Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir İl MEM ARGE Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir İl MEM ARGE Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)"— Sunum transkripti:

1 İzmir İl MEM ARGE Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)

2 Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması 2 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik Planlama Hazırlığının Aşamaları

3 3 A.PLANIN SAHİPLENİLMESİ Bir stratejik planın başarıyla hayata geçirilebilmesi için tüm çalışanların planı sahiplenmesi gerekir. Belirli birimin ya da grubun işi değildir. Üst yönetimin desteği önem arz eder. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANIN SAHİPLENİLMESİ

4 4 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU Stratejik Planlama katılımcı bir yaklaşımla hazırlanır. Her kademedeki çalışanın katkısı sağlanmalıdır.

5 5 Sürece Dâhil Olması Gerekenler Koordinatör Birim (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Kuruluşun Üst Yöneticisi (Okul Müdürü) Stratejik Planlama Ekibi HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

6 6 Okullarda Stratejik Plan Ekibi ve Üst Kurulu Üst Kurul: Okul Müdürü Planlamadan Sorumlu Olmayan Müdür Yardımcısı OAB Başkanı İki Öğretmen HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

7 7 Okullarda Stratejik Plan Ekibi ve Üst Kurulu Stratejik Plan Ekibi: Okul Müdürünün görevlendirdiği ve Üst Kurulda görevli olmayan Müdür Yardımcısı Başkanlığında; Belirlenen öğretmenler (Zümre Başkanlarından oluşturulması tavsiye edilir, ideal 5-7 arasıdır. ) HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

8 8 Stratejik Planlama Ekibinde; Farklı zümrelerden bireyler bulunmalıdır, Çalışma süresince ekip üyeleri değiştirilmemelidir, Optimum sayıda kişi olmalıdır. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

9 9 Stratejik Planlama Ekip Üyesi; Uyumlu olmalıdır, Görev yaptığı birimi temsil etmelidir, Çalışmalara zaman ayırabilmelidir, Yeterli bilgi ve birikime sahip olmalıdır, Çalışmalara gönüllü katılmalıdır. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

10 10 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Okulların Stratejik Planını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalar; Öğretmenler Kurulu özel gündemle toplanıp Stratejik Plan taslağını onaylar ya da revize için Stratejik Plan ekibine geri gönderir. Kurul tarafından onaylanan plan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderir.

11 11 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: İHTİYAÇLARIN TESPİTİ C. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı

12 12 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI D. ZAMAN PLANI Planın zamanında hazırlanabilmesi için zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. E. HAZIRLIK PROGRAMI Hazırlık planında aşağıdaki hususlar yer alır Eğitim ihtiyacı Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık ihtiyacı Mali, beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı Zaman planı Sürece dahil olacak kişiler ve görevleri

13 13 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI: HAZIRLIK PROGRAMI 2013/26 sayılı Genelge


"İzmir İl MEM ARGE Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Hazırlık Çalışmaları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları