Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK FELSEFESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK FELSEFESİ."— Sunum transkripti:

1 AHLAK FELSEFESİ

2 Ahlak felsefesinin konusu nedir?
İnsanın özgürce yapıp ettikleridir. Ahlak ile felsefenin ele aldığı ahlak arasında fark var mı? Evet var. Ahlak, toplum tarafından benimsenerek yaşanan kurallar bütünüdür. Etik ise var olan ahlak üzerinde düşünmek ,onu araştırmak ve bir takım sonuçlara gitmektir. Bu bakımdan ahlak, etikten önce gelir.

3 Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?
Ahlak felsefesinde,ahlak üzerinde düşünmek ,soru sormak bir takım kavramlarla mümkündür. Bu kavramlara baş vurmadan ahlak felsefesini (etik) anlamak mümkün değildir. Bu kavramlar; İyi kötü erdem özgürlük sorumluluk Vicdan ahlaki yasa ahlaki karar ahlaki erdemdir

4 Örneğin; Bir insanın davranışları çerçevesinde yapması gereken şey İYİ, Yapmaması gereken şey KÖTÜDÜR, İradesiyle birini seçme gücü ÖZGÜRLÜK, İyi şeye yönelme ERDEM, İkisinden birini yapmanın getireceği sonucu yüklenme SORUMLULUK,

5 VİCDAN Ahlaki değerle hakkında doğrudan doğruya sahip olunan bilinç. AHLAK YASASI Herkesi davranışını düzenlemesi düşünülen yasa. AHLAKİ KARAR Söz konusu yasaya özgürce uyma. AHLAKİ EYLEM Bu yasaya uygun hareket yapmadır.

6 Gelin bu kavramları daha da somutlaştıralım
’’Yoksul bir kişiye yardım etme’’ davranışında, Yardım etme İyi Yardım etmeme Kötü İkisinden birini seçme Özgürlük Bu gücü kullanma yada kullanmamanın doğuracağı sonucu üstlenme Sorumluluk Yardım etmeye yöneliş Erdem

7 Gelin bu kavramları daha da somutlaştıralım
’’Yoksul bir kişiye yardım etme’’ davranışında, Yardım etmemenin kötü olduğunu gösteren güç Vicdan Yardım etmelisin şeklindeki buyruk Ahlak yasası Buna uyarak yardım etmeyi isteme Ahlaki karar Yardım etmeyi gerçekleştirme Ahlaki eylem

8 Ahlak felsefesi tarihi hep bu sorulara cevap aramıştır.
Ahlak felsefesinin temel problemleri İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği bir amacı var mıdır? İnsan ahlaki eylemler bulunurken gerçekten özgür müdür? Ahlak yargıların niteliği nedir? Kişi vicdanı karşısında ev rensel ahlak yasası var mıdır? Ahlak felsefesi tarihi hep bu sorulara cevap aramıştır.

9 İsteklerin sınırlılığı, ölçülülük,
Uyum ve temizliktir. (Demokritos) Bilgide temellenen erdemdir.(Sokrates) Acıdan uzak oluştur.(Epiküros) Faydadır. (Bentham, Mill) Ödev duygusudur.(Kant) Ahlaki eylemlerin amacı nedir? sorusuna

10 EVET ÖZGÜRDÜR diyenler
Peki insan ahlaki eylemlerde bulunurken özgür müdür?. EVET ÖZGÜRDÜR diyenler Psikolojik kanıtı Sosyolojik kanıtı Ahlaki kanıtı Hukuk kanıtı

11 Psikolojik kanıtı Sosyolojik kanıtı Ahlaki kanıtı Hukuk kanıtı
Peki insan ahlaki eylemlerde bulunurken özgür müdür?. HAYIR ÖZGÜR DEĞİLDİR diyenler Psikolojik kanıtı Sosyolojik kanıtı Ahlaki kanıtı Hukuk kanıtı

12 YOKTUR VARDIR Evrensel ahlak yasası var mıdır? Bergson Spinoza St mill
Platon Kant Yunus emre Mevlana Hacı Bektaşî Veli VARDIR Haz ahlakı Fayda ahlakı Bencillik Anarşizm

13 VARDIR Evrensel ahlak yasası var mıdır? Bergson Spinoza St mill Platon
Bergson İyinin ölçütü sezgidir.. Bergson Spinoza St mill Platon Kant Yunus emre Mevlana Hacı Bektaşî Veli Spinoza İnsan için ahlak yasası bilgisini elde ettiği kozmosun doğasıdır. Platon Eylem iyilik idea sına uygunsa doğru ,değilse yanlıştır. Kant Bütün insanlarda vicdan vardır. Onun Akla ihtiyacı yoktur. O, hem yasa koyar hem de uymaya zorlar. Bu yasaya uyma,iyiyi istemedir.. VARDIR Yunus Emre Gerçek olan tanrını bilgisidir. Ona ancak sevgi ile ulaşılır.

14 YOKTUR Evrensel ahlak yasası var mıdır? Haz ahlakı Fayda ahlakı
Haz ile iyi aynı şey.. Şu anki haz önemlidir Fayda ahlakı İyinin ölçütü çıkardır. Bireye yararı olan her şey iyidir Bencillik Ben düşkünlüğüdür Başkasının değil salt kendi çıkarı.. Haz ahlakı Fayda ahlakı Bencillik Anarşizm Anarşizm Ahlaki değerler soyutlamalardır. Niçe ,Sartre, Ştiner...


"AHLAK FELSEFESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları