Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi ve Türk-İslam Sentezi İslamiyetİmanFarabiFelsefeMantık A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi ve Türk-İslam Sentezi İslamiyetİmanFarabiFelsefeMantık A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research,"— Sunum transkripti:

1 Farabi ve Türk-İslam Sentezi İslamiyetİmanFarabiFelsefeMantık A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison Hazırlayan: Celile Ökten

2 İslamiyet İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an-Kerim ve peygamberi Hz. Muhammed (571-632)’dir. İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an-Kerim ve peygamberi Hz. Muhammed (571-632)’dir. İslamiyet’in temeli ayet ve hadislere dayanır. İslamiyet’in temeli ayet ve hadislere dayanır. Kur’an Allah tarafından Hz.Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilmiş ve peygamber hayattayken yazımı tamamlanmıştır. Kur’an Allah tarafından Hz.Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilmiş ve peygamber hayattayken yazımı tamamlanmıştır. Ayet:verse Ayet:verse Hadis:the prophet Muhammad’s sayings Hadis:the prophet Muhammad’s sayings Vahiy:divine inspiration Vahiy:divine inspiration

3 İslamiyet İslam inancına göre kul, Allah’a ibadetle yükümlüdür. İbadetin gayesi güzel ahlaka sahip olmak ve ruh temizliğidir. İslam inancına göre kul, Allah’a ibadetle yükümlüdür. İbadetin gayesi güzel ahlaka sahip olmak ve ruh temizliğidir. Kaza ve kadere, öbür dünyaya inanılır. Kaza ve kadere, öbür dünyaya inanılır. Ruh ile aklın kesiştiği nokta Ruh ile aklın kesiştiği noktaimandır. Kul: serf Kul: serf İbadet: prayers İbadet: prayers Kaza ve kader: jurisdiction and destiny Kaza ve kader: jurisdiction and destiny Kesişmek: to intersect Kesişmek: to intersect İman: faith İman: faith

4 İman Kendi zihnimiz ile açıklayamadığımız konuları içimize dönerek sezgilerimizle, duygularımızla, iç aydınlanmalarımızla, açıklamaya çalışırız. İman bu konuda bize yardımcı olur. Kendi zihnimiz ile açıklayamadığımız konuları içimize dönerek sezgilerimizle, duygularımızla, iç aydınlanmalarımızla, açıklamaya çalışırız. İman bu konuda bize yardımcı olur. Zihin: intelligence Zihin: intelligence Sezgi: instinct Sezgi: instinct İç aydınlanma: inner enlightenment İç aydınlanma: inner enlightenment

5 Farabi Farabi’nin oluşmasında öncülük ettiği Türk-İslam düşüncesi : Farabi’nin oluşmasında öncülük ettiği Türk-İslam düşüncesi : İslamiyet öncesi Türk kültürüİslamiyet öncesi Türk kültürü Eski Yunan kültürüEski Yunan kültürü İslamiyetİslamiyet Farabi, k endinden önceki bilim adamlarından yararlanır. Pozitif bilimlerle ilgilenir. Aristo’dan etkilenir. Farabi, k endinden önceki bilim adamlarından yararlanır. Pozitif bilimlerle ilgilenir. Aristo’dan etkilenir. Öncülük etmek: to lead Öncülük etmek: to lead Etkilenmek: to be influenced Etkilenmek: to be influenced

6 Farabi Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu’yu içine alan çok geniş bir coğrafyaya hitap eder. Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu’yu içine alan çok geniş bir coğrafyaya hitap eder. Çok yönlü bir şahsiyettir: Çok yönlü bir şahsiyettir: FilozofFilozof MüzisyenMüzisyen  Gezgin: traveler  Kadı: Muslim judge  Çok yönlü: sophisticated  Şahsiyet: personality

7 Farabi ve felsefe Din felsefesinin yanında devlet felsefesi de çalışmıştır. Bir dünya devleti kurma idealini ortaya koyar ve İslamiyetin bütün dünya için geçerli olduğunu ifade eder. Din felsefesinin yanında devlet felsefesi de çalışmıştır. Bir dünya devleti kurma idealini ortaya koyar ve İslamiyetin bütün dünya için geçerli olduğunu ifade eder. Ortaya koymak: to manifest Ortaya koymak: to manifest Geçerli olmak: to be valid Geçerli olmak: to be valid

8 Farabi ve mantık Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan görüş ayrılıkları için uzlaşmacı bir tavır sergiler. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan görüş ayrılıkları için uzlaşmacı bir tavır sergiler. Farabi’ye göre mantık, fikir ayrılıklarını gidermek ve beraber yaşayabilmek için gerekli olan ölçüyü sağla r. Farabi’ye göre mantık, fikir ayrılıklarını gidermek ve beraber yaşayabilmek için gerekli olan ölçüyü sağla r. Görüş ayrılığı: dissensus Görüş ayrılığı: dissensus Uzlaşmacı: agreeable Uzlaşmacı: agreeable Tavır: manner Tavır: manner Gidermek: to eliminate Gidermek: to eliminate Ölçü: standard Ölçü: standard

9 Kaynakça Olguner, Fahrettin (2010). İnsan ve İslâm. Ötüken, İstanbul. Olguner, Fahrettin (2010). İnsan ve İslâm. Ötüken, İstanbul. Olguner, Fahrettin (1999). Fârâbi. Ötüken, İstanbul. Olguner, Fahrettin (1999). Fârâbi. Ötüken, İstanbul.


"Farabi ve Türk-İslam Sentezi İslamiyetİmanFarabiFelsefeMantık A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları