Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün Kaynak: H. Erkan (1998); Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar KÜLTÜREL ALAN EKONOMİK ALAN P.SÜREÇ S.SÜREÇ K.SÜREÇ DIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün Kaynak: H. Erkan (1998); Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar KÜLTÜREL ALAN EKONOMİK ALAN P.SÜREÇ S.SÜREÇ K.SÜREÇ DIŞ."— Sunum transkripti:

1 Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün Kaynak: H. Erkan (1998); Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar KÜLTÜREL ALAN EKONOMİK ALAN P.SÜREÇ S.SÜREÇ K.SÜREÇ DIŞ DÜNYA Zaman Mekan Dünya Görüşü Teknoloji Bilim İnsan P. YAPI K. YAPI S. YAPI SSOSYALALANSSOSYALALAN K. SİSTEM (K.Anayasa - Hoşgörü SPOLİTİKALANSPOLİTİKALAN P. SİSTEM ( P. Anayasa -Demokrasi E..SÜREÇ E..YAPI S. SİSTEM ((S.Anayasa -Uzlaşma) E.SİSTEM (E. Anayasa) - Rasyonellik

2 Zaman Paradigma l Sıçramala r Şekil 2: Geleneksel Toplumdan Bilgi Çağına Toplumsal Gelişme. Kaynak: Hüsnü Erkan, 2001. Politik Alan Sosyal Alan Kültürel Alan Ekonomik Alan Küresel İlişkiler Politik Alan Sosyal Alan Kültürel Alan Ekonomik Alan Dış Dünya Diğer Komünlerle İlişkiler Geleneksel Teknoloji M e k a n i k T e k n o l o j i K u a n t u m T e k n o l o j i s i İlkel KabileTop. (Avcılık-Devşirmecilik- Komünal Yaşantı- Kapalı Toplum) Geleneksel Tarım Toplumu -Madde Güdümlü - İnsan Güdümlü *Kölelik Sistemi *Göçebe Toplumu *Feodalizm *Yerleşik Toplum Sanayi Toplumu -Kapitalizm -Sosyalizm Bilgi Toplumu 1760 1789 1973 1989 İlk-el Tekn. (Doğaya Bağımlı) Mekanik Paradigma (Görünen Doğanın Teknolojisi) Geleneksel Paradigma (Doğa-El-Değer Sentezi) İlk-el Teknoloji Dönüşüm Kuantum Paradigması (Görünmeyen Doğanın Teknolojisi) U y g a r Teknolojik Alan Politik Alan Sosyal Alan Kültürel Alan Ekonomik Alan Küresel İlişkiler Teknolojik Alan l ı k Y o l u Teknolojik Alan

3

4

5

6 TOPLUMSAL ALANLARDA YÖNTEMLER Bilgi Uygarlığı 2023 Grupsal İlişkide İşbirliği - İnsanlar arası etkileşim (Sinerji yaratmak) REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR İnsan Varlığın Sürdürülmesi- Güvenlik Dünya Görüşü Eğitim-Başarı Katılımcı Demokrasi Bilimsellik (Kuantum Düşüncesi) ANA VİZYON MERKEZİ UNSUR Adalet-Eşitlik TEMEL AMAÇLAR Esnek Rasyonellik Uzlaşma Farklı Değerlerin Korunması Yenilikçi Piyasa Sistemi (Kalite) Katılımcı Örgütlenme ve Yönlendirme UYGULAMA İLKELERİ Kültürel Alan: Türk-Anadolu Kültürü (Sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik) Teknolojik Alan: Teknolojik Uyg. (Sistemleşme- Yapılanma-Süreçte etkinlik,AR-GE etk.)- Politik Alan: Katılımcı Demokrasi Politik sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik Ekonomik Alan: Bilgi Ekonomisi (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) TOPLUMSAL ALANLAR -Toplumsal Düzey (Türk-Anadolu Kültürü) -Kurumsal Düzey (Kurum Kültürü) - Örgütsel Düzey(Örgüt Kültürü) -Kişisel Düzey (Kişisel Kültür) -Toplumsal Düzey (Açık Toplum) -Kurumsal Düzey (Sinerjik Etkileşim) -Örgütsel Düzey(Öğrenen Örgüt) -Kişisel Düzey (Özgür-İşbirlikli=Katılımcı Kişilik) Sosyal Alan: Açık Toplum (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Teknolojileri) -Kurumsal Düzey (Bilginin Yenilenmesi) Örgütsel Düzey(Yenilikçi Örgüt) -Kişisel Düzey (Yaratıcı Kişilik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Ekonomisi) -Kurumsal Düzey (Verimlilik Toplam Kalite- Küresel Bütünleşme) -Örgütsel Düzey( Rekabet Avantajı) - Kişisel Düzey (Kendini Aşma) - Toplumsal Düzey (Katılımcı Demokrasi) -Kurumsal Düzey (Partiler, Yasama- Yürütme-Yargı, Seçim Sistemi) -Örgütsel Düzey(Baskı Grupları) -Kişisel Düzey (Bireysel Katılım) 1. Zaman Boyutunda Geleceğin ve gelecek değerlerinin önem kazanması hız - senkronize zaman 2. Mekan BoyutundaKüreselleşmeYerelleşmeYoğunlaşma = Teknokentler 3. İçerik (Nitelik) Boyutunda a) Rekabet - Dayanışma - Sosyal Sorumluluk b) Esneklik - Çeşitlenme - Farklılaşma 4. Stratejik ÖncelikEğitimli İnsanDemokrasi : Temel araç, nitelikli eğitim (Düşüncede Devrim) 5. Genel Strateji : Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES) İnsani Değerler: -İnsan Sağlığı ve Güvenliği -Eğitimli İnsan - İnsan Onuru - İnsan Hakları - İnsani Kalkınma - Temel Kişisel Özgürlükler (Demokrasi politikası İçinde) Reformlar: - Sosyal Güvenlik, - Başarı İlkesine Geçerlilik Kazandırıcı Politikalar Barış Hoşgörü Yaratıcılık Katılımcı Özgürlük Yenilik UYGARLIK Kişisel ve Ortak Tatmin UYGARLIK

7

8

9

10

11


"Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün Kaynak: H. Erkan (1998); Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar KÜLTÜREL ALAN EKONOMİK ALAN P.SÜREÇ S.SÜREÇ K.SÜREÇ DIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları