Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Postmenopozal kanamalarda ve asemptomatik endometrial kalınlıkta yaklaşım Doç. Dr. Ali KOLUSARI YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Postmenopozal kanamalarda ve asemptomatik endometrial kalınlıkta yaklaşım Doç. Dr. Ali KOLUSARI YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN."— Sunum transkripti:

1 Postmenopozal kanamalarda ve asemptomatik endometrial kalınlıkta yaklaşım Doç. Dr. Ali KOLUSARI YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN

2 Postmenapozal endometrium kalınlık 2.3-3mm Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 47–52.

3

4

5 Asemptomatik endometriyal kalınlık Tanı Tedavi algoritma yoktur Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 344–348

6 Tarama TVUSG yüksek false pozitifliğe sahip Gereksiz tedavi Hasta anksiyetesi Hekim anksiyetesi Gereksiz tedaviden kaynaklanan komplikasyonlar Kaynakların gereksiz kullanması Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 344–348

7 Routine ultrasound surveillance of asymptomatic patients is not recommended (ACOG Practice Bulletin No. 39, October, 2002)

8 TV Ultrasonografi Tanısal sensitivite % 88-96 n=1168 PMK Kadın (TVUSG,Endom.Bx) Postmenapozal kanamada anlamlı Eşik değer: 4 mm5 mm Sensitivite % 96% 94 Spesifisite % 68% 78 Malign hastaların hiçbirinde endom 5< mm değil Am J Obstet Gynecol. 1995 May;172(5):1488-94 Nordic trial(1995)

9 57 çalışmadan 9031 hatalık bir meta- analizde Amaç:PMK’da hpx ve ca’i ekarte etmek 5 mm cut-off alınırsa endometrıyal patolojiler büyük oranda tanınır Janesh K. Et al Acta Obstet Gynecol Scand 2002

10 PMK’da Endom<4mm Bx Gerekmez Kanaması olmayan hastada endometriyal kalınlık cut-off değeri?? ACOG,Comittee Opinion,2009 Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 558–565

11 Asemptomatik PEK (> 4mm) Histopatolojik Sonuçları % Endometrial Atrofi 70 Polip 25 Hiperplazi 2.5 Myom 2 Endom.Ca <1 The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists, 2004

12 Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Endometriyal Kalınlık Histoloji İlişkisi Histoloji 6 mm Normal 1739 41 Hiperplazi 6 (%03) 0 Atipik hiperplazi 4 (%02) 0 Kanser 1 (%0.01) 1 (%2) 1750 42 Fleischer ve ark Am J Obstet Gynecol 2001 PPV %2 NPV %99

13 N=375 (217 pre- 158 postmenopozal kadın) TVUSG,SIS,Ofis H/S, Biopsi

14 2.8 mm’de En iyi NPV 8 mm’de En iyi PPV (%70) Sonuç: PMK daki 4-5 mm cut-off kanaması olmayan postmenapozal kadınlara uyarlanamaz

15 Using an endometrial thickness cut-off value 4 mm, only 3% of performed hysteroscopies useful No cases of endometrial cancer were diagnosed in asymptomatic postmenopausal women with endometrial thickness <10 mm.

16 PMK (+), Endometrium > 5mm ise Endom. Ca riski %7.3 PMK (+), Endometrium < 5 mm ise Endom. Ca riski %0.07. PMK (-) Endometrium > 11 mm ise Endom.Ca riski %6.7 PMK (-), Endometrium < 11 mm ise Endom.Ca riski %0.002

17 Transvaginal Ultrasonografi Endometrial hiperplazi/karsinom saptanması Sensitivite % 33 – 100 Spesifisite % 79 – 99 NPV %99 PPV %2 TVUSG Kanaması olmayan postmenopozal endometriyal kalınlık artışı olan kadınlarda tek başına etkin bir TANI yöntemi değildir. TVUSG-  SIS-  Ofis H/S,Bx Acta Obstet Gynecol Scand. 2003 Am J Obstet Gynecol. 2001

18 245 postmenopozal endometriyal kalınlık artışı olan kadın Grup A = 172 asemptomatik, sadece USG’de kalınlık artışı (+) Grup B = 73 USG’de kalınlık artışı + PMK Endometrium Kanseri Kalınlık artışı2.9 % Kalınlık artışı + PMK16.4 %

19 H-S asempt.kalınlık artışının değerlendirilmesinde en güvenilir yöntemdir.

20 Endometrial Biopsi Yöntemleri ve Güvenilirlikleri Sensitivite(%) Spesifisite(%) Pipelle(B) 44.6-84 98.5 D&C 65-90100 H/S 97-9893-100 Van der Bosch T(1996)

21 T/V USG Tarama amaçlı kullanılmamalı (Endometrial kanser)

22 Asemptomatik Postmenapozal Kadın Endometrial örnekleme rutin olarak yapılmamalı

23 Postmenapozal kanama Endometrial biyopsi 4-5 mm Asemptomatik kadınlarda bu kalınlık uygulanmaz

24 Ileri araştırmalar > 11 mm endometriyal kalınlık < 11 mm endometriyal kalınlık Damarlanma artışı Endometriyumda düzensizlik Kavitede partikullu sıvı

25 Ileri araştırmalar Asemptomatik kadınlarda vakadan vakaya değişir Endometiryal kanser risk faktörleri Obezite HT Geç menapoz

26 Tamoksifen Asemptomatik kadınlarda endometryal kalınlık için rutin usg yapılmamalı

27 Polipler Asemptomatik postmenapozal poliplerin hepsine cerrahi gerekmez Asemptomatik postmenapozal poliplerin hepsine cerrahi gerekmez

28 TEŞEKKÜRLER!dralikolusari@yahoo.com


"Postmenopozal kanamalarda ve asemptomatik endometrial kalınlıkta yaklaşım Doç. Dr. Ali KOLUSARI YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları