Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI ERGENL İĞİ N TANIMI Gençlik Ça ğ ı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi Bulu ğ Ça ğ ı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI ERGENL İĞİ N TANIMI Gençlik Ça ğ ı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi Bulu ğ Ça ğ ı."— Sunum transkripti:

1

2 ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI

3 ERGENL İĞİ N TANIMI Gençlik Ça ğ ı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi Bulu ğ Ça ğ ı

4 ERGENL İĞİ N TANIMI GENÇLERDE,Sosyal,Psikolojik Fiziksel de ğ işimlerin bir arada yaşandı ğ ı BÜYÜME, GEL İ ŞME ve OLGUNLAŞMANIN Hızlı bir BÜYÜME, GEL İ ŞME ve OLGUNLAŞMANIN oldu ğ u Gelecekteki yaşantıyı belirleyen dönem olarak tanımlayabiliriz.

5 Çocuklar sadece büyürler, Ergenler ise hem büyürler hem de ğ işirler. Ergenlik; ikinci do ğ um ikinci do ğ um olarak da adlandırılır.

6 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Yeni arayışlar içinde oldu ğ u bir ça ğ dır. Kendini aramaktadır. Kendi kişili ğ ine çeki düzen vermeye çalışır.

7 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Yeni ruhsal özellikler ve davranışlar kendini gösterir. Zor be ğ enen ve çabuk tepki gösteren bir genç olur.

8 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Duyguları hızlı bir iniş çıkış gösterir. Çabuk sevinir çabuk üzülür, Çabuk sinirlenir, Olur olmaz şeyleri sorun yapar. Tepkileri önceden kestirilemez olur.

9 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Derslere ilgisi azalmış, çalışma düzeni bozulmuştur. İ stekleri artmıştır. Kendisine tanınan hakları yetersiz bulur. Ana babanın uyarılarına birden tepki gösterir, ters yanıtlar verir.

10 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ BA Ğ IMSIZLIK ÇA Ğ IDIR Evde oturmak ona işkence gibi gelebilir ya da evden hiç çıkmayabilir Yeme ğ e geç kalır Gece dışarı çıkmak ister

11 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Ana-babasını ELEŞT İ R İ R Ö ğ ütlerle davranışlar arasındaki tutarsızlı ğ ı yüze vurur. Ana-babasının hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunur. Ana-babasına karşı çıkmış olmak için karşı çıkar. Saçma da olsa bazı fikirleri savunmaktan zevk alır.

12 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Da ğ ınık ve savruk olur. Sık sık bir şeyler devirip kırar, sakarlardır. Oburlaşır, durmadan bir şeyler atıştırırlar.

13 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Kendisini arkadaşlarıyla karşılaştırır, gruplaşmalar olur. Argo konuşur, kendine dert orta ğ ı ve sırdaş seçer. Grup dışına itilmemek için kendisine aykırı davranışlarda bulunur.

14 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ İ lgileri artmış gelgeç hevesleri ço ğ almıştır. İ dealler geliştirir,kendilerine bir rol model seçerler. Kahramanlarına yada idollerine benzemek isterler, odasına, eşyalarına resimlerini, posterlerini asar. Duvarlara astı ğ ı renkli resimlere ve posterlere karışılmasını istemez.

15 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Arkadaşlarıyla gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları olur. Gizlili ğ e önem verir. Odası varsa saatlerce odasına kapanır, hatta kapısını kilitli tutmaya özen gösterir.

16 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Günlük tutmaya başlar. KEND İ NDEN HABERS İ Z yazdıklarının okunmasına büyük tepkiler gösterir.

17 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Büyüklerle tartışmaya girişir. Toplumsal olaylara ve politikaya ilgi artar. Kulaktan dolma ya da ödünç alınmış düşünceler savunulur.

18 ERGEN İ N PROBLEMLER İ Fiziksel görünüş ve sa ğ lık Evde ve dışarıda toplumsal ilişkiler Karşı cinsle olan ilişkiler Okul ödevleri, gelecekle ilgili planlar

19 ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞ ETME Ana baba olarak ana görevimiz, çocuklarımızı bağımsız, verimli ve sorumlu bir şekilde yaşayabilecek duruma getirmek olmalıdır.

20 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI Ailelerin baş etme hazırlıklarına ERKEN başlaması, çocukları ve kendileri için en iyi yoldur.

21 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Küçüklükten itibaren -sağlıklı, -karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı -tutarlı ilişkiyle yetişen gençlerde ERGENLİK DAHA RAHAT YAŞANIR...

22 SORUNLARA YAKLAŞIM  Diyalogu siz başlatın.  Sorunlara ortaklaşa yaklaşın.  Diyalog kurmada istekli olun.  Objektif olun  Ergenin gözüyle görmeye çalışın.

23  UNUTMAYINIZ ; İyi tarafları hatırınızda kalsa da, sizler de aynı sorunları yaşamışsınızdır. Bunu düşünerek iki kuşağın düşüncelerini birleştirmek için çaba harcamalıyız.

24 BEN SENİN YAŞINDAYKEN....  “Ben senin yaşındayken” diye başlayan ve kendinizi öven konuşma biçiminden sakınmalısınız.  Gerçekçi olmaya özel çaba sarf ediniz.

25 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Ergenlik dönemi özellikleri hakkında bilgilenin ve bu bilgilerinizi çocuklarınızla paylaşın.

26 DİSİPLİN  Sınırları ve özgürlükleri hakkında çocuğunuza bilgi verin.  Yaşlarına uygun,yeteri kadar özgürlük sağlamak, gelişmelerini olumlu yönde destekleyecektir.  Onlara nefes alma imkanı tanıyın.

27 DENETİM  Sürekli denetim altında tutmayın.Bunu isteseniz de başaramazsınız.  Kendisine GÜVENDİĞİNİZİ samimi olarak ve davranışlarınızla gösteriniz.  Yapacağı yanlış bir davranışın, her şeyden önce kendi kişiliğine saygısızlık olacağı temasını işleyiniz.  Otokontrolün gelişmesi için ailede ve toplumda bazı SORUMLULUKLAR verin.

28 GÖRÜŞLERİNİ ALMA  Ailede herhangi bir sorun olduğunda gencin de görüşlerini alınız.  Onu aile içi sevinçlerden ve üzüntülerden ne kadar soyutlarsanız, o kadar yetişkinlikten uzaklaştırırsınız.

29 SEVGİ  Anlamı bilinen ve yerinde kullanılan “SEVGİ İLACI” gerçekten birçok sorunun çözümünde çok etkilidir.  Sevginizi gizlemeyin.  “İçinden sevmek  “İçinden sevmek” şeklinde bir sevgi türü yoktur.  Sevgi saydam olmalıdır.

30 SEVGİ  Sevgi koşullu olmaz.  Sevgi ŞARTSIZ olduğu zaman anlam taşır.  Sevgi ekmek, su ve hava gibi temel ihtiyaçlardan birisidir.  Sevginin en anlamlı ifadelerinden birisi hoşgörüdür.  Gencin kendisini tanıyıp,yeteneklerini geliştirmesine yardım eder.

31 İLETİŞİM  Çocuklar ve gençler sizin söylediklerinize değil, yaptıklarınıza dikkat eder.  Bu açıdan kuru kuruya nasihat eden bir anlayışı benimsemeyin.  Onu dinleyin, ne dediğini anlamaya çalışın.

32 İLETİŞİM  Ergenin sağlıklı eğitimi ancak okul ile ailenin iletişimi ile gerçekleşir.  Tek başına okul ya da tek başına aile onun eğitiminden istediği sonucu alamaz.  Her türlü sosyal kuruma sorumluluk düşmekte.

33 ÖZELLİK  Özel hayatına kesinlikle saygı! Ona gelen bir mektubu açmayınız. Günlüğünü karıştırmayınız.  Bazen günlük en iyi arkadaş olabilir. Yaşadıklarını yazdıkça rahatlarlar. İleride bu anılara, tıpkı çocukluk resimlerine baktığı zaman gibi gülümseyerek bakacak ve hatırlayacaktır.

34 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI Ergeni hiçbir zaman tanık aracı veya hakim olarak kullanmayınız.

35 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Ondan kesinlikle mükemmel olmasını beklemeyin.  Ufak tefek hataları görmezden gelin.  Onu iyi komşu çocukları ile kıyaslamayınız.  Tenkitte cömert olduğunuz kadar övgüde ve takdirde de cömert olun.

36 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Gence bir davranışı öğretmenin en iyi yolu; ondan beklediklerimizi ona vermektir.

37 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Kesin ama adil olmalı,  Onların haklarına saygılı olmayı onların bize saygısından önde tutmalıyız.

38 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Ona çok kızdığınızda hemen bağırıp cezalandırmayın  Kızdığınızda derin derin soluk alın ya da oradan uzaklaşın.  Rahatlayın. Bir şekilde enerji harcayın, çünkü enerji harcamak içimizdeki duyguları atmaya yardım eder.  Olaylar henüz sıcakken doğru düşünemeyebiliriz.

39 AİLELERİN ERGENLİK DÖNEMİYLE BAŞETME YOLLARI  Yetişkinler bile bir problemle karşılaştığında sağduyulu ve sakin davranmakta zorlanırlar,  BİZİM YAPAMADIKLARIMIZI ERGENDEN BEKLEMEMELİYİZ.

40


"ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI ERGENL İĞİ N TANIMI Gençlik Ça ğ ı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi Bulu ğ Ça ğ ı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları