Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler."— Sunum transkripti:

1 AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

2 AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasını Kabul Edenler Subjektif Nedenlere Dayandıranlar Objektif Nedenlere Dayandıranlar

3 AHLAK FELSEFESİ ÖZNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR NESNEL NEDENLERE DAYANDIRANLAR J.BENTHAM J.S.MİLL H.BERGSON SOKRATES PLATON FARABİ SPİNOZA KANT

4 AHLAK FELSEFESİ Bu düşünceyi savunanlara göre Evrensel Ahlak Yasası varlığını insandan, onun öznel dünyasından alır.

5 J. Bentham (Utililarizm-Faydacılık): Ona göre insan, doğası gereği hazza yaklaşıp, acıdan uzaklaşmak ister. O halde yararlı olan haz verendir. Burada geçici haz değil, sürekli haz söz konusudur. Sonunda ulaşılan ilke "her eylemde olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok yararı göz önüne alınmalıdır."

6 J. Stuart Mill: Ona göre iyiyi kötüden ayırt eden fayda, yarar anlayışıdır. Herkes kendi yararı ile başkalarının yararı arasında uyum kurmalıdır. "O halde yalnız tek insan için değil herkes için yararlı (iyi) olanın gerçekleştirilmesi gerekir" ilkesine ulaşılmıştır. AHLAK FELSEFESİ

7 H. Bergson (Intuisyonizm - Sezgicilik): Ona göre insan iyi ve kötüyü ancak sezgi ile kavrayabilir. Ulaştığı ilke: "Kendi sezgine uy ki hem kendin için hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın."dır. Bir başka deyimle; insan, sezgisine dayanarak hareket ederse iyi olanı yapmış olur, dolayısıyla herkes için iyi gerçekleştirilir. AHLAK FELSEFESİ

8 Evrensel Ahlak Yasasının Nesnel (Objektif) Temele Dayandıranlar: Bu düşünceye göre evrensel ahlak yasası varlığını insanın dışındaki bir temelden alır.

9 Platon: Platon, her konuda olduğu gibi ahlak görüşünde de ideaları temel almaktadır. "İyi ideasına" uygun olan davranış iyi, uygun olmayan kötüdür. İyi ideasının bilgisine ulaşan biri, ahlak yasasına da ulaşmış demektir. Bu yasa insanın dışındadır, ona neyin yapılıp neyin yapılmayacağını belirtir. AHLAK FELSEFESİ

10 Sokrates Sofistlerin bilginin tamamen göreceli olduğu görüşüne karşı çıkmıştır. AHLAK FELSEFESİ

11 Mutluluğu ve rasyonalizmi temel alan bir yaklaşımı vardır. Ona göre en temel ilke erdem, erdeme ulaşmak da bilgi ile mümkündür. Kimse bile bile kötülük yapmaz. Ona göre filozofun görevi, “iyilik, kötülük, erdem, adalet” gibi kavramların tam bilgisine ulaşmaktır.


"AHLAK FELSEFESİ Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları