Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VERGİSİ KANUNU SEMİNERİ Tahir ERDEM Gelirler Kontrolörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VERGİSİ KANUNU SEMİNERİ Tahir ERDEM Gelirler Kontrolörü."— Sunum transkripti:

1 GELİR VERGİSİ KANUNU SEMİNERİ Tahir ERDEM Gelirler Kontrolörü

2 VERGİLENDİRME YETKİSİ

3 VI. VERGİ ÖDEVİ MADDE 73 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

4 VERGİLENDİRME YETKİSİ Vergilendirme İradesi (Yetkisi) Yasama Organında Vergilendirme İradesi (Yetkisi) Yasama Organında Gelir (Vergi) İdaresi Vergi İlişkisini Tesis Eder Gelir (Vergi) İdaresi Vergi İlişkisini Tesis Eder

5 VERGİLENDİRME İLİŞKİSİ Anayasa’da Temel İlke ve Esaslar Belirlenmiştir Anayasa’da Temel İlke ve Esaslar Belirlenmiştir

6 VI. VERGİ ÖDEVİ MADDE 73 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

7 Genellik Genellik Mali Güce Göre Alınma Mali Güce Göre Alınma Adalet ve Denge Adalet ve Denge Kanunilik Kanunilik Hukuki Belirlilik Hukuki Belirlilik Geriye Yürümeme Geriye Yürümeme Kıyas Yasağı Kıyas Yasağı

8 Yasallık İlkesi Vergilendirme Yetkisi YASAMA ORGANI Vergilendirme Yetkisi YASAMA ORGANI Vergi Yasa ile Konulur, Değiştirilir, Kaldırılır. Vergi Yasa ile Konulur, Değiştirilir, Kaldırılır. İstinası Bakanlar Kurulu Yetkisi (AYM 73) Dış ticarete ilişkin vergilendirme (AYM 167) Dış ticarete ilişkin vergilendirme (AYM 167) Genellik Genellik Mali Güce Göre Alınma Mali Güce Göre Alınma Adalet ve Denge Adalet ve Denge Kanunilik Kanunilik

9 VERGİ YASASI Şekli Vergi Yasası (VUK) Şekli Vergi Yasası (VUK) Vergi ilişkisinin yürütümü Vergi ilişkisinin yürütümü Vergi İdaresi Vergi İdaresi Tescil Tescil Tarh Tarh Tebliğ Tebliğ Maddi Vergi Yasası (GVK, KVK, KDV, ÖTV vb.) Maddi Vergi Yasası (GVK, KVK, KDV, ÖTV vb.) Vergi konulması Vergi konulması Vergi Alacağının belirlenmesi Vergi Alacağının belirlenmesi

10 Yasallık İlkesi VERGİ YASASI Vergi ilişkisinin soyut çerçevesini çizer Vergi ilişkisinin soyut çerçevesini çizer Vergi unsurlarını ortaya koyar Vergi unsurlarını ortaya koyar

11 Yasallık İlkesi VERGİ UNSURLARI Konu Konu Mükellef/sorumlu Mükellef/sorumlu Matrah ve matrah belirleme usulleri Matrah ve matrah belirleme usulleri Tarife/oran Tarife/oran İstisna/muafiyet / İndirim İstisna/muafiyet / İndirim

12 VERGİ YASASI KONUMÜKELLEFORANMATRAH

13 VERGİLENDİRME İLİŞKİSİ Vergi Yasası (Soyut Neden) Vergiyi Doğuran Olay (Somut Neden) Vergi ilişkisi (Vergi Alacağı – Vergi Ödevi) Gelir Vergisi Kanunu (Soyut Neden-Vergilendirme İradesi) Gelirin Elde Edilmesi (Somut Neden) Vergi İlişkisi (Bildirim, Mükellefiyet, Beyan, Tarh, Ödeme)

14 Konu Konu Mükellef/sorumlu Mükellef/sorumlu Matrah Matrah Tarife/oran Tarife/oran İstisna/muafiyet İstisna/muafiyet Beyan Yıllık beyan Münferit beyan Tevkifat Geçici vergi MADDİ VERGİ YASASI VERGİ UNSURLARI VERGİLENDİRME YÖNTEMLERİ

15 VERGİLENDİRME SÜRECİ SOYUT VERGİ YASASI SOYUT VERGİ YASASI BÜTÇE YASASI İLE İDAREYE İZİN VERİLMESİ BÜTÇE YASASI İLE İDAREYE İZİN VERİLMESİ VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ VERGİ İLİŞKİSİNİN TESİSİ VERGİ İLİŞKİSİNİN TESİSİ

16 VERGİ İLİŞKİSİ Vergi ödevi Vergi ödevi Vergi borcu Vergi borcu

17 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ GVK 5 kısımdan Oluşur MÜKELLEFİYET (1-8) MÜKELLEFİYET (1-8) MUAFLIK VE İSTİSNALAR (9-36) MUAFLIK VE İSTİSNALAR (9-36) GELİR UNSURLARININ TESPİTİ (37-82) GELİR UNSURLARININ TESPİTİ (37-82) VERGİNİN TARHI (83-116) VERGİNİN TARHI (83-116) VERGİNİN ÖDENMESİ (117-123) VERGİNİN ÖDENMESİ (117-123)

18 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ MÜKELLEFİYET (Üç Bölüm) MÜKELLEFİYET (Üç Bölüm) Verginin Mevzuu (KONU) (1-2) Verginin Mevzuu (KONU) (1-2) Tam Mükellefiyet (3-5) Tam Mükellefiyet (3-5) Dar Mükellefiyet (6-8) Dar Mükellefiyet (6-8)

19 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ MUAFLIK VE İSTİSNALAR MUAFLIK VE İSTİSNALAR Esnaf Muaflığı (9) Esnaf Muaflığı (9) Diğer Muaflıklar (15-16) Diğer Muaflıklar (15-16) Kazançlarda İstisnalar (18-20) Kazançlarda İstisnalar (18-20) Sermaye İratlarında İstisnalar (21-22) Sermaye İratlarında İstisnalar (21-22) Müteferrik İstisnalar (23-30) Müteferrik İstisnalar (23-30) İndirimler (31-36) İndirimler (31-36)

20 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ GELİR UNSURLARININ TESPİTİ GELİR UNSURLARININ TESPİTİ Ticari Kazanç (37-51) Ticari Kazanç (37-51) Zırai Kazanç (52-60) Zırai Kazanç (52-60) Ücretler (61-64) Ücretler (61-64) Serbest Meslek Kazançları (65-69) Serbest Meslek Kazançları (65-69) Gayrimenkul Sermaye İradı (70-74) Gayrimenkul Sermaye İradı (70-74) Menkul Sermaye İradı (75-79) Menkul Sermaye İradı (75-79) Diğer Kazanç ve İratlar (80-82) Diğer Kazanç ve İratlar (80-82) Değer Artış Kazançları (mük. 80) Arızi Kazançlar (82)

21 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ VERGİNİN TARHI VERGİNİN TARHI Beyan Esası (83-84) Beyan Esası (83-84) Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname (85- 93) Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname (85- 93) Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname (94- 100) Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname (94- 100) Özel Haller ve Münferit Beyanname (101-102) Özel Haller ve Münferit Beyanname (101-102) Verginin Nispeti (103-105) Verginin Nispeti (103-105) Tarh Muamelesi (106-110) Tarh Muamelesi (106-110)

22 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ VERGİNİN ÖDENMESİ VERGİNİN ÖDENMESİ Taksitler (117-120) Taksitler (117-120) Mahsuplar (120-123) Mahsuplar (120-123)

23 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ VERGİ UNSURLARI KonuMükellef/sorumlu Matrah ve matrah belirleme usulleri Tarife/oran İstisna/muafiyet / İndirim GVK KARŞILIĞI GVK md 1-2 GVK md 3-8 GVK md 37-82 GVK md 103-104 GVK md 9-36

24 GELİR VERGİSİ KANUNU SİSTEMATİĞİ VERGİLEME YÖNTEMİ Beyan Beyan Yıllık Beyan Yıllık Beyan Özel Beyan Özel Beyan Tevkifat Tevkifat GVK md 94 GVK md 94 GVK md geç 67 GVK md geç 67 Geçici Vergi Geçici Vergi Tarh İşlemi Verginin Ödenmesi Verginin Ödenmesi


"GELİR VERGİSİ KANUNU SEMİNERİ Tahir ERDEM Gelirler Kontrolörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları