Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 PERFORMANS GÖSTERGESİ
STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ

3 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER
Stratejik amaç ve hedefler, stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. ..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir.

4 Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

5 STRATEJİK AMAÇ (SAM) ÖZELLİKLERİ
Amaçlar, bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eder, orta ve uzun vadeli olabilir. Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Stratejik amaçların yazım sırası aynı zamanda kuruluş için önem sırasını da verecektir.

6 SAM BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR
Misyonu destekleyecek bir şekilde yazılmalı, Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalı, GZFT analizi sonuçları göz önünde bulundurulmalı, Genel deyimlerle ifade edilmeli Sayısallaştırma yapılmamalı, tarih belirtilmemeli Anlamı açık ve net olmalı, karmaşık ve uzun cümlelerden kaçınılmalı Bir çerçeve çizmelidir Orta ve uzun vadeli bir zaman dilimini kapsamalı Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemeli. Motive edici ve birbiriyle uyumlu olmalıdır. 6

7 VİZYON-AMAÇ-HEDEF UYUMU
MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇ 1 AMAÇ 2 AMAÇ 3 AMAÇ 4 HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 1 HEDEF 1

8 ÖRNEK AMAÇ CÜMLELERİ Okulöncesi eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, toplumsal farkındalık düzeyini yükseltmek.

9 Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli fiziki altyapı ihtiyacını karşılamak
Zorunlu eğitim çağındaki çocukların tümünün okullaşmasını sağlamak Tüm ilkokullarda normal eğitim uygulamasına geçmek

10 HEDEFLER

11 STRATEJİK HEDEF Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilebilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar.Sonuç odaklı olmalıdır

12 HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ
SPESİFİK SOMUT ÖLÇÜLEBİLİR ZAMAN SINIRLI GERÇEKLEŞEBİLİR ÖNEMLİ

13 GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
SPESİFİK SOMUT Sınırları belirgin ve belli bir konuya odaklanmış alt amaçlardır. Hangi alandaki gelişimin ne yönde olacağı açık bir şekilde ifade edilir. ÖNEMLİ ÖLÇÜLEBİLİR Sorun alanı listesinden okul/kurum için önemli olanlar belirlenmelidir. Ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz, geliştiremeyiz. GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR ZAMAN İLİŞKİLİ Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçlar tanımlanmış bir zaman dilimi içinde olmalıdır. Hedefin kurumun etki alanında bulunması gerekir.

14 HEDEF ÖRNEKLER-1 Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Yanlış Neden? Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

15 HEDEF ÖRNEKLER-2 Hedef: ilimizdeki okulöncesi okullaşma oranı 2014 yılı sonuna kadar %65’ten %75’e çıkarılacaktır. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Doğru Neden? Gerçekçi Zaman sınırlaması var, spesifik, somut

16 HEDEF ÖRNEKLER-3 (Açık olmayan hedefler)
Örnek Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim niteliğini 2014 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak. Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir.

17 Örnek Hedef: Devamsızlığı ortadan kaldırmak
HEDEF ÖRNEKLER-4 Örnek Hedef: Devamsızlığı ortadan kaldırmak Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil

18 STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ
ÖLÇÜLEBİLİR SPESİFİK %65 olan okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar %75’e çıkarılacaktır. ZAMAN ÇERÇEVESİ SAYISAL

19 OKUL/KURUM İÇİN STRATEJİK AMAÇ CÜMLELERİ
Stratejik Amaç 1. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek Stratejik Hedef Yılı itibariyle mezun oldukları alanda %40 olan işe yerleşme oranını bir önceki yıla göre %5’er artırarak 2019’a kadar %54’e çıkarmak

20 Stratejik Amaç 2. Velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2013 yılında %55 olan veli memnuniyet oranını 2019 yılı sonuna kadar %65’ e çıkarmak

21 Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak.

22 Stratejik Amaç 4. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik, ahenkli bir kurum haline gelmek. Stratejik Hedef 4.1 Okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerin her yıl en az bir konuda hizmetiçi Eğitim almalarını sağlamak

23 Stratejik Amaç 5.Sosyal alanda başarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 5.1 Kültürel (Şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarışmalarının tümüne katılmak ve her yıl katılım oranı % 1 artırarak 2019 yılı sonunda öğrencilerin % 5’inin katılımını sağlamak.

24 Performans Göstergeleri
Stratejik hedeflerin performansını ölçmek için kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar.

25 Performans Göstergeleri Ne İşe Yarar ?
Amaç ve hedeflere ulaşılıyor mu? Amaç ve hedeflere ulaşmada önemli olan nedir? Kaynaklarının ne için harcanıyor? Kaynakların etkin ve verimli kullanılıyor mu? Bütçe planlandığı şekilde işliyor mu?

26 Performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından;
Miktar Zaman Kalite Maliyet cinsinden ifade edilir.

27 Performans Göstergesi
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Performans Göstergesi Misyon Vizyon Amaçlar Hedefler Faaliyetler Stratejiler İlgili olmalıdır

28 İdarece etkilenebilecek nitelikte olmalıdır
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? İdarece etkilenebilecek nitelikte olmalıdır

29 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır
Karşılaştırılabilir olmalıdır Okullaşma Okullaşma Çağ Nüfusu Çağ Nüfusu Okul Terki Okul Terki

30 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır
Güvenilir verilere dayanmalıdır

31 Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 496,463 500,000 12 2
ANADOLU LİSELERİNİN YGS BAŞARILARI SIRALAMASI (TABAN-TAVAN PUANLARINA GÖRE) S İLİ OKUL ADI Kont Sayı Taban Puan Tavan Puan 2013 TÜRKİYE SIRALAMASI 1 İSTANBUL Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 496,463 500,000 12 2 İstanbul Lisesi 180 495,094 3 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 120 493,891 496,432 4 Kadıköy Anadolu Lisesi 300 489,281 494,550 10 5 Cağaloğlu Anadolu Lisesi 488,493 493,307 6 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 150 487,285 493,088 7 ANKARA Atatürk Anadolu Lisesi 330 487,013 496,854 8 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,039 492,397 16 9 Gazi Anadolu Lisesi 270 483,724 492,597 Burak Bora Anadolu Lisesi 483,636 491,977 18 11 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 482,745 492,164 BURSA Bursa Anadolu Lisesi 210 482,484 494,218 13 İZMİR Atatürk Lisesi 240 482,065 493,626 39 14 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 481,965 488,479 36 15 KONYA Meram Anadolu Lisesi 481,637 490,546 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 481,396 486,638 17 30 480,634 485,138 Nişantaşı Anadolu Lisesi 90 479,643 483,692 38 19 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi 478,429 488,331 28 20 Pertevniyal Lisesi 478,189 486,887 21 Ahmet Erdem Anadolu Lisesi 478,058 482,460 24 22 Vefa Lisesi 477,850 487,981 27 23 ANTALYA Antalya Anadolu Lisesi 477,561 496,548 29 KAYSERİ Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 477,518 489,199 25 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi 477,479 481,671 33 26 Haydarpaşa Lisesi 476,635 486,581 Betül Can Anadolu Lisesi 476,589 481,411 Beşiktaş Anadolu Lisesi 476,183 489,164 71 ADANA Adana Anadolu Lisesi 475,344 489,353 Selçuklu Anadolu Lisesi 475,297 485,268 50 31 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 474,574 485,633 47 32 Bornova Anadolu Lisesi 474,346 488,616 37 Beyoğlu Anadolu Lisesi 60 473,838 478,921 45 34 Yeşilköy Anadolu Lisesi 473,808 482,620 35 Adem-Tolunay Anadolu Lisesi 473,487 492,543 Şehremini Anadolu Lisesi 473,484 477,981 40 Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 473,352 479,572 41 Maltepe Anadolu Lisesi 472,980 478,409 58 BALIKESİR Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 472,899 488,181 SAMSUN 472,805 485,594 41 KONYA Dolapoğlu Anadolu Lisesi 90 471,991 475,282 83 42 DENİZLİ Denizli Anadolu Lisesi 180 471,953 486,500 20 43 ESKİŞEHİR Eskişehir Anadolu Lisesi 471,715 487,114 32 44 KAYSERİ Sami Yangın Anadolu Lisesi 150 471,614 483,739 55 45 İSTANBUL Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 120 470,932 482,088 68 46 Ümraniye Anadolu Lisesi 470,585 485,843 49 47 Kadir Has Anadolu Lisesi 470,259 478,423 74 48 AYDIN Adnan Menderes Anadolu Lisesi 470,225 491,551 31 ANKARA Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi 469,644 483,376 50 İZMİR Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi 469,565 490,611 51 BURSA Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi 469,529 480,446 64 52 Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi 469,483 477,988 76 53 Çankaya Anadolu Lisesi 469,354 474,488 59 54 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 469,237 477,760 57 KOCAELİ Kocaeli Anadolu Lisesi 469,162 487,757 35 56 MERSİN İçel Anadolu Lisesi 240 469,124 487,731 30 Bahçelievler Anadolu Lisesi 469,104 480,558 129 58 BALIKESİR Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi 60 469,063 472,810 66 MALATYA Malatya Anadolu Lisesi 469,061 483,216 22 Karşıyaka Anadolu Lisesi 468,843 486,206 61 ANTALYA Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi 468,387 475,314 62 Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 468,347 475,929 96 63 İzmir Kız Lisesi 468,315 487,030 75 Çağrıbey Anadolu Lisesi 468,042 486,822 77 65 Kartal Anadolu Lisesi 467,300 477,883 134 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 466,978 477,408 67 Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 466,799 477,476 106 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 466,661 475,768 154 69 466,569 471,913 70 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 466,414 484,072 71 Ayrancı Anadolu Lisesi 466,253 474,553 72 465,788 469,014 73 Bursa Anadolu Erkek Lisesi 465,380 477,350 100 Ümitköy Anadolu Lisesi 465,323 478,793 ADANA ÇEAS Anadolu Lisesi 465,204 475,181 Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi 464,428 477,239 109 SAMSUN Tülay Başaran Anadolu Lisesi 464,410 484,309 85 78 Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 464,150 478,293 79 Dede Korkut Anadolu Lisesi 210 463,774 473,132 81 80 Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi 463,552 474,494 88 Çemberlitaş Anadolu Lisesi 463,548 472,929 95 82 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 463,448 476,146 102 463,308 476,726 84 Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi 463,232 474,945 127 HATAY Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi 462,559 495,018 86 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 462,552 477,047 140 87 Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi 462,418 479,103 105 Sema Yazar Anadolu Lisesi 462,287 466,756 122 89 Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 461,988 471,273 TRABZON Kanuni Anadolu Lisesi 461,941 479,909 91 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 461,834 470,145 92 Suat Terimer Anadolu Lisesi 461,475 473,142 93 Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi 461,283 477,791 94 SAKARYA Sakarya Anadolu Lisesi 461,142 483,147 Piri Reis Anadolu Lisesi 460,579 475,274 101 Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 459,552 474,399 104 97 Gölbaşı Anadolu Lisesi 459,475 481,297 98 Adile Mermerci Anadolu Lisesi 459,252 477,619 99 Turgut Özal Anadolu Lisesi 459,240 469,035

32 İZMİR İLİ BAŞARI SIRALAMASI (YGS-LYS)
Yılı YGS LYS PUAN TÜRLERİNE GÖRE LYS TÜRKİYE SIRALAMASI Başarı Sırası (YGS) YGS Ortalaması (İZMİR) YGS Ortalaması (TÜRKİYE) LYS Ortalaması (İZMİR) LYS Ortalaması (TÜRKİYE) Başarı Sırası (LYS) YILLAR MATEMATİK FEN TÜRKÇE MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL İZMİR 2010 10 247,112 239,104 252,186 246,600 19 2013 7 29 37 2011 13 227,710 222,776 241,777 237,394 2014 18 36 31 2012 17 218,734 213,906 212,254 208,024 16   ARGE 215,342 210,738 208,519 204,998 23  27 212,876 210,697 204,073 202,022

33

34 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN YGS-2014 TÜRKİYE SIRALAMASI
İL ADI OKUL SAYISI TOPLAM BAŞVURAN YGS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI ARASI PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI PUAN % SORU SAYISI MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 ANKARA 666 60663 58915 9289 15,77% 40 8,27 5,74 20,13 11,26 205,293 202,598 238,569 229,679 232,516 222,545 2 YALOVA 33 2540 2394 385 16,08% 7,89 5,89 20,31 11,12 204,294 202,134 238,114 228,883 231,673 221,753 3 BURDUR 54 2805 2734 416 15,22% 7,96 5,81 19,65 11,10 203,111 200,794 235,700 227,142 229,547 219,834 4 ISPARTA 92 4940 4837 735 15,20% 7,78 5,71 19,80 11,20 202,522 200,287 236,073 227,485 219,517 5 ESKİŞEHİR 105 8884 8600 1469 17,08% 8,16 5,72 19,85 10,44 203,247 200,651 234,348 224,870 229,140 220,161 6 KARABÜK 46 2652 2579 434 16,83% 7,87 5,80 10,65 202,812 200,574 234,681 225,444 228,880 219,625 7 DENİZLİ 120 10376 10140 1759 17,35% 7,71 5,06 19,76 11,50 200,487 197,663 236,139 227,924 229,169 218,087 8 KAYSERİ 169 15119 14762 2203 14,92% 7,40 5,15 11,65 199,638 197,201 236,379 228,217 228,835 217,466 9 BAYBURT 18 947 918 114 12,42% 6,86 4,28 20,11 12,63 196,410 193,597 238,895 231,577 229,475 215,685 10 NİĞDE 56 3639 3534 533 15,08% 4,12 20,20 12,25 195,859 192,863 237,941 230,119 228,923 215,390 11 AYDIN 134 10062 9881 1629 16,49% 7,58 5,14 10,94 199,578 196,964 234,128 225,269 227,624 217,206 12 ANTALYA 208 21900 21296 3405 15,99% 7,31 5,13 19,83 11,17 198,852 196,491 234,566 225,939 227,446 216,601 13 UŞAK 48 3488 3031 526 7,41 4,47 19,61 11,57 197,222 194,068 234,674 226,711 227,268 215,371 14 KIRŞEHİR 2960 2868 468 16,32% 7,53 4,86 19,22 11,32 198,270 195,412 233,128 225,277 226,269 215,369 15 KONYA 274 22645 21848 3454 15,81% 7,22 19,51 11,33 197,251 194,705 233,492 225,362 226,137 214,909 16 KARAMAN 44 2769 2686 16,16% 7,33 4,74 19,69 11,00 196,918 194,154 232,875 224,199 225,990 214,955 17 NEVŞEHİR 58 2897 2812 466 16,57% 6,67 19,54 11,75 195,755 193,729 234,044 226,371 225,517 213,564 ERZURUM 110 7984 7667 1187 15,48% 6,47 4,14 19,86 12,00 193,400 190,847 234,905 227,161 225,747 212,499 19 TUNCELİ 26 750 722 125 17,31% 6,19 4,26 19,99 12,04 192,988 190,843 235,198 227,406 225,605 212,215 20 EDİRNE 73 3831 3741 656 17,54% 6,83 4,96 19,41 196,010 193,904 231,935 223,710 224,372 213,435 21 ÇANAKKALE 100 4955 4858 848 17,46% 6,94 4,80 19,40 11,15 195,702 193,365 231,867 223,666 224,408 213,298 22 KIRKLARELİ 64 3552 3374 627 18,58% 6,96 5,21 19,24 10,79 196,707 194,782 230,593 222,191 223,623 213,494 23 BURSA 265 2997 28942 5108 17,65% 6,98 4,77 10,91 195,514 193,110 231,103 222,650 223,956 213,083 24 BALIKESİR 182 11986 11764 2024 17,21% 7,15 4,84 19,17 10,89 195,893 193,398 230,529 222,298 223,675 213,065 25 KİLİS 1505 1468 269 18,32% 6,63 4,24 18,96 12,12 193,713 191,095 232,714 226,061 223,886 211,177 ELAZIĞ 76 7493 7179 1184 6,62 4,89 19,12 194,650 192,737 231,696 224,244 223,426 211,867 27 İZMİR 418 39921 38587 6917 17,93% 19,52 10,68 195,270 192,842 230,628 221,812 223,695 213,010

35 YILLARA GÖRE İLÇE SIRALAMASI PUAN ORTALAMARINA GÖRE
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (TEOG-KASIM) 2013/2014 YILLARINA AİT KARŞILAŞTIRMALI İLÇE VERİLERİ YILLARA GÖRE İLÇE SIRALAMASI PUAN ORTALAMARINA GÖRE İLÇE ORTALAMA % SORU NETİ (20 SORU) TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL DİN DERSİ 2013 2014 İLÇE ADI 1 KARŞIYAKA 70,15 67,53 50,00 43,56 61,84 61,34 65,57 64,55 50,96 55,60 66,96 84,08 60,91 62,78 14,03 13,51 10,00 8,71 12,37 12,27 13,11 12,91 10,19 11,12 13,39 16,82 2 BALÇOVA 71,15 66,14 51,01 41,14 58,85 61,43 65,34 64,14 48,86 56,71 67,87 86,00 60,51 62,60 14,23 13,23 10,20 8,23 11,77 12,29 13,07 12,83 9,77 11,34 13,57 17,20 3 FOÇA 65,73 63,57 43,47 40,71 59,21 60,29 61,45 62,29 48,90 50,57 60,83 80,00 58,66 59,57 13,15 12,71 8,69 8,14 11,84 12,06 12,46 9,78 10,11 12,17 16,00 6 4 GAZİEMİR 64,18 65,77 43,76 42,55 57,96 56,42 59,72 60,49 43,69 51,53 63,78 79,88 55,52 59,44 12,84 8,75 8,51 11,59 11,28 11,94 12,10 8,74 10,31 12,76 15,98 5 NARLIDERE 67,15 64,17 44,78 39,83 60,37 58,17 62,44 59,83 48,32 53,67 64,58 80,83 57,94 59,42 13,43 8,96 7,97 12,07 11,63 12,49 11,97 9,66 10,73 12,92 16,17 8 GÜZELBAHÇE 62,5 62,40 40,92 39,20 55,81 59,20 58,84 58,60 45,25 53,40 63,18 79,80 54,42 58,77 12,50 12,48 8,18 7,84 11,16 11,72 9,05 10,68 12,64 15,96 21 7 URLA 58,45 60,41 36,91 37,94 53,82 58,49 52,62 59,52 37,30 50,24 58,95 82,17 49,66 58,13 11,69 12,08 7,38 7,59 10,76 11,70 10,52 11,90 7,46 10,05 11,79 16,43 10 ALİAĞA 63,23 62,62 42,28 38,87 57,20 57,97 58,38 58,00 41,09 49,72 63,39 80,84 54,24 12,65 12,52 8,46 7,77 11,44 11,68 11,60 8,22 9,94 12,68 9 DİKİLİ 61,53 59,69 43,85 42,93 57,78 56,13 58,51 57,24 42,60 48,54 61,40 76,57 54,28 56,85 12,31 8,77 8,59 11,56 11,23 11,45 8,52 9,71 12,28 15,31 15 ÇEŞME 61,81 38,33 36,56 57,16 54,48 56,86 54,97 39,41 48,30 61,48 81,82 52,61 56,33 12,36 7,67 7,31 11,43 10,90 11,37 10,99 7,88 12,30 16,36 12 11 BORNOVA 62,32 60,26 41,80 37,57 55,94 54,54 57,61 56,36 41,25 48,18 61,24 77,96 53,21 55,77 12,05 8,36 7,51 11,19 10,91 11,52 11,27 8,25 9,64 12,25 15,59 BUCA 61,31 61,12 42,87 35,80 56,47 54,06 57,47 57,29 41,83 46,87 64,76 78,90 55,67 12,26 12,22 8,57 7,16 11,29 10,81 11,49 11,46 8,37 9,37 12,95 15,78 13 ÇİĞLİ 62,65 60,13 40,49 34,94 56,39 54,63 57,64 54,50 40,46 46,31 61,20 78,44 53,14 54,82 12,53 12,03 8,10 6,99 10,93 11,53 8,09 9,26 12,24 15,69 18 14 SELÇUK 59,27 58,80 38,61 36,50 55,08 55,13 54,37 54,33 37,42 43,87 50,59 54,58 11,85 11,76 7,72 7,30 11,02 11,03 10,87 7,48 SEFERİHİSAR 62,93 59,75 41,44 35,75 57,86 55,38 56,97 53,75 39,03 42,25 62,70 79,00 53,49 54,31 12,59 11,95 8,29 7,15 11,57 11,08 11,39 10,75 7,81 8,45 12,54 15,80 20 16 BERGAMA 59,33 58,27 40,60 35,66 54,12 57,13 53,51 37,63 45,44 61,29 78,55 50,14 54,26 11,87 11,65 8,12 7,13 10,82 10,70 7,53 9,09 15,71 17 BAYRAKLI 61,68 59,39 40,30 34,50 52,86 56,98 39,53 45,49 63,05 76,22 52,64 53,91 12,34 11,88 8,06 6,90 10,86 10,57 11,40 7,91 9,10 12,61 15,24 KARABAĞLAR 61,77 58,71 39,81 33,78 54,02 51,89 56,30 53,52 39,98 45,42 62,19 77,54 52,34 53,48 12,35 11,74 7,96 6,76 10,80 10,38 11,26 8,00 9,08 12,44 15,51 23 19 ÖDEMİŞ 49,99 57,77 34,49 36,29 47,27 53,29 46,88 30,89 41,84 53,70 77,58 49,24 53,38 11,55 7,26 9,45 10,66 9,38 6,18 10,74 15,52 26 BEYDAĞ 54,05 53,50 38,94 40,50 56,38 47,30 52,50 34,06 41,00 58,23 77,00 48,16 53,00 7,79 9,46 10,50 6,81 8,20 15,40 KARABURUN 64,71 60,50 49,58 33,00 60,15 51,00 58,42 52,00 47,92 64,69 80,50 57,58 52,92 12,94 9,92 6,60 10,40 9,58 16,10 30 22 TİRE 59,17 56,41 41,72 34,81 54,57 52,97 54,13 51,90 36,83 42,43 63,01 74,86 28,91 52,23 11,83 8,34 6,96 10,59 10,83 7,37 8,49 12,60 14,97 MENDERES 59,59 55,68 33,73 55,58 52,73 54,52 51,09 37,27 42,73 61,88 77,41 51,55 11,92 11,14 6,75 10,55 10,22 7,45 8,55 12,38 15,48 24 MENEMEN 57,11 38,90 33,64 54,39 50,62 52,27 35,98 43,74 60,90 75,17 50,44 51,97 11,42 7,78 6,73 10,88 10,12 10,45 7,20 12,18 15,03 25 KEMALPAŞA 57,43 37,08 31,52 53,54 50,56 34,32 40,48 58,72 74,15 49,04 50,13 7,42 6,30 10,71 10,63 6,86 14,83 TORBALI 57,6 53,07 37,86 32,83 52,71 49,79 53,30 36,22 40,98 72,47 49,37 49,88 10,61 7,57 6,57 10,54 9,96 10,03 7,24 14,49 28 27 KİRAZ 52,6 36,41 30,71 49,95 49,40 50,09 48,81 33,91 56,61 73,35 46,60 48,56 7,28 6,14 9,99 9,88 10,02 9,76 6,78 11,32 14,67 KONAK 57,42 51,38 36,67 30,76 50,01 45,72 52,10 47,23 37,15 43,04 57,85 69,66 48,53 47,96 11,48 10,28 7,33 6,15 9,14 10,42 7,43 8,61 13,93 29 KINIK 50,85 51,64 34,27 31,84 47,77 47,67 46,44 48,05 31,43 39,22 55,29 69,35 44,33 10,17 10,33 6,85 6,37 9,55 9,53 9,29 9,61 6,29 11,06 13,87 BAYINDIR 54,11 48,38 36,82 30,95 51,79 46,58 50,68 43,65 33,20 36,98 57,02 67,75 45,71 9,68 7,36 6,19 10,36 9,32 10,14 8,73 6,64 7,40 13,55 İL ORTALAMA 58,70 40,81 36,28 55,35 54,00 55,89 54,65 39,76 45,74 61,14 77,56 8,16 11,07 11,18 7,95 9,15 12,23 Hazırlayan: Mükerrem Çetin AR-GE İlçe verilerine özel liseler dahil edilmemiştir.

36 İLÇE VE OKULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (OCAK-2015 İZMİR) OKUL ADI
TEMEL EĞİTİMDEN ORTA EĞİTİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVI PUAN VE NETLERİNİN İLÇE VE OKULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (OCAK-2015 İZMİR) İLÇE ADI OKUL ADI TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL DİN DERSİ TEOG ORTALAMA % SORU SAYISI: 20/ORTALAMA KARŞIYAKA EREN ŞAHİN ERONAT ORTAOKULU 79,0 60,0 74,0 75,0 72,0 92,0 75,33 15,80 12,00 14,80 15,00 14,40 18,40 KARŞIYAKA ORTAOKULU 78,5 55,9 72,5 76,8 67,6 92,2 73,93 15,71 11,18 14,50 15,37 13,51 18,45 ALİ KAYA ORTAOKULU 77,0 59,0 71,0 73,0 68,0 95,0 73,83 15,40 11,80 14,20 14,60 13,60 19,00 METİN AŞIKOĞLU ORTAOKULU 78,0 55,0 70,0 90,0 73,00 15,60 11,00 14,00 18,00 ATAKENT ERDOĞAN KİBARER ORTAOKULU 53,0 72,50 10,60 FEVZİPAŞA ORTAOKULU 54,0 65,0 91,0 70,67 10,80 13,00 18,20 HAMDULLAH SUPHİ ORTAOKULU 46,0 63,0 58,0 85,0 65,33 9,20 12,60 11,60 17,00 EVİN LEBLEBİCİOĞLU ORTAOKULU 64,0 86,0 64,67 12,80 17,20 SELÇUK YAŞAR ALAYBEY ORTAOKULU 44,0 61,0 66,0 87,0 63,83 8,80 12,20 13,20 17,40 CEMİL AKYÜZ ORTAOKULU 67,0 42,0 51,0 88,0 62,33 13,40 8,40 10,20 17,60 HASAN PINARÇALI ORTAOKULU 39,0 62,0 52,0 61,17 7,80 12,40 10,40 GİRNE ORTAOKULU 36,0 82,0 57,17 7,20 16,40 ENGİN HAYRİ ÖZMERİÇ ORTAOKULU 57,0 30,0 43,0 51,83 11,40 6,00 8,60 MÜRŞİDE ALTINÇUBUK ORTAOKULU 27,0 47,0 49,50 5,40 9,40 YAMAÇ ORTAOKULU 23,0 38,0 48,17 4,60 7,60 EMİNE LAHUR ORTAOKULU 35,0 41,17 7,00 67,5 43,6 61,3 64,6 55,6 84,1 62,78 8,71 12,27 12,91 11,12 16,82

37 Etkinlik/Etkililik göstergeleri Verimlilik göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN TÜRLERİ Girdi göstergeleri Sonuç göstergeleri Çıktı Göstergeleri Etkinlik/Etkililik göstergeleri Verimlilik göstergeleri Kalite göstergeleri Gösterge türlerinden bir ya da birkaçı aynı hedef için kullanılabilir.

38 GİRDİ GÖSTERGELERİ Hedefte istenilen sonuçları almak için kullanılacak beşeri, mali, fiziksel kaynaklara dönük olarak belirlenir. Gezide görev alacak öğretmen sayısı Alınacak bilgisayar sayısı Tamir edilecek bilgisayar sayısı Harcanacak para miktarı Etkinlikte görev alacak öğrenci sayısı

39 ÇIKTI GÖSTERGELERİ Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Yani üretilen ürün ya da sunulan hizmetlerin miktarıdır. Bölge sergisine katılma hakkı kazanan proje sayısı Üst öğrenime devam eden mezun sayısı Sınavı kazanan öğrenci sayısı Mezun olan öğrenci sayısı Toplantıya katılan veli sayısı

40 SONUÇ GÖSTERGELERİ Okul/Kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Ödevlerini bilgisayarda hazırlayan öğrenci oranı Bilgisayar sınıfından yararlanan öğrenci oranı Okul Aile Birliğine yardım yapan veli sayısındaki artış miktarı Yeni bilgisayar alımından sonra öğrenci notlarında artış miktarı

41 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ
Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji,su, gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Kütüphanedeki kitap sayısı/ Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı Açılan kurs sayısı/Kursa gelen öğrenci sayısı Alınan bilgisayar sayısı / Bilgisayar kullanan öğrenci sayısı

42 ETKİNLİK/ETKİLİLİK GÖSTERGELERİ
Hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Bakımı yapılan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı Yeni alınan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

43 KALİTE GÖSTERGELERİ Kursa gelen öğrencilerin kurstan memnuniyet oranı
Okul/Kurum tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır. Velilerin yapılan toplum hizmetinden memnuniyet oranı Kutlama törenlerine katılan velilerin memnuniyet oranı Bilgisayar sınıfını kullanan öğrencilerin memnuniyet oranı Kursa gelen öğrencilerin kurstan memnuniyet oranı

44 PG Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dışarıdan bir gözle bakar gibi o işin o birimce yapılıp yapılmadığının kontrolünün, geliştirilen gösterge ile yapılıp yapılamayacağına dikkat edilmelidir.

45 Performans göstergeleri için tablo hazırlanmalıdır
Performans göstergeleri için tablo hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tabloda her bir gösterge için numaralandırma yapılarak hedeflerin altına ilgili numara yazılır. Ayrıca tabloda ilgili göstergenin yanına hangi stratejik hedeflerle ilişkili olduğu belirtilir. Bu sayede ortak göstergeler kullanılarak ölçüm yapılabilir.

46 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
SAM 3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Türü Cari Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P. Hedefi SH 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PG 1 Okul Aile Birliğine yardım yapan veli sayısındaki artış miktarı Sonuç %2 %4 %7 %10 %12 %15 Veli Memnuniyet Oranı Kalite 67% 70% 73% 76% 80% 85% Okula Ziyaret Gelen Veli Sayısı Çıktı 420 435 450 470 490 520

47 Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir.
Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir.

48 TEŞEKKÜRLER


"İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları