Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  Elif Şeyma ÇİLEK  Canan KONYAOĞLU  İsmihan Bahar TURGUT BAŞLA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  Elif Şeyma ÇİLEK  Canan KONYAOĞLU  İsmihan Bahar TURGUT BAŞLA."— Sunum transkripti:

1

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  Elif Şeyma ÇİLEK  Canan KONYAOĞLU  İsmihan Bahar TURGUT BAŞLA

3 İKİLİ KODLAMA NEDİR?  İkili Kodlama Kuramı’na göre algı ve bellek ile davranışsal beceriler ve bilişsel beceriler arasında bir benzerlik, paralellik veya süreklilik vardır.  Duyusal algılara paralel olarak gelişen sembolik sistem, kodlama sırasında duyular aracılığıyla gelen uyarıcıların biçimsel özelliklerini koruyacak şekilde, sözel ve sözel olmayan iki alt sisteme ayrılmıştır.  Böylece dille ilgili algılar, sözel sisteme kodlanırken veya sözel sistemi etkinleştirirken, sözel olmayan algılar sözel olmayan sisteme kodlanır veya sözel olmayan sistemi etkinleştirir.

4

5  Öğrenme Hedefleri;  Çoklu ortam tasarımı ilkelerini tanıyabilme  Çoklu ortam tasarımı ilkelerini örneklendirebilme  Çoklu ortam tasarımı ilkeleriyle ilgili soruları yanıtlayabilme

6 KONU ANLATIMI OYUN HAKKINDA OYUNA BAŞLA ÖN BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM

7 ÇOKLU ORTAM İLKESİYAKINLIK İLKESİYÖNTEM İLKESİGEREKSİZLİK İLKESİKİŞİSELLEŞTİRME İLKESİTUTARLIK İLKESİBÖLÜMLEME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

8  Metinlere görseller eklemek öğrenmeyi geliştirebilir. Burada önemli olan nokta görselin öğretimsel mesajla tutarlı olmasıdır. Aynı konu hakkında verilen görsel ve metin 2’li algıyı (dual coding) çalıştırır. Aynı konu hakkındaki 2 tane bilgiyi uzun dönemli hafızaya işlemeye çalışmak da öğrenmeyi arttırır. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

9  Görsellerin yakınına metin eklemek öğrenmeyi geliştirir. Yakınlık ekrandaki görsel ve metnin hizalanması anlamına da gelir.  Sunulan içerikte görselle ilgili bir metin varsa, metin mutlaka görselin bulunduğu ekranda görülmelidir. Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı bir ekranda gelmemelidir. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

10 Resimle ilgili yazı hemen yanında olmalıdır. Resmi açıklayan yazı karmaşası yaşanmamalıdır. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

11  Görselleri ses ile açıklamak öğrenmeyi arttırır. Eğer görsel oldukça karışıksa veya öğrenciye yeni bir konu ise görseli ses ile açıklamak daha çok işe yarıyor.  Yakınlık ilkesinde de belirtildiği gibi çalışan hafıza oldukça sınırlı ve bu yüzden bir kısmı öğrenme aktivitesi için ayrılmalıdır. Bilişsel sosyologlar çalışan hafızanın iki bölümden oluştuğunu ortaya çıkarmışlardır, birisi görsel bilgiler diğeri de duyuşsal bilgiler için. Çalışan hafızayı genişletmenin bir yolu da bu iki bölümün birlikte kullanılmasıdır. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

12  Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak öğrenmeyi köreltir.  Görsellerin hem sesle hem metinle anlatılmaya çalışılması, çalışan hafızaya fazla yükleme yapacak ve geriye öğrenme için ayrılması gereken çalışan hafıza kalmayacaktır. Örneğin yukarıdaki örnekte, eğer metin olmazsa çalışan hafızaya fazla yükleme yapılmamış olacak böylece öğrenme için gerekli olan çalışan hafıza ayrılabilecektir ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

13 Görsel ve sesi aynı anda vermek bilgiyi pekiştirir. Görsel, yazı ve sesi aynı anda vermek gereksizlik ilkesine aykırı olur. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

14  Çalışmalar göstermiştir ki; öğrenci bir dersle etkileşimli bir dil ve resmi olmayan bir yardımcı ile sosyal olarak iletişime geçtiğinde daha iyi öğrenme gerçekleşmiştir.  Öğrenme öğrencinin içerik ve öğretme (instruction) ile bağlantıya geçmesine bağlıdır. Öğrenci bilgisayarın bir insan olmadığını bilmesine rağmen etkileşimli bir ses tonu veya eğitsel ajan öğrencinin sosyal ilişki kurmasını teşvik edebiliyor, bu sosyal ilişki de öğrenmeye katkıda bulunuyor. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

15 ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

16  Sebepsiz, görsel, metin ve ses kullanmak öğrenmeyi azaltır.  Öncelikle öğrencilerin önemli noktaları kaçırmasına neden olabilmektedir.  Öğrencinin bilgileri tutarlı zihinsel bir modele oturtmasına zorlaştırıyor.  Gereksiz önbilgiyi harekete geçiriyor. Öğrenme yeni bilginin var olan bilgiyle ilişkilendirilmesiyle gerçekleştiğinden dolayı gereksiz bilgilerin yeniden hatırlanması öğrenmeyi azaltıyor. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

17  Karmaşık bir dersi bölümlere ayırmak.  Sürekli bir dersi küçük parçalara ayırarak işlenmesine bölümleme diyoruz.  Sunulacak konudaki anahtar kavramların isimlerini ve özelliklerini öğretmek.  Hedef bilişsel yükü azaltmak. ÇOKLU ORTAM İLKESİ ÇOKLU ORTAM İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YAKINLIK İLKESİ YÖNTEM İLKESİ YÖNTEM İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ GEREKSİZ- LİK İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ KİŞİSELLE- ŞTİRME İLKESİ TUTARLIK İLKESİ TUTARLIK İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ BÖLÜMLE- ME VE ÖN ÇALIŞMA İLKESİ

18 Oyuna Başla

19  Çoklu ortam ilkesinin önemi nedir? A) Görselin öğretimsel mesajla tutarlı olmasıB) Görselin sesle tutarlı olmasıC) Ön bilgiyi harekete geçirmesiD) Etkileşimli ses tonunun olması

20  Aşağıdakilerden hangisi "yöntem ilkesinin " avantajlardan biri değildir? A) Öğrenmeyi kalıcı kılar B) Kelimelerin yazılı materyal yerine sesli olarak sunulması C) Dikkati aktif tutarD) Görseli ses ile açıklar

21  Ekrandaki görseli ses ve metinle açıklamaya çalışıp öğrenmeyi körelten yöntem hangisi ile açıklanır? A) Çoklu ortam ilkesiB) Yöntem ilkesiC) Gereksizlik ilkesiD) Yakınlık ilkesi

22  Hangisi uzamsal yakınlık ilkesine aykırıdır? A) Görsel ve metin birbirinden uzak olmamalıdır B) Görsel ve metin aynı sayfa üzerinde bulunmalıdır C) Animasyon ve açıklamalar aynı ekranda gösterilmelidir D) Görselin tek başına gösterilmesi daha etkilidir

23  Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirme ilkesinde kullanılan bir yöntemdir? A) Samimi bir dil kullanılmalıdırB) Yazı ve görsel aynı ekranda olmamalıdırC) Görselin tek başına gösterilmesi daha etkilidirD) Konu ile ilgisi olmayan grafiklerden kaçınılmalıdır

24 ÇIKIŞ


"Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  Elif Şeyma ÇİLEK  Canan KONYAOĞLU  İsmihan Bahar TURGUT BAŞLA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları