Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Java ™ platformu, ağ(network) ‘nın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Java ™ platformu, ağ(network) ‘nın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması."— Sunum transkripti:

1

2 * Java ™ platformu, ağ(network) ‘nın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması fikri ile geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. * Java teknolojisi kullanılarak aynı uygulamayı değişik ortamlarda çalıştırabiliriz – örneğin Pc lerde, Macintosh bilgisayarlarda, hatta cep telefonlarında.

3 * Java yı hem programlama dili, hemde bir ortam olarak düşenebiliriz. Programlama dili olarak, açık, nesneye yönelik (object-oriented), güvenli, sağlam, internet için elverişli bir teknoloji diyebiliriz. Ortam olarak da işletim sistemi, veri tabanı (database), ve orta katman (middleware) teknolojileri bulmak mümkündür. * Gerek Java, gerekse Java’ya bağlı alt teknolojiler, VB veya Borland Delphi gibi sadece belli bir firma tarafından geliştirilmiş olan başlı başına ürünler değillerdir.

4 * Java ve Java’ya bağlı alt teknolojiler, Sun Microsystems tarafından verilmiş açıklamalardan oluşmaktadır. * Bu açıklamalara sadık kalan her yazılım fırması JVM(Java Sanal Makina-Java Virtual Machine = Java) veya Java’ya bağlı alt teknolojiler yazabilir/gerçekleştirebilir.

5 * Eğer bu açıklamalara (specifications) sadık kalmayıp, standart dışı bir JVM veya Java’ya bağlı alt teknoloji yazmaya/gerçekleştirmeye kalkarsanız hukuki bir suç işlemiş olursunuz(Microsoft firmasının yaptığı gibi). * Şu anda en yaygın kullanılan JVM ler, IBM’in ve Sun Microsystems ın üretmiş olduklarıdır, ayrıca HP, Apple ve daha bir çok firmanın üretmiş oldukları JVM ler bulunmaktadır

6 * Java Programlama dili ile projelerimizi diğer programlama dillerine göre daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapmanız mümkündür. Kısaca göz atacak olursak, Java ile ; · GUI (graphical user interface, grafiksel kullanıcı ara yüzü) uygulamaları, appletler. · Distributed components (ör. EJB, RMI, CORBA). · Servlet, Jsp (web tabanlı uygulamalar). · Veri tabanlarına erişim ile alakalı uygulamalar. · Cep telefonları, Smart kart lar için uygulamalar. · Ve daha niceleri …. için uygulamalar yazmamız mümkünkür.

7 * Java uygulamaları JVM (Java Virtual Machine) tarafından yorumlanır. JVM, işletim sisteminin en tepesinde bulunur.Bu sayade yazılmış olan Java uygulamaları değişik işletim sistemlerinde, herhangi bir değişiklik yapmadan çalışabilir, Java nın felsefesi olan “bir kere yaz heryerde çalıştır” sözü gerçekleştirilmiştir. * Şekil 1

8 * Aşağıdaki şekillerde, javanın kaynak kodundan, çalışmasına kadar olan evreleri gösterilmektedir. Derleme anı (Compile Time) Çalışma anı ( Run-time) Çalışma anı ( Run-time) Byte koduna çevrilen kaynak kod, JVM tarafından yorumlanır ve uygulama çalıştırılmış olur. Şekil 2

9 * Ufak bir Java uygulaması örneği, bu örneği birazdan detaylı olarak inceliyeceğiz. public class Selam { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { System.out.println("Selamlar !"); } System.out.println("Selamlar !"); } }

10 Şekil 3 Yazılan java kaynak kodlarımız ilk önce derlenir daha sonra ise çalıştırırız. Java kaynak kodunda belirttiğimiz her sınıf (class) için fiziksel olarak bir class dosyası oluşturulur.

11 1995 Java Teknolojisinin ilk çıkış yılı ; ilk olarak applet teknolojisinin dikkat çektiği seneler. 1996 Java Development Kit (JDK) v1.0 çıkartıldı. Temel seviyeli işlevleri içeren bir versiyon (ör. soket programlama, dosya I/O, GUI) 1997 JDK 1.1 çıkartıldı. Bu sürümde Java GUI, veritabanı erişimi için JDBC, dağınık objeler için RMI ve daha birçok yeni gelişmeler eklendi. 1998 JDK 1.2 çıkartıldı. JFC/Swing yayınlandı- aynı sene içersinde 500,000+ download gerçekleştirildi. 1999 Java teknolojisi J2SE, J2EE ve J2ME olarak 3’e bölündü. Java HotSpot (performans arttırıcı) yayınlandı. JavaServer Pages (JSP) teknolojisi yayınlandı. J2EE platform’u yayınlandı. Linux üzerinde J2SE platformu yayınlandı. 2000 JDK v1.3 çıkartıldı. Java APIs for XML teknolojisi yayınlandı. …

12 1. Çok güzel bir programlama dili olması a. C/C++ da olduğu gibi hafıza problemlerinin olmaması. b. Nesneye yönelik (Object - Oriented) olması. c. C/C++/VB dillerinin aksine dinamik olması. d. Güvenli. e. Internet uygulamarı için elverişli. 2. Platform bağımsız olması : bir kere yaz her yerde çalıştır

13 * Çöp toplayıcı devamlı olarak takip halindedir.Bir programın çalışma durumunda, ortaya çıkan ve sonradan kullanılmayan(gereksiz ) objeleri bulur ve onları yok eder. * Böylece hafıza yönetiminin (memory management) yükü kodu yazan kişiden javaya geçmiş olur. Diğer dillerde, örneğin C++ da, oluşturulan objelerin yok edilme sorumluluğu kodu yazan kişiye aittir.

14 * Çöp toplayıcının ne zaman ortaya çıkıp temizleme yapamayacağı belli olmaz.Eğer hafızada java için ayrılan kısım dolmaya başlamış ise çöp toplayıcısı devreye girerek kullanılmayan objeleri hafızadan siler. * Eğer hafızada kullanılmayan objeler var ama hafızada daha çok boş yer varsa çöp toplayıcısı devreye sokulmaz. Çöp toplayıcısı(garbage collector) JVM in yazılışına (implementation) göre değişkenlikler gösterebilir.

15 * Her programlama dilinin kendine has veri yönetim şekli bulunur. Bir programın çalışması süresince objeler oluşturulur. Burada ki soru bizim objelere direk olarak mi kullandiğimiz yoksa onlara dolaylı bir şekilde mi bağlantı sağlayıp kullandığımızdir. * Java da herşeye obje olarak davranırız. Herseyin obje olmasına rağmen objeleri yönetmek için “ referanslar” kullaniriz.

16 * Örnek : Diyelim ki elimizde bir televizyon(obje olarak düşünün),ve bu televizyona ait birde kumanda(referans) olduğunu düşünelim. Sesi alçalmak istediğimizde veya kanalı değiştirmek isteğimizde elimizdeki uzaktan kumandayı televizyonu yönetmek için kullanılız. Bu uzaktan kumandayı (referans) alıp odanın içinde gezebiliriz, sonuçda uzaktan kumanda(referans) televizyona baglıdır ama televizyonun yeri sabittir.

17 * Elimizde uzaktan kumanda (referans)olmasi, televizyonumuzun (obje) olucağı anlamina gelmez. Uzaktan kumandamiz (referans) da tek başına hayatı sürdürebilir. String kumanda; // kumanda referansı şu an için String bir objeye bağlı değil.

18 * Burada yapılan olay sadece referans oluşturmaktır. Eğer bu referansa mesajlar göndermeye kalkışırsak ne olur ? tabii ki hata mesajı ile karşılasırız, sebebi ise bu referansın herhangi bir objeye bağlı olmamasıdır. Peki referansımızı bir obje bağlıyalım :

19 örnek-1 String kumanda= new String("Selamlar") ; örnek-2 String kumanda="Selamlar" ; Yukarıda yaptığımızın, referanslara obje bağlama örneklerinin birbirlerinden farkları yoktur. Sonuçta her iki gösterimde referanslara objeleri bağlar.Ama javada String objelerinin özel bir yeri vardır, String objeleri çok kullanılan objeler oldukları için örnek-2 deki gösterimde doğru ve bir nevi kısa yoldur

20 * Sınıf ve Obje i bir benzetme ile açıklayalım. * Sabun fabrikasında yeni bir sabun dizaynı üzerinde çalıştınız ve ortaya bir kalıp çıkartdınız artik üretim aşamasına geçmek istiyorsunuz. * Bu kalıpda sabun un hangi boyutlarda olucağı, hangi renkde olucağı, nasil kokucaği vb.. gibi bilgiler hepsi sizin tarafınızdan tespit edilmişdir. * Üretim aşamasına geçildiğinde hep aynı sabun kalıbını kullanarak yeni sabunlar üretmeniz mümkün olacaktır, sabun kalıbının tasarımı bir kere yapıldı ama o kalıpdan yola çıkarak n tane sabun objesi üretmeniz mümkün olmaktadır.

21 * Bu örnekden yola çıkarak, kalıp'ı class a, sabunları ise objelere benzetebiliriz.

22 * Depo, toplam 6 alandan oluşur, Bu 6 alanı açıklarsak : * Register : En hızlı alan burasıdır.Bu alan Cpu nun içinde bulunur, ve derleyicinin(compiler) ihtiyaclarına gore pay edilir. Bu alanda bizim direk bir kontrolumuz yoktur. * Stack : Bulunduğu nokta RAM (random-access memory) dır. Bu alanda bulunan “stack pointer” ına direk olarak Cpu dan destek vardır. Stack pointer aşağıya inince yeni bir hafiza alanı oluşturur, yukarı kalkınca ise hafıza alanını bırakır. Java derleyicisi programı oluşturmadan evvel, stack üzerinde oluşturulacak olan verilerin boyutlarını ve ömürlerini (lifetime) bilmek zorundadır çünkü stack pointer i aşağı ve yukarı hareket ettirecek olan kodu oluşturması gerekmektedir. Stack üzerinde referansların kendileri bulunur.

23 * Heap : Burası genel amaçlı bir hafıza havuzudur. Stack alanının tersine, derleyici burada ne kadar hafıza pay edileceğini bilmek zorunda değildir.Bu büyük bir rahatlık getirmektedir çünkü ne zaman bir obje yaratmak istersek sadece new anahtar kelimesini kullanarak bu alanda bir yer kendimize tahsis etmiş oluruz.Bu kadar rahatlığın karşılığında ise ödenmesi gereken fatura hızdır. Heap de yer ayırmak icin harcanan zaman, stack alanında yer ayırmaktan daha fazladır.Heap de objelerin kendisi durur. * Statik Alan : Bu alanda RAM de bulunur.Statik alanda yer alan veriler, programın çalışması süresince orada yaşarlar. Tüm objeler bu statik verileri görebilirler, ortak bir alan gibi düşünebiliriz. Veriyi statik yapmak icin static kelimesini değişkenin önüne getirmemiz yeterli olur. Objelerin kendileri bu alanda yer almazlar.

24 * Sabit Bellek : Programın içindeki sabit değerlerin içinde bulundukları yerdir. Tercihen ROM(read only memory) da da yer alabilirler. * Non-RAM Belek : Bazı durumlarda uygulamaların içersinde oluşturduğumuz objelerin,uygulama sonlandıktan sonra bile varlıklarını sürdürmelerini isteriz. * 1 ) Akışkan Objeler (streamed objects) : Bu objeler, genellikle ağ(network) üzerindeki başka bir makinaya gönderilmek üzere byte akıntılarına dönüştürülürler. * 2 ) Kalıcı Objeler ( persistent objects) : Bu objeler kendi durumlarını(state) saklarlar ve diskimizde saklanırlar. Kendi durumlarını saklamaktan kasıt ise özelliklerinin(attribute) değerlerinin korunmasıdır.

25 * Uygulama Programları * bilgisayarda çalıştırmak üzere hazırlanır * Applet * internet üzerinden diğer bilgisayarlara gönderilip onların üzerinde çalıştırılır

26 * Java da bulunan özel bir grup daha vardır. Bu grup a ilkel (primitive) tipler denir. * Bu tipleri uygulama yazarken çok kez kullanırız. Bu sebepten bu ilkel tipleri heap alanında new anahtar kelimesi ile oluşturmak pek de avantajlı olmamaktadır. * Bunun yerine bu ilkel tiplerin stack alanında saklanması çok iyi performans vermektedir. * Yanlız buradaki espiri, her ilkel değişken bir referans değildir, bu ilkel tipler değerlerini kendi üzerlerinde taşırlar.

27 * Bu ilkel tiplerin birer adet sarmalıyıcı(wrapper) class ları bulunur. Bunun anlamı eğer heap alanında ilkel olmayan (nonprimitive) bir tip oluşturmak istiyorsanız o zaman bu sarmalıyıcı(wrapper) class kullanabilirsiniz. char c = 'x' ; // ilkel tip Character C = new Character(c); // sarmalıyıcı class

28 public class BirinciOrnek { public static void main (String [] args) { System.out.println (“BLGM Java Programlama!”); System.out.println (); System.out.println (“BLGM “); System.out.println (“Java Programlama”); } } BirinciOrnek.java (derle) BirinciOrnek.class

29 * Program içinde nesneler ve metotlar “.” notasyonunu kullanarak yazılırlar. * System.out.println() * sınıfnesnemetot * println’dan sonra gelen parantez bir metot çağırılması ve parantezin içindekiler metoda gönderilen parametrelerdir. 29

30 * BirinciOrnek.java (derle) BirinciOrnek.class * BirinciOrnek.class – Bayt kodun yer aldığı sınıf dosyası * Derleme için: * Menu, Compile * javac BirinciOrnek.java * Programı çalıştırmak için: * Menu, Run * java BirinciOrnek 30

31 * Java kaynak kodunun içersine istediğiniz yorumları yazabilmeniz için belli yol izleminiz gerekmektedir.Örneklerimizde yorum satırılarını çokca kulalladığım için bunu en başta açıklama ihtiyacını duydum. * Javada yorum satırlarını belirtme iki şekilde mümkün olur :  /* yorum */, slash - yildizdan, diğer yildiz- slash arasına kadar istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Uzun satırlı yorumlarda bu yöntemi kullanabilirsiniz.  // yorum, tek satırlık yorum yapmak için idealdir. Kısa yorumlarınız için bu yöntemi kullanabilirsiniz

32 * Boş satır * Programları daha okunabilir yapar * Boş satırlar, space ve tabs tuşu ile oluşturulan alanlar * Derleyici tarafından ihmal edilirler * Sınıf tanımlaması BirinciOrnek ile başlar * Her Java programında kullanıcının tanımladığı bir sınıf (class) vardır * Anahtar kelimeler: Java için ayrılmış kelimeler * class anahtar kelimesinden sonra sınıf ismi gelir * Sınıflara isim verme kuralı: her kelimeye büyük harf ile başlanır BirinciOrnek 4 public class BirinciOrnek

33 * Java belirteci * Harf, rakam, alt cizgi ( _ ), dolar işareti ( $ ) inden oluşan karakter serisi * Rakamla başlanmaz ve boşluk kullanılmaz * Examples: Hosgeldin, $deger, _deger, deger7 * 7deger geçerli değil * Java büyük küçük harf ayrımı yapar * a1 ve A1 farklıdır

34 * Java sınıf isimlerini büyük harf ile başlayınız ve içinde gecen başka kelimelerin de ilk harfini büyük yazınız. Java programcıları bu kelimelerin sınıf ismi olduğunu bu notasyondan anlarlar.Böylece programın okunabilirliği artar. Ör: BirinciOrnek

35 * Dosyaları saklamak * Dosya ismi sınıf ismine.java eklenerek elde edilmelidir * BirinciOrnek.java * Sol parantez { * Her sınıfın gövdesi bu işaretle başlar * Sağ parantez tanımlamayı bitirir }

36 * Her Java uygulamasının bir parçasıdır * Uygulamalar main kısmından çalışmaya başlar * Parantezler main in bir metod olduğunu gösterir * Java uygulamaları birden fazla metodlar içerebilir * Bunlardan sadece bir tanesinin adı main olmalıdır * Metodlar iş yapıp sonuç geri döndürebilir * void un anlamı main in bir sonuç geri döndürmeyeceğidir * Şimdilik, main ‘in içinde olduğu satırı bu şekilde kullanalım * Sol parentez metodun gövde kısmını başlatır * Sağ parantez tarafından bitirilir } public static void main( String args[] ) 7 {

37 * Bilgisayara bir işlem yaptırır * Bir karakter satırını (string) ekrana yazdırır * String – tırnaklar arasındaki karakter dizisi * Satır içindeki boşluklar ihmal edilmez * System.out * Standart çıktı nesnesi * Konsola yazdırır * Metod System.out.println * Bir satırı yazar * Bu satır bir işlem yapar * Noktalı virgül ile bitirilmeli ; System.out.println( "Java programlamaya hosgeldiniz !" );

38 * Programı çalıştırmak * java BirinciOrnek * JVM başlatılır * JVM.class dosyasını yükler *.class uzantısı çalıştırırken yazılır * JVM main metodunu çağırır

39 System.out.print kursorun aynı satırda kalmasını sağlar, System.out.println kursorun kaldığı satırdan devam eder.

40 * Escape karakterleri * Backslash ( \ ) * Özel karakterlerin görüntüleneceğini belirtir * Yeni Satır karakteri ( \n ) * System.out.print ve System.out.println metodları tarafından özel karakter olarak algılanır * İmleçi yeni satırın başına koyar * Hosgeldin3.java (Fig. 2.4) * Satırlar \n işareti ile bölünür * \t boşluk bırakır.\r satır atlatır.\” tırnak yazar

41

42 Public class IkinciOrnek { Public static void main (String [] args) { int x=12, y=11, z; z = x * y; System.out.println (“x = “ + x + “ y = “ + y + “z = “ + z); char sembol; sembol = ‘!’; boolean sonuc; sonuc = (1 == 1); System.out.println (sembol); System.out.println (sonuc); } } 42

43 public class BasamaklarToplamı { public static void main ( String [] args ) { int x=356, toplam, b1, b2, b3; b1 = x/100; x = x – b1*100; b2 = x / 10; b3 = x % 10; toplam = b1 + b2 + b3; System.out.println (“Basamaklar toplamı = “ + toplam ); } } Basamaklar toplami = 14

44

45

46

47

48

49 *.indexOf(bir_String) * String üzerinde bir_string ile tanımlı başka bir String’in ilk görüldüğü noktayı bulur. Eğer bir_string String’in içinde yoksa sonuç olarak -1 değeri verir. * String tumce = “TOBB ETU Ankara”; * int yerNerede = tumce.indexOf(“Ankara”); * System.out.println(yerNerede + “ “+ tumce.substring(yerNerede)); 9 Ankara

50 .indexOf(bir_dizgi, Baslangic) String üzerinde Baslangic numaralı karakterden sonra bir_dizgi ile tanımlı başka bir String’in ilk görüldüğü noktayı bulur. Eğer bir_dizgi String’in içinde yoksa sonuç olarak -1 değeri verir..lastIndexOf (bir_dizgi); String üzerinde bir_dizgi ile tanımlı başka bir String’in son görüldüğü noktayı bulur. Eğer bir_dizgi String’in içinde yoksa sonuç olarak -1 değeri verir..trim (); String’in başı ve sonundaki boşlukların silindiği bir String geri verir..charAt (Konum); String’in üzerinde yer alan Konum numaralı karakteri geri verir..compareTo (bir_dizgi); Metodu çağıran nesneyle bir_dizgi nesnesini alfabetik olarak karşılaştırır. Eğer Metodu çağıran nesne daha küçükse metot negatif bir değer geri verir, eğer iki String eşitse metot 0 verir, eğer metodu çağıran nesne metoda giren parametreden daha büyükse pozitif bir sonuç verir.

51 *. equals: İki String’in aynı değere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılan metod. Aynı ise True, değilse False sonucu verir. *. equalsIgnoreCase: Karşılaştırmada büyük harf – küçük harf ayrımı yapılmak istenmiyorsa. public class EqualsDenemesi { public static void main(String[] args) { String birinci ="TOBB"; String ikinci = "ETU"; String ucuncu = "etu"; System.out.println(birinci.equals(birinci)); System.out.println(birinci.equals(ikinci)); System.out.println(ikinci.equalsIgnoreCase(ucuncu)); System.out.println(ikinci.equals(ucuncu.toUpperCase())); } } true false true

52 import java.util.*; public class EqualsDenemesi { public static void main(String[] args) { String isim, baslik, altIsim; int nerede; Scanner klavye = new Scanner(System.in); System.out.println("Bir cumle giriniz..."); isim = klavye.nextLine(); System.out.println("Bu cumlede bosluklar dahil "+isim.length()+" karakter var."); System.out.println("Cumlenin buyuk harf yazilmis hali..."); System.out.println(isim.toUpperCase()); baslik = " TOBB ETU "; System.out.println("Baslik:"+baslik); System.out.println("Basligin trimden sonraki hali:"+baslik.trim()); altIsim = isim.substring(3); System.out.println("Alt baslik:"+altIsim); altIsim = isim.substring(1,4); System.out.println("Alt baslik:"+altIsim); nerede = isim.lastIndexOf("T"); System.out.println("T nin bulundugu son konum:"+nerede); } }

53 Scanner Sınıfı ve Veri Okunması

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Örnek:

63 Örnek: Çemberin çevre uzunluğunu bulunuz: cevre=2 pi r

64 * "int” olarak tanımlanmış bir değişkene 3.5 değeri direk olarak atanamaz. Ancak bazı çevrimlerden sonra bu mümkün olabilir. * Boyutu küçük olan bir değişken boyutu büyük olan bir değişkene atanabilir. * double doubleDegisken; * doubleDegisken = 7; * İnt double’a atanabilir * byte  short  int  long  float  double

65 * Eğer bir değişken kendisinden daha küçük boyutlu bir veri tipine atanmak isteniyorsa bu ancak harici veri tipi zorlaması (explicit type cast) adı verilen bir yöntemle gerçekleşebilir. * double mesafe; * mesafe = 9.0; * int yol; * yol = mesafe;  Yazılamaz * yol = (int) mesafe;  Yazılabilir

66 double yemekFaturasi; yemekFaturasi = 25.36; int toplamFatura = (int)yemekFaturasi * 5;

67 * String -> int String dokuzStr = "9"; char dokuzKar = '9'; int dokuzSayi = 9; String stringeCevrilmisDokuzKarakteri = dokuzKar + ""; String stringeCevrilmisDokuzSayisi = dokuzSayi + ""; double ondalikliDokuz = Double.parseDouble(dokuzStr); System.out.println(ondalikliDokuz); Konsol Çıktısı: 9.0

68 * Gösterme * Birçok Java uygulaması pencereleri yada diyalog kutularını kullanır. * Biz komut penceresini kullandık. * JOptionPane sınıfı diyalog kutularını kullanmamızı sağlayacak. * JOptionPane javax.swing paketinin içinde yer alır. * Bu paket Graphical User Interfaces (GUIs) sınıflarının bulunduğu pakettir.

69 * 1 // Ornek.java * 2 // Printing multiple lines in a dialog box. * 3 * 4 // Java packages * 5 import javax.swing.JOptionPane; // program uses JOptionPane * 6 * 7 public class Ornek { * 8 * 9 // main method begins execution of Java application * 10 public static void main( String args[] ) * 11 { * 12 JOptionPane.showMessageDialog( * 13 null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); * 14 * 15 System.exit( 0 ); // terminate application with window * 16 * 17 } // end method main * 18 * 19 } // end class Ornek

70 * 1 // Fig. 2.9: Addition.java * 2 // Addition program that displays the sum of two numbers. * 3 * 4 // Java packages * 5 import javax.swing.JOptionPane; // program uses JOptionPane * 6 * 7 public class Addition { * 8 * 9 // main method begins execution of Java application * 10 public static void main( String args[] ) * 11 { * 12 String firstNumber; // first string entered by user * 13 String secondNumber; // second string entered by user * 14 * 15 int number1; // first number to add * 16 int number2; // second number to add * 17 int sum; // sum of number1 and number2 * 18 * 19 // read in first number from user as a String * 20 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" ); * 21 * 22 // read in second number from user as a String * 23 secondNumber = * 24 JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" ); * 25 * 26 // convert numbers from type String to type int * 27 number1 = Integer.parseInt( firstNumber ); * 28 number2 = Integer.parseInt( secondNumber ); * 29 * 30 // add numbers * 31 sum = number1 + number2; * 32 Declare variables: name and type.Input first integer as a String, assign to firstNumber. Add, place result in sum.Convert strings to integers.

71 * 33 // display result * 34 JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + sum, * 35 "Results", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); * 36 * 37 System.exit( 0 ); // terminate application with window * 38 * 39 } // end method main * 40 * 41 } // end class Addition


"* Java ™ platformu, ağ(network) ‘nın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları