Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖSYM SINAVLARINDA SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Modül 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖSYM SINAVLARINDA SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Modül 4."— Sunum transkripti:

1 ÖSYM SINAVLARINDA SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Modül 4

2 Sınav Hazırlık Çaılşmaları Sınav Takvimi Sınav Hazırlık Süreci
İÇERİK Sınav Hazırlık Çaılşmaları Sınav Takvimi Sınav Hazırlık Süreci Testlerin Oluşturulması Soru Kitapçığının Oluşturulması Soruların Güvenliğinin Sağlanması Başvuru Süreci ve Aday Bilgi Formu ÖSYM İletişim Bilgileri

3 Sınav Hazırlık Çalışmaları
Sınava katılacak aday kitlesinin yoğunluğu Sınavda kullanılacak testlerin kapsamı Sınav yapılacak merkezlerin sayısı Sınav evrakı basım süreci (baskı ve paketleme)

4 Sınav Takvimi ÖSYM sınavlarının tarihi önceden belirlenir ve internette ilan edilir. Bu sınav tarihleri belirlenirken hafta sonlarına rastlayan resmî ve dinî bayram günleri, AÖF ve MEB sınavlarının yapıldığı günler tercih edilmez. Periyodik sınavlar arasında yer almayan sınavlarda (Kaymakam Adaylığı sınavı gibi) protokollere göre uygun bir takvim belirlenir.) İnternet sayfasında yayınlanan Sınav Takvimi; Sınav Tarihi, Başvuru Tarihleri, Başvuru Yerleri, Sınav Ücreti bilgilerini içerir.

5 Sınav hazırlık süreci Soruların hazırlanması
Sınav Takviminin açıklanması Soruların denetlenmesi Sınav Kılavuzunun yayımlanması Kitapçığın oluşturulması Aday başvurularının alınması Sınav evrakının basımı Aday atamalarının yapılması Sınav evrakının dağıtımı Sınav görevlilerinin atanması Sınavın Uygulanması

6 Test Oluşturma Çalışmaları-Örnek

7 Test Planının Oluşturulması
Öncelikle hazırlanacak testin amacı, kapsamı, adaylarda yoklanacak özellikler, uygulanacak alt testler ve alt testlerin içeriği belirlenir. Testin hangi amaca yönelik olarak yapılacağı (Adaylık belirleme sınavları, doğrudan seviye belirleme sınavları,…) Sınava girecek adayların seviyesi (Ortaöğretim, Lisans, Önlisans,…) Adayların hangi özelliklerinin yoklanacağı (Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, …) Testte yer alacak alt testlerin belirlenmesi (KPSS Lisans İşletme Testinde alt testler Genel İşletmecilik Bilgileri, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Finansal Yönetim, …) Alt testlerin içeriklerinin belirlenmesi (İşletme testinin Pazarlama alt testinde Genel Kavramlar, Pazarlama Karması, Uluslararası Pazarlama, … gibi konu başlıkları)

8 Test Sorularının Hazırlanması
Soru havuzunun oluşturulması: Soruların hazırlanması, geliştirilmesi, seçime hazır hâle getirilmesi arşivlenmesi Özgün soru oluşturulması (daha önce sorulmamış) Çoklu seçim ilkesi (çok sayıda soru arasından seçme ilkesi) Soruların denetlenmesi [Soru yazma tekniğine uygunluk,Soruda verilen bilgilerin bilimsel doğruluğu (çeldiricilerin kesin yanlışlığı),Türkçe anlatımı]

9 Soruların Kullanılabilir Olması
Her soru yazarı çalışmalarını bireysel olarak sürdürür. Her soru ve seçenekleri, ilgili grup üyesi tarafından bilimsel doğruluk ve test tekniğine uygunluk açılarından denetlenir. Hazırlanan sorular, Gizlilik ve Telif Sözleşmesi imzalanmış danışman ve bilimsel denetimciler tarafından birim içinde denetlenir. Soru veya ilgili materyalin birim dışına çıkarılmasına izin verilmez.

10 Soru Kitapçığının Basılması
Soruları belli olan testin basım gereklerine uygun şekilde mizanpajı yapılır. Bu durumda, Sorular konu, güçlük derecesi gibi özelliklere göre numaralandırılır. Ölçme-değerlendirme prensipleri göz önünde bulundurularak cevap anahtarı hazırlanır Yazım, çizim ve sayfa düzenlemeleri yapılır Kitapçıkların ön ve arka kapakları hazırlanarak soru kitapçığı oluşturulur. Hazırlanan kitapçık basıma gönderilir. Bu aşamada yapılan bir diğer çalışma, görme engelli adaylara sorulmayacak soruların ve bu adaylar için okuma esnasında kullanılacak sembol ve kısaltmaların belirlenmesidir.

11 Soru Güvenliğinin Sağlanması
Birim çalışanlarına ve test sorumlularına, sorumlu oldukları alanla sınırlı olmak üzere özel erişimli bilgisayar ortamları oluşturulmuştur. Birim çalışanlarının, yapılan her türlü çalışmada kişiye özel şifresiyle ve ancak kendi erişimine açık bilgisayar alanlarında çalışması sağlanmıştır. Ham soru aşamasından testin oluşmasına kadar geçen tüm süreçte çalışmalar, ilgilileri haricindeki kişilerin erişimine kapalıdır. Oluşturulan testler birim arşivinde tek kullanımlık kilitli poşetler içinde kapalı olarak muhafaza edilir. Testler üzerinde yapılan her türlü çalışmanın arşiv kaydı tutulur.

12 Soru Hazırlama Alanının Güvenliğinin Sağlanması
Birim çalışanlarının giriş ve çıkışları özel manyetik kartlarla sağlanır. (Parmak izi ile giriş sistemi kurulma çalışmaları devam etmektedir.) Kurum içinden veya dışından ziyaretçi girişi engellenmiştir. Birimin dışarıyla olan her türlü irtibatı (internet, sabit telefon, cep telefonu, faks…) engellenmiştir. Cep telefonu, taşınabilir bellek, kişisel bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi her türlü elektronik cihazın birime girişi yasaklanmıştır. Birinci dereceden yakını sınava girecek olan birim çalışanının şifre erişimleri iptal edilir ve bu kişiler ilgili çalışmaların dışında tutulur.

13 Başvuruların Kabul Edilmesi
Sınavlarla ilgili bilgiler adresinde ilan edilir. İnternet sayfasında yayımlanan Sınav Takvimine bağlı olarak ilan edilen tarihlerde başvurular, internet üzerinden veya başvuru merkezlerinden kabul edilir. Sınav Takviminde yıl içinde bir değişiklik olması durumunda (sınav tarihi değişen, başvuru tarihi uzatılan veya takvime yeni alınan sınavlar), bu değişiklikler güncellemelerle kamuoyuna duyurulur..

14 Duyuru Örneği 6/22

15 Internette Yayımlanan Bilgiler

16 Aday Bilgi Formu (ABF) Adayın sınava başvuru esnasında sisteme girilmesi gerekli tüm bilgilerinin yer aldığı bir formdur. Adaylar, bu formu internetten edindikten sonra doldurur ve Başvuru Merkezine gelirken beraberlerinde getirir.

17 Başvuru Süreci ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda genel olarak başvuru süreci şu adımlardan oluşur: Başvuru süresinin başlaması Sistemin açılması - ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi - ÖSYM Başvuru Merkezi İşlemleri Sistemi - Kimlik Paylaşım Sistemi - Banka Entegrasyon Sistemi Sınav ücretinin yatırılması Aday başvurusunun kabulü ÖSYM’nin Aday Başvuru Sistemi bankalarla eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava başvuruda bulunabilir.

18 Başvuru Kabulü Başvuru için izlenebilecek yollar
ÖSYM Başvuru Merkezleri Ortaöğretim Kurumları ÖSYM Büroları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri İnternetten bireysel başvuru Postayla başvuru Aday sınav ücretini yatırdıktan sonra ABF ve diploma aslı ya da örneğiyle birlikte başvuru merkezine gelir. Başvuru merkezi görevlisi, ABF’deki bilgilerin sisteme girişini yapar, adayın fotoğrafını çeker, sisteme girilen bilgileri adaya kontrol ettirerek başvuruyu onaylar ve ÖSYM ile ilgili internetten yapılabilecek tüm işlemlerde kullanacağı şifresini verir.

19 Başvuru Merkezi Aracılığı ile Başvuru
Aday ÖSYM bürolarından veya okuduğu okulda oluşturulacak olan başvuru merkezlerinden kaydını yaptırmalıdır. Daha önce sisteme bilgisi girilmemiş adayların resimlerinin çekilmesi gerekmektedir. Aday şahsen başvurmalıdır.

20 Internet Aracılığı ile Başvuru
Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvuranlar ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar; TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile adresini kullanarak internet üzerinden kendileri başvurularını yenileyebilirler. Bu şartı taşımayan adaylar, sınav başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla, bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.

21 Posta ile Başvurma Adaylar ancak hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunmaları durumunda Posta ile başvurabileceklerdir.

22 Adayların Bilgilerine Ulaşabilmesi
Adaylar adresinden kendilerine ait bilgilere şifrelerini kullanarak erişebileceklerdir. Adayların şifrelerini başkaları ile paylaşmaları durumunda ÖSYM sorumluluk kabul etmeyecektir.

23 Internet Aracılığı ile Yapılabilecek İşlemler
Bireysel başvuru yapabilme Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görebilme Sınava ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerini değiştirebilme Öğrenim bilgilerini ve diploma notu/puanı bilgilerini öğrenebilme Sınav merkezi değişikliği yapabilme * Sınava Giriş Belgesi edinebilme Sınav sonuç bilgilerini öğrenebilme Yükseköğretim programları tercihlerini yapabilme Yerleştirme sonuçlarını öğrenebilme * Adayın ikamet ettiği Sınav Merkezinde sınava girmesi esastır. Ancak ÖSYM adayı istediği yerde sınava alma hakkına sahiptir.

24 Sınava Giriş Belgesi Yeni Sınava Giriş Belgesi (SGB) uygulaması  SGB’lerin adaylara posta yoluyla gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Adaylar adresinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi yaparak SGB dökümü alıp sınava geleceklerdir. NOT: Adayların internetten edindiği Sınava Giriş Belgesinin renkli olması gerekmez. Bir diğer değişiklik de sınav esnasında adaylardan Sınava Giriş Belgelerinin toplanması işlemine son verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla SGB Toplama Zarfı artık Salon Sınav Evrakı arasında yer almayacaktır. Yalnız kimlik bilgilerinde veya fotoğrafında bir tutarsızlık görülen, şüphe duyulan adayların Sınava Giriş Belgesi alınarak, Salon Sınav Tutanağına eklenecektir.

25 Sınava Giriş Belgesi- Örnektir

26 Adayın Bilgilerini Değiştirmesi
Belgeye dayalı bir değişiklik ise kanıtlayıcı belgeyle birlikte ÖSYM’ye başvurulmalıdır. Belgeye dayalı olmayan değişiklikler internet üzerinden yapılabilir. Adaylar kendi bilgilerindeki değişiklikleri kendilerine tanınan süre içerisinde gerçekleştirmelidirler. Süresinde yapılamayan değişikliklerden ÖSYM sorumlu tutulamaz.

27 Dilekçe ile Başvuru Adaylardan gelen talepler ÖSYM’ye örneği internette bulunan dilekçeler ile iletilir.

28 Başvuru Tamamlandıktan Sonraki Süreç
Aday kütüklerinin kesinleşmesi Sınav Merkezi bazında aday sayılarının belirlenmesi Sınav Merkezi Yöneticilerinin bina adı ve kapasitesini bildirmesi Aday atamalarının yapılması Sınav görevlisi ihtiyacının belirlenmesi Görevlilerin atanması

29 Bina ve Salon Numaralarının Belirlenmesi
Sınav yapılacak merkezlerdeki Sınav Merkezi Yöneticilerinin, aday sayısına bağlı bina ve salon numaralarını bildirmeleri istenir. Sınav Merkezi Yöneticilerinin varsa engelli adayları da dikkate alarak, uygun bina ve salonların listesini, kendilerine tahsis edilmiş özel bir program yüklü bilgisayar kanalıyla 2-3 gün içerisinde on-line olarak Merkezimize bildirir. ÖSYM Türkiye’de bu işlemleri de merkezi olarak yapabilmek için bina havuzunu oluşturma çalışmalarını MEB ve Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütmek için girişimleri başlatmıştır.

30 Salon Aday Eşleşmesinin Yapılması
Sınav Merkezi Yöneticilerinden gelen bina ve salon listelerine göre bilgisayar ortamında adayların nerede sınava gireceği belirlenir ve aday atamaları gerçekleştirilir. Aday atamaları için adayların Sınav Merkezi Tercihleri dikkate alınır. Adayın tercih ettiği sınav merkezleri doluysa adayların okul adreslerine göre belirlenecek merkezlerdeki binalara atamalar yapılır.

31 Sınav Görevlilerinin Atanması
Aday atamalarından sonra ihtiyaç duyulan Bina Sınav Sorumlusu, Salon Başkanı, Gözetmen gibi görevlilerin sayıları belirlenmiş olur. İhtiyaç duyulan görevliler unvan ve sayıları itibarıyla ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilerine bildirilerek, görev alacak isimlerin belirlenip Merkezimize yine on-line olarak bildirilmesi istenir ve atamaları yapılır. (Eğitimler tamamlanınca bu işlemler merkezî olarak ÖSYM tarafından yapılacaktır.) Salon Başkanı ve Gözetmenler, görevli oldukları salonları sınav gününe kadar öğrenemez. Görevli olunan salon, Bina Sınav Sorumlusu tarafından görevlilere sınav günü Görevli Listesinden bildirilir.

32 ÖSYM İletişim Bilgileri
ADRESİMİZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı Bilkent-ANKARA Başvurma, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHB) Bilkent-ANKARA ÖSYM İnternet Adresi: ÖSYS İçin Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar İçin İnternet Adresi: Telefon Numarası: (312) (Çok Hatlı Santral) ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarı Sokak No: Yukarı Öveçler- ANKARA ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar- İSTANBUL

33 Sonuç olarak... Sınav öncesinde oldukça yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleşmektedir. Sınav güvenliğini ve sınavın kalitesini yakından ilgilendiren bu aktivitelerin en üst düzeyde etkinlik ve verimlilik çerçevesinde yürütülmesi için azami gayret sarf edilmektedir.

34 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?


"ÖSYM SINAVLARINDA SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Modül 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları