Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Preterm Doğumu Önlemede Servikal Serklajın Güncel Yeri Prof. Dr H. Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Preterm Doğumu Önlemede Servikal Serklajın Güncel Yeri Prof. Dr H. Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum."— Sunum transkripti:

1 Preterm Doğumu Önlemede Servikal Serklajın Güncel Yeri Prof. Dr H. Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Uzmanı

2 Kanıta Dayalı Tıp Perspektifinden Preterm Eylemin profilaksisinde uygulanan klinik girişimler uygulanan klinik girişimler Servikal serklaj Vajinal peser Progesteron Doğal, sentetik

3 Servikal yetmezliği önlemede seçilecek klinik yaklaşımda:  Seçilen yöntemin uygunluğu ve riskleri  Yöntemin maliyet-etkinlik analizi  Kolay uygulanabilirlik  Hekimin deneyimi  En önemlisi de, iyi danışmanlık sonrası hastanın tercihi önemlidir.

4 Gabbe: Obstetrics in Normal and Abnormal Pregnancy 6th Edition 2012 İnsidans: 1:100-1:2000

5 Universal Serviks Uzunluğu ölçümü 16-24 hafta arası ACOG 2012 Hayır Seçilmiş olgular da kriterlere uygun ölçülebilir. SMFM 2012 Hayır Klinik ve teknik olarak uygun olgularda ölçülebilir. SOCG Hayır Düşük riskli grupta yapılmaması önerilmektedir.

6 Tekil gebeliklerde Cx uzunluk ölçümü

7 Servikal Serklaj Tipleri 16-24 hafta arası fizik muayenede servikal açıklık > 1 cm Öykü endike -profilaktik, elektif- Ultrason endike -terapötik- Preterm doğum öyküsü olan tekil gebeliklerde 16-24 hafta Cx uzunluk < 25 mm Acil-rescue- ≥3 erken doğum/ikinci trimester kaybı Transabominal Daha önceden servikal serklaj başarısızlığı, Cx anatomisinde bozukluk 12-14 hafta 14-23 hafta 16-23 hafta 11-12 hafta

8  Öyküye dayalı serklaj konulacaksa detaylı bir obstetrik öykü alınmalıdır.  Preterm eylemin diğer nedenleri olan ablasyo plasenta, plasenta previa, fetal (genetik/yapısal anomaliler) veya anneye bağlı endike doğum nedenleri (preeklampsi, DM, kalp hastalığı, koryoamniyonit) ekarte edilmelidir

9 Serklaj kontrendikasyonları  Fetal anomali  İntrauterin enfeksiyon  Aktive kanama  Aktif doğum eylemi  Preterm EMR  Fetal ölüm

10  En az 3 < 34 hafta erken doğum veya ikinci üç ay kayıpları olan olgularda kanıt olarak etkinlik (MRC/RCOG çalışması Br J Obstet Gynaecol 1993) Obstetrik öykü nedenli serklaj

11 Öyküye dayalı servikal serklaj  Erken doğum öyküsü dışında -geçirilmiş servikal cerrahisi veya anatomik defekti olan olgularda (LEEP, konizasyon, mülleryan anomali) serklaj uygulamasının klinik başarısına dair bir kanıt yoktur. ACOG 2014: Bir önceki gebeliğinde ağrısız servikal açılma nedenli serklaj konulan olgular, Bir önceki gebeliğinde ağrısız servikal açılma nedenli serklaj konulan olgular, Doğum eylemi veya ablasyo dışında ikinci üç ayda ağrısız servikal açılma nedenli en az bir fetal kayıp öyküsü olanlar da endikedir. Doğum eylemi veya ablasyo dışında ikinci üç ayda ağrısız servikal açılma nedenli en az bir fetal kayıp öyküsü olanlar da endikedir.

12 Servikal yetmezlikte USG  Servikal yetmezlik için riskli* olgular, -profilaktik serklaj koymak yerine- 2 hafta ara ile, seri TV USG ile izlenebilir.  Bu sayede, gereksiz öyküye dayalı servikal serklajların yarısından fazlasının önüne geçilebilir.  İzlem süresi 16-24 gebelik haftası aralığıdır.

13  Daha önceden 34 hafta altı doğum öyküsü olan, tekil gebelikte, <24 hafta Cx uzunluk ≤ 25 mm ise,  Öykü yoksa, 16-24 gebelik haftası arası, Cx uzunluk < 25 mm olgularda preterm doğum nsidansı serklaj ile azalmamaktadır (Cx<15 mm ?) Ultrason Endike Servikal Serklaj

14  Cx açıklık 1-4 cm olan ideal < 23 hafta olgular,  İşlemin başarısı: Gebelik haftası Gebelik haftası Membranların prolabe olup olmaması Membranların prolabe olup olmaması Cx açıklık derecesi ile ilişkilidir. Cx açıklık derecesi ile ilişkilidir.  Klinik olarak başarılı olduğunu gösteren kanıt sınırlıdır. Fizik muayeneye dayaIı Servikal Serklaj Fizik muayeneye dayaIı Servikal Serklaj

15

16 Önceki gebelikte Öyküye dayalı veya USG endike serklaj koyulmuş ve yeni gebeliği saptanan bir olguda ne yapalım ? Hemen serklaj ? CX uzunluk izlemi ve serklaj

17

18 Obstet Gynecol 2014 123(5) Supplement

19

20 < 35 hafta doğumu önlemede (tüm grup) < 35 hafta doğumu önlemede (tüm grup) < 35 hafta doğum önlemede (en az bir preterm < 35 hafta doğum önlemede (en az bir preterm doğum öyküsü olan grup) doğum öyküsü olan grup)

21 22-24 hafta tekiz gebelikler 22-24 hafta tekiz gebelikler Kısa serviks < 15 mm n : 47.123 Kısa serviks < 15 mm n : 47.123 To MS et al. Lancet 2004;363;1849-53 To MS et al. Lancet 2004;363;1849-53 318 olgu Cx< 15 mm 127 olgu 127 olgu Shirodkar serklaj + Shirodkar serklaj + 126 olgu 126 olgu Shirodkar - Shirodkar - < 33 hafta doğum < 33 hafta doğum n= 28 (%22) n= 28 (%22) < 33 hafta doğum < 33 hafta doğum n=33(%26) n=33(%26) RR:0.84(%95CI:0.54-1.31) RR:0.84(%95CI:0.54-1.31)

22 Servikal uzunluk < 25 mm <37 hafta< 35 hafta Preterm eylem öyküsü Var RR:0.63(0.48-0.85)RR:0.61(0.40-0.92) Yok RR:0.92(0.71-1.18)RR:0.84(0.60-1.18) <32 hafta< 28 hafta Preterm eylem öyküsü VarRR:0.57(0.33-0.97)RR:0.67(0.34-1.31) Yok RR:1.18(0.76-1.83)RR:1.06(0.62-1.82)

23 PTD öyküsü + PTD öyküsü - < 35 hafta doğum

24 Öyküde en az bir preterm doğum (16- 33 hafta) olan tekil gebelikler Öyküde en az bir preterm doğum (16- 33 hafta) olan tekil gebelikler Kısa serviks < 25 mm (<23hafta) 16-23 hafta 2 haftada bir seri TVUSG ile izlem n :1014 16-23 hafta 2 haftada bir seri TVUSG ile izlem n :1014 318 olgu Cx 25 mm 149 olgu 149 olgu Serklaj + Serklaj + 153 olgu 153 olgu Serklaj - Serklaj - < 35 hafta doğum < 35 hafta doğum %32 %32 < 35 hafta doğum < 35 hafta doğum %42 %42 %33 risk azalması %33 risk azalmasıRR:0.67(%95CI:0.42-1.07) Neonatal sonuçlarda bir fark yok Owen J et al. AJOG 2009;375e1-8

25 C uzunluğu <15 mm C uzunluğu <15 mm Serklaj + Serklaj + Serklaj - Serklaj - P değeri <24 hafta pretem doğum 21(%14) 9(%6)0.03 < 37 hafta preterm doğum 91(%60) 66(%45)0.01 Perinatal ölüm 25(%16) 13(%8.8)0.04

26

27 ABD’de bu klinik yaklaşımla yılda 23.000 preterm doğum ve 6500 perinatal doğum önlenebilir. Perinatal ölüm için NNT: 20

28 Çoğul gebeliklerde serklaj etkili mi ? Çoğul gebeliklerde rutin servikal serklaj Neonatal mortalite 5.88(0.14-30.19) Taburcu olduğunda sağlıklı bebek 0.12(0.2-0.89) OR (%95CI) 2005

29 A düzeyi Kanıt -ACOG 2014- A düzeyi Kanıt -ACOG 2014-  Daha önceden 34 hafta altı doğum öyküsü olan tekil gebelikte <24 hafta Cx ≤ 25 mm ise, servikal serklaj preterm doğumu, yenidoğan birleşik morbidite/mortalitesini önlemektedir  Preterm doğum veya erken trimester kaybı yoksa, 16-24 gebelik haftası arası Cx ≤25 mm olgularda preterm doğum insidansı serklaj ile azalmamaktadır.

30  Aktivite kısıtlaması, yatak/pelvik istirahat klinik yönetiminde etkin değildir.  Serklaj tekniği Mc Donald veya Shirodkar’dır. Kullanılan sütür ve yöntem arasında fark yoktur.  İkiz gebelerde servikal kısalığı da olsa serklaj önerilmez.  Endikasyonuna veya zamanlamasına bakılmaksızın, serklaj sırasına antibiyotik ve tokoliz serklaj başarısını artırmaz.  Ablasyo plasenta veya doğum eylemi öyküsü olmadan açıklanamayan ikinci trimester doğumu öyküsü olan olgularda öyküye dayalı serklaj düşünülebilir B düzeyi Kanıt -ACOG 2014- B düzeyi Kanıt -ACOG 2014-

31  Transabdominal serklaj anatomik nedenli servikal serklajın yapılamayağı (trakelektomi) veya transvajinal serklaj başarısızlığında yapılmalıdır.  Uterin aktivite veya intraamniyotik enfeksiyon yokluğunda, acil serkjal klinik olarak faydalıdır.  Komplikasyonsuz olgularda, McDonald sütürü 36-37 haftada alınması önerilir.  39 hafta ve üstü sezaryen yapılacak olgularda, serklaj sütürü doğum sırasında alınabilir.  Mc Donald sütürü poliklinik şartlarında alınabilir. C düzeyi Kanıt -ACOG 2014- C düzeyi Kanıt -ACOG 2014-

32 Serklaj sonrası erken membran rüptürü gelişen olguda ne yapalım ? A. İlk 24 saat içinde sütürün alınması A. İlk 24 saat içinde sütürün alınması B. İlk 48 saat içinde steroid dozunun tamamlanmasından sonra alınması B. İlk 48 saat içinde steroid dozunun tamamlanmasından sonra alınması C. 32-34 hafta arası almaya kadar beklentisel yaklaşım C. 32-34 hafta arası almaya kadar beklentisel yaklaşım D. Terme kadar izlem D. Terme kadar izlem


"Preterm Doğumu Önlemede Servikal Serklajın Güncel Yeri Prof. Dr H. Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları