Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 “İstanbul Tıp Fakültesi’nde Eğitim Merkezi’nden Anabilim Dalına”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 “İstanbul Tıp Fakültesi’nde Eğitim Merkezi’nden Anabilim Dalına”"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 “İstanbul Tıp Fakültesi’nde Eğitim Merkezi’nden Anabilim Dalına”

2 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Amaç İTF’de Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın işlevini belirlemek için otuz yıllık geçmişte Fakülte’de eğitim yönetimini paylaşmak otuz yıllık geçmişte Fakülte’de eğitim yönetimini paylaşmak gelecek için öneriler sunmak gelecek için öneriler sunmak

3 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Konuşmacılar Prof. Dr. Olcay NEYZİ1975-1982 Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ1983-1995 Prof. Dr. Feyza ERKAN1995-2004 Prof. Dr. Ayşen BULUT2005-2006

4 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Fakülte kurulunun önerisi Fakülte kurulunun önerisi Aralık 2004 YÖK onayı Aralık 2004 YÖK onayı Dekanlıktan öğretim üyelerine çağrı Dekanlıktan öğretim üyelerine çağrı Mayıs 2005 Başkan atanması Mayıs 2005 Başkan atanması Merkezin görevini üstlenme Merkezin görevini üstlenme Ocak 2006 sekreter ve eğitim hemşirelerinin görevlendirilmesi Ocak 2006 sekreter ve eğitim hemşirelerinin görevlendirilmesi

5 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Etkinlikleri 1.yıl öğrencilerinin eğitim hakkında görüşleri 1.yıl öğrencilerinin eğitim hakkında görüşleri Dönem 2 Beceri Laboratuvarı Uygulaması Dönem 2 Beceri Laboratuvarı Uygulaması Dönem 2 Tıbbi Derleme Yazma Dönem 2 Tıbbi Derleme Yazma İntörnlük dönemi ile ilgili rapor İntörnlük dönemi ile ilgili rapor Öğrenci değerlendirme sistemi raporu Öğrenci değerlendirme sistemi raporu

6 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 “Mezuniyet Öncesi Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Eğitiminin Geliştirilmesi” “Mezuniyet Öncesi Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Eğitiminin Geliştirilmesi” Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliği Erasmus Programı sorumluluğu Erasmus Programı sorumluluğu Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Etkinlikleri

7 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Eğitim yönetiminde yer alması Eğitim yönetiminde yer alması Eğitim Öğretim Yönetmeliği içinde Eğitim Öğretim Yönetmeliği içinde Anabilim Dallarının katılımı ve kadrolu yapılanma Anabilim Dallarının katılımı ve kadrolu yapılanma Temsilciler, tam zamanlı uzmanlar, sekreterler Temsilciler, tam zamanlı uzmanlar, sekreterler Yerleşim düzeni Yerleşim düzeni Behçet Kitaplığı üst katında, toplantı salonu, çok amaçlı ofisler, beceri ve iletişim laboratuvarları Behçet Kitaplığı üst katında, toplantı salonu, çok amaçlı ofisler, beceri ve iletişim laboratuvarları Donanım Donanım Maketler, bilişim sistemi ve kütüphane Tıp Eğitimi Anabilim Dalı için ÖNERİLER

8 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Yapılanması Anabilim Dalları temsilcileri ve uzmanlardan oluşan yönetim kurulu Anabilim Dalları temsilcileri ve uzmanlardan oluşan yönetim kurulu * Başkan ve İki Başkan Yardımcısı * Dönem Koordinatörleri * Değerlendirme Birimi Sorumlusu * Araştırma Birimi Sorumlusu * Öğrenci Hakları Sorumlusu

9 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Eğitim Öğretim Yönetmeliği için Öneriler Eğitim ve öğretimin amacını zenginleştirmek Eğitim ve öğretimin amacını zenginleştirmek Anabilim Dalına program oluşturma ve değerlendirmede görev Anabilim Dalına program oluşturma ve değerlendirmede görev Öğretim birimlerinin ortak programlar yapabilmesi Öğretim birimlerinin ortak programlar yapabilmesi Her yılda hedeflere uyumlu ders ve katılımlı etkinlikler Her yılda hedeflere uyumlu ders ve katılımlı etkinlikler Değerlendirme sisteminde çeşitlilik ve nitelik Değerlendirme sisteminde çeşitlilik ve nitelik

10 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 1. Öğrencilerin doğal ve toplumsal bilimlerin birikimlerini kullanarak, 2. İçinde yetiştikleri toplumda bireylerin sağlığını geliştirme ve koruma 3. Sağlık sorunlarının çözümü için geçerli bilgi, beceri, duyarlık ve sorumluluk kazanmalarıdır. İstanbul Tıp Fakültesinde Eğitim ve Öğretimin Amacı

11 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 Öğrencileri Atatürk ilkeleri doğrultusunda, birlikte çalışacakları ekiple eşgüdüm içinde verimli bir işbirliği kurabilmeleri için etkili iletişim, yönetim ve liderlik özelliklerine sahip hekimler olarak yetiştirmek bu amaca ulaşmayı sağlamada temel araçlardır. Öğrencileri Atatürk ilkeleri doğrultusunda, birlikte çalışacakları ekiple eşgüdüm içinde verimli bir işbirliği kurabilmeleri için etkili iletişim, yönetim ve liderlik özelliklerine sahip hekimler olarak yetiştirmek bu amaca ulaşmayı sağlamada temel araçlardır. İstanbul Tıp Fakültesinde Eğitim ve Öğretimin Amacı

12 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 I. Dönem Tıp uygulamalarına giriş I Tıp uygulamalarına giriş I Yaşamın moleküler temeli-Hücre Yaşamın moleküler temeli-Hücre Zorunlu dersler (Türkçe, İngilizce, Tarih) Zorunlu dersler (Türkçe, İngilizce, Tarih) II. Dönem Tıp uygulamalarına giriş II Tıp uygulamalarına giriş II Yaşamın moleküler temeli- Genetik Yaşamın moleküler temeli- Genetik Hareket sistemi Hareket sistemi Zorunlu dersler Zorunlu dersler İTF-İlk Yılda Ders ve Etkinlikler

13 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 İTF-İkinci Yılda Ders ve Etkinlikler I. Dönem Dolaşım ve Solunum Sistemi yapı ve işlevi Dolaşım ve Solunum Sistemi yapı ve işlevi Sinir ve Endokrin Sistemi yapı ve işlevi Sinir ve Endokrin Sistemi yapı ve işlevi İnfeksiyon etkenleri ve etkileri I İnfeksiyon etkenleri ve etkileri I II. Dönem Sindirim ve Metabolizma Sis.yapı ve işlevi Sindirim ve Metabolizma Sis.yapı ve işlevi Ürogenital Sistem yapı ve işlevi Ürogenital Sistem yapı ve işlevi İnfeksiyon etkenleri ve etkileri II İnfeksiyon etkenleri ve etkileri II

14 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 İTF-Üçüncü Yılda Ders ve Etkinlikler I. Dönem Yaşam evrelerinde sağlığı koruma- geliştirme Yaşam evrelerinde sağlığı koruma- geliştirme Dolaşım-Solunum-Hemopoetik sistem Dolaşım-Solunum-Hemopoetik sistem sorunlar ve tanılama sorunlar ve tanılama II. Dönem Sindirim-Metabolizma sistemi, Sindirim-Metabolizma sistemi, Üreme-boşaltım sistemi, Üreme-boşaltım sistemi, Hareket-sinir-endokrin ve duyu sistemi Hareket-sinir-endokrin ve duyu sistemi sorunlar ve tanılama sorunlar ve tanılama

15 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 İTF-Dördüncü ve Beşinci Yılda Ders ve Etkinlikler Dönüşümlü klinik eğitim Dönüşümlü klinik eğitim Temel tanı ve tedavi uygulamaları Temel tanı ve tedavi uygulamaları Temel dalları tekrarlamama, içerik açısından uyumlu birliktelik Temel dalları tekrarlamama, içerik açısından uyumlu birliktelik Klinik dallarda farmakoloji, araştırma yönetimi, etik-adli tıp sorumlulukları ile uyumlu birikim Klinik dallarda farmakoloji, araştırma yönetimi, etik-adli tıp sorumlulukları ile uyumlu birikim

16 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 İTF-Altıncı Yılda Etkinlikler Yönergeye dayalı uygulama ve değerlendirmeler Yönergeye dayalı uygulama ve değerlendirmeler Asistan konumunda iş sorumluluğu ve nöbet Asistan konumunda iş sorumluluğu ve nöbet Oda, dolap ve yemek olanakları ile duyarlı ve saygılı ortam Oda, dolap ve yemek olanakları ile duyarlı ve saygılı ortam

17 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 İstanbul Tıp Fakültesi Okul Okul Bilim yuvası Bilim yuvası Sağlık yuvası Sağlık yuvası

18 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 500.000 başvuru 500.000 başvuru 36.000 yatış 36.000 yatış 20.000 ameliyat 20.000 ameliyat 2300 öğrenci 2300 öğrenci İstanbul Tıp Fakültesi


"İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 16 Mart 2006 “İstanbul Tıp Fakültesi’nde Eğitim Merkezi’nden Anabilim Dalına”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları