Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEZHEPLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEZHEPLER."— Sunum transkripti:

1 MEZHEPLER

2 İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur.Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır: Sünnî mezhebinin takip ettiği dört büyük fıkıh mezhebi: Hanefi mezhebi (Hanefilik) Şafii mezhebi (Şafiilik) Maliki mezhebi (Malikililik) Hanbeli mezhebi (Hanbelilik)

3

4 DOĞUM YILI:HİCRİ 80 MİLADİ 699 VEFAT YILI:HİCRİ 150 MİLADİ 767
HANEFİ MEZHEBİ İMAM-I AZAM EBU HANİFE ADI:NUMAN LAKABI:İMAM-I AZAM KÜNYESİ:EBU HANİFE BABASININ ADI:SABİT DOĞUM YILI:HİCRİ 80 MİLADİ 699 VEFAT YILI:HİCRİ 150 MİLADİ 767

5 Hanefi mezhebi İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri
Hanefi mezhebi İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise maturidiyedir. İsmini kurucusu Ebû Hanife'den (Numan bin Sabit) ( ) alır. Türkistan, Afganistan, Türkiye, Hindistan ve Pakistan'da yaygındır. Hanefi mezhebi dört sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'ini oluşturmaktadır.

6 Mezheb ismini aldığı kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife, hicretin 80
Mezheb ismini aldığı kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife, hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. İmam-ı Azam'ın talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişlerdir. Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır.

7 Hüküm Çıkarma Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce "kitaba" (yani İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa sünnete bakılır. Sünnette de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabi sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyas'a başvurulur. Bazen maslahat icabı kıyas tercih edilir.

8 DOĞDUĞU TARİH:HİCRİ 150 MİLADİ 767 VEFAT TARİHİ:HİCRİ 204 MİLADİ 819
ŞAFİİ MEZHEBİ İMAM ŞAFİİ İSMİ:MUHAMMED KÜNYESİ:EBU ABDULLAH DOĞDUĞU YER: GAZZE DOĞDUĞU TARİH:HİCRİ 150 MİLADİ 767 VEFAT TARİHİ:HİCRİ 204 MİLADİ 819 BABASININ ADI:İDRİS LAKABI:İMAM ŞAFİİ

9 Şafii mezhebi Bir İslam dini fıkıh mezhebi.
İmam-ı Şafii'nin (Hicri 150 (M.S. 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafii Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafii denir. Şafiilik olarak da anılır. Şafii mezhebi dört sünni fıkıh mezhebinden birisidir.

10 Şafii mezhebi Türkiye ve diğer yakın ülkelerde yaygındır ve Sünni bir mezhepdir. Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı şafii, Maliki ve Hanefi mezheplerinin usulleri yayılmaya başladığı ilk zamanlarda yetişti. Bu yüzden İmam-ı şafii mezheplerin yollarını izleme fırsatı buldu. Ve onlardan farklı bir usul takip etti. Fıkhın usulleri ile ilgili ilk eser olan "ER-RİSALE" isimli kitabı yazdı. Zaman içerisinde fakihler onun etrafında toplandılar ve onun geliştirdikleri usullere göre fetva verdiler. Böylece şafii mezhebi doğdu.

11 DOĞDUĞU TARİH:HİCRİ 93 MİLADİ 712 VEFAT TARİHİ:HİCRİ 179 MİLADİ 795
MALİKİ MEZHEBİ İMAM MALİK İSMİ:MALİK KÜNYESİ:EBU ABDULLAH DOĞDUĞU YER: MEDİNE DOĞDUĞU TARİH:HİCRİ 93 MİLADİ 712 VEFAT TARİHİ:HİCRİ 179 MİLADİ 795 BABASININ ADI:ENES

12 Maliki mezhebi bir İslam dini fıkıh mezhebi
Maliki mezhebi bir İslam dini fıkıh mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik'ten alır.İmam Malik'in kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Maliki Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Maliki denir. Malikilik olarak da anılır. Maliki mezhebi, İmam Malik bin Enes'in görüşleri Çerçevesinde ortaya çıkmış fıkhi bir yorumdur.Ehl-i sünnet'e bağlı dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir..

13 Maliki mezhebi İmam-ı malik içtihatarına dayanır
Maliki mezhebi İmam-ı malik içtihatarına dayanır. Zaman içerisinde İmam-ı Malik'in talebeleri de onun rivayet ettikleri hadisleri ve görüşleri toplayarak benimsemiş ve sistemlemiştir. Onun talebeleri de karşılaştıkları meselelerde onun metoduna uygun şekilde fetva verdiler. Böylece maliki mezhebi ortaya çıktı.Malikilik mezhebi;Fas,Cezayir,Tunus,Sudan gibi bazı Afrika ülkelerinde yayılarak varlığı günümüze kadar devam etmiştir

14 İMAM AHMED-ÜBNÜ HANBEL İSMİ:AHMED KÜNYESİ:EBU ABDULLAH
HANBELİ MEZHEBİ İMAM AHMED-ÜBNÜ HANBEL İSMİ:AHMED KÜNYESİ:EBU ABDULLAH DOĞDUĞU YER:BAĞDAT DOĞDUĞU TARİH:HİCRİ 164 MİLADİ 787 VEFAT TARİHİ:HİCRİ 241 MİLADİ 854 BABASININ ADI:MUHAMMED

15 İmam-ı Hanbeli (Ahmed bin Hanbel)'in kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Hanbeli Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Hanbeli denir. Hanbelilik olarak da anılır.

16 Hanbeli mezhebi'nde Kur'an ve Hadis kaynağı önde gelir
Hanbeli mezhebi'nde Kur'an ve Hadis kaynağı önde gelir. Kitap ve sünnet te kesin bilgi yoksa, karşıtı bulunmayan sahabi sözü ile doğrultusunda uygulanır. Karşıtlık varsa, Kur'an ve sünnete en yakını tercih edilir. Daha kuvvetli bir delil yoksa, gönderilmi haber, kıyas'a tercih edilir. Kıyasa en son başvurulur. Hanbeli mezhebi nakil ve rivayete ağırlık veren bir ekoldür. Günümüzde körfez ülkelerinde ve Suudi Arabistan'da mensupları bulunmaktadır.


"MEZHEPLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları