Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ
GÜNDEM SAYGI DURUŞU İSTİKLAL MARŞI ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN KONUŞMALARI FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU SORU-CEVAP, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

2 İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ

3 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İç Kontrol Sistemi idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İç kontrol, idarenin bütün iş ve işlemlerini kapsar. İç kontrol, idarenin en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır. İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur. İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve sorumlulukları aynı değildir. İç kontrol belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder. Merkezi kontrollerden ziyade, yönetim sorumluluğuna dayalı yöntemlerin benimsenmesinin sonucudur. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DAYANAKLARI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi tarihli ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi   tarihli ve 911 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi” konulu 2009/24 nolu genelge İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç Kontrol Standartları” başlıklı 5. maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

8 İÇ KONTROL STANDARTLARI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurullarının oluşturulması, iç yönerge hazırlanması 2. ADIM: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol standartlarının incelenmesi Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1 – ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. KOS 1.3: Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. KOS 1.4: Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. KOS 1.5: İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. KOS 1.6: İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

11 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
3. ADIM: İç Kontrol Standartlarına ait mevcut durumu tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanması KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. MEVCUT DURUM: Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmakta olup, Üst Yönetim bilgilendirilmiştir. İç kontrol ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmaktadır. İç kontrol sistemi ile işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için var olan bilincin geliştirilmesi gerekmektedir. KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri iç kontrol sistemi konusunda bilgilendirilmiş ve kendilerine İç Kontrol Sisteminin Müdürlüğümüzde kurulması ile ilgili görev verilmiş olup, yöneticiler sistemin uygulanmasında personele örnek olmaya başlamışlardır. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

12 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4. ADIM: Mevcut durum raporu doğrultusunda Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların, prosedürlerin ve düzenlemelerin tespit edilmesi KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlığı için Müdürlüğümüzde Üst Yöneticinin onayı ile “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu”, “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruplar ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağının hazırlanması ve incelemeden geçirilen eylem planının Üst Yönetici tarafından onaylanması sağlanacaktır. İç kontrol konusunda bir broşür hazırlanarak İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Bölümlerine gönderilecektir. İç Kontrol Sistemi ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanacaktır. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5. ADIM: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağınının hazırlanıp İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulması 6. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun hazırladığı mevcut durum raporu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağının İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 7. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağından mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varılması 8. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında değişiklik yapılması ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna gönderilmesi Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

14 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
9. ADIM: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun gördüğü değişikliklerin plan taslağında gerçekleştirilerek plana son şeklinin verilmesi 10. ADIM: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının onay için üst yöneticiye sunulması 11. ADIM: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında önerilen çalışmaların değerlendirilmesi varsa gerekli görülen değişikliklerin yapılması 12. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylanıp yürürlüğe konması Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15 İÇ KONTROL SİSTEMİ İLÇE MEM, OKUL VE KURUMLARDA KURULMALI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın tarihli ve 911 sayılı 2009/24 Genelgesinin “II İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE İZLENMESİ” başlıklı bölümünün a bendi “Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ hükümlerine uygun olarak Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları, Bakanlığımız üst yöneticisinin liderliği ve gözetiminde; Strateji Geliştirme Başkanlığının teknik desteği ve koordinatörlüğünde harcama birimlerinin katılımı ile yürütülecektir. Bu anlamda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bulunan tüm okul ve kurumlar iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına katılacaklardır”, ibaresi yer almaktadır. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Üst Yöneticinin Görevleri: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında önerilen çalışmaları değerlendirmek varsa gerekli görülen değişiklikleri yaptırmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylayıp yürürlüğe koymak, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda planın revize edilmesine onay vermek Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve Görevleri 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol standartlarını incelemek Kurum birimlerindeki bu standartlara ait mevcut durumu tespit etmek, karşılaştırmak ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlamak Rapor doğrultusunda kurum birimlerinde Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri tespit etmek Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını hazırlayıp İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunmak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun önerileri dahilinde eylem plan taslağında değişiklikler yaparak plana son şeklini vermek Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

18 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Görevleri: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun hazırladığı mevcut durum raporu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını incelemek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında değişiklik yapmak ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna göndermek Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Bölümlerin ve Sorumlu Yöneticilerinin Görevleri İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için yapılan çalışmalara ve eylem planının mevzuatlara uygun olarak uygulanmasına tam destek vermek, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan bölümlere ait faaliyetleri yerine getirmek, faaliyetlere dair istenen rapor ve çizelgeleri zamanında hazırlamak Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Strateji Geliştirme Hizmetleri 1 Bölümünün Görevleri İç Kontrol Sisteminin kurum bünyesinde kurulması, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının izleme ve değerlendirmesini yapmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında üst yöneticinin onayı ile yapılacak revize çalışmalarını koordine etmek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının yıllık uygulama raporunu üst yöneticiye sunmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HANGİ DÖNEMİ KAPSAR?
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Ocak-Aralık ayları arasında yapılacak bir yıllık çalışmaları kapsar. Planın 6 ayda bir izleme değerlendirmesi yapılır. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı riskler, gelişmeler, iç denetim sonuçları ve yenilikler dikkate alınarak üst yöneticinin onayı ile revize edilebilir. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22 EYLEM PLANI HANGİ BAŞLIKLARDAN OLUŞUR? İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eylem planında sırasıyla Bileşen, Standart ve Genel Şart başlıkları yer aldıktan sonra “Mevcut Durum” başlığı altında o genel şarta ilişkin daha önceki gerçekleştirilen eylemler ve kurumun o anki durumuna ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Daha sonra gelen “Öngörülen Eylemler” başlığı altında eğer öngörülen bir eylem yoksa eylem öngörülmeme nedeni açıklanmakta, öngörülen bir eylem var ise Eylem Numarasına göre sıralanan tablolarla gösterilmekte ve bu tablolarda Eylem Kod No, Eylem, Sorumlu Birim, İşbirliği Yapılacak Kurum/Birim, Çıktı/Sonuç ve Tamamlanma Tarihi bilgileri yer almaktadır. Eylem planında öngörülmüş olan eylemlerin “Tamamlanma Tarihi” bölümünde belirtilmiş olan tarihte tamamlanacak şekilde planlanarak gerçekleştirilmesi Eylem Planının başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
TEŞEKKÜR EDERİZ... STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI


"İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları