Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Estetik ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Estetik ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun."— Sunum transkripti:

1 estetik ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

2 Estetik Estetik, güzeli ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalıdır. Estetiği bağımsız bir bilim olarak ilk ileri süren ve adlandıran Alman düşünürü Alexander Baumgarten’dir. Baumgarten’in verdiği anlamda estetik, duyusal bilginin bilimidir, konusu duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği de güzel üstünde düşünme sanatıdır. Bununla beraber estetik bir felsefe kolu olarak alman düşünürü Kant ile önem kazanmıştır. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

3 Estetize etmek: Bir gerçeği gerçek taşıdığı anlamı dışında salt güzellik yanlarıyla ortaya koymak demektir. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

4 Güzel nedir? Platon'a göre idealar dünyasından gelen kavramlardan biri de 'güzel'dir.Güzelin ne olduğunu iyice araştırır. Platon'a göre güzel öncelikle 2 önemli özellik taşır. 1-HOŞ, 2- YARARLI. Daha sonra 3.bir nitelik daha koyar bu da 3-AHLAK kavramıdır. Bu 3 nitelikten sonra güzel 4-İYİ VE HOŞUN BİLEŞKESİ olarak karşımıza çıkar ve sonuncu nitelik olarak 5-UYGUNLUK-YAKIŞIRLIK kavramlarını güzele katar. Platon'a göre bir davranış iyi ve doğru yapılmışsa hoşa gider ve böylelikle güzel kabul edilir. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

5 Güzel nedir? Platinos'a göre güzellik 'BİR' in ve ondan gelen ideanın(güzellik kavramının) bi varolana, bir tutuma, bir davranışa yansıtılması demektir ve ayrıca yansıtıldığının farkına varması demektir.Hiçbirşey varolarak güzel değildir.Bu ideanın ona yansıtılması onu güzel yapar. O halde güzel görecelidir.Ancak tanrıya ulaşabilenler için güzel ortaklaşadır. Croussaz'a göre: Güzel ile ilgili yorumları ortaya çıkaran etmenlerin büyük bir kısmı insanlarda olduğu halde insanlar bu yetkinliklerini nesnelere yönlendirirler ve güzeli yaratan özellikler sanki o nesnenin özelliğiymiş gibi farzederler. Bu da doğal olarak güzelin göreceliliğine yol açar. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

6 Güzel nedir? Kant'a göre güzelin 4 temel özelliği vardır. 1-BEĞENİ, 2-ÖN YARGISIZ GÜZEL, 3-GÜZEL ŞUNA YA DA BUNA HİZME ETTİĞİ İÇİN DEĞİL,SIRF GÜZELE HİZMET ETTİĞİ İÇİN GÜZELDİR, 4-GÜZEL EVRENSELDİR. Bu dört nitelik olsa bile güzel yakalanamayabilinir.Bunun nedeni kişisel farklılıklardır. Ayrıca güzel sınırlı bir nesne gerektirir,güzelin yarattığı haz hayal gücümüz ile düşünme gücümüzün uyuşmasından oluşur.Güzellik saftır ve güzelli ilkesi bizim dışımızdadır,bir nesneye baglıdır. F. Schiller : ideal güzellik ideal insanlıktan gelir.Güzelde olması gereken temel nitelik Düzenliliktir. Hegel e göre güzel öz ile biçim arasındaki uyumdur. Spencer a göre yararlı bir şey, faydalı birşey bu yararını ya da faydasını kaybettikten sonra güzelleşir. Lalo der ki:estetiğn temel sorunu güzellik değildir.Esas sorun değerdir değerliliktir çünkü güzellik bakanın gözündedir. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

7 Altın oran: Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır. Kaynak: ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

8 Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618
A C B Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır. Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618 ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

9 Leonardo da Vinci’nin günlüklerinin birinde bulunan, insan ve doğayı birbiriyle ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan vücudundaki oranları gösteren Vitruvius Adamı çalışması (1492). ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

10 Harun Yahya sitesinden…
ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

11 Fibonacci Sayıları ve Altın Oran:
ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

12 Elde ettiğimiz bu dikdörtgen ise, bir Altın Dikdörtgen'dir
Elde ettiğimiz bu dikdörtgen ise, bir Altın Dikdörtgen'dir. Çünkü uzun kenarının, kısa kenarına oranı dir, yani Altın Oran'dır. ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

13 Artık bu dikdörtgenden her bir kare çıkardığımızda elimizde kalan, bir Altın Dikdörtgen olacaktır.
ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

14 ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun

15 ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun


"Estetik ZKÜ Estetik Ders Notları Mustafa Eyriboyun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları