Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015"— Sunum transkripti:

1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 SUNUM İÇERİĞİ Kalite Nedir? Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
ISO 9001 Maddeleri Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Üniversitemizdeki Kalite Yönetim Sistemi Süreci Kalite Doküman Yönetimi Modülü Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz Kalite Yönetim Sisteminin İç Kontrol Sistemi İle İlişkisi Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

3 Kalite Nedir ?

4 KALİTE “Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir.” “Kalite Sözlüğü”

5 KALİTE NEDİR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR.
ŞARTLARA UYMAKTIR. İLK DEFADA HER DEFASINDA ZAMANINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR. İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİN KARŞILANABİLME ORANIDIR. KALİTE VERİMLİLİKTİR.

6 KALİTENİN FAYDALARI Müşteri memnuniyetinin artması
Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

7 KALİTESİZLİĞİN GETİRİLERİ
Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması Motivasyon Kaybı

8 KALİTE İLE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER
Kalite, fazla harcama gerektirir. Kalite sistemi pahalı bir iştir. Kalite sadece mamuller için geçerlidir. Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır.

9 “ ISO ” NEDİR ? 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonudur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. “ EN ” NEDİR ? EN (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

10 ISO 9001 ve TKY Bütünleşmesi
EFQM MÜKEMMELLİK TKY İyileştirme faaliyetleri ISO 9001 AKREDİTASYON YOLCULUĞU BAŞLANGIÇ MAYEM

11 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
1.Müşteri odaklılık 2.Liderlik 3.Çalışanların katılımı 4.Proses yaklaşımı 5.Yönetimde sistem yaklaşımı 6.Sürekli iyileştirme 7.Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8.Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

12 1.Müşteri (Hizmet alan) Odaklılık
Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamıyla anlaşılması Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

13 ISO 9001 Standart Maddeleri
1-KAPSAM 2-ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3- TERİMLER VE TARİFLER 4-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 Genel Şartlar 4.2 Dokümantasyon Şartları 5-YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetim Taahhüdü 5.2 Müşteri Odaklılık 5.3 Kalite Politikası 5.4 Planlama 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 6-KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Sağlanması 6.2 İnsan Kaynakları 6.3 Alt Yapı 6.4 Çalışma Ortamı

14 Dış Kaynaklı Dokümanlar
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Kalite El Kitabı KYS Prosedürleri Proses Dokümanları Dış Kaynaklı Dokümanlar Talimatlar Formlar Kayıtlar Raporlar..vs. Kalite politikası ve amaçları ile ilgili standarda uygun kalite sistemini açıklar. Kalite sistem unsurlarının uygulanması için gereksinim duyulan fonksiyonel birimlerin faaliyetlerini açıklar. Detaylı iş dokümanlarından oluşur.

15 ETKİN BİR SİSTEM OLUŞTURMANIN İLK BASAMAĞI
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu ETKİN BİR SİSTEM OLUŞTURMANIN İLK BASAMAĞI İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

16 Doküman nedir? Kalite yönetim sisteminin bir parçasını açıklayan ya da bu sisteme destek veren, yazıya dökülmüş iç ve dış kaynaklı bilgidir.

17 Dokümantasyon Ne Sağlar?
Düşüncelerimizi gösterir; Planlar, Hedefler Yaptıklarımızı gösterir; Talimat, Prosedür, Formlar Gelişmemizi gösterir; Revizyon, İstatistik, Raporlar Objektif delillerdir! Komite/ Kurul kararları

18 Kontrollü Doküman Kalite Birimi tarafından hazırlanmış üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunan ve izlenen dokümandır Kontrolsüz Doküman Üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunmayan dokümandır Dış Kaynaklı Doküman Kurum haricinde oluşan iş ve işlemlerimizi etkileyen kanun, tüzük, yönetmelik, standart, genelge vb. verileri içeren dokümanların tümüdür.

19 Revizyon Numarası ve Tarihi
Dokümanların Biçimlendirilmesi Kalite Yönetim Sistemi Doküman Kodlama Talimatına uygun olarak hazırlanır. Doküman Numarası Dokümanda yapılan değişikliğin numarası ilk değişiklikten itibaren birer artırılarak /01, /02, /03… şeklinde ‘’ Revizyon No ’su’’ satırında belirtilir Revizyon Numarası ve Tarihi Dokümanın yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihtir Yayın tarihi Birbirini takip eden sayfa adedi yazılır. Sayfa No

20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TS EN ISO 9001:2008 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Dok. No: PR/65/04 İlk Yayın Tar.: Rev. No/Tar.: 00. Sayfa: 1 / 3

21 Yeni Kalite Dokümanı Oluşturmak İçin
Kalite Modülünde yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı formlarında yer alan FR YENİ DOKÜMAN İSTEK FORMU doldurularak ıslak imzalı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilir.Kalite Yönetim Temsilcisinin onayından sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doküman haline getirildikten sonra kalite modülüne eklenir. Mevcut Kalite Dokümanının İptali veya Revizyonu İçin Kalite Modülünde yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı formlarında yer alan FR DOKÜMAN İPTAL-REVİZYON İSTEK FORMU doldurularak ıslak imzalı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilir. Revize edilecekse önceki kalite dokümanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Yürürlükten Kalkan Dokümanlar dosyasına kaldırılır. Yeni doküman kalite modülüne eklenir.

22 Dokümanların Onaylanması
Son şekli verilen dokümanlar; Hazırlayan (Kalite Birim Sorumlusu veya Doküman Yetki Talimatında Belirtilen Sorumlular) Kontrol Eden (Kalite Yönetim Temsilcisi) Onaylayan (Birim Üst Amiri) tarafından imzalanır. Kalite ve Performans Birimi

23 Bir kurumda hazırlanacak dokümanlar neler olabilir?
KALİTE EL KİTABI Kalite Sisteminin kapsamını tanımlar. Standarda ilişkin dokümantasyonu ana hatlarıyla belirler. Prosedürlere atıfta bulunur. Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır. Süreçlerin etkileşiminin tarifini içerir.

24 PROSEDÜRLER: Prosedürler değişik fonksiyonel bölümlerde, değişik seviyelerde çalışan personel arasında iş ve bilgi akışını, kalite kayıtları, görev yetki ve sorumlulukları tanımlayan kontrollü dokümanlardır.

25 Prosedürler : Bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için belirlenen yoldur.
İş sırasını ve sorumlulukları tanımlayan organizasyon kurallarını içerir. Etkin olarak uygulanması gerekir.

26 Prosedür Nasıl Yazılır?
Prosedür yazımında uygulanacak temel yaklaşım aşağıdaki gibidir (5N 1K kuralı ile yazılmalıdır): Yaptığını söyle Söylediğini yaz ve yap Yaptığını ve yaptığın işin sonuçlarını kaydet Uyum ve Etkinlik için denetle Bilgi Akışını sağla ve devamlı geliştir.

27 Prosedür başlıkları Amaç ve Kapsam Sorumluluk Tanımlar ve Kısaltmalar
Prosedür Detayı İlgili Dokümanlar olabilir.

28 PROSES Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Proses: Yaptığımız işlerdir…

29 Proses: Yaptığımız işlerdir…
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Proses: Yaptığımız işlerdir… Girdi Faaliyet Çıktı Kalite ve Performans Birimi

30 TALİMAT Özellikle detay faaliyetlerin nasıl yapıldığını gösteren belgelerdir.

31 Talimatı Nasıl Oluşturulur ?
İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır. Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır. Sıfat ve zamir kullanmaktan kaçınılır. Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir. İlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir.

32 KALİTE PLANLARI Kalite Planı : Hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların, kim tarafından ve ne zaman bir projeye, ürüne, prosese uygulanacağını belirleyen doküman..

33 DÜZELTİCİ FAALİYET Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. Uygunsuzluk meydana geldikten sonra yapılır. Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

34 ÖNLEYİCİ FAALİYET Önleyici Faaliyet: Potansiyel uygunsuzluğun sebebini veya istenmeyen potansiyel durumun bertaraf edilmesi için yapılan faaliyettir. Kuruluş, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için tedbirleri belirlemelidir. Uygunsuzluk meydana gelmeden önce yapılır. Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

35 Tetkik: Kalite yönetim sisteminin uygulanma derecesini ölçmek için, sürecin, ürün veya hizmet kalitesinin denetlenmesidir Belgelendirme Tetkiki: Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesidir. Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesidir. Uygunsuzluk: Bir şartın veya şartların yerine getirilmemiş olmasıdır.

36 UYGUNSUZLUK TİPLERİ MAJÖR :
MAJÖR : Bir tek Majör uygunsuzluk kuruluşun kalite yönetim sisteminin belgelendirilmemesi anlamına gelir. Örneğin ; Standart tarafından istenen bir prosedürün olmaması veya bir prosedürün uygulanmaması Aynı standart maddesine göre görülen belirli sayıdaki minör uygunsuzluk sistemdeki tamamı ile bir çalışmama durumu Belgelendirme firmasının yazmış olduğu minör uygunsuzlukla ilgili düzeltici faaliyet yapılmaması ve takip denetimde aynı uygunsuzluk ile karşılaşılması  

37 UYGUNSUZLUK TİPLERİ   MİNÖR : Standarda veya firma kalite sisteminde istenenlere uymada bir eksiklik Örneğin ;     •  Firmanın koyduğu kurallara uymaması   GÖZLEM : Denetçinin , denetim sırasında gördüğü bir uygulama ile ilgili kendi bakış açısına göre iyileştirmek anlamında firmaya tavsiye de bulunmasıdır. Gözlem firmaya katkı sağlamak amaçlı yazılır.

38 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE KRİTERLERİ
Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Erişilebilirlik Zamanlılık Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Tamlık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. (!Her şey tamam bir imza eksik) Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Profesyonellik Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Güvenilirlik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir.

39 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 SÜREÇ YAKLAŞIM MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ M Ü Ş T E R İ g e r k l i Yönetimin sorumluluğu m e n u i y t Ölçüm analiz iyileştirme Kaynakların yönetimi Ürün (ve/veya hizmet) üretilmesi Girdi Çıktı ürün/ hizmet

40 Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi Süreci
1. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ISO 9001:2008 standartlarına göre 2013 yılında iç genelge ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatıldı. 2. Üniversite kalite yönetim temsilcisi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak Erkan KÜÇÜKKILINÇ atandı. 3. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi dışındaki tüm akademik ve idari birimleri kapsamaktadır.

41 Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi Süreci
Akademik ve idari birimler ile birlikte yürütülen kalite çalışmaları sonucunda Haziran 2014 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Belgelendirme Tetkiki sonucunda, «TS EN ISO 9001:2008» standardı çerçevesinde kalite belgesinin verilmesine karar verilmiştir. Üniversitemizin Belgelendirmeye Esas Faaliyet Alanı; Eğitim-Öğretim Hizmeti, Araştırma-Geliştirme Hizmeti, Yönetim Hizmeti, Faaliyetlerinin Sunumudur.

42 Türk Standartları Enstitüsünün Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları
gereği belge kullanma döneminde (3 yıl) en az iki gözetim tetkiki yapılır. Bu kapsamda TSE tarafından üniversitemizde ilk Gözetim Tetkiki tarihleri arasında yapılacaktır. 2015 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Planına göre Gözetim Tetkikine kadar yapılacak kalite çalışmaları belirlenmiştir.

43 Kalite Doküman Modülü Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan Kalite Yönetim Sistemi Modülünde yer alan Kalite Doküman Modülünde tüm kalite dokümanları yer almaktadır. Doküman güncelleme ve yürürlükten kaldırma ve yeni doküman ekleme yetkisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelindedir. Birimlerimizin kalite dokümanları birim bazında yer almaktadır. Erişim yetkisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep üzerine sağlanır.

44 Kalite Doküman Modülü Üniversitemiz Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre dokümanların ıslak hali Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunur. 2014 yılında Kalite Doküman Modülünden dokümanlar erişim ve dokümanların kontrolü sağlanabildiği için kontrollü kopyasının birimlerde bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

45 Üniversite Kalite Temsilcisi Görevi
Üniversitede ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını, etkin olarak uygulanmasını sağlamak ve bu amaçla Rektör adına liderlik yapmak

46 Kalite Birim Sorumlusu Görevi
Birimlerimiz tarafından belirlenen kalite birim sorumluları birimlerindeki kalite çalışmalarını yürütmekten sorumludur.

47 Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz
Üniversite Kalite Politikasının biriminizde görünür alana yerleştirilmesi, Birim kalite çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi, Birimde yapılan toplantı ve eğitimlerin vb. kalite formu ile kayıt altına alınması, Birimde kullanılan tüm formların kalite formu olarak standart kullanılmasının sağlanması (Özellikle Birim Web sayfasında) Biriminizde veya üniversitede bir saptanan bir uygunsuzluk veya potansiyel bir uygunsuzluk söz konusu ise varsa; Dilek, Öneri, Şikâyet Ve Uygunsuzluk Değerlendirme Formu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılabileceği gibi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formunu tüm personelin doldurabileceği ve bu şekilde kayıt altına alınarak kalite çalışmalarına katkı sağlanabileceğinin tüm çalışanlara iletilmesi,

48 Uygunsuzluk Kaynakları Neler Olabilir?
Hizmet Sunumu Esnasında Meydana Gelen Uygunsuzluk ve Potansiyel Uygunsuzluklar Personel Geri Bildirimi Öğrenci Geri Bildirimi Dilek, Öneri, İstek, Şikâyet ve Memnuniyet Formları Geri Bildirimi Memnuniyet Anket Sonuçları İç Tetkik/Dış Tetkik Yönetimin Gözden Geçirmesi Sözlü ya da Yazılı Bildirimler, Elektronik Ortamda Iletilen Bildirimler Diğer kaynaklardan tespit edilen uygunsuzluk ve potansiyel uygunsuzluklar.

49 Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz
Birimize ait açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyet bulunuyorsa istenilen tarihe kadar çalışmaların tamamlanması, Birimde Dosyalama ve Arşiv işlemlerinin (EBYS, Öğrenci, Personel Dosyaları , Mali evraklar vb. ) fiziki veya elektronik ortamda Standart Dosya Planına uygun olarak yapılması, Biriminizin çalışma alanı ilgili prosedür, talimat gerekli ise hazırlanması ( İlaçlama Hizmeti Talimatı, Veri Yedekleme Talimatı, Laboratuvar Cihazları bakım ve Onarım Prosedürü, Jenaratör Kullanma ve Bakım Talimatı, vb.) Biriminizde bulunan tıbbi cihaz bulunuyorsa kullanma talimatının cihazın üzerinde bulundurulması, Birimizde görsel veya işlevsel olarak kaliteyi olumsuz etkileyecek durumların düzeltilmesi.

50 Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz
Yapılacak iç ve dış tetkiklerde tetkik görevlilerine tetkik esnasında biriminiz ile ilgili fiziki, altyapı, doküman vb. konularda yardımcı olunması, Kalite kayıtlarına Kalite Modülünden erişilebileceğinin çalışanlara iletilmesi, Dış Kaynaklı Dokümanların (yönetmelik, yönerge, tebliğ vb.) belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanması. Biriminizle ilgili iyileştirme çalışmalarınız varsa iyileştirme çalışmalarınızı kayıt altına alarak dokümante edilmesi, Birim kalite çalışmalarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanması.

51 Kalite Yönetim Sisteminin İç Kontrol Sistemi İle İlişkisi
5018 sayılı Kanun 55, 56, 57, 58, 60. mad. gereği İç Kontrol Sistemi Standartlarının uygulanması zorunludur. İç Kontrol Standartları için gereken alt şartların yerine getirilmesi için istenilen konuların çoğu kalite çalışmalarında yer almaktadır. (Ör. Organizasyon Şeması, Prosedür, görev tanımı, iş akışı vb.) İç Kontrol Standartlarından Örnekler: KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

52 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
23 Temmuz 2015tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Yönetmelik gereği yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri, idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ve gözetiminde gerçekleştirilecektir.

53 Katkı ve Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.

54 Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Soru ve Önerileriniz için
Şube Müdürü Yasemin DURMAZ : dah. tel:1558 Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


"TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları