Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YÖNETİM AŞAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YÖNETİM AŞAMALARI."— Sunum transkripti:

1 PROJE YÖNETİM AŞAMALARI

2 Analiz ve planlama aşaması
Gereksinimlerin belirlenme aşaması Ön ve detaylı tasarım aşaması Gerçekleme aşaması Test ve birleştirme aşaması Sürüm ve teslim aşaması Sonuçları değerlendirme aşaması Bakım aşaması Yazılım projelerinde sosyal faktörler Proje yönetimi ve genel iş sistemi ile ilgili ipuçları

3 ANALİZ VE PLANLAMA AŞAMASI
Öncelikle proje başlarken iyi bir analiz ve planama yapmak gereklidir. Müşterinin ne istediğinin, nasıl bir sistem istediğinin tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Risk analizi ve maliyet tahminleri vb. bu aşamada yapılır.Gereksinimler bu aşamada belirlenir.Gereksinimler değişedebilir.

4 TEST EDİLMESİ ZOR VEYA İMKANI BULUNMAYAN BİR SİSTEM HİÇBİR ZAMAN ÜRETİLMEMELİDİR.(VE ÜRETİLMESİDE ZATEN ZORDUR.)

5 HERŞEY İŞ TANIMI İLE BAŞLAR
İŞİN AMACI İŞİN KAPSAMI DİĞER ALANLAR(İŞİN SÜRESİ,İŞİN YAPILCAĞI YER,TESLİM TAKVİMİ,TESLİM KALEMLERİ,KABUL KRİTERLERİ,ÖDEME KOŞULLARI.

6 PROJENİNİ BAŞARISINDAKİ ETKENLERDEN BİRİ PROJENİN AMACININ İYİ ANLAŞILMASIDIR.
Projenin büyük resmini yani ana hatlarını anlamak iki açıdan faydalıdır. Projenin detayları ile ilgilenen kişiler proejede nerede olduklarını yani uğraştıkları detayın sınırlarını projedeki yerini rahat anlarlar Projenin organizasyondaki önemi yeri daha iyi anlaşılacağı için projedeki riskler,zamanlamalar daha iyi hesaplanabilir.

7

8 Projede maliyet ve süre tahminle(Kar edilmeyecek bir projeye girmenin anlamı yoktur.Bu sebepten maliyet ve süre tahminleri çok önemlidir.

9 GÜNDE KAÇ SATIR YAZABİLİRİM,PROJEYİ NE KADAR SÜREDE BİTİREBİLİRİM
Yazılan kodun kalitesine göre farklılıklar görülür. Orta vada bir insan günde satır kod yazabilir.Yani ortalama bir kişi günde sadece bir fomksiyon yazabilir ve bir miktarda testini yapabilir.Bu aya yaklaşık 1000 satır demektir. Bu satır/birkaç gün sürdürüleblir ve davamında müthiş bir hata ve verimszlik periyodu başlar.

10 PROJE BÜYÜKLÜĞÜNÜ TAHMİN ETMEK
Benzerlik yöntemi:Daha önceden yapılmış kıyaslanabilecek projelerin olması gereklidir. Uzman görüşü:Sonuç değişken olabilir ve tahmin konusundaki ustalıgına bağlıdır. Tepeden aşağı inceleyerek tahminde bulunma yöntemi:Sistem tepeden inilerek incelenir sistemin tanımının ve gereksinimlerinin çok iyi bleirlenmiş olamsı gerekmektedir..

11 Aşağıdan tepeye inceleyerek tahmnde bulunmta yöntemi:En küçük parçalardan başlanarak incelenir.detaylı zaman alıcı yöntemdir. Maliyete göre tasarım:Önerilen bütçeye göre yapılamaya çalışılır.Mühendislik temelinden uzak bir yöntemdir. Parametrik modeller kullanmak:Detaylı mühendislik hesapları yapılır ve tahmin yöntemleri kullanılır. ÖLÇEMEDİĞİNİZ OLAYI YÖNETEMEZSİNİZ(KONTROL EDEMEZSİNİZ)

12 KAYNAK KOD SATIR SAYISI İLE PROJE BÜYÜKLÜĞÜ TAHMİNİ

13 NESNE TEMELLİ PROGRAMLAMA YAPILIREKN KULLANILAN TAHMİN YÖNTEMLERİ
Nesne öğeleri sayısı temelli tahmin(yazılımdaki sınıfları sayısı,bu sınıfların üyeleri,metotları ayrıca sınıfların tipleri ve özellikleri göz önüne alınır. Kullanım senaryosu temelli tahmin:sistem olası yapılabilecek işler,özellikle de ardı sıra bir şekilde yapılabilcek tüm işler sıralanır.bu çıakrılan listeler tahminde kullanılır..

14 COCOMO TAHMİN MODELİ COCOMO Türkçeye yapısal maliyet modeli olarak çevirebiliriz.Proje için harcanacak eforu yani işçilik maliyetini adam-ay olarak hesaplamaya yarayan faydalı bir yöntemdir

15

16 KALİTE,HIZ,UCUZLUK ÜÇGENİ
Ürün kaliteli ve hızlı yapılırsa ucuz olamaz. Ürün kaliteli ve ucuz yapılırsa hızlı yapılamaz. Ürün hızlı v ucuz yapılırsa kaliteli olamaz

17 PLANLAMA VE İYİ BİR PLANLAMANIN ÖNEMİ
Projeniz küçükde olsa büyük de olsa mutlaka bir plan yapılmalıdır.Bu plan için yapılcak ana işleri görev dağılımını görevlerin başlangıç ve bitiş süreleriniyazmaya gayret ediniz.Plan proje esnasında mutlaka koşullara göre güncelleyiniz.Özellikle ufak projelerin başarısız olamalrının en temel nedenlerinden biri planların gereksiz görülerek ihmal edilmesidir.Sonuç olarak planlamadan hehrangi bir sebeple kaçınmamalıyız.

18 PROJE ADIMLARI BELİRLEYİN
Açık,net,anlaşılır proje adımları belirleyiniz.Proje adımlarının da şu özelliklerini belrileyiniz. Proje admının tanımı, Bu adıma ulaşmak için gerekli süre. Bu adıma ulaşmak için gerekli efor veya elamanlar, Proje adımının başarı kriteri,yani bu adıma başarıyla ulaşıldıgının objektit belirlenmesi, Aşamalrın öncülleri,ardılları.

19 PROJE İÇİN GEREKLİ OLAN KAYNAKLAR
İş gücü Donanım Zaman Para Motivasyon Sağlıklı çalışma ortamı Kullanıcı geri beslemesi

20 RİSK ANALİZİ Yazılım projeleri risk oranı yüksek projelerdir.Bu yüzden başarısızlık oranları bir hayli yüksektir.Başarılı projeler Zamanında tamamlanmış, Bütçesi aşmamış Belirlenen gereksinimleri karşılaan projelerdir.

21 PROJE AMAÇ,TANIM VE KAPSAM RİSKLERİ
Proje amacı ve tarifinin belirsiz olması veya değişmesi Proje amacı,işlevsel,performans ve güvenirlik gereksinimlerinin dökümante edilmemiş olması Başarı kriterinin belirlenmemiş olması, Sorumlulukların ve görev dağılımının belirsiz olması İş planının yapılmaması Proje başldıktan hemn sonra,amaç,kapsam veya takvim gereksinimlerinin önemli derecede değişmesi.

22 Gereksinim riskleri Gereksinimlerin sürekli değişmesi Gereksinimlerin açık olmaması veya anlaşılmaması sonucunda yanlış ürünün üretilmesi Gereksinimler hazırlanırken müşteri,kullanıcı ve diğer paydaşlarla görüşülmemesi Yeterince ön analiz yapılmadıgı için proje sonuna doğru keşfedilen yeni gereksinimler ve bunları sağlamak için kodda hızlıca yapılan değişiklikler Proje girdi çıktılarının belirlenmemesi.

23 Takvim riskleri Gerçekçi olmayan takvim ve bütçeler Takvimde teslim zamanlarının dökumante edilmemiş olması, Proje başındaki gecikmelerin ihmal edilmesi.Takvimin buna göre güncellenmesi, Projenin ilk yüzde 10’luk süresinde iken teslimi planlanan görevlerin yetişirilememiş olması,

24 Bütçe ve maliyet riskleri
Acil durumlar ve ihtiyaçalr için küçük yedek bir bütçenin olmaması, Bütçe,takvimikapsam ve kalite özelliklerinin tümünün proje ekibi dışındaki bir yerden ekibe zorunlu olarak dikkat edilmesi, Kabul edilen bütçenin ekibin tahmin ettiği bütçelrin düşük olması,

25 Planlama riskleri Eksik veya hatalı planlama daha kötüsü planlamanın yapılmamış olması, Planlamave tahmin dökumanlarının olmaması, Modüler olmayan yazılım yapısı, Proje planına uyulmaması Yeniden kullanılabilir bileşenlerin olmaması veya kullanılmaması, Veri taşıma safhasını ufak biri ş olarak görmek.

26 Gerçeklme riskleri Hem donanımın hem de yazlımının aynı anda geliştirilmesi Teknik personelin sürekli zaman baskısı altında çalışması Yorgun ve bitmiş teknik ekip Uygun veritabanı tasarımının yapılmaması Çok tecrübeli,uzman elemanalrın sürekli meşgul olması dolayısıyla onlara erişememek. Yanlış işlev veya özelliklerin gerçeklenmesi Yanlış kullanıcı arabiriminin gerçeklenmesi

27 Kalite güvence riskleri
Değişim kontrol sürecinin olmaması Konfigürasyon yönetiminin yapılmaması, Dökümantasyonun uygun bir şekilde yapılmaması, Tanımsız iş yapma süreçleri Geçmişe yönelik yazılım ölçüm verilerinin bulunmaması, Yeni geliştirilecek olan ürün eski bir ürün temel alınarak geliştirilecekse bu eski ürün hakkında yeterince bilgi birikimi ve dökumanın olmaması, Risk analiz dökumantasyıonu ve sürecin olmaması Standartlara uyulmaması.

28 Kalite kontrol riskleri
Gerçek zamanlı sistemlerde istenilen donanım performansının tutturulamaması Risk yönetiminin yapılmaması, Proje durmunun ve ilerlemesinin takibinin yapılmaması Alttan üste yanlış veya optimistik durum raporlaması. Tasarım gözden geçirme değerlendirmelerinin yapılmaması, Performans ve güvenirlik gereksinim metriklerini izleme sürecinin olmaması.

29 Organizasyondan kaynaklanan riskler
Ödüllendirme sisteminin olmaması Kriz savuşturamayacak kadar ekonomik olarak güçsüz olan şirketlerin aldıkları projeler. Projenin çok büyük olması, Çok yüklenicili projeler ve iş paylaşımındaki belirsizlikler,

30 Yönetimsel riskler Üst yönetimin projeye destek olmaması,konuya ilgisiz olması,projeye öncelik vermemesi Proje yöentim metodolojisi uygulanmaması Yöneticilerin deneyimsizliği Organizasyonun önceliklerinin veya kaynakalrının daha önemli bir projeye aktarımı Öncelik yönetimi yapılamaması Yöneticinin eğitim almamış olması İşe uygun personel verilmemesi

31 Müşteri ve kullanıcılarla ilgili riskler
Müşteri tercihlerinin ve önceliklerinin değişmesi, Kullanıcıların değişime direnci, İşbirliğine açık olmayan kullanıcılar Kullanıcıların yeni sistemi anlama eksikliğinden dolayı katlımda bulunamamaları

32 Paydaşsal riskler Müşteri ,kullanıcı ve diğer paydaşlardan geri beslemenin sağlıklı gelmemesi, Proje paydaşları arasında iletişimsizlik Paydaşların toplantılara katılmaması,

33 Alt yüklenici riskleri
Dışarıya yaptırılan işlerdeki skıntılar,tedarikçilerden gelen bileşenlerin gecikmesi veya hataları,

34 Sosyal riskler ve personel riskleri
Personel sıkıntısı, Deneyimsiz ekip Organizasonda iletişimsizlik Bireysel başarılı ve egosu yüksek kahramanlar Çalışma ortamının uygunsuz olması Moralsiz geliştirme ortamı Fazla iş yükleme Bilgi ve yeteneklere sahip olunmaması

35 Teknolojik riskler Secilen teknolojinin uygunsuz veya yetersizliği Henüz oturmamış bir teknoloji olması Yeterince tanınmaması Ekip üyesinin deneyimsiz olması Diğer sistemlere doğru çok fazla arayzü olan sistemler Bilgi işlem ve şebeke alt yapısındaki yetersizlik veya problemlerin proje takımının üretkenliğinde büyük etkisi olması, Bilişim teknolojisinin snırlarının iş için yeterli olmaması

36 Ticari riskler Yeni rakiplerin çıkması Belirsiz piyasa koşulları İhaleyi alma kriterinin en düşük fiyat teklifi oldugu projeler,

37 Politik ve yasal riskler
Hükümet politikalarının veya kanunların değişmesi, Politik veya ticari baskılar,

38 Toplumsal riskler Kültürel ve etik zaaflar, İşin içindeki organizasyonlar arasında kültürel problem ve çatışmalar

39 Riskleri azaltmak için ne yapılmalıdır.
En önemli koşul risk yönetiminin uygulanmasıdır.projede risk yönetimine atanmış bir ekip bulunmalıdır.Bu ekip potansiyel riskleri,bu risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve önceliklerini belirleyip bunları gidermeye çalışmalıdır ve bunu sürekli yapmalıdır.

40 RİSKLERİN ERKEN TESPİTİ HAYAT KURTARIR
Yazılım projelerinde doğaları gereği her zaman riskler olacaktır.Çünkü belirsizlik fazladır.Riskler erken tespit edildiklerinde genellikle savuşturulabilir yapıdadır. İletişiminin iyi olması, Proje içerisinde bilgi akışının iyi olması Deneyimli proje yöneticisi Risk yöentimi için görevlendirilmiş ekip, Eski projelerden faydalanmak, Tahmin yöntemleri kullanmak, Proje vizyonunu ve iş tanımını yazılı ve net biçimde yapmak,

41 SWOT ANALİZİ İngilizce dört kelimenin baş harfleriden oluşan bir kısaltmadır.swot analizi içinde bulunulan durumun tüm yönleri ile,basitçe değerlendirlmesini sağlayan bir yöntemdir.şuan ki durumun bir fotoğrafı gibidir.

42 ORHAN USLU


"PROJE YÖNETİM AŞAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları