Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özlem Pata Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özlem Pata Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D."— Sunum transkripti:

1 Özlem Pata Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D

2 Tüm dünyada kullanım artıyor  1990’larda %9.5 iken 2009’da %23 (Swamy 2012) o Medikal endike hastaların artması o Hasta ve doktorun isteği o Elektif doğum zamanlama isteği o Postterm gebeliklere yaklaşımların değişimi

3 o İncelmeyi ve yumuşamayı arttırmak az da olsa serviksi dilate etme Doğuma kadar geçen zamanı kısaltma Başarısız doğum indüksiyonunu azaltmak

4 Östör AG, Int J Gynecol Pathol,1993 Skor 012 3 Dilatasyon <1 1-2 cm 2-4 cm>4 cm Konum -3-2-1 / 0+1/ +2 sertaradayumuşak Efasman (%) arka ortada-- Cx uzunluk 0-3040-5060-70≥80 >4 cm 2-4 cm 1-2 cm<1 cm

5 BISHOP skorlama ≤ 6 indüksiyona uygun değil > 8 spontan eylem sonucu doğum

6 Kombine Mekanik İlaçlar

7  Higroskopik ve osmotik dilatörler o Dilapan o Laminariya  Foley kateter  Servikal olgunlaştırıcı balonlar

8  Higroskopik ve Osmotik Dilatörler o Sterilitede problem o Enfeksiyon o Retansiyon o Anaflaksi o Etkileri konusunda da çelişkili yanıtlar

9  Foley Kateter o İlk defa Krauss 1853 o Embrey ve Mollison indüksiyonda kullandı 26 gauge 50 mll sıvı ile o Günümüzde 14-26 gauge foley sonda 25-80 cc sıvı Sıvı miktarı arttıkça dilatasyon artıyor ama doğum şeklini değiştirmiyor o 12 saat içerisinde genelde atıyor. 24 saatte atmadıkça induksiyon öneriliyor o Bishop skoru 3.3 den 5.3 e çıkarıyor ve indüksiyon - doğum arası süre kısalıyor

10  Güvenli o PROM o Kanama o Önde gelen kısmın yer değişimi o Febril morbidite o Gelecekteki gebelikte preterm oranı ??  Foley Kateter ile servikal olgunlaşma arkasından indüksiyon yapılabilir.  PG ile başarısız olgulara arkasından foley kateter takılabilir. Gelber et al. Clinical Obstet Gynecol 2006

11  Foley + EASI ( 30cc/h) o Sezaryen oranını ve başarısız indüksiyon oranlarını arttırıyor Cochrane Database 2012  Foley Kateter+Oksitosin indüksiyonu o 24 h içerisinde doğum ve doğuma kadar geçen süre kısalsa da uterin hiperstimulasyon + FHR bozumu oranı daha yüksek Clin. Obstet Gynecol 2006  Foley Kateter + PG o 24 saat içinde vajinal doğum oranı artıyor o Uterin hiperstimulasyon +FHR değişim oranı tek kullanımlara göre yüksek (%12-%26) Cochrane Database 2012

12  Foley Kateter-Çift Balonlu Kateter o 293 olgu Sefalik prezentasyon Membranlar intakt Bishops <6 60 mll sıvı diğeri 80 cc ile o Doğuma kadar geçen süre istatistiki fark yok (p=0.8) o Tek balon da sezaryen oranı daha düşük (%10.3/17.6) o Operatif Doğum istatistiki olarak tek balonda daha düşük (0.02) o Foley kateter etkili ise diğerine gerek yok !!!!! Salim et al 2011

13  Avantajları o Etkili o Ucuz o Oda sıcaklığında stabil o Uterin hiperaktivasyon oranı düşük o Olsa bile geri dönüşümlü  Dezavantajları  Eğitimli olmak lazım  Gebe için rahatsızlık verebilir  Nulliparlarda uygulanım zor  Prezente olan kısmın yer değişimine neden olabilr. Swaamy GK Semin Perinatol 2012

14  PG o PG E1 (Misoprostol) o PG E2 (Dinoprostone)  Mifepristone  Östrojenler  Akupunktur Cochrane Database Review

15  PG E2 o Jel (2.5 ml şırınga içerisinde 0.5 mg aktif ilaç) o Vajinal ovul (10 mg aktif ilaç-0.3mg/h) o 24 saatte cevap yoksa ovul çıkarılıyor o Jeller ise 6 saatte bir max 4 doz  24 saat içerisinde dogumu plaseboya göre arttırıyor  FHR değişimi ve taşisistol olasılığı da artıyor  Sezaryen olasılığını pek değiştirmiyor

16  GIS ülserlerini önleme amaçlı  FDA doğum indüksiyonunda onay yok  Tüm dünyada yaygın kullanım  100-200meg lık tabletler  Ucuz  Oda sıcaklığında stabil  Hızla absobe olur 30 dk da pik seviye  Vajinal uygulanımlarda uterin kontraktibile daha fazla  Gittikçe artar ve 4 saatte  Vajinal pH sanıldığı kadar önermli değil  Lubricant önerilmiyor

17  Vajinal Optimal Doz o Daha çok önerilen gebelik haftasına göre değişmekte Miad gebeliklerde 25-50meg 3-4 -6h aralıklarla Doz arttırdıkça 25-50 meg İndüksiyon başarısı fazla Doğuma kadar geçen zaman kısa Uterin taşisistol artıyor Ama sezaryen oranları veya neonatal morbidite artmıyor

18  Vajinal Optimal Doz Aralığı o Önerilen 3-4 h aralıklarla kullanımı 3 h aralığı 6 h aralığına göre daha etkili Uterus kontraksiyon anormalikleri değişmiyor Mekonyum pasaj olasılıkları farklı değil Wing et al 1996 4 saat aralıklı kullanımın ise daha sonra 3 h kullanıma göre uterus kontraktibilite anormalliklerini daha az yaptığı gösterilmiştir. İndüksiyon başarısı fazla Wing et al 1997 o ACOG 25meg dozun 3-6 saat aralıkla kullanımı ( 2003)

19  Misoprostol-plasebo o 12 h dan önce doğum misoşprostol grubunda daha fazla (RR 2.71, 95% confidence interval [CI] 1.87-3.92, P <.001).  Misoprostol –oksitosin o 24 den önce doğum (RR 1.07, 95% CI 0.88-1.31, P =.50) o 12 h den önce doğum (RR 0.98, 95% CI 0.71-1.35, P =.90). o Taşisistol, hiperstimulasyon, fetal distres oranları benzer Lin et al 2005

20  RCT misoprostol-oksitosin o 25 meg misoprostole bağlı 2 uterus rüptürü nedeni ile sonlandırıldı. Wing et al 1998  Retrospektif -Eski sezaryenler ile skarı olmayan iki grup o Uterus ruptürü misoprostol grubunda (4/41) %9.7 Aslan et al 2004 Önerilmiyor bu grupta D kategorisinde

21  41 hafta uygunsuz Bishop olguları ≤ 4 o 25 meg misoprostole 4 saat izlem aktif eylem yoksa eve gönderiliyor. o 24 h sonra tekrar 24/27,%88.9 –5/33, %16.7, p<0.001) Stitely ML et al 2000  Miad DM olguları+ uygunsuz serviks o 25 meg misoprostole 4 saat izlem aktif eylem yoksa eve gönderiliyor. 3 gün sonra çağrılıyor o Plasebo ile doğum başlama zamanı arasında fark yok o İyi tolere ediliyor o Yan etki yok İncerpi MH 2001

22  RCT uygunsuz Bishop olguları ≤ 6 o 25 meg misoprostole – dinoprotone jel 3 saat izlem o Aktif eylem yoksa eve gönderiliyor. o Ertesi sabah oksitosin için yatış Tek doz misoprostol bu kullanımda üstünlüğü var Meyer M 2005  Oral kullanım da bir alternatif olabilir

23  Poliklinik şartlarında eylem indüksiyonu göze alınabilir görünse de o hangi yöntem o hangi dozla o hangi aralıklarla Güvenilirlik ???? Cochrane Database Review 2010

24 Medikal tedavi sonrasında yakın takip gerekliliği ve güvenlik problemleri nedeni araştırmalar dışında kullanımı önerilmemektedir. Wing DA et all Clin. Obstet Gynecol 2006

25 Oral misoprostol etkili ucuz, güvenilir bir tedavi şeklidir

26  2-3. trimester kullanımda teratojenite raporlanmamış  İlk trimester kullanımı o Ring şeklinde konstriksiyon anormallikleri o Artrogripozis o Hidrosefali o Holoprozensefali o Mesane ekstrofisi o Transvers limb defekt American Collaborative Study of Congenital Malformations 2000

27  100-200meg tabletler o Bölünmesi sonucu dengesiz dozaj o Vajinal olarak oluşturulmadığı için emilim ve dağılımda yetersizlik o 3-6 saatte doz tekrarlanımı etkili dense de uterotonik etki kumulatif olabilir o Uterotonik etki geri dönemeyebilir  MVI o Rezervuar dozun 1/24’ü saat başı salınıyor

28  100, 150, -200 μg MVI o 374 kadın sefalik prezentasyon, Bishops skor <4 o Posterior serviks yerleşim yeri  200μg MVI o Doğuma kadar geçen süre daha kısa (19.7h-29.1h) p=0.02 o Oksitosin ihtiyacı daha az (%48.9-%70.9) p<0.001 o Taşisistol daha sık (%41.2-19.5) p<0.001 o Sezaryen doğum oranında fark yok Wing DA. Obstet Gynecol 2011

29 MVI ile aktif eyleme kadar geçen süre, doğuma kadar geçen süre, oksitosin gerekliliği azalmakta ama taşisistol olasılığı ise artmaktadır MVI (678)Dinoprost VI (680) Vajinal doğuma kadar geçen süre 21.532.8P<0.001 Aktif eyleme kadar geçen süre 18.327.3P<0.001 Sezaryen oranı % 26% 27NS Oksitosin gerekliliği %48%74P <0.001 Taşisistol %13.3%4P<0.001 Wing D. Obstet Gynecol 2013.

30  Sevikal olgunlaşma ve İndüksiyonda başarılı  Ucuz  Oda sıcaklığında stabil  Oksitosin gerekliliğini ve dozunu azaltıyor  Vajinal uygulanım ve düşük doz 3-6 saat aralığı  Uterus skarı olanlarda kullanma  Kullanıldığında sıkı takip

31  İndüksiyon öncesi servikal olgunlaştırıcı ajanlar sıkça kullanılmakta  NO donorleri günümüz kullanımında yeri yok  Foley kateter güvenli, etkili, ucuz  Dinoproston o Pahalı o Oda sıcaklığında saklanaması ise dez avantajlar  Vajinal misoprostol etkili-oral kullanım da güvenli o İlaç üretim firması ruhsat vermek istemiyor o WHO servikal olgunlaşmada oral düşük doz birinci seçenek o MVI gelecek vaat ediyor

32

33


"Özlem Pata Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları