Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTİKADÎ MEZHEPLER İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTİKADÎ MEZHEPLER İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu."— Sunum transkripti:

1 İTİKADÎ MEZHEPLER İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu.

2 Sahabeler Peygamberimizden öğrendikleri bilgileri tereddütsüz kabul ediyorlardı

3 İslam'ın ilk yıllarında itikadi konularda farklı mezhepler yoktu

4 Zaman içinde fetihler yoluyla İslamiyet farklı coğrafyalara yayıldı.

5 Farklı milletlere ve kültürlere mensup birçok insan Müslüman oldu.

6 Bu insanlar yaşadıkları kültüre ve eski inançlarına ait bazı konuları İslam'a ait gibi yaşamaya çalıştılar.

7 İtikad: Sözlük anlamı "inanç" demektir
İtikad: Sözlük anlamı "inanç" demektir. İslam dinindeki inanç esaslarını inceleyen, araştıran bilim dalına denir.

8 İslam'da İnanç Esasları:
1 Allah'a inanmak, 2 Meleklere inanmak, 3  Kitaplara inanmak, 4 Peygamberlere inanmak 5 Ahiret gününe inanmak, 6 Kader ve kazaya inanmak.

9 İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu

10 Sahabeler Peygamberimizden öğrendikleri bilgileri tereddütsüz kabul ediyorlardı. Yani İslam'ın ilk yıllarında itikadi konularda farklı mezhepler yoktu

11 İtikadî mezhepler nasıl ortaya çıktı:
1- Zaman içinde fetihler yoluyla İslamiyet farklı coğrafyalara yayıldı.

12 2- Farklı milletlere ve kültürlere mensup birçok insan Müslüman oldu.

13 3- Bu insanlar yaşadıkları kültüre ve eski inançlarına ait bazı konuları İslam'a ait gibi yaşamaya çalıştılar

14 4- Eski Yunan düşüncesine ait birçok felsefi eser Arapçaya çevrildi
4- Eski Yunan düşüncesine ait birçok felsefi eser Arapçaya çevrildi. Bu durum Müslümanlar arasında "herşeye şüpheyle yaklaşma" anlayışını yaygınlaştırdı.

15 Bütün bu saydığımız gelişmeler müctehidlerin (İslam alimlerinin) İslam dininde yer alan ve yukarıda saydığımız inanç esasları ile ilgili ehli sünnet inancını korumak için sistemli çalışmalar yapmalarına yol açtı.

16 Müctehidler yeni ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri gidermek için itikadi konuları akıl ve nakille açıkladılar. Böylece itikadi mezhepler ortaya çıktı.

17 İtikadî mezhepler       1- Maturidî mezhebi: Ebu Mansur Muhammed Maturidi'nin (öl. 944) ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan itikadi mezhep.

18 2- Eş'arî mezhebi: Ebul Hasan Ali el-Eş'arî'nin (öl
     2- Eş'arî mezhebi: Ebul Hasan Ali el-Eş'arî'nin (öl. 936) ictihadları (görüş ve düşünceleri ) çerçevesinde oluşan itikadi mezhep.

19


"İTİKADÎ MEZHEPLER İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları