Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Yücel BEL AĞRILARINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Yücel BEL AĞRILARINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 A. Yücel BEL AĞRILARINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ aysen.yucel@anadolusaglik.org Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Akut: 3 aydan daha az süreli Subakut: 5-7 hafta (12 haftadan az) Kronik: En az 3 ay Rekürrent Kronik LBP de akut atak Yansıyan ağrı –Genellikle bacak –Radiküler ağrı-somatik ağrı ayırımı Alt bel ağrısı (LBP)

3 Superfisyel somatik ağrı (cilt- ciltaltı) Derin somatik ağrı (kaslar, fasya, periost, ligamanlar, eklemler, dura) Radiküler (spinal sinirler) Yansıyan visseral ağrı (Abdominal ve pelvik organlar, aorta) Nörojenik ağrı Psikojenik ağrı LBP

4 Kas kasılması Akut disk hernisi Osteoartroz Spinal stenoz Spondilolizis, spondilolistezis Skolyoz LBP

5 Ayırıcı tanı PatolojiAnatomik bölge kaskemik eklem disk Travma sprainkırık sprain sprain İnfeksiyon apseosteomiyelit artrit diskitis İnflamasyon miyozit artrit Tümör sarkomprimer metastatik primer Mekanik/ spazm disfonksiyon Psikolojik triger point

6 Anamnez Mevcut yakınma Süresi Bölgesi Yansıma Cinsi Şiddeti Başlama zamanı ve şekli Arttıran ve azaltan faktörler Eşlik eden bulgular

7 Anamnezde önemli noktalar Kanser anamnezi 50 yaş üstü Tedaviye rağmen düzelmeme Majör travma Osteoporozu olan ya da steroid alan hastada minör travma Ateş

8 Fizik muayene Genel Kas-eklem Nörolojik Görüntüleme Travma, yaşlı hastada minimal travma Kanser/kilo kaybı Tedaviye direnç Nörolojik defisit Enfeksiyon riski

9 Bel ağrısını her hekim, kendi uzmanlık dalı çerçevesi içinde değerlendirmekte ve tedavi de buna göre düzenlenmektedir Bel ağrıları multidisipliner olarak değerlendirilmelidir Bel ağrılarına yaklaşımda algoritma ve doğru tanı tedavide en önemli rolü oynamaktadır Tedavi

10 Akut ve kronik bel ağrısı tedavileri birbirinden farklılık gösterir Akut ağrıda spesifik tedavi nedene yöneliktir ve zaman kısıtlaması vardır Kronik alt bel ağrısında farklı tedavi kombinasyonlarına ihtiyaç vardır Hastalar tedavi programlarına aktif olarak katılmalıdırlar

11 Akut LBP Anamnez Nörolojik bulgular Fizik muayene Evet Hayır Evet Hayır Pozitif Negatif Evet İleri tetkik Hayır DeğerlendirmeDeğerlendirme Tedavi

12 Anamnez Fizik muayene Lumbosakral grafi Fraktür Cerrahi Dura Basısı ( - ) Miyofasyal ağrı Faset sendromu Piriformis sendromu Sakroiliak sendrom Non spesifik Alt Bel Ağrısı Dura Basısı ( + ) Nörolojik bulgu ( - ) ( + ) ( + ) BT / MRI / EMG (Radikülopati) Spondilo lizis / listezis Cerrahi Akut LBP

13 TedaviTedavi Açıkla!!! Ağrım varAnaljezikler Manuel terapi TP injeksiyon Hareket Germe edemiyorumAktivasyon ÇalışamıyorumCesaretlendirme KorkuyorumPsikolojik destek Değerlendirme İyi 2 gün 1 hafta 1 ay 2 ay Evet Başarı Hayır Kronikleşme Kronik LBP algoritması Hayır Yeniden değerlendirme İleri tetkik < 1 hafta < 1 ay < 2 ay Hayır Evet Hayır Evet Kronik LBP algoritması Komplians değerlendirmesi Daha önce denenmemiş tedavi ve analjezikler Egzersiz İnvaziv girişimler

14 Konservatif yaklaşım 3 hafta süre içinde Yatak istirahati (3 gün) Takiben hızlı bir şekilde ağrı oluşturmayacak aktivitelere geçiş NSAID, kas gevşeticiler Yetersiz olduğunda 2-3 hafta opioid analjezikler Fizik tedavi uygulamaları (Masaj, sıcak/soğuk uygulaması, TENS) Ağrı 3 haftadan fazla sürerse daha ileri tetkikler yapılmalı ya da invaziv işlemler uygulanmalıdır

15 Kanıta dayalı tedavi Akut LBP tedavisinde yatak istirahati kanıtlanmamıştır Normal günlük aktivite ve egzersiz etkilidir Tedavi edici egzersiz değil, germe-gevşeme gibi mobilizasyon egzersizleri yapılmalıdır Doğru bir açıklama ve cesaretlendirme tedavi başarısını arttırır Analjezik tedavi basamak şeklinde verilmelidir –Basit analjezikler (Parasetamol) –Kombinasyonlar –NSAIDs –Opioidler??? Antidepresanlar??? Kas gevşeticiler???

16 Manipulasyon tedavisi Kısa süreli etkilidir Akut fazda etkili (< 2 hafta) Germe egzersizleri ve medikal tedavi ile birlikte daha etkili Assendelf 1995, Koes 1996, van Tulder 2000

17 Ek tedaviler Hasta eğitimi Fonksiyonel aktivite programları Kognitif tedavi Bel okulu????

18 Girişimsel yöntemler Şiddetli ağrıda analjezikler yetersiz ise kullanılır Epidural kateter yolu ile analjezik uygulaması önerilir Primer tedavi değil; aktiviteyi sağlamada etkili Deneyim ve skopi kontrolü şarttır

19 Önerimeyen tedaviler Korse Traksiyon Akupunktur

20 Kronik LBP Malignite, infeksiyon olasılığı düşük En sık nedenleri: –Disk patolojileri (%29-49) –Faset eklem patolojileri (%10-20) –Sakroiliak eklem patolojileri (%7-23) FBSS ayrı bir grupta değerlendirilmelidir Araknoidit, nöroma, füzyon sonrası ağrılar bu grupta değerlendirilebilir

21 Değerlendirme Anamnez tek başına yeterli değildir Fizik muayenede spesifik testler mutlaka kullanılmalıdır Psikolojik değerlendirme şarttır MRI, direkt grafi yada BT den daha fazla bilgi vericidir

22 Lomber MRI Disk patolojisi EvetHayır Disk stimülasyonu NegatifPozitif Diskojenik ağrı Nondiskojenik ağrı SI ve Faset eklem değerlendirmesi İki taraflı ağrı Kaudal bölge ile sınırlı EvetHayır Evet SI blok Pozitif SI eklem ağrısı Faset eklem değerlendirmesi Negatif Yeniden değerlendirme

23 Faset eklem değerlendirmesi L 5 -S 1, L 4 -L 5, L 3 - L 4 Diagnostik faset blok PozitifNegatif Konfirmasyon bloğu Pozitif Negatif Yeniden değerlendirme Faset eklem ağrısı değil Faset eklem ağrısı

24 Kronik LBP tedavisi Konservatif tedavi Cerrahi Girişimsel tedavi Kognitif tedavi Multidisipliner tedavi

25 Multidisipliner yaklaşım Psikolog Algoloji BD Psikiatr Nörolog Beyin cerrahı Fizik tedavi uzmanı Ortopedist

26 Medikal tedavi Analjezikler Kas gevşeticiler Antidepresanlar NSAID etkinliği ile ilgili kanıt az Opioidlerin palyatif olarak kullanılması mümkün Kas gevşeticiler kısa süreli kullanılabilir Antidepresanlarla ilgili çelişkili sonuçlar var

27 Manipulatif tedavi ve masaj etkisiz Traksiyon tedavisi artık önerilmiyor Akupunktur ile ilgili kanıtlar yetersiz Biofeedback, TENS tek başlarına etkisiz. Kombine tedavilerde kullanılabilir TP enjeksiyonları, proloterapi ve botox enjeksiyonları: çelişkili sonuçlar Epidural steroid enjeksiyonu radiküler ağrıda denenebilir. Kontrollü çalışmalar yetersiz Kognitif tedavi+egzersiz+bel okulu+gerektiğinde invaziv tedavi en etkili yöntem

28 Girişimsel yöntemler Diğer modalitelere yanıtsız ağrılarda kullanılır Deneyim, optimum gözlem ve follow-up şartları gereklidir Skopi kontrolü olmaksızın asla uygulanmaz!!!!! Tek başına değil, multidisipliner tedavi içinde uygulanmalıdır

29 Multidisipliner tedavi Eğitim EgzersizKognitif tedavi Bel okulu

30 Kronik LBP Anamnez, muayene Görüntüleme Evet Hayır Evet Hayır Pozitif Negatif Evet İleri tetkik CRPS değerlendirmesi İleri tetkik Hayır DeğerlendirmeDeğerlendirme Önceki tedavi CRPS Kronik LBP nedenlerini irdeleme

31 Negatif Önceki tedavi Geçirilmiş cerrahi girişim Evet Hayır Akut-subakut tedavi modaliteleri NegatifPozitif Başarılı tedavi Palyatif değerlendirme Muldidisipliner tedavi programı Kronik LBP nedenleri saptandı mı? Evet Başarılı tedavi Tedavi edilebilir mi? Evet Hayır

32 Akut Kronik Travmatik Cerrahi Herniye nükleus pulpozus BT / MRI / EMG İstirahat + Medikal tedavi Peridural steroid + Egzersiz İleri invaziv girişimler Cerrahi Psödodisk sendrom StenozSpondilolistezis Herpes Zoster Diyabetik nöropati Malignite PrimerSekonder Anamnez Fizik muayene Lumbosakral grafi BT / MRI Lumbosakral Radikülopati

33 Anamnez Fizik muayene Lumbosakral grafi EMG / BT / MRI Sintigrafi DİAGNOSTİK BLOK Ağrı geçer Ağrı sürüyor TedaviTanı yeniden gözden geçirilmeli Medikal tedavi TENS Manipulasyon Sıcak-soğuk uygulama Egzersiz Denervasyon Steroid+LA RF, Nöroliz Krio Faset Sendromu

34 Sonuç Doğru değerlendirme Akut-kronik ayrımı Algoritmalar Basamak şeklinde tedavi Kanıta dayalı tedavi Multisipliner yaklaşım Eğitim ve korunma Klinik kontrollü çalışmalar

35 “... acılarını paylaştığını göstermek birlikte yas tutmak değil, onlara elbirliği ile yardım etmekle olur.” Epikuros Ağrıyı kesmek bir sanattır Hippokrat Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"A. Yücel BEL AĞRILARINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları