OLAN İHTİYACI İnsanlar akıllarıyla Allahın varlığına ve birliğine ulaşabilirler, fakat Allaha nasıl kulluk edileceğini ve güzel ahlakı Peygamberlerden öğrenirler.

7 Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir.

8 "Andolsun ki biz,... her millete bir peygamber gönderdik..." (Nahl suresi, 36. ayet) Peygamberlere inanmak,İslam Dininin İnanç Esasları'ndan birisidir.

9 Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır. Bakara 98 Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır. Bakara 98

10 Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. (Al-i İmran 3/144)

11 Hz. İdris (a.s) Hz. Nuh (a.s) Hz. Hûd (a.s) HZ. Sâlih (a.s) HZ. Sâlih (a.s) Hz. İshak (a.s) Hz. İbrahim (a.s) Hz. İsmail (a.s) Hz. Âdem (a.s) Hz. Âdem (a.s) Hz. Şuayb (a.s) Hz. Lût (a.s) Hz. Ya'kub (a.s) Hz. Yusuf (a.s) Hz. Musa (a.s) Hz. Harun (a.s) Hz. Davud (a.s) Hz. Süleyman (a.s) Hz. Eyyûb (a.s.) Hz. Zülkifl (a.s) Hz. İlyas (a.s) Hz. Elyesa (A.S.) Hz. Zekeriyya (a.s) Hz. Yunus (a.s) Hz. Yahya (a.s) Hz. İsa (a.s) Hz. İsa (a.s) Hz. Muhammed (a.s) Kur’an-da Adı Geçen Peygamberler

12 TEBLİĞ İSMET Peygamberlerde bulunan sıfatlar (özellikler) EMANET SIDK DOĞRU OLMAK GÜVENİLİR OLMAK GÜNAH İŞLEMEKTEN KORUNMUŞ OLMAK ALLAH’TAN ALDIĞI MESAJLARI OLDUĞU GİBİ İNSANLARA BİLDİRMEK. FETANET AKILLI VE ZEKİ OLMAK

13 Peygamberlerin nitelikleri (sıfatları): Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır. Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.

14 Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir. Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir.

15 İsmet: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır. Tebliğ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.

16 Kur'an'da Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr isminde üç mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir.

17 Allah insanlara peygamber göndermeseydi ne olurdu? Yüce Rabbimiz eğer insanlara peygamber göndermeseydi, insanlar akılları vasıtasıyla Allah'ın varlığını kavrasalar bile O'nu yeterince tanıyamaz, O'nun mesajlarını, emirlerini ve O'na nasıl ibadet edileceğini bilemezlerdi.

18 Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri: Allahü Teala'nın emirleri, yasakları, mesajları insanlara yöneliktir. Allahü Teala'nın emirleri, yasakları, mesajları insanlara yöneliktir. Diğer bir ifade ile vahyin muhatabı insanlardır.

19 Bu mesajları insanlara en iyi yine bir insan açıklayabilir. Bir insan, başka bir insanı anlayabilir, sevincini üzüntüsünü paylaşabilir, onunla kolay iletişim kurup derdini paylaşabilir, yaşamıyla ona örnek olabilir.

20 Eğer peygamberler meleklerden seçilseydi, melekler sadece anlatır, örnek olamazlardı. İnsanların duygularını bilemez, onları ruhsal yönden anlayamazlardı. İnsanlar da bir meleği örnek alamazlardı Bu yüzden peygamberler insanlardan seçilmişlerdir.

21 Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı: -İnsanların Allah'a ve diğer inanç esaslarına inanmalarını (iman etmelerini) sağlamak - İnsanlara ibadetin nasıl olacağını öğretmek

22 - İnsanları güzel davranışlar sergilemeye yöneltmek - İnsanların aralarında çıkacak anlaşmazlıkları gidermek - İnsanların kötü davranışlardan kaçınmalarını sağlamak

23 “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir...” (Bakara, 2/253) “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir...” (Bakara, 2/253) Peygamberlerin Dereceleri

24 Ulu’l-Azm Peygamberler Peygamberlerin bir kısmı azim sahibi büyük peygamberlerdir.[1] Bunlar; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (s.a.v.)’dir.[2] Bu peygamberler aynı zamanda peygamberlerin seyyidleri, Hz. Muhammed (a.s.) ise bu beşinin seyyididir.[3] [1] Ahkaf, 46/35. [2] Taberî, XXVI, 37. Kurtubî XVI, 220 [3] Hakim, Müstedrek, II, 546. Peygamberlerin bir kısmı azim sahibi büyük peygamberlerdir.[1] Bunlar; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (s.a.v.)’dir.[2] Bu peygamberler aynı zamanda peygamberlerin seyyidleri, Hz. Muhammed (a.s.) ise bu beşinin seyyididir.[3] [1] Ahkaf, 46/35. [2] Taberî, XXVI, 37. Kurtubî XVI, 220 [3] Hakim, Müstedrek, II, 546.

25 1. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. (Diğerleri bir millete veya kabileye gönderilmişken Peygamberimiz tüm insanlara gönderilmiştir.) Hz.Muhammed ‘in (S.a.v) Özellikleri 2. Peygamberimizin getirdiği din son dindir. (İslam dini en son ve en mükemmel dindir. Bundan başka bir din gelmeyecek, İslamiyet değişmeden kıyamete kadar yaşanacaktır.)

26 3. Peygamberimiz son peygamberdir. (Peygamberimizden başka peygamber gönderilmeyecektir.) 4. Peygamberimiz ümmeti en çok olan peygamberdir.

27 Peygamberimiz, Yüce Allah'ın tüm insanoğlu için seçtiği dini yeryüzüne tebliğ etmek, anlatmak, yaşayarak göstermek ve toplum içinde gelişen olay ve tereddütlere bu inanç doğrultusunda hüküm getirmek, böylece insanların ahirete giden yolda güvenle yol almalarını temin için görevlendirilmiş, yüce ahlaklı, mukaddes, kendisinden emin olunan, salih bir kul ve Peygamberdir.

28 “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe 9/128)” “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe 9/128)”

29 "Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve işittiğiniz halde (Kur'an'dan) yüz çevirmeyin. (Enfal, 8/20)" "Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve işittiğiniz halde (Kur'an'dan) yüz çevirmeyin. (Enfal, 8/20)"

30 Peygamberlerin Hepsi Erkektir Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka (peygamberler) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Nahl 16/43. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka (peygamberler) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Nahl 16/43.

31 Peygamber Gönderilmeyen Kavme Azab Edilmez Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. İsra 17/15. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. İsra 17/15.

32 Hz. Muhammed ve Diğer Peygamberler 1) Önceki peygamberler yalnız bir şehre, bir kavme gönderilirken, Hz. Muhammed gerek kendi devrinde yaşayan ve gerekse kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir: Hz. Peygamber'i diğerlerinden ayıran bazı özellikleri vardır:

33 "Biz seni başka bir maksatla değil, âlemlere rahmet olmak üzere gönderdik" (el-Enbiyâ: 31/107) "Biz seni bütün insanlara bir rahmet müjdecisi ve azap habercisi olarak gönderdik" (es-Sebe; 34/28) "De ki, ey insanlar, ben sizin tamamınıza gönderilmiş olan bir Allah elçisiyim" (el-A'raf: 7/158)

34 2) Diğer peygamberlere verilen sahîfeler bugün elde mevcut olmadığı gibi; Tevrat, İncil ve Zebur'un da orijinal nüshaları yok olmuş, eldeki nüshalar ise tahrife uğramıştır. Halbuki Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim hiç bir değişikliğe uğramadan orijinal nüshalarıyla ve bu nüshalardan çoğaltılan şekilleriyle günümüze intikal etmiştir. Çünkü Kur'an ilâhi koruma altındadır:

35 "Kur'an'ı biz indirdik biz, onu koruyacak olan da biziz" (el-Hicr: 15/9)

36 3) Hz. Muhammed son peygamber olunca, Kur'an da, toplumların kıyamete kadar ortaya çıkacak ana problemlerine çözümler sunmak üzere en mükemmel şekilde gelmiştir. Ayette; "Bugün size dininizi mükemmel hale getirdim" (el-Mâide: 5/3) buyurulur.

37 Sözlükte "insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey" anlamlarına gelen mûcize, terim olarak "yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay" diye tanımlanır. Mûcize

38 Tabiat kanunlarının geçerliliğini ve etkilerini kısa ve geçici bir süre durduran mûcizenin mahiyeti, pozitif bilimlerle açıklanamaz. Aksi halde bu mûcize olmaktan çıkar ve olağan bir şey olurdu. O halde mûcize, peygamber olan kişinin, akılların alamayacağı bir olayı Allah'ın kudreti ile göstermeyi başarmasıdır. Kur'an'da mûcize terimi yerine âyet, beyyine ve burhan kavramları kullanılır.

39 Bir olayın mûcize sayılabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir: a) Mûcize gerçekte Allah'ın fiilidir. "Peygamberin mûcizesi" denilmesi, mûcizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. b) Mûcize peygamberlerde meydana gelir. Peygamber olmayan birinin gösterdiği olağan üstülüğe mûcize denilemez.

40 c) Mûcize tabiat kanunlarına aykırı bir olaydır. d) Mûcize, peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunur. Peygamberlik iddiasından önce veya sonra olmaz. e) Mûcize, peygamberin isteğine uygun olur. "Dağı yerinden kaldıracağım" diyen birisinin denizi yarması mûcize sayılmaz.

41 Hz. Musa’nın asâsının Firavun'un huzurundaki sihirbazların ip ve sopalarını yutuvermesi (Tâhâ 20/65-70); asâsını denize vurunca denizin yarılıp, İsrâiloğulları'nın açılan yoldan geçmesi, Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması (eş-Şuarâ 26/61-66).

42 f) Hz. Îsâ'nın Allah'ın izniyle çamurdan kuş yapıp, onu üflediği zaman canlı bir kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iyileştirmesi (el- Mâide 5/110), havârilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi (el-Mâide 5/114-115). e) Hz. Süleyman'ın bir kuşla konuşması (en-Neml 27/20-28); karıncanın sözünü anlaması (en-Neml 27/18-19).

43


"KAVRAMLAR Peygamber: Rasul: Nebi: Allahın emirlerini insanlara ulaştıran seçilmiş kişilerdir Kendisine Kitap ve şeriat verilmiş Peygamberlerdir. Kendisine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları