Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Atakan BAYLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Atakan BAYLAM."— Sunum transkripti:

1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Atakan BAYLAM

2 TÜRKÇE Atakan BAYLAM

3 OLUMLU YÖNLER 1-Ders kitapları oldukça kaliteli baskıya ve kâğıda sahiptir. 2-Görsel öğeler oldukça zengin, ilgi çekici ve kazanım odaklı bir şekilde sunulmuştur. 3-Kitaplardaki metinler, şekiller, grafik ve resimler kazanımın farklı boyutlarda açıklanmasına odaklı ve farklı düzeylere yönelik bir görüntü sergilemektedir. 4-Ders kitaplarında kazanımın gerektirdiği bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. 5-Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiştir. 6-Konular ve üniteler, sınıf seviyesine göre günlük hayatla bağlantılı ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. 7-Hem öğrencinin kendini değerlendirmesi için hem de öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi için değişik ölçme aracı örneklerine yer verilmiştir. Atakan BAYLAM

4 OLUMSUZ YÖNLER 1.Cümle uzunlukları, sınıf seviyesine uygun olarak düzenlenmelidir 2- Sayfa tasarımlarında resim, fotoğraf, grafik, şema, plan, harita ve benzeri görsel unsurların yerleştirilmesinde eğiticilik ve öğreticilik niteliğine de önem verilmesi gerekir 3- Süreç değerlendirme tekniklerine daha fazla yer verilmesi gerekir. 4-Resim okuma ve yorumlama çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir 5-Çalışma kitapları içerik açısından daha zengin bir yapıya kavuşturulabilir . 6-Okuma metinleri oldukça uzundur. 7-Süre yetersiz kalmaktadır. 8-Kitap sayfaları kolayca koparak kitap dağılmaktadır. Atakan BAYLAM

5 MATEMATİK Atakan BAYLAM

6 OLUMLU YÖNLER 1-Ders kitabı ile çalışma kitabının birlikte olması.
2-Görseller konuları daha eğlenceli hale getiriyor. 3-Çok çeşitli ölçme araçlarının kullanımı. 4- Araç ve gereçlerin kolay temin edilebilir olması. 5-Öğrenci seviyesine uygun hazırlanmış. Atakan BAYLAM

7 OLUMSUZ YÖNLERİ 1-Ders saatlerinin konulara göre yetersiz olması, tekrar ve etkinlik yapmaya zaman yetmiyor. 2-Problem çözme etkinlikleri yetersiz. 3-Her temada her konuya değinilmemiştir. Temalar arasında konu bağlantısı iyi sağlanamamıştır. 4- Matematik kitabı sınıf seviye örneklerinin altında hazırlanmış, ders ve çalışma kitaplarında konuyu çeşitlendirici örneklemelere yer verilmemiştir. 5-Bilgi düzeyindeki sorulara ağırlık verilmiştir. Öğrenciler matematik konularında çözümlere farklı açılardan bakamamaktadırlar Atakan BAYLAM

8 SOSYAL BİLGİLER Atakan BAYLAM

9 OLUMLU YÖNLER 1-Konu anlatımında resimlerin çok kullanılması öğretmenin konuyu kavratmasında faydalı olmuştur. 2-Sayfa yapısı, yazı puntosu açısından kitaplar yeterli. 3- Yeni eğitim programları ile kullanılan yöntem ve teknikler öğrencilerin hem derse katılımlarını hem de konuları daha iyi anlamalarını sağlamıştır. 4-Müfredat öğrenci seviyesine uygun hazırlanmış. 5-Öğrencileri araştırmaya sevk ediyor. Atakan BAYLAM

10 OLUMSUZ YÖNLERİ 1-Öğrencilere dağıtılan ders kitaplarının baskı kalitelerinin iyi değil. 2-Değerlendirme formlarının çok olması, zaman yönünden sıkıntılara sebep oluyor. 3-Görseller ve yazıları tutarsız. 4- Kitap sayfaları kolayca koparak kitap dağılmaktadır. Atakan BAYLAM

11 FEN VE TEKNOLOJİ Atakan BAYLAM

12 OLUMLU YÖNLERİ 1- Öğrenci alıştırma/çalışma defterinin ve öğretmen kılavuz kitabının,içindekilerin, kaynakçanın ve sözlüğün verilmiş olması 2 Kitaptaki konuların, öğrencilerin yakın çevresi, ihtiyaçları ve günlük yaşantısı ile ilgili soruları kapsıyor. 3- Kitaptaki konuların, öğrencilerin yakın çevresi, ihtiyaçları ve günlük yaşantısı ile ilgili soruları kapsıyor 4- Öğrencilerin uygulayabileceği araştırma sayısı yeterli görülmektedir. 5- Metinlerin doğru ve alandaki en son bilgileri içeriyor. Atakan BAYLAM

13 OLUMSUZ YÖNLERİ 1-Kitabın cildi kolayca bozularak yırtılabiliyor ve sayfaların bağlantı yerleri sağlam değildir. 2-Kitapta terimlere göre yapılmış bir indeks- dizin ve ekler kısmı verilmemiştir. 3- Konularla ilgili CD, disket ya da asetatlar gibi yardımcı materyaller de mevcut değildir. 4- Konu içeriklerinin uzunluğuna karşın, ders sürelerinin yetmemesi 5-Çok fazla deney sayısının olması. 7- Ders kitaplarında yer yer öğrencilerin gelişim düzeylerinin üstünde bilgi verilmiş. 8-Kavram haritaları öğrenci kitabında verilmemiş. Atakan BAYLAM

14 Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular sonunda eğitim-öğretimin kalitesini artırabilmek için ders kitaplarında VE UYGULAMALARDA aşağıda belirtilen çalışmaların daha etkili olacağı tespit edilmiştir Atakan BAYLAM

15 1 Matematik ders saatinin arttırılması, ünite sürelerinin daha iyi planlanıp yeterli hale getirilmes, Atakan BAYLAM

16 2 Fen ve Teknoloji ders konuları ile haftalık ders saatlerinin uygunluğunun sağlanması, Atakan BAYLAM

17 3 Türkçe ders konuları içinde daha fazla dilbilgisi konularına yer verilmesi, Atakan BAYLAM

18 4 Laboratuarların her öğrencinin deney yapabileceği ortamlara dönüştürülmesi VEYA TÜM DENEYLERİN YAPILABİLECEĞİ ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI Atakan BAYLAM

19 5 Kılavuz kitapların Haziran ayında öğretmenlere dağıtılarak öğretmenlerin ön hazırlık yapması, Atakan BAYLAM

20 6 Etkinliklerin öğrencilerin yapabilecekleri seviyede hazırlanması ve çevre şartlarının göz önüne alınması, Atakan BAYLAM

21 7 Matematik dersinde konuların daha iyi kavranabilmesi için yeterince alıştırmalara yer verilmesi, Atakan BAYLAM

22 8 Okul-veli-öğrenci üçgeninin çalışması için sık sık veli toplantıları yapılması, Atakan BAYLAM

23 9 Serbest etkinlikler dersinde öğrencilerin çevreyle uyumunu sağlayacak çalışmalar, geziler yapılması, Atakan BAYLAM

24 10 Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve test çözme alışkanlığı kazandırılması. Atakan BAYLAM

25 Teşekkürler Atakan BAYLAM

26 4. Sınıf Müfredatının İncelenmesi Atakan BAYLAM
Eğitim Öğretim Yılı 4. Sınıf Müfredatının İncelenmesi Atakan BAYLAM Atakan BAYLAM


"4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Atakan BAYLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları