Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail GÜLSOY Bilgi İşlem Daire Başkanı

2 Entegrasyon

3 Entegrasyon Öncesi 2005 yılında; 12 ilçe 33 beldemiz vardı.
Her ilçede birden fazla ödeme noktamız vardı. Toplam ödeme noktamız / vezne binamız 32 adetti. Vezne / Veznedar sayımız 95 adetti.

4

5 Entegrasyon Sonrası P.T.T. ile entegrasyona geçtik
Bankalar ile entegrasyona geçtik Veznelerin çoğunu kapattık Her ilçede şube müdürlüğünde 1 veznemiz var Vezne sayımız 12

6 Fatura Ödemeleri (%)

7 Entegrasyon

8 Proje Yönetimi

9 Proje Yönetimi Kurumun ihtiyacına göre proje bilgi işlem / ilgili başkanlığı tarafından tanımlanır Bilgi İşlem Daire Başkanlığı önderliğinde proje ekibi kurulur Projeyi kullanacak Daire Başkanlıklarından anahtar personel istenir Anahtar personeller ile yapılan analizleri doğrultusunda projeyi hazırlanır Projenin yazılımı yapılır Projeyi test olarak uygulamaya alınır Projeyi kullanacak birimlere eğitim verilir Proje içeriğine göre anahtar personelin kabulüne sunulur Anahtar personelin onaylamasından sonra projeyi devreye alınır

10 Proje Yönetimi Projenin uygulaması sırasında her hangi bir istek ilgili anahtar personele gelmektedir. Bu personel çözüm üretemez ise istek Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gelmektedir. Bilgi İşlem çözüm üretmeye başlar.

11 Düzenleme Yönetimi Yeni uygulamayı ilgilendiren Daire Başkanlıklarından konu ile ilgili yetkin anahtar personel talep edilir. Konu ile ilgili düzenlemelerin akış şeması ve algoritması hazırlanır. Bilgi İşlem ile çözüm üretir ve test eder. Anahtar personelin kontrolüne sunulur. Değişiklik / düzenleme devreye alınır.

12 Otomasyon Yönetimi Otomasyon modüllerinin kimin tarafından kullanılacağı ilgili daire başkanlığının yetkisindedir. Modülü kullanacak personel ilgili Daire Başkanlığına istekte bulunur. İlgili Daire Başkanlığının Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazı ile personele belirtilen yetkiler verilir.

13 Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının Genel Sorunları

14 Personel Sorunu Kamu sektöründe çalışan personel ve aynı statüde özel sektörde çalışan personelin özlük haklarını karşılaştırdığımızda kamu sektöründe özel sektöre oranla daha düşük özlük hakları ile çalışıldığı görülmektedir. Öyle ki kamu sektöründe aynı statüdeki başarılı ve başarısız tüm personel aynı maaşı alırken özel sektörde performansa göre daha yüksek ücret alma imkânı bulunmaktadır. Bunun kamu bilgi işlem alanında iki negatif etkisi vardır. Birincisi başarılı insanların özel sektöre yönelmesi, ikincisi ise kamu sektöründeki çalışkan insanların zaman içerisinde çalışma azim ve şevklerini kaybetmesidir. 

15 Yönetim Sorunu Üç temel sorun bulunmaktadır:
yönetim politikası eksikliği, yönetim eksikliği yönetici eksikliği. Yayınlanmış bir Bilgi İşlem politikasının olmaması Bilgi işlem birimlerinin genel çalışma şekli acil müdahalelerin çokluğu nedeniyle plansızdır. Plansız çalışma sonuncunda ise uzun vadede ortaya herhangi bir ürün çıkmamaktadır.

16 Yönetim Sorunu Bu alandaki bir diğer sorun ise yetişmiş yönetici eksikliğidir. Uzun yıllar teknik alanda çalışan ve genel olarak teknik işlerle çalışan personel kendisini yönetim alanından yeterince geliştirememektedir. Bu nedenle bilgi işlem alanından yetişmiş yönetici sayısı yeterli değildir.

17 İletişim Sorunu Bilgi İşlem Personeli ve diğer personeller arasında iletişim sorunu sıkla karşılaşılan bir durumdur. Kurumun ihtiyaçlarını karşılamak için verilen hizmetleri kullanacak insanların ihtiyaçlarını tam anlatamayan birim personeli Aynı zamanda çoğu zaman kritik hizmetleri yüksek özveriyle çalıştıran bilgi işlem personeli yaptığı işin ne olduğu anlaşılamamaktadır. Bu aşamada ise yapılan işlerin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını personele ve üst yönetime tam olarak açıklanamamaktadır.

18 Bütçe Bürokrasi Sorunu
Bilgi işlem hizmetlerinin verildiği fiziksel cihazların ve yazılımların çok büyük bir kısmının yurtdışı menşeli olması nedeniyle bu yazılım ve donanımların maliyeti yüksektir Her an değişen teknoloji göz önüne alındığında yıllar sonra ortaya çıkacak ihtiyacın ve bu ihtiyacı karşılayacak bütçenin kestirilmesi çok zordur. Ayrıca kamuda alım yapılması uzun ve yorucu bir bürokrasi maratonu gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde teknik işlerle sorumlu olan bilgi işlem personeli bürokrasi ve yazışmalarla uğraşmakta asıl sorumluluk alanından uzaklaşmaktadır.

19 Dokümantasyon Sorunu Dokümantasyon bilgi işlem hizmetlerinin sürekliliği anlaşılabilirliği ve sorun giderme açısından kritik öneme sahiptir. Bu alanda ihtiyaç olan şey yapılan küçük büyük her işin düzgün ve anlaşılabilir bir şekilde dokümante edilmesidir Bilgi işlem hizmetlerinde dokümantasyon sorunu bulunmaktadır. Ayrıca bilgi işlem alanında standartların olmaması veya var olan standartların uygulanmaması bu sorunu tetiklemektedir.

20 Çözüm Önerileri Bu ve benzeri başarılı çalıştayların düzenli olarak yapılması Su Kanal İdareleri arasındaki iletişimin arttırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımının Üst yönetimler tarafından domine edilmesi Ortak bir Bilgi İşlem politikası ortaya çıkarmak için çalışmalar yapılması Eğitim ihtiyaçlarının ve yetişmiş nitelikli personelin ancak bu şekilde oluşturulacağının Üst Yönetimlere sürekli olarak anlatılması, İletişim becerilerini arttırmak için zaman zaman hem bilgi işlem personellerini hem de diğer birim personellerini belirli aralıklarla bir araya getirecek etkinlikler ve toplantılar düzenlenmesi

21 Çözüm Önerileri Bütçe ihtiyaçlarının diğer birimlerden farklılıklarının belirli aralıklarla üst yönetimlere anlatılması ve konu hakkında bilgilendirmelerin zamanında yapılması anlama/anlaşma sorunlarının önüne geçecektir. Uluslararası standartların takip edilmesi ve iş süreçlerinin bu yönde düzenlenmesi dokumantasyon ve görev tanımlarının belirli standarta oturtulmasına yardımcı olacaktır.

22 SUKİWEB

23 Su ve Kanalizasyon İdareleri
Su ve Kanalizasyon İdareleri kişi olan ülke nüfusumuzun % 76.96’sına kişiye hizmet vermektedir. İdarelerin bu hizmetleri verebilmek için Norm Kadro esaslarına göre 30 Genel Müdür, 94 Genel Müdür Yardımcısı, 30 Teftiş Kurulu Başkanı, 30 Hukuk Müşaviri, 498 Daire Başkanı, 1.323 Şube Müdürü olmak üzere memur ve işçi toplam personeli bulunmaktadır.

24 Su ve Kanalizasyon İdareleri
Bu hizmetleri sunma aşamasında 2014 yılı için yaklaşık TL bütçe kullanılacağı tahmin edilmektedir. Bu bütçe değeri 15 Bakanlığın bütçesini geride bırakmaktadır.

25 Sukiweb Genel Müdürlüğümüz, Su ve Kanalizasyon İdarelerin yaptıkları ve yapacakları benzer iş ve işlemlerde bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayabileceği, birbirleri ile iletişimin ve etkileşimin yapılabileceği Su ve Kanalizasyon İdareleri bilgi paylaşım sitesini (www.suki.web.tr) hizmete almıştır. Bu site üzerinden idareler; kendi haberlerini, üst yöneticilerin telefon bilgilerini, kurum web adreslerini, faaliyet raporlarını, şartnamelerini ve istatistikleri başta olmak üzere istedikleri bilgi ve belgeleri paylaşabilmektedir.

26 Zaman Ayırıp Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜRLER


"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları