Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOWS MATRİSİ İzmir İl MEM ARGE G Z F T G Z F T. TOWS MATRİSİ NEDİR? GZFT analizi ile tespit ettiğimiz Güçlü yönlerimizi, Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOWS MATRİSİ İzmir İl MEM ARGE G Z F T G Z F T. TOWS MATRİSİ NEDİR? GZFT analizi ile tespit ettiğimiz Güçlü yönlerimizi, Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi."— Sunum transkripti:

1 TOWS MATRİSİ İzmir İl MEM ARGE G Z F T G Z F T

2 TOWS MATRİSİ NEDİR? GZFT analizi ile tespit ettiğimiz Güçlü yönlerimizi, Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi Tehditlerimizi kullanarak hedeflerimizi nasıl başarıcağımızı belirleme sanatıdır. GZFT’ yi kullanarak stratejiler geliştirme yöntemidir.

3 TOWS MATRİSİ NEDİR? TOWS şu sorulara cevap verir: – Stratejilerinde en güçlü nasıl olursun? – Zayıflıklarını nasıl aşarsın? – Fırsatlarından nasıl yararlanırsın? – Tehditlerini nasıl yönetirsin?

4 TOWS- STRATEJİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ FIRSAT VAR VE SEN GÜÇLÜSÜN! GÜÇLÜ YÖNLERİ DESTEKLEYEN FIRSATLARI BELİRLEYEN VE DEĞERLENDİREN STRATEJİLER FIRSAT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞI YENMEK İÇİN FIRSATLARIN KULLANILDIĞI STRATEJİLER TEHDİT VAR VE GÜÇLÜSÜN! TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLANILDIĞI STRATEJİLER TEHDİT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI AZALTARAK TEHDİTTEN ETKİLENMEYİ ENGELLEYENSAVUNMASTRATEJİLERİ T F Z G

5 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir. Z-F Stratejileri Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir. TEHDİTLER G-T Stratejileri Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir. Z-T Stratejileri Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir.

6 G-F Stratejileri Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir. G: Okulumuzda öğrencilerin proje hazırlamaya istekli olması F: Okulumuzun çevresinde sanayi kuruluşlarının bulunması G-F : Okulumuz çevresindeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak daha etkili ve kapsamlı projeler yapılması sağlanacaktır.

7 Z-F Stratejileri Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir. Z: Okulumuzun ısıtma sisteminin zayıf olması ve sürekli arıza çıkartması F: İlçemizde faaliyet gösteren hayırsever derneklerinin bulunması Z-F : İlçemizde faaliyet gösteren derneklerle işbirliği yapılarak okulumuzun ısıtma sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.

8 G-T Stratejileri Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir. G: Rehberlik servisimizin bulunması T: Göç ile gelen öğrencilerimizin okula uyum sürecinde sorun yaşaması. G-T : Okulumuza göç ile gelen öğrencileri rehberlik servisine yönlendirerek okula uyum sürecinin kısalması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.

9 Z-T Stratejileri Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir. Z: Okulumuzdaki sportif faaliyetlerin azlığı T: Okulumuz çevresindeki madde bağımlısı bireylerin öğrencilerimize olumsuz örnek olması Z-T : Okulumuzdaki spor takımlarının çoğaltılarak, öğrencilere sporcu kişiliği kazandırılıp, madde bağımlılığına yönelme seviyesinin azaltılması sağlanacaktır.

10 Strateji - TOWS İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER 1-Okullarda ulusal ve uluslar arası proje hazırlamaya yetkin öğretmenlerin varlığı 2-Bakanlığımızın istatistik altyapısının güçlü olması 3-Genç eğitimcilerin teknolojiyi iyi düzeyde kullanması 4-Bakanlığımızın güçlü bir kurum kültürünün olması 5-Bakanlık kadrolarında nitelikli personelin bulunması 1-Bina ve derslik ihtiyacının fazla olması 2-Düzenlenen hizmetiçi eğitimlerin yeterli olmaması 3-Okul öncesi okullaşma oranlarının yeterli olmaması FIRSATLARG-F StratejileriZ-F Stratejileri 1-Eğitime destek veren özel kuruluşların varlığı 2-AB Projeleri ile Eğitim Kurumlarına kaynak sağlanması 3-Eğitim kadrolarına yönelik eğitim hizmeti veren kuruluşların varlığı 4- Genç nüfusun fazla olması 5-Her ilde en az bir üniversitenin var olması 6-Okul öncesi eğitim destekleyen sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması. 7-Teknolojinin hızla gelişmesi 8-Teknolojinin ucuzlaması 9-İnternette çok sayıda eğitim materyalinin bulunması 10-Genç neslin teknoloji ile yakından ilgili olması 1-Eğitim kurumlarımızın bilgi ve görgülerini geliştirmek, okul kaynaklarını güçlendirmek bakımından AB projelerine ağırlık verilecektir. (F2-G1) 2-Teknolojik gelişmeler eğitim öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi amacıyla okullarda etkin olarak kullanılacaktır. (F7,8,9,10-G3) 1-Derslik ihtiyacının karşılanması için özel sektörün yatırımlarından yararlanılacaktır. (F1-Z1) 2-Özel kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılarak öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir.(F3-Z1) 3-Okul öncesi eğitime olan farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapılacak, sivil tolum kuruluşlarından yardım alınacaktır. (F6-Z3) TEHDİTLERG-T StratejileriZ-T Stratejileri 1-Nüfus artış hızının yüksek olması 2-Bazı bölge ve illere göçlerin fazla olması 3-Eğitim politikalarının sık sık değişmesi 1-Bakanlığımızın güçlü istatistik kapasitesi kullanılarak nüfus hareketlilikleri geleceğe yönelik olarak yordanacak ve yatırımlar bu bilgilere göre planlanacaktır. (T1,2-G2) 2-Güçlü kurum kültürü ve nitelikli personel ile değişen eğitim politikalarının eğitime yansımasında karşılaşılacak güçlüklere tedbirler alınacaktır. (T3- G4,5) 1-Nüfus artışı ve göçler dikkatlice analiz edilerek bina ve derslik yatırımları nüfus artışının yüksek olduğu ve göçlerin yoğun olduğu bölgelere ağırlık verilecek şekilde planlanacaktır. (T1,2-Z1)

11


"TOWS MATRİSİ İzmir İl MEM ARGE G Z F T G Z F T. TOWS MATRİSİ NEDİR? GZFT analizi ile tespit ettiğimiz Güçlü yönlerimizi, Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları