Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOWS MATRİSİ G Z F T İzmir İl MEM ARGE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOWS MATRİSİ G Z F T İzmir İl MEM ARGE."— Sunum transkripti:

1 TOWS MATRİSİ G Z F T İzmir İl MEM ARGE

2 TOWS MATRİSİ NEDİR? GZFT analizi ile tespit ettiğimiz
Güçlü yönlerimizi , Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi Tehditlerimizi kullanarak hedeflerimizi nasıl başarıcağımızı belirleme sanatıdır. GZFT’ yi kullanarak stratejiler geliştirme yöntemidir.

3 TOWS MATRİSİ NEDİR? TOWS şu sorulara cevap verir:
Stratejilerinde en güçlü nasıl olursun? Zayıflıklarını nasıl aşarsın? Fırsatlarından nasıl yararlanırsın? Tehditlerini nasıl yönetirsin?

4 TOWS- STRATEJİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ
G FIRSAT VAR VE SEN GÜÇLÜSÜN! GÜÇLÜ YÖNLERİ DESTEKLEYEN FIRSATLARI BELİRLEYEN VE DEĞERLENDİREN STRATEJİLER GF Stratejileri TEHDİT VAR VE GÜÇLÜSÜN! TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLANILDIĞI STRATEJİLER GT Stratejileri ZF Stratejileri T F FIRSAT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞI YENMEK İÇİN FIRSATLARIN KULLANILDIĞI STRATEJİLER TEHDİT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI AZALTARAK TEHDİTTEN ETKİLENMEYİ ENGELLEYEN SAVUNMA STRATEJİLERİ ZT Stratejileri Z

5 İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR
VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir. Z-F Stratejileri Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir. TEHDİTLER G-T Stratejileri Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir. Z-T Stratejileri Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir.

6 G-F Stratejileri Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir. G: Okulumuzda öğrencilerin proje hazırlamaya istekli olması F: Okulumuzun çevresinde sanayi kuruluşlarının bulunması G-F : Okulumuz çevresindeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak daha etkili ve kapsamlı projeler yapılması sağlanacaktır.

7 Z-F Stratejileri Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir. Z: Okulumuzun ısıtma sisteminin zayıf olması ve sürekli arıza çıkartması F: İlçemizde faaliyet gösteren hayırsever derneklerinin bulunması Z-F : İlçemizde faaliyet gösteren derneklerle işbirliği yapılarak okulumuzun ısıtma sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.

8 G: Rehberlik servisimizin bulunması
G-T Stratejileri Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir. G: Rehberlik servisimizin bulunması T: Göç ile gelen öğrencilerimizin okula uyum sürecinde sorun yaşaması. G-T : Okulumuza göç ile gelen öğrencileri rehberlik servisine yönlendirerek okula uyum sürecinin kısalması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.

9 Z: Okulumuzdaki sportif faaliyetlerin azlığı
Z-T Stratejileri Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir. Z: Okulumuzdaki sportif faaliyetlerin azlığı T: Okulumuz çevresindeki madde bağımlısı bireylerin öğrencilerimize olumsuz örnek olması Z-T : Okulumuzdaki spor takımlarının çoğaltılarak, öğrencilere sporcu kişiliği kazandırılıp, madde bağımlılığına yönelme seviyesinin azaltılması sağlanacaktır.

10 Strateji - TOWS DIŞ FAKTÖRLER İÇ FAKTÖRLER VE GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER 1-Okullarda ulusal ve uluslar arası proje hazırlamaya yetkin öğretmenlerin varlığı 2-Bakanlığımızın istatistik altyapısının güçlü olması 3-Genç eğitimcilerin teknolojiyi iyi düzeyde kullanması 4-Bakanlığımızın güçlü bir kurum kültürünün olması 5-Bakanlık kadrolarında nitelikli personelin bulunması 1-Bina ve derslik ihtiyacının fazla olması 2-Düzenlenen hizmetiçi eğitimlerin yeterli olmaması 3-Okul öncesi okullaşma oranlarının yeterli olmaması FIRSATLAR G-F Stratejileri Z-F Stratejileri 1-Eğitime destek veren özel kuruluşların varlığı 2-AB Projeleri ile Eğitim Kurumlarına kaynak sağlanması 3-Eğitim kadrolarına yönelik eğitim hizmeti veren kuruluşların varlığı 4- Genç nüfusun fazla olması 5-Her ilde en az bir üniversitenin var olması 6-Okul öncesi eğitim destekleyen sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması. 7-Teknolojinin hızla gelişmesi 8-Teknolojinin ucuzlaması 9-İnternette çok sayıda eğitim materyalinin bulunması 10-Genç neslin teknoloji ile yakından ilgili olması 1-Eğitim kurumlarımızın bilgi ve görgülerini geliştirmek, okul kaynaklarını güçlendirmek bakımından AB projelerine ağırlık verilecektir. (F2-G1) 2-Teknolojik gelişmeler eğitim öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi amacıyla okullarda etkin olarak kullanılacaktır. (F7,8,9,10-G3) 1-Derslik ihtiyacının karşılanması için özel sektörün yatırımlarından yararlanılacaktır. (F1-Z1) 2-Özel kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılarak öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir.(F3-Z1) 3-Okul öncesi eğitime olan farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapılacak, sivil tolum kuruluşlarından yardım alınacaktır. (F6-Z3) TEHDİTLER G-T Stratejileri Z-T Stratejileri 1-Nüfus artış hızının yüksek olması 2-Bazı bölge ve illere göçlerin fazla olması 3-Eğitim politikalarının sık sık değişmesi 1-Bakanlığımızın güçlü istatistik kapasitesi kullanılarak nüfus hareketlilikleri geleceğe yönelik olarak yordanacak ve yatırımlar bu bilgilere göre planlanacaktır. (T1,2-G2) 2-Güçlü kurum kültürü ve nitelikli personel ile değişen eğitim politikalarının eğitime yansımasında karşılaşılacak güçlüklere tedbirler alınacaktır. (T3-G4,5) 1-Nüfus artışı ve göçler dikkatlice analiz edilerek bina ve derslik yatırımları nüfus artışının yüksek olduğu ve göçlerin yoğun olduğu bölgelere ağırlık verilecek şekilde planlanacaktır. (T1,2-Z1)

11 TEŞEKKÜRLER


"TOWS MATRİSİ G Z F T İzmir İl MEM ARGE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları