Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ

2 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ
Kronik hastalık anemisine alternatif terim olarak önerilmektedir. 1-2 aydan uzun süre devam eden enfeksiyöz, enflamatuar, travmatik ve neoplastik hastalıklara eşlik eden hafif-orta şiddette bir anemidir. Makrofajlarda yoğun demir yüküne rağmen Hipoferremi görülmesi karakteristik özelliğidir. Kronik hastalıklarda gözlenen miyeloftizis, kan kaybı veya hemoliz gibi durumlar sonucu ortaya çıkan anemileri kapsamaz. Ayrıca renal, hepatik ve endokrin hastalıklar gibi kronik hastalıklarda ortaya çıkan anemileride kapsamamaktadır.

3 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Erişkinlerde kronik hastalık anemisi)
Anemi hastalığın ilk 1-2 ayında gelişir ve ilerlemez. Hematokrit genellikle % arasındadır. Anemi ile enflamasyon şiddeti arasında ilişki vardır. Eritrositler genellikle normokrom,normositerdir. Bazen mikrositik olabilir. Hastaların % 30’ unda mikrositoz, % 50’ sinde hipokromi saptanır. Retikülosit sayısı normal veya azalmış olabilir.

4 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Erişkinlerde kronik hastalık anemisi)
Test Normal Enflamasyon Fe eksikliği anemisi anemisi Serum demiri (mcg/dl) Demir bağ.kapas Trans.sat. (%) Ser.erit.protop.(FEP) Serum ferritin (ng/ml) Makrofaj boy.demir 1-2(+) (+)

5 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Kronik hastalık anemisi nedenleri)
1-Kronik enfeksiyonları Osteomiyelit Pnömoni Derin doku abseleri SBE Menenjit HIV enfeksiyonu Fungal ve mikobakteriyel enfeksiyonlar 2-Kollajen doku hastalıkları SLE JRA 3-Maliğn hastalıklar Hodgkin hst. Lenfomalar Sarkomlar Multipl miyeloma 4-Kronik hastalıklar Kalp hastalıkları Karaciğer hastalığı Enflamatuar barsak hastalığı

6 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Çocuklarda akut enfeksiyonlar ve anemi)
Mikoplazma,EBV,CMV ð İmmun hemolitik anemi Vibrio cholera ð Non-immun hemolitik anemi Plasmodium ð Hemolitik anemi Parvovirus ð Hipoproliferatif anemi H.Influenza ð Hemolitik anemi

7 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Patogenez)
1-Azalmış eritrosit yaşam süresi Yaşam süresinde % azalma Ekstrakorpusküler mekanizma sorumlu Artmış fagositik aktivite Antijen-antikor kompleksleri Bakteriyel toksinler Membran hasarı 2-Hipoferremi ve bozulmuş demir salınımı Demir supresyonu ilk 24 saatte ortaya çıkar Laktoferrin demiri bağlar,makrofajlara getirir Apoferritin hücre içine giren demiri normalden fazla bağlar ve ferritin halinde depo eder.Plazmaya geçiş azdır. 3-İneffektif kemik iliği cevabı Yetersiz EPO üretimi EPO’ya azalmış cevap

8 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Yaklaşım- I)
1-Dikkatli anammez 2-Tam kan sayımı Hb<11 g/dl ve MCV < 72 fl Normal periferik yayma Enfeksiyon hikayesi yok Demir eksikliğine uyan yaşta ise 3-Demir tedavisi yapılır.1 ay sonra Hb değerinde g/dl artış varsa tedavi 2 aya tamamlanır.Tanı Demir eksikliği anemisidir.

9 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Yaklaşım- II)
4- a)Başlangıç Hb < 10 g/dl olan,6 aydan ufak 18 aydan büyük çocuklar b)Anamnezinde pozitif bulgular olan çocuklar c)1 aylık demir tedavisine cevap alınamayan çocuklar 5-Ayırıcı tanı için aşağıdaki tetkikler planlanır. Demir çalışmaları Hb elektroforezi Sedimantasyon Gaitada gizli kan Periferik yayma Anne ve babanın kan sayımı

10 ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ (Okul öncesi hafif anemi nedenleri)
Demir eksikliği Hafif enfeksiyonlar a ve b thalassemia Hb E Kronik hastalıklar ( Kalp,böbrek,k.ciğer,malnütrisyon,kollajen doku hst.) Maliğnensiler Kurşun zehirlenmesi Bakır eksikliği Sideroblastik anemi


"ÇOCUKLARDA ENFLAMASYON ANEMİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları