Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEOG

2 AMAÇLAR Öğrenci , okul ve öğretmen ilişkisini güçlendirmek.
Öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak. Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak. Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak. Öğretmenlerin mesleki performansını artırmak. Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak. Başarı değerlendirmesini sürece yaymak. Öğrencinin okula devamsızlık oranını azaltmak.

3 2014-2015 Öğretim yılında gerçekleştirilecek ortak sınavların uygulama takvimi nasıl olacak?
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8’inci sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 II. Dönem 29-30 Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015

4 ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU
Ortak Sınavlar 1. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak? ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20

5 ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU
Ortak Sınavlar 2. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak? ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil 11.20

6 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI;
Bu sınav dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem yapılacaktır.

7 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR
8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler PYBS’ ye girmeyecek, ortaöğretime geçiş puanıyla değerlendirilecek. Mazeretli sınava katılmayan öğrenciler mazeretlerini gösteren belgeyi ortak sınavlar tamamlandıktan en geç 1 gün sonra gönderecek. Öğrenciler sınav sonucuna itirazlarını 5 takvim günü içerisinde yapabilecekler. Vakıflar Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankasına 20 TL yatırdıktan sonra ölçme değerlendirme müdürlüğüne banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adres ve imza ile başvuruda bulunabilecekler

8 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR
Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir. Özel okullarda görev yapan öğretmenler, ücret ödenemediğinden sınav günleri görevlendirilmeyeceklerdir. Öğrencilere ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Ortak sınavlar ile ilgili iş ve işlemler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

9 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR
Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacaktır. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiç bir öğrenci sınıfından çıkmayacak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

10 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR
Öğrencilerin sınava katılması için giriş belgesi yayımlanmayacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. Görevli öğretmenler kendi okullarından başka okullarda görevli olacaktır. Öğretmenler, sınava katılan öğrenciyi, öğrencinin cevap kağıtlarında basılı olan fotoğraftan tanıyabilecektir. Ancak fotoğrafı olmayan ya da fotoğraftan tanıyamadığı öğrenci teyidini Bina Sınav Komisyonundan yapacaktır. Özel okullarda bina sınav komisyonu, devlet okullarında görevli idarecilerden oluşacaktır. Ancak her özel okulda çalışan üç idareci/öğretmen sınav günleri hem bina sınav komisyonuna yardımcı olabilmek hem de e-okul sisteminden öğrenci bilgisine ulaşabilmek için kendi okulunda bulunacaktır.

11 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrencileri RAM’lara yönlendirmek, Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak, nakil işlemi yapılan öğrencilerin,zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek, Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin muaf tutuldukları dersler bildirilmelidir. Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler sınava girebilecek. Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu dilekçeyi/dilekçeleri RAM’a göndermek,

12 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün içerisinde giriş yapmak

13 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI REHBER ÖĞRETMENLERE DÜŞEN GÖREVLER
Öğrencilere ders çalışma programlarının düzenlenmesi ve takibinin sağlanması hususunda rehberlik etmek, İlgili şube rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak öğrencilere sınav kaygısı ile ilgili çalışmalar yapmak, Öğrenme problemleri ve verimli ders çalışma konusunda çalışmalar yapmak. Ortaöğretim okul türleri ile ilgili öğrencilere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmak, Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ortak sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için bilgilendirmek. Öğrencilere ortak sınavlardaki başarıda okula devam konusunun önemi üzerinde durmak,

14 Ortak Sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları ne olacak?
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER Ortak Sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları ne olacak? Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren, sınav günü mazeretli/mazeretsiz ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-okul sistemine işlenmesi gerekir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-okul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

15 Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders Numarası Ders Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 3 Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 6 Yabancı Dil TOPLAM 18 Ortak Sınavların Değerlendirmesi Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

16 Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Yıl Sonu Başarı Puanı Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

17 Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Ek Puan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

20 Ortak Sınavların Tamamlanması
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI SONUÇLARI Ortak Sınavların Tamamlanması Sınav tamamlandıktan sonra Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir. Ortak sınav sonuçları için öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, öğrenciler takvimde belirtilen tarihlerde e-okul sisteminden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

21 Sınavda Yapılan Değişiklikler
TEOG değil ortak sınav olarak geçmektedir. Kitapçık türü A,B,C,D olmak üzere dörde çıkarıldı. Sınav sorulara kazanımlara göre hazırlanmaktadır. Görsel sorular daha fazla olacaktır. Sorular kolay olacak, %10-15 belirleyici sorular olacaktır. Cevapların metnin içinde yer aldığı, güncel hayatla bağlantılı sorular olacak. Nakil ile gelen öğrenciler yedek cevap kağıdı ile sınava girecektir. Sınıf oturma planı sınıfın oturma düzenine göre doldurulacaktır. Sınavda 6 soruya aynı yanlış cevabı veren öğrenci kopya muamelesi görmekteydi. Öğrencilere 0 vermek amacıyla ikili kopya sistemi uygulanmayacak. Sınıf oturma planı incelendikten sonra sonuç belirlenecek. Sınıf oturma planında yanlış doldurulan alan olduğu zaman ayrıca tutanak tutulmaya gerek yok, üzeri çizilip doğru bilgi yanına yazıldığında kabul edilecektir. Sınıf yoklama çizelgesinde tutanak bölümü ayrıldı


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları