Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ ÜYELER (Alfabetik Sıra) Şinasi AYDEMİR Erdal ÇALIKOĞLU Can DOĞAN (Koordinatör) Sait ÖCAL Hayati ŞAHİN Kürşad ŞAHİN İbrahim YELMENOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ ÜYELER (Alfabetik Sıra) Şinasi AYDEMİR Erdal ÇALIKOĞLU Can DOĞAN (Koordinatör) Sait ÖCAL Hayati ŞAHİN Kürşad ŞAHİN İbrahim YELMENOĞLU."— Sunum transkripti:

1 TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ ÜYELER (Alfabetik Sıra) Şinasi AYDEMİR Erdal ÇALIKOĞLU Can DOĞAN (Koordinatör) Sait ÖCAL Hayati ŞAHİN Kürşad ŞAHİN İbrahim YELMENOĞLU

2 TANIM Mevcut Tanımlama Yönteminin Korunması Bent Halinde Sayılan Faaliyetlerin Gözden Geçirilmesi Özellikle Menkul Kıymet ve Gayrimenkul Alım Satımında Devamlılık ve Ticari Kazanç Kasdının Belirginleştirilmesi

3 Bilanço Esası Ana yöntemin Korunması Tahakkuk Esasının Açıkça Vurgulanması Bilançoların TTK, Diğer Mevzuat veya Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum Amacıyla Yayınlanan Standartlara Göre Hazırlanması Halinde Vergilenecek Kazancın Muhasebe Yoluyla Gösterilmesinde Esneklik Olanağı Sağlanması

4 İndirilecek Giderler 40. Maddenin 41. Madde İle Birleştirilmesi Olanağının Değerlendirilmesi 40. Maddede Yer Alan Bentlerin Gözden Geçirilmesi ve Önerilen Diğer Değişikliklerle Uyumunun Sağlanması Bu Çerçevede 9. ve 23. Maddedeki Bazı İstisnaların Yeniden Değerlendirilmesi

5 İndirilmeyecek Giderler 41. Maddede Yer Alan Bent Hükümlerinin Gözden Geçirilmesi Transfer Fiyatlandırması Müessesesi Konusunda Kurumlar Vergisinde Yapılacak Düzenlemelerle Uyumunun Sağlanması Bu Çerçevede 90. Madde Hükümlerinin de Tartışılması

6 Basit Usulde Vergileme Gerçek Gider ve Hasılatların İzlenmesi ve Belgeye Bağlanması Konusunda Gelinen Olumlu Noktadan Geri Dönülmemesi Ancak Bu Şekilde Tespit Edilen Kazançların İş grupları ve Bölgeler İtibariyle Ayrıntılandırılmış Güvenlik Müesseseleri Yoluyla (Asgari Gayrisafi Hasılat, Ortalama Kar Haddi gibi) Ön Kontrolü

7 Değer Artış Kazançları Gayrimenkul Alım Satımında Oluşan Değer Artış Kazançları Konusunda 37. Maddede Yapılacak Değişikliklerle Uyum Sağlanması Menkul Kıymet Alım Satımında Dar Mükelleflerin Ticari Kazanç Sınırının Tayini İçin 37. Maddede Yapılacak Değişiklikle Uyum Sağlanması

8 Yıllık Beyanname Vergi İdaresinin Tüm Mükelleflerden Beyanname Alabilecek Duruma Getirilmesinin Ana Hedef Olarak Kabulü Bu Hedefe Aşama Aşama Ulaşmayı Sağlamak İçin Bir Geçiş Dönemi Boyunca, Yıllık Beyannameye Dahil Edilmesi Gerekmeyen Tüm Gelirler İçin Bir Bildirim Formu Verme Uygulamasının Başlatılması

9 Geçici Vergi Son Geçici Vergi Döneminin Kaldırılması Konusunda Maliye Bakanlığına Yetki Verilmesi

10 Güvenlik Müesseseleri Asgari Gayrisafi Hasılat, Ortalama Kar Haddi, Asgari Zirai Kazanç Gibi Güvenlik Müesseselerinin İhdası Hayat Standartı Esasına Benzeyen Ve Kazanç Karinesi Olarak İsimlendirilebilecek Bir Güvenlik Müessesesinin Kurulması

11 Küçük İşletme Rejiminin Önerilmesi Hem Kurumlar Vergisi, Hem de Gelir Vergisi Yönünden Küçük ve Orta Ölçekli Ticari ve Zirai İşletmeler İçin Uygulanacak Verimlilik Artışını Hedefleyen Özel Bir Vergileme Rejimi Kurulması


"TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ ÜYELER (Alfabetik Sıra) Şinasi AYDEMİR Erdal ÇALIKOĞLU Can DOĞAN (Koordinatör) Sait ÖCAL Hayati ŞAHİN Kürşad ŞAHİN İbrahim YELMENOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları