Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ"— Sunum transkripti:

1 DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ
- Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ

2 Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Her insan farklı duygu, düşünce ve karaktere sahiptir. Bu durum yaptıkları yorumlar üzerinde etkili olmuştur. Din âlimlerinin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar, dinin farklı yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanların yapısı ve toplumsal değişim gibi nedenler de bu yorum farklıklarının sebeplerindendir.

3 - Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İnsanın Yapısı Her insanın kendine özgü birtakım özellikleri vardır. İnsanların parmak izleri gibi duygu, düşünce yapısı ve olaylara bakış açısı da birbirinden farklıdır. Örneğin aynı kitabı okuyan, aynı olayı gören insanlar farklı yorumlar yaparlar. İnsanların yapılarındaki bu farklılıklar, günlük hayatta etkili olduğu gibi dini anlamada da etkilidir. Nitekim İslam âlimleri de bilgi birikimi ve anlayışlarına göre ayet ve hadisleri yorumlamışlar, bazı konularda farklı sonuçlara ulaşmışlardır.

4 - Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Toplumsal Değişim Tarihte meydana gelen birçok olay bireyleri de etkiler. Dinin hem bireysel hem de toplumsal bir boyutu vardır. Bundan dolayı da din, diğer sosyal olaylarla etkileşim hâlindedir. Örneğin savaş ve barış ortamları, doğal afetler ve göçler, siyasi olaylar, toplumsal değişimi etkileyen önemli faktörlerdir. Toplumun tamamını etkileyen bu olaylar, insanların dinî düşünceleri ve yaşam biçimleri üzerinde etkili olur.

5 - Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Ortam ve Kültür Her toplumun inancı, kendi kültür, örf ve âdetlerinden etkilenir. Bu durum farklı coğrafyada yaşayan Müslümanların din algılarının birbirinden farklı olmasına neden olabilir. Örneğin Müslüman toplumlarda örtünme, dinî bir gerekliliktir. Ancak bunun şekli Kur’an-ı Kerim’de açık bir biçimde belirlenmemiştir. Bundan dolayı da her toplum, içinde bulunduğu kültürel ortam ve coğrafi şartlara uygun bir giyim anlayışı benimsemiştir.

6 - Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Ayet ve hadislerin bir kısmında yorumlamaya açık ifadeler yer alır. Bu da bu şekildeki ayet ve hadisleri okuyanların farklı anlamlar çıkarmasına neden olmuştur. Ayrıca gerek ticaretle, gerekse göçler nedeniyle olsun, İslam dışı toplumlarla iletişim kurulmuş, o toplumların bazı fikirlerinden de etkilenenler olmuştur.

7 - Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında dinimizin sağlamış olduğu geniş düşünce özgürlüğünün de büyük katkısı vardır. Din anlayışındaki bu farklılıkların bir ihtilaf değil zenginlik olduğunu unutmamak gerekir.

8 Din Anlayışındaki Farklılıkların Sebepleri
- Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Din Anlayışındaki Farklılıkların Sebepleri İnsanın yapısı. (zekâ, kişilik, duygular) Ortam ve kültür. Örf ve adetler. Coğrafya ve iklim. Tarihte meydana gelmiş olan bazı siyasi olaylar. Bazı ayet ve hadislerdeki yoruma açık ifadeler. Başka toplumların kültüründen etkilenmeler.


"DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları