Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİLOZOFLAR ALBÜMÜ n SOCRATES Bilmek, hatırlamaktır. Socrates(M.Ö.469-399)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİLOZOFLAR ALBÜMÜ n SOCRATES Bilmek, hatırlamaktır. Socrates(M.Ö.469-399)"— Sunum transkripti:

1 FİLOZOFLAR ALBÜMÜ n SOCRATES Bilmek, hatırlamaktır. Socrates(M.Ö.469-399)

2 n PYTHAGORAS n PLATON Yığın hiçbir zaman filozof olamaz. Platon(M.Ö.427-347)

3 n ARISTOTELES n EPICURUS Yaşamında, komşun farkına vardığı zaman utanacağın hiçbir şey yapma. Epicurus(M.Ö.341-270) Dostluk ve hakikat gibi iki iyi arasında hakikati yeğlemek gerekir. Aristoteles (M.Ö. 384-322)

4 n DESCARTES Düşünüyorum, öyleyse varım (Cogito ergo sum). Descartes(1596-1650) n DURKHEIM

5 n COMTE n ROUSSEAU Bir tek mutlak şey vardır; o da mutlak bir şey olmadığıdır. Auguste Comte(1798-1857) Kültür üreten insan yozlaşmış hayvandır. J.J.Rousseau(1712-1778)

6 n DEWEY n SARTRE İnsan özgürlüğe mahkumdur. SARTRE

7 n JAMES n RUSSELL Yarar sağlayan bilgi,doğru bilgidir. William James Felsefe, temelde bilimsel olmalıdır. İlkelerini dinden ya da ahlaktan değil, doğa bilimlerinden çıkarsamalıdır. Filozofun ülküsü, bilimsel bir ülkü olmalıdır, etkinlik alanı yalnızca bilime giden yolu açmalıdır. Russell

8 n NIETZCHE n MILL Yığından biri olmak istemeyen kimse, onu ortadan kaldırmalı ve kendi vicdanının sesini dinlemelidir. NIETZCHE Mill(1806-1873)’e göre insanın eylemleri mutluluğu sağlıyorsa doğrudur.

9 n HOBBES İnsanın iştah ve isteğinin konusu her ne ise, onun kendisi adına “iyi” diye adlandırdığı şey odur. Thomas Hobbes (1588-1679) n PARMENIDES

10 n AQUINAS İnanayım diye biliyorum. Aquinas (1225-1274) n SPINOZA Cevher, kendi kendisine var olan, kendi kendisiyle kavranan, yani kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı olmayan şeydir. SPINOZA(1632-1677)

11 n BERKELEY n HEGEL Varolmak algılamış olmaktır. G.Berkeley (1685-1753) n HUME Nedensellik aklın ilkesi, doğanın ilkesi değil, bizim alışkanlığımızın bir sonucudur. David Hume(1711-1776)

12 n LEIBNIZ n LOCKE Zihinde hiçbir şey yoktur, zihnin kendisinden başka. Leibniz (1646-1716) Locke, (1632-1704), insan zihninde, doğuştan hiçbir bilgi bulunmadığını, zihnin başlangıçta boş bir sayfa (tabula rasa) olduğunu savunur.

13 Eğer hakikat sanat eseri içine girerse, o zaman güzellik olarak görülür. Güzellik, hakikatin varoluş çeşitlerinden biridir. Heideger n HEIDEGER n HEGEL Biz, güzelliğin idea olduğunu söylüyoruz; o zaman güzellik ve hakikat bir yandan aynı şeylerdir, yani güzel olan aynı zamanda hakikattir. Hegel(1770-1831)

14 n KANT n KIERKEGAARD Her zaman öyle davran ki, eylemine ölçüt olarak aldığın ilkeyi, herkes için genel bir yasa olarak isteyebilesin. Immanuel Kant (1724-1804)

15 n MARX n WITTGENSTEIN Felsefenin amacı, reçel kavanozuna girmiş olan sineğe çıkış yolunu göstermektir. L.Wittgenstein Marx(1818-1883), kendisinin Hegel’in dialektik sistemini ayakları üzerine oturttuğunu söyler.

16 n SOCRATES’IN ÖLÜMÜ Tempora mutantur nos et mutamur en illis. (Zaman değişir, bizde onunla değişiriz)


"FİLOZOFLAR ALBÜMÜ n SOCRATES Bilmek, hatırlamaktır. Socrates(M.Ö.469-399)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları