Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet ÖZDEMİR Rehber Öğretmen. Bize neler söylendi? Biz neler söylüyoruz? “Meslek seçimi çok önemlidir..” “Bu karar bütün hayatını etkiler..” “Yaşamda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet ÖZDEMİR Rehber Öğretmen. Bize neler söylendi? Biz neler söylüyoruz? “Meslek seçimi çok önemlidir..” “Bu karar bütün hayatını etkiler..” “Yaşamda."— Sunum transkripti:

1 Mehmet ÖZDEMİR Rehber Öğretmen

2 Bize neler söylendi? Biz neler söylüyoruz? “Meslek seçimi çok önemlidir..” “Bu karar bütün hayatını etkiler..” “Yaşamda en önemli iki karar; eş ve iş seçimidir.. değiştirmek zordur…geri dönülmez bir karardır..” “Sana en uygun mesleği bir kez seçersin, yoksa pişman olursun..” Hangileri mit hangileri gerçek!!!!

3 Paradigma; Algılama şekli, algı çerçevesi Paradigma Ayarları; Algılayışımızı revize etmek

4 Yeni teknolojiler ve icatlar, Ekonomik krizlerin yarattığı kaos, Küreselleşme ve global ekonomi, Yeryüzü kaynaklarının tükeniyor olması, Mesleki geçişlerinin artması, Çalışanlarda aranan niteliklerin değişmesi, Bireylerin meslek seçme-sürdürme anlayışlarının değişmesi. 21. yüzyılda paradigma değişiminin nedenleri?

5 Meslek yapısı, meslek sahibi olma anlayışındaki değişmeler

6

7 HOLLAND’IN TİPOLOJİ KURAMI

8 SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Engeli nedeniyle herhangi bir alet kullanan engelli adaylardan okuyucu talep edenler Ankara’da OSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır. Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet kullanan engelli adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır. Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla (giysi altında olmak koşulu ile) sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Sınavda 18 veya 22 punto soru kitapçığı isteyen adaylar, Ankara’da sınava alınacaklardır. Cevap kağıdı boyutu standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kağıdı verilecektir.), bu adaylara talep etmeleri halinde işaretleyici yardımı verilecektir.

9

10 SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Herhangi bir araç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tüm aletleri tek tek kontrol edecek ve izin verilen alet olup olmadığına, aletin üzerinde metal unsurlar bulunmadığına, karar verecek ve öyle binaya alacak metal nitelik bulunan araçlar ÖSYM’ye bildirilmiş ve atama binaya yapılmış ise sınava alınacaktır. Metal nitelikli eşya beyanında bulunmadığı halde üzerinde metal eşya çıkan engelliler atanmış oldukları binalarda söz konusu alet ve cihaz ile sınava alınmayacaktır. İşaretleyici yardımı talep eden adaylardan engeli nedeniyle sınavda metal eşya/cihaz alet bulundurmak durumunda olanlar ve sınav esnasında yüksek sesle soruları kendileri okuyacaklar ise Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır.

11 SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Engelli adaylar, ÖSYM tarafından engelli aday binası olarak belirlenmiş binalarda sınava gireceklerdir. Adaylar başvuru süresi içerisinde kullanmak istedikleri cihazların resimlerini ve özelliklerini içeren dilekçelerini ÖSYM’ye iletecekler. OSYM her cihazı inceleyip yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayın sınav merkezini belirleyecektir. ÖSYM’ye fotoğrafı ve özellikleri gönderilen cihaz dışında bir cihaz ile sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

12 ÖSYM’YE DİLEKÇE GÖNDERİLMESİ

13

14 ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçede yer alan evrak referans numarasını aday, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve İnternet erişim şifresi ile edinecektir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır.

15 ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazılmasını gerektiren konular: Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)

16 ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazılmaması gereken konular: “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılacaktır. “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” adayın kendisi, MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi yer almayan adaylar için “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde değişiklik, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen Başvuru Merkezlerinden ilgili resmî evrakla başvuru süresi içinde yapılabilecektir. MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi bulunan adaylar ise “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde yapılması gereken değişikliğin önce MEB e-okul sisteminde yapılmasını sağlayacaklardır.


"Mehmet ÖZDEMİR Rehber Öğretmen. Bize neler söylendi? Biz neler söylüyoruz? “Meslek seçimi çok önemlidir..” “Bu karar bütün hayatını etkiler..” “Yaşamda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları