Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ERGENLİK DÖNEMİ, SORUNLARI VE ERGENLE İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ERGENLİK DÖNEMİ, SORUNLARI VE ERGENLE İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 BALIKESİR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ERGENLİK DÖNEMİ, SORUNLARI VE ERGENLE İLETİŞİM

3 YANLIŞ ANLAMA ANNE Amacım seni üzmek değildir Beni sakın yanlış anlama. Pişman olmanı isteyemem senden Ya da ağlamanı Sadece dinlemeni istedim Birazcık kabullenmen fikirlerimi Ya da ne bileyim Kendi doğrularını değil de Biraz da benimkileri düşünmeni istedim anne. Sevmeni istedim benim sevdiklerimi Ama senin gibi değil benim sevdiğim gibi Senin doğrularını inkar ettim anne,

4 Karşı çıktım sana Ve sen tüm kızgınlığınla Kötü kötü suratıma bakıp kızdın. Oysa biliyor muydun Aynı zamanda sen de benim doğrularımı İnkar ettin anne! Sen kendi fikirlerinle Bense kendi doğrularımla. SENİ SEVİYORUM ANNE

5 ERGENL İĞİ N TANIMI Gençlik Ça ğ ı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi Bulu ğ Ça ğ ı

6 ERGENL İĞİ N TANIMI İ nsanın içinde fırtınaların koptu ğ u Sosyal Psikolojik Fiziksel de ğ işimlerin bir arada yaşandı ğ ı Çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan BÜYÜME, GEL İ ŞME ve OLGUNLAŞMANIN Hızlı bir BÜYÜME, GEL İ ŞME ve OLGUNLAŞMANIN oldu ğ u Gelecekteki yaşantıyı belirleyen dönem olarak tanımlayabiliriz.

7 7-19 YAŞ GEL İ Ş İ M DÖNEMLER İÇocukluk Ön Ergen/Ergenlik Gençlik 7-10 yaş 11-14 yaş 15-1915-19 yaş

8 BEDENSEL GEL İ Ş İ M İ N ERKEK VE KIZLARDA HIZI 10-13 yaş 13-15 yaş

9 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Büyüme ve de ğ işim evresidir. Kendini aramaktadır.

10 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal özellikler ve davranışlar kendini gösterir. Zor be ğ enen ve çabuk tepki gösteren bir genç olur.

11 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Duyguları hızlı bir iniş çıkış gösterir. Olur olmaz şeyleri sorun yapar. Tepkileri önceden kestirilemez olur.

12 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Derslere ilgisi azalmış, çalışma düzeni bozulmuştur. İ stekleri artmıştır. Kendisine tanınan hakları yetersiz bulur. Ana babanın uyarılarına birden tepki gösterir, ters yanıtlar verir.

13 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ BA Ğ IMSIZLIK ÇA Ğ IDIR

14 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Ana-babasını ELEŞT İ R İ R Ana-babasının hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunur. Ana-babasına karşı çıkmış olmak için karşı çıkar. Büyüklerle tartışmaya girişir. Toplumsal olaylara ve politikaya ilgi artar.

15 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Da ğ ınık ve savruk olur. Sık sık bir şeyler devirip kırar, sakarlardır. Oburlaşır, durmadan bir şeyler atıştırırlar.

16 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Kendisini arkadaşlarıyla karşılaştırır, gruplaşmalar olur. Argo konuş abilir, kendine dert orta ğ ı ve sırdaş seçer. Grup dışına itilmemek için kendisine aykırı davranışlarda bulunur.

17 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Hayranlık ve tutkuların bol oldu ğ u dönemdir. İ lgileri artmış gelgeç hevesleri ço ğ almıştır. İ dealler geliştirir,kendilerine bir rol- model seçerler. Gürültülü müzi ğ e bayılır.

18 ERGENL İ K DÖNEM İ N İ N GENEL ÖZELL İ KLER İ Gizlili ğ e önem verir. KEND İ NDEN HABERS İ Z yazdıklarının okunmasına büyük tepkiler gösterir.

19 ERGEN İ N PROBLEMLER İ Fiziksel görünüş ve sa ğ lık Evde ve dışarıda toplumsal ilişkiler Karşı cinsle olan ilişkiler Okul ödevleri, gelecekle ilgili planlar Ma dd i durum

20 ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞ ETME Ana baba olarak ana görevimiz, çocuklarımızı ba ğ ımsız, verimli ve sorumlu bir şekilde yaşayabilecek duruma getirmek olmalıdır.

21 ÇOCUK MERKEZL İ A İ LE Karar merkezi adeta çocuk olmuştur. Ailenin aşırı düşkünlüğü çocuğu bencil ve sorumsuz yapar ERGENE ETKİLERİ; ÖZGÜVENS İ Z, ŞIMARIK, UYUM GÜÇLÜ Ğ Ü ÇEKEN B İ R B İ REY OLUR.

22 BASKICI AİLE Eleştirme, S uçlama C eza verme A İ LENIN BEL İ RG İ N ÖZELL İ KLER İ D İ R OTOR İ TE ANNE BABA İ Ç İ N ÖNEML İ D İ R ERGENDE ETKİLERİ; BAZEN SALDIRGAN PAS İ F GÜVEN DUYGUSUNDAN YOKSUN UYUM GÜÇLÜ Ğ Ü YAŞAYAN SA Ğ LIKSIZ B İ R B İ REY OLARAK ORTAYA ÇIKAR.

23 TUTARSIZ D İ S İ PL İ NL İ A İ LE Bazen KATI, bazen HOŞGÖRÜLÜ, Bazen KURALCI, bazen VURDUM DUYMAZ OLURLAR. Anne baba aynı olaya FARKLI ZAMANLARDA FARKLI TEPKI verir. ERGENDE ETKİSİ; KARAR VERMEYİ BECEREMEYEN, TUTARSIZ, NE YAPACAĞINI BİLMEYEN SÜREKLI ÇELİŞKİ YAŞAYAN, NE DOĞRU NE YANLIŞ AYIRT EDEMEYEN, GÜVEN DUYGUSUNDAN YOKSUN BİREYLER HALİNE GELİRLER. “

24 DEMOKRAT İ K A İ LE ◦ K arşılıklı SAYGI, SEVG İ VE HOŞGÖRÜ temeldir. ◦ SORUMLULUKLAR paylaşılmaktadır. ◦ İ LET İ Ş İ M açık ve nettir. ◦ Y aptırım CEZAYA DE Ğİ L İ KNAYA dayalıdır. ◦ A ilenin yaklaşımı DESTEKLEY İ C İ VE GÜVEN vericidir ◦ ERGENDE ETKİSİ ; DEMOKRAT İ K, KEND İ N İ İ FADE EDEN GÜVEN DUYGUSU GEL İ ŞM İ Ş, SORUMLULUKLARINI B İ LEN, UYUM SA Ğ LAYAB İ LEN, G İ R İ Ş İ MC İ SOSYALLEŞM İ Ş B İ REYLER OLACAKLARDIR.

25 Yaşamdan Örnekler A.K 18 yaşında bir erkek ergen. Baba memur anne ev hanımı. Aile içinde sürekli çatışma yaşanmış. Kavga ço ğ u zaman da fiziksel şiddet uygulanmış. Zamanla evdekilere karşı saygı ve sevgisini kaybetmiş, daha sonra onlardan nefret etmeye başlamış, di ğ er insanlarla yaşamayı denemiş ancak başaramamış. İ çine düştü ğ ü yalnızlıktan ve sıkıntıdan kurtulabilmek için bazı arkadaşlarının tavsiyesiyle önce sigaraya, sonra alkole en sonunda da uyuşturucuya başlamış. H.D 17 yaşında bir kız ö ğ renci. Anne Baba memur ancak uzun yıllar Kavgalı bir hayattan sonra ayrılmışlar. H.D anne ve baba tarafından hiç İ lgi ve sevgi görmemiş. Sorunları ile hep baş başa kalmış, kendine güvensiz, sıkıntılı,tedirgin ve çaresiz bir kişili ğ i oluşmuş. Anne ve babadan yardım göremeyince bir arkadaşı vasıtasıyla bir gruba katılmış. Gruptan edindi ğ i erkek arkadaşı onu uyuşturucuya alıştırmış. Sonunda intihar etmiş.

26 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Ailelerin baş etme hazırlıklarına ERKEN başlaması, çocukları ve kendileri için en iyi yoldur.

27 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Küçüklükten itibaren sa ğ lıklı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı tutarlı ilişkiyle yetişen gençlerde ERGENL İ K DAHA RAHAT YAŞANIR...

28 UNUTMAYINIZ ; İ yi tarafları hatırınızda kalsa da, sizler de aynı sorunları yaşamışsınızdır. Bunu düşünerek iki kuşa ğ ın düşüncelerini birleştirmek için çaba harcamalıyız.

29 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Ergenlik dönemi özellikleri hakkında bilgilenin ve bu bilgilerinizi çocuklarınızla paylaşın.

30 SORUNLARA YAKLAŞIM Diyalogu siz başlatın. Objektif olun Ergenin gözüyle görmeye çalışın.

31 Konferans vermeyin “Ben senin yaşındayken ne doğru dürüst oyuncağım vardı ne de böyle bilgisayar falan filan..Hiç kıymetini bilmiyorsun; halbuki biz....”

32 D İ S İ PL İ N Sınırları ve özgürlükleri hakkında çocu ğ unuza bilgi verin. Yaşlarına uygun,yeteri kadar özgürlük sa ğ lamak, gelişmelerini olumlu yönde destekleyecektir.

33 DENET İ M Sürekli denetim altında tutmayın. Kendisine GÜVEND İĞİ N İ Z İ samimi olarak ve davranışlarınızla gösteriniz. Yapaca ğ ı yanlış bir davranışın, her şeyden önce kendi kişili ğ ine saygısızlık olaca ğ ı temasını işleyiniz. Otokontrolün gelişmesi için ailede ve toplumda bazı SORUMLULUKLAR verin.

34 GÖRÜŞLER İ N İ AL IN Ailede herhangi bir sorun oldu ğ unda gencin de görüşlerini alınız. Onu aile içi sevinçlerden ve üzüntülerden ne kadar soyutlarsanız, o kadar yetişkinlikten uzaklaştırırsınız.

35 SEVG İ Anlamı bilinen ve yerinde kullanılan “SEVG İ İ LACI” gerçekten birçok sorunun çözümünde çok etkilidir. Sevginizi gizlemeyin. “ İ çinden sevmek “ İ çinden sevmek” şeklinde bir sevgi türü yoktur. Sevgi koşullu olmaz

36 İLETİŞİM Çocuklar ve gençler sizin söylediklerinize de ğ il, yaptıklarınıza dikkat eder. Tek başına okul ya da tek başına aile onun e ğ itiminden istedi ğ i sonucu alamaz.

37 ÖZELLİK Özel hayatına kesinlikle saygı! Ona gelen bir mektubu açmayınız. Günlü ğ ünü karıştırmayınız. Bazen günlük en iyi arkadaş olabilir.

38 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Ondan kesinlikle mükemmel olmasını beklemeyin. Ufak tefek hataları görmezden gelin. Onu iyi komşu çocukları ile kıyaslamayınız. Tenkitte cömert oldu ğ unuz kadar övgüde ve takdirde de cömert olun.

39 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Gence bir davranışı ö ğ retmenin en iyi yolu; ondan beklediklerimizi ona vermektir. Adil olmalıyız. Onların haklarına saygılı olmayı onların bize saygısından önde tutmalıyız

40 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI Ona çok kızdı ğ ınızda hemen ba ğ ırıp cezalandırmayın Kızdı ğ ınızda derin derin soluk alın ya da oradan uzaklaşın. Rahatlayın. Olaylar henüz sıcakken do ğ ru düşünemeyebiliriz.

41 A İ LELER İ N ERGENL İ K DÖNEM İ YLE BAŞETME YOLLARI B İ Z İ M YAPAMADIKLARIMIZI ERGENDEN BEKLEMEMEL İ Y İ Z. Yetişkinler bile bir problemle karşılaştığında sağduyulu ve sakin davranmakta zorlanırlar,

42 TEŞEKKÜR EDERİZ


"BALIKESİR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ERGENLİK DÖNEMİ, SORUNLARI VE ERGENLE İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları