Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. PERFORMANS GÖSTERGESİ STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. PERFORMANS GÖSTERGESİ STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ."— Sunum transkripti:

1 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 PERFORMANS GÖSTERGESİ STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ

3 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik amaç ve hedefler, stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir...mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir.

4 Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

5 STRATEJİK AMAÇ (SAM) ÖZELLİKLERİ Amaçlar, bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eder, orta ve uzun vadeli olabilir. Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Stratejik amaçların yazım sırası aynı zamanda kuruluş için önem sırasını da verecektir.

6 6 SAM BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR Misyonu destekleyecek bir şekilde yazılmalı, Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalı, GZFT analizi sonuçları göz önünde bulundurulmalı, Genel deyimlerle ifade edilmeli Sayısallaştırma yapılmamalı, tarih belirtilmemeli Anlamı açık ve net olmalı, karmaşık ve uzun cümlelerden kaçınılmalı Bir çerçeve çizmelidir Orta ve uzun vadeli bir zaman dilimini kapsamalı Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemeli. Motive edici ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.

7 VİZYON-AMAÇ-HEDEF UYUMU MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇ 1AMAÇ 2AMAÇ 3AMAÇ 4 HEDEF 1HEDEF 2HEDEF 1HEDEF 2HEDEF 3 HEDEF 1

8 ÖRNEK AMAÇ CÜMLELERİ Okulöncesi eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, toplumsal farkındalık düzeyini yükseltmek.

9 Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli fiziki altyapı ihtiyacını karşılamak Zorunlu eğitim çağındaki çocukların tümünün okullaşmasını sağlamak Tüm ilkokullarda normal eğitim uygulamasına geçmek

10

11 STRATEJİK HEDEF Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilebilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar.Sonuç odaklı olmalıdır

12 SPESİFİKSOMUTÖLÇÜLEBİLİRZAMAN SINIRLI GERÇEKLEŞEBİLİR ÖNEMLİ

13 Sınırları belirgin ve belli bir konuya odaklanmış alt amaçlardır. SPESİFİK SOMUT Hangi alandaki gelişimin ne yönde olacağı açık bir şekilde ifade edilir. ÖLÇÜLEBİLİR Sorun alanı listesinden okul/kurum için önemli olanlar belirlenmelidir. ÖNEMLİ Ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz, geliştiremeyiz. GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Hedefin kurumun etki alanında bulunması gerekir. ZAMAN İLİŞKİLİ Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçlar tanımlanmış bir zaman dilimi içinde olmalıdır.

14 HEDEF ÖRNEKLER-1 Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Yanlış Neden? Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

15 HEDEF ÖRNEKLER-2 Hedef: ilimizdeki okulöncesi okullaşma oranı 2014 yılı sonuna kadar %65’ten %75’e çıkarılacaktır. DOĞRU MU YANLIŞ MI? Doğru Neden? Gerçekçi Zaman sınırlaması var, spesifik, somut

16 HEDEF ÖRNEKLER-3 (Açık olmayan hedefler) Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir. Örnek Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim niteliğini 2014 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak.

17 HEDEF ÖRNEKLER-4  Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil  Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil  Örnek Hedef: Devamsızlığı ortadan kaldırmak

18 ZAMAN ÇERÇEVESİ STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ %65 olan okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar %75’e çıkarılacaktır. SPESİFİK SAYISAL ÖLÇÜLEBİLİR

19 OKUL/KURUM İÇİN STRATEJİK AMAÇ CÜMLELERİ Stratejik Amaç 1. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek Stratejik Hedef Yılı itibariyle mezun oldukları alanda %40 olan işe yerleşme oranını bir önceki yıla göre %5’er artırarak 2019’a kadar %54’e çıkarmak

20 Stratejik Amaç 2. Velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2013 yılında %55 olan veli memnuniyet oranını 2019 yılı sonuna kadar %65’ e çıkarmak

21 Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak.

22 Stratejik Amaç 4. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik, ahenkli bir kurum haline gelmek. Stratejik Hedef 4.1 Okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerin her yıl en az bir konuda hizmetiçi Eğitim almalarını sağlamak

23 Stratejik Amaç 5.Sosyal alanda başarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 5.1 Kültürel (Şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarışmalarının tümüne katılmak ve her yıl katılım oranı % 1 artırarak 2019 yılı sonunda öğrencilerin % 5’inin katılımını sağlamak.

24 Performans Göstergeleri Stratejik hedeflerin performansını ölçmek için kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar. Performans Göstergeleri Stratejik hedeflerin performansını ölçmek için kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar.

25 25 Performans Göstergeleri Ne İşe Yarar ? Amaç ve hedeflere ulaşmada önemli olan nedir? Kaynaklarının ne için harcanıyor? Kaynakların etkin ve verimli kullanılıyor mu? Bütçe planlandığı şekilde işliyor mu? Amaç ve hedeflere ulaşılıyor mu? Performans Göstergeleri Ne İşe Yarar ?

26 Performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından; Miktar Zaman Kalite Maliyet cinsinden ifade edilir.

27 Performans Göstergesi MisyonVizyonAmaçlarHedeflerFaaliyetler Stratejiler İlgili olmalıdır Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ?

28 İdarece etkilenebilecek nitelikte olmalıdır Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ?

29 Karşılaştırılabilir olmalıdır Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır Okullaşma Çağ Nüfusu Okul Terki

30 30 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır Güvenilir verilere dayanmalıdır

31 ANADOLU LİSELERİNİN YGS-2013 BAŞARILARI SIRALAMASI (TABAN-TAVAN PUANLARINA GÖRE ) SİLİOKUL ADI Kont Sayı Taban Puan Tavan Puan 2013 TÜRKİYE SIRALAM ASI 1İSTANBULGalatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi100496,463500, İSTANBULİstanbul Lisesi180495,094500,0002 3İSTANBULBeşiktaş Kabataş Erkek Lisesi120493,891496,4323 4İSTANBULKadıköy Anadolu Lisesi300489,281494, İSTANBULCağaloğlu Anadolu Lisesi180488,493493,3076 6İSTANBULHüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi150487,285493,0884 7ANKARAAtatürk Anadolu Lisesi330487,013496,8541 8İSTANBULBeşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi150486,039492, ANKARAGazi Anadolu Lisesi270483,724492, İSTANBULBurak Bora Anadolu Lisesi150483,636491, İSTANBULAdnan Menderes Anadolu Lisesi150482,745492, BURSABursa Anadolu Lisesi210482,484494, İZMİRAtatürk Lisesi240482,065493, İSTANBULBeşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi210481,965488, KONYAMeram Anadolu Lisesi210481,637490, ANKARAMehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi180481,396486, İSTANBULBurak Bora Anadolu Lisesi30480,634485,13818 İSTANBULNişantaşı Anadolu Lisesi90479,643483, İSTANBULKöy Hizmetleri Anadolu Lisesi180478,429488, İSTANBULPertevniyal Lisesi240478,189486, BURSAAhmet Erdem Anadolu Lisesi180478,058482, İSTANBULVefa Lisesi150477,850487, ANTALYAAntalya Anadolu Lisesi180477,561496, KAYSERİNuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi150477,518489, ANKARADr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi210477,479481, İSTANBULHaydarpaşa Lisesi240476,635486, ANKARABetül Can Anadolu Lisesi150476,589481, İSTANBULBeşiktaş Anadolu Lisesi150476,183489, ADANAAdana Anadolu Lisesi210475,344489, KONYASelçuklu Anadolu Lisesi150475,297485, ANKARAHacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi120474,574485, İZMİRBornova Anadolu Lisesi240474,346488, İSTANBULBeyoğlu Anadolu Lisesi60473,838478, İSTANBULYeşilköy Anadolu Lisesi210473,808482, ANTALYAAdem-Tolunay Anadolu Lisesi150473,487492, İSTANBULŞehremini Anadolu Lisesi150473,484477, İSTANBULArnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi60473,352479, İSTANBULMaltepe Anadolu Lisesi180472,980478, BALIKESİRSırrı Yırcalı Anadolu Lisesi180472,899488, SAMSUNAtatürk Anadolu Lisesi120472,805485, KONYADolapoğlu Anadolu Lisesi90471,991475, DENİZLİDenizli Anadolu Lisesi180471,953486, ESKİŞEHİREskişehir Anadolu Lisesi180471,715487, KAYSERİSami Yangın Anadolu Lisesi150471,614483, İSTANBULHasan Polatkan Anadolu Lisesi120470,932482, İSTANBULÜmraniye Anadolu Lisesi180470,585485, İSTANBULKadir Has Anadolu Lisesi180470,259478, AYDINAdnan Menderes Anadolu Lisesi180470,225491, ANKARANermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi180469,644483, İZMİRGüzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi150469,565490, BURSAUlubatli Hasan Anadolu Lisesi150469,529480, BURSAŞükrü Şankaya Anadolu Lisesi180469,483477, ANKARAÇankaya Anadolu Lisesi90469,354474, İSTANBULSamiha Ayverdi Anadolu Lisesi180469,237477, KOCAELİKocaeli Anadolu Lisesi150469,162487, MERSİNİçel Anadolu Lisesi240469,124487, İSTANBULBahçelievler Anadolu Lisesi120469,104480, BALIKESİRFatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi60469,063472, MALATYAMalatya Anadolu Lisesi180469,061483, İZMİRKarşıyaka Anadolu Lisesi150468,843486, ANTALYAHacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi150468,387475, İSTANBULNişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi150468,347475, İZMİRİzmir Kız Lisesi180468,315487, İSTANBULÇağrıbey Anadolu Lisesi150468,042486, İSTANBULKartal Anadolu Lisesi90467,300477, ANKARAHacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi60466,978477, KAYSERİNuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi150466,799477, İSTANBULÜsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi90466,661475, KONYADolapoğlu Anadolu Lisesi30466,569471, ANKARAFethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi180466,414484, ANKARAAyrancı Anadolu Lisesi150466,253474, BALIKESİRFatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi30465,788469, BURSABursa Anadolu Erkek Lisesi240465,380477, ANKARAÜmitköy Anadolu Lisesi150465,323478, ADANAÇEAS Anadolu Lisesi180465,204475, İSTANBULRotary 100.Yıl Anadolu Lisesi90464,428477, SAMSUNTülay Başaran Anadolu Lisesi90464,410484, ESKİŞEHİRKılıçoğlu Anadolu Lisesi150464,150478, İSTANBULDede Korkut Anadolu Lisesi210463,774473, KONYASelçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi150463,552474, İSTANBULÇemberlitaş Anadolu Lisesi210463,548472, İZMİRBuca Fatma Saygın Anadolu Lisesi60463,448476, ANKARABahçelievler Anadolu Lisesi120463,308476, ANTALYAMetin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi150463,232474, HATAYSelim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi150462,559495, İSTANBULMustafa Saffet Anadolu Lisesi210462,552477, ANKARAToplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi120462,418479, KAYSERİSema Yazar Anadolu Lisesi120462,287466, İZMİRKarşıyaka Atakent Anadolu Lisesi180461,988471, TRABZONKanuni Anadolu Lisesi180461,941479, AYDINSüleyman Demirel Anadolu Lisesi120461,834470, İSTANBULSuat Terimer Anadolu Lisesi150461,475473, BURSAOsmangazi Gazi Anadolu Lisesi180461,283477, SAKARYASakarya Anadolu Lisesi210461,142483, ADANAPiri Reis Anadolu Lisesi180460,579475, KOCAELİCahit Elginkan Anadolu Lisesi150459,552474, ANKARAGölbaşı Anadolu Lisesi120459,475481, İSTANBULAdile Mermerci Anadolu Lisesi150459,252477, MALATYATurgut Özal Anadolu Lisesi150459,240469,03591

32

33

34 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN YGS-2014 TÜRKİYE SIRALAMASI sİL ADI OKUL SAYISI TOPLAM BAŞVURA N YGS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI ARASI PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI PUAN % SORU SAYISI MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 1 ANKARA ,77%408,275,7420,1311,26205,293202,598238,569229,679232,516222,545 2 YALOVA ,08%407,895,8920,3111,12204,294202,134238,114228,883231,673221,753 3 BURDUR ,22%407,965,8119,6511,10203,111200,794235,700227,142229,547219,834 4 ISPARTA ,20%407,785,7119,8011,20202,522200,287236,073227,485229,547219,517 5 ESKİŞEHİR ,08%408,165,7219,8510,44203,247200,651234,348224,870229,140220,161 6 KARABÜK ,83%407,875,8019,8510,65202,812200,574234,681225,444228,880219,625 7 DENİZLİ ,35%407,715,0619,7611,50200,487197,663236,139227,924229,169218,087 8 KAYSERİ ,92%407,405,1519,8511,65199,638197,201236,379228,217228,835217,466 9 BAYBURT ,42%406,864,2820,1112,63196,410193,597238,895231,577229,475215, NİĞDE ,08%406,864,1220,2012,25195,859192,863237,941230,119228,923215, AYDIN ,49%407,585,1419,8010,94199,578196,964234,128225,269227,624217, ANTALYA ,99%407,315,1319,8311,17198,852196,491234,566225,939227,446216, UŞAK ,35%407,414,4719,6111,57197,222194,068234,674226,711227,268215, KIRŞEHİR ,32%407,534,8619,2211,32198,270195,412233,128225,277226,269215, KONYA ,81%407,224,8619,5111,33197,251194,705233,492225,362226,137214, KARAMAN ,16%407,334,7419,6911,00196,918194,154232,875224,199225,990214, NEVŞEHİR ,57%406,674,8619,5411,75195,755193,729234,044226,371225,517213, ERZURUM ,48%406,474,1419,8612,00193,400190,847234,905227,161225,747212, TUNCELİ ,31%406,194,2619,9912,04192,988190,843235,198227,406225,605212, EDİRNE ,54%406,834,9619,4111,12196,010193,904231,935223,710224,372213, ÇANAKKALE ,46%406,944,8019,4011,15195,702193,365231,867223,666224,408213, KIRKLARELİ ,58%406,965,2119,2410,79196,707194,782230,593222,191223,623213, BURSA ,65%406,984,7719,4110,91195,514193,110231,103222,650223,956213, BALIKESİR ,21%407,154,8419,1710,89195,893193,398230,529222,298223,675213, KİLİS ,32%406,634,2418,9612,12193,713191,095232,714226,061223,886211, ELAZIĞ ,49%406,624,8919,1211,57194,650192,737231,696224,244223,426211, İZMİR ,93%406,964,7419,5210,68195,270192,842230,628221,812223,695213,010

35 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (TEOG-KASIM) 2013/2014 YILLARINA AİT KARŞILAŞTIRMALI İLÇE VERİLERİ YILLARA GÖRE İLÇE SIRALAMASI PUAN ORTALAMARINA GÖRE İLÇE ORTALAMA % SORU NETİ (20 SORU) TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİLDİN DERSİ TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİYABANCI DİLDİN DERSİ İLÇE ADI KARŞIYAKA70,1567,5350,0043,5661,8461,3465,5764,5550,9655,6066,9684,0860,9162,78 14,0313,5110,008,7112,3712,2713,1112,9110,1911,1213,39 16,82 22BALÇOVA71,1566,1451,0141,1458,8561,4365,3464,1448,8656,7167,8786,0060,5162,60 14,2313,2310,208,2311,7712,2913,0712,839,7711,3413,57 17,20 33FOÇA65,7363,5743,4740,7159,2160,2961,4562,2948,9050,5760,8380,0058,6659,57 13,1512,718,698,1411,8412,0612,2912,469,7810,1112,17 16,00 64GAZİEMİR64,1865,7743,7642,5557,9656,4259,7260,4943,6951,5363,7879,8855,5259,44 12,8413,158,758,5111,5911,2811,9412,108,7410,3112,76 15,98 45NARLIDERE67,1564,1744,7839,8360,3758,1762,4459,8348,3253,6764,5880,8357,9459,42 13,4312,838,967,9712,0711,6312,4911,979,6610,7312,92 16,17 86GÜZELBAHÇE62,562,4040,9239,2055,8159,2058,8458,6045,2553,4063,1879,8054,4258,77 12,5012,488,187,8411,1611,8411,7711,729,0510,6812,64 15,96 217URLA58,4560,4136,9137,9453,8258,4952,6259,5237,3050,2458,9582,1749,6658,13 11,6912,087,387,5910,7611,7010,5211,907,4610,0511,79 16,43 108ALİAĞA63,2362,6242,2838,8757,2057,9758,3858,0041,0949,7263,3980,8454,2458,00 12,6512,528,467,7711,4411,5911,6811,608,229,9412,68 16,17 99DİKİLİ61,5359,6943,8542,9357,7856,1358,5157,2442,6048,5461,4076,5754,2856,85 12,3111,948,778,5911,5611,2311,7011,458,529,7112,28 15, ÇEŞME62,4461,8138,3336,5657,1654,4856,8654,9739,4148,3061,4881,8252,6156,33 12,4912,367,677,3111,4310,9011,3710,997,889,6612,30 16, BORNOVA62,3260,2641,8037,5755,9454,5457,6156,3641,2548,1861,2477,9653,2155,77 12,4612,058,367,5111,1910,9111,5211,278,259,6412,25 15,59 712BUCA61,3161,1242,8735,8056,4754,0657,4757,2941,8346,8764,7678,9055,67 12,2612,228,577,1611,2910,8111,4911,468,379,3712,95 15,78 13 ÇİĞLİ62,6560,1340,4934,9456,3954,6357,6454,5040,4646,3161,2078,4453,1454,82 12,5312,038,106,9911,2810,9311,5310,908,099,2612,24 15, SELÇUK59,2758,8038,6136,5055,0855,1354,3754,3337,4243,8758,8078,9050,5954,58 11,8511,767,727,3011,0211,0310,87 7,488,7711,76 15, SEFERİHİSAR62,9359,7541,4435,7557,8655,3856,9753,7539,0342,2562,7079,0053,4954,31 12,5911,958,297,1511,5711,0811,3910,757,818,4512,54 15, BERGAMA59,3358,2740,6035,6656,4254,1257,1353,5137,6345,4461,2978,5550,1454,26 11,8711,658,127,1311,2810,8211,4310,707,539,0912,26 15, BAYRAKLI61,6859,3940,3034,5054,3152,8656,9854,9739,5345,4963,0576,2252,6453,91 12,3411,888,066,9010,8610,5711,4010,997,919,1012,61 15, KARABAĞLAR61,7758,7139,8133,7854,0251,8956,3053,5239,9845,4262,1977,5452,3453,48 12,3511,747,966,7610,8010,3811,2610,708,009,0812,44 15, ÖDEMİŞ49,9957,7734,4936,2947,2753,2946,8853,4930,8941,8453,7077,5849,2453,38 10,0011,556,907,269,4510,669,3810,706,188,3710,74 15, BEYDAĞ54,0553,5038,9440,5056,3853,5047,3052,5034,0641,0058,2377,0048,1653,00 10,8110,707,798,1011,2810,709,4610,506,818,2011,65 15,40 521KARABURUN64,7160,5049,5833,0060,1551,0058,4252,0047,9240,5064,6980,5057,5852,92 12,9412,109,926,6012,0310,2011,6810,409,588,1012,94 16, TİRE59,1756,4141,7234,8154,5752,9754,1351,9036,8342,4363,0174,8628,9152,23 11,8311,288,346,9610,9110,5910,8310,387,378,4912,60 14, MENDERES59,5955,6840,4633,7355,5852,7354,5251,0937,2742,7361,8877,4151,5552,23 11,9211,148,096,7511,1210,5510,9010,227,458,5512,38 15, MENEMEN57,1156,3638,9033,6454,3950,6255,3852,2735,9843,7460,9075,1750,4451,97 11,4211,277,786,7310,8810,1211,0810,457,208,7512,18 15, KEMALPAŞA57,4353,8237,0831,5253,5450,2453,1450,5634,3240,4858,7274,1549,0450,13 11,4910,767,426,3010,7110,0510,6310,116,868,1011,74 14, TORBALI57,653,0737,8632,8352,7149,7953,3050,1436,2240,9858,5172,4749,3749,88 11,5210,617,576,5710,549,9610,6610,037,248,2011,70 14, KİRAZ52,652,0036,4130,7149,9549,4050,0948,8133,9137,0856,6173,3546,6048,56 10,5210,407,286,149,999,8810,029,766,787,4211,32 14, KONAK57,4251,3836,6730,7650,0145,7252,1047,2337,1543,0457,8569,6648,5347,96 11,4810,287,336,1510,009,1410,429,457,438,6111,57 13,93 29 KINIK50,8551,6434,2731,8447,7747,6746,4448,0531,4339,2255,2969,3544,3347,96 10,1710,336,856,379,559,539,299,616,297,8411,06 13, BAYINDIR54,1148,3836,8230,9551,7946,5850,6843,6533,2036,9857,0267,7547,2745,71 10,829,687,366,1910,369,3210,148,736,647,4011,40 13,55 İL ORTALAMA60,4158,7040,8136,2855,3554,0055,8954,6539,7645,7461,1477,56 12,0811,748,167,2611,0710,8011,1810,937,959,1512,2315,51 Hazırlayan: Mükerrem Çetin AR-GE İlçe verilerine özel liseler dahil edilmemiştir.

36 TEMEL EĞİTİMDEN ORTA EĞİTİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVI PUAN VE NETLERİNİN İLÇE VE OKULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (OCAK-2015 İZMİR) İLÇE ADI OKUL ADI TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL DİN DERSİ TEOG ORTALA MA % SORU SAYISI: 20/ORTALAMA TÜRKÇE MATEM ATİK FEN VE TEKNOL OJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL DİN DERSİ KARŞIYAKAEREN ŞAHİN ERONAT ORTAOKULU79,060,074,075,072,092,075,3315,8012,0014,8015,0014,4018,40 KARŞIYAKAKARŞIYAKA ORTAOKULU78,555,972,576,867,692,273,9315,7111,1814,5015,3713,5118,45 KARŞIYAKAALİ KAYA ORTAOKULU77,059,071,073,068,095,073,8315,4011,8014,2014,6013,6019,00 KARŞIYAKAMETİN AŞIKOĞLU ORTAOKULU78,055,070,075,070,090,073,0015,6011,0014,0015,0014,0018,00 KARŞIYAKAATAKENT ERDOĞAN KİBARER ORTAOKULU77,053,068,073,074,090,072,5015,4010,6013,6014,6014,8018,00 KARŞIYAKAFEVZİPAŞA ORTAOKULU74,054,068,072,065,091,070,6714,8010,8013,6014,4013,0018,20 KARŞIYAKAHAMDULLAH SUPHİ ORTAOKULU72,046,063,068,058,085,065,3314,409,2012,6013,6011,6017,00 KARŞIYAKAEVİN LEBLEBİCİOĞLU ORTAOKULU71,046,064,068,053,086,064,6714,209,2012,8013,6010,6017,20 KARŞIYAKASELÇUK YAŞAR ALAYBEY ORTAOKULU70,044,061,066,055,087,063,8314,008,8012,2013,2011,0017,40 KARŞIYAKACEMİL AKYÜZ ORTAOKULU67,042,063,0 51,088,062,3313,408,4012,60 10,2017,60 KARŞIYAKAHASAN PINARÇALI ORTAOKULU65,039,061,062,052,088,061,1713,007,8012,2012,4010,4017,60 KARŞIYAKAGİRNE ORTAOKULU62,036,058,059,046,082,057,1712,407,2011,6011,809,2016,40 KARŞIYAKAENGİN HAYRİ ÖZMERİÇ ORTAOKULU57,030,051,052,043,078,051,8311,406,0010,2010,408,6015,60 KARŞIYAKAMÜRŞİDE ALTINÇUBUK ORTAOKULU54,027,047,059,042,068,049,5010,805,409,4011,808,4013,60 KARŞIYAKAYAMAÇ ORTAOKULU53,023,047,053,038,075,048,1710,604,609,4010,607,6015,00 KARŞIYAKAEMİNE LAHUR ORTAOKULU46,027,043,038,035,058,041,179,205,408,607,607,0011,60 67,543,661,364,655,684,162,7813,518,7112,2712,9111,1216,82

37 Girdi göstergeleriSonuç göstergeleriÇıktı GöstergeleriEtkinlik/Etkililik göstergeleriVerimlilik göstergeleriKalite göstergeleri PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN TÜRLERİ Gösterge türlerinden bir ya da birkaçı aynı hedef için kullanılabilir.

38 Hedefte istenilen sonuçları almak için kullanılacak beşeri, mali, fiziksel kaynaklara dönük olarak belirlenir. GİRDİ GÖSTERGELERİ Gezide görev alacak öğretmen sayısı Alınacak bilgisayar sayısı Tamir edilecek bilgisayar sayısı Harcanacak para miktarı Etkinlikte görev alacak öğrenci sayısı

39 Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Yani üretilen ürün ya da sunulan hizmetlerin miktarıdır. ÇIKTI GÖSTERGELERİ Bölge sergisine katılma hakkı kazanan proje sayısı Üst öğrenime devam eden mezun sayısı Sınavı kazanan öğrenci sayısı Mezun olan öğrenci sayısı Toplantıya katılan veli sayısı

40 Okul/Kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. SONUÇ GÖSTERGELERİ Ödevlerini bilgisayarda hazırlayan öğrenci oranı Bilgisayar sınıfından yararlanan öğrenci oranı Okul Aile Birliğine yardım yapan veli sayısındaki artış miktarı Yeni bilgisayar alımından sonra öğrenci notlarında artış miktarı

41 Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji,su, gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Kütüphanedeki kitap sayısı/ Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı Açılan kurs sayısı/Kursa gelen öğrenci sayısı Alınan bilgisayar sayısı / Bilgisayar kullanan öğrenci sayısı

42 Hedeflere ulaşma derecesini gösterir. ETKİNLİK/ETKİLİLİK GÖSTERGELERİ Bakımı yapılan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı Yeni alınan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

43 Okul/Kurum tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır. KALİTE GÖSTERGELERİ Velilerin yapılan toplum hizmetinden memnuniyet oranı Kutlama törenlerine katılan velilerin memnuniyet oranı Bilgisayar sınıfını kullanan öğrencilerin memnuniyet oranı Kursa gelen öğrencilerin kurstan memnuniyet oranı

44 Dışarıdan bir gözle bakar gibi o işin o birimce yapılıp yapılmadığının kontrolünün, geliştirilen gösterge ile yapılıp yapılamayacağına dikkat edilmelidir. Dışarıdan bir gözle bakar gibi o işin o birimce yapılıp yapılmadığının kontrolünün, geliştirilen gösterge ile yapılıp yapılamayacağına dikkat edilmelidir.

45 Performans göstergeleri için tablo hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tabloda her bir gösterge için numaralandırma yapılarak hedeflerin altına ilgili numara yazılır. Ayrıca tabloda ilgili göstergenin yanına hangi stratejik hedeflerle ilişkili olduğu belirtilir. Bu sayede ortak göstergeler kullanılarak ölçüm yapılabilir.

46 SAM3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Türü Cari Yılİlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P. Hedefi SH PG1 Okul Aile Birliğine yardım yapan veli sayısındaki artış miktarı Sonuç%2%4%7%10%12%15 PG2 Veli Memnuniyet Oranı Kalite67%70%73%76%80%85% PG3 Okula Ziyaret Gelen Veli Sayısı Çıktı PG………

47 Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. 47

48 TEŞEKKÜRLER


"İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. PERFORMANS GÖSTERGESİ STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları