Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN ERİŞEN 144698.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN ERİŞEN 144698."— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN ERİŞEN 144698

2 ELEKTROKARDİYOGRAFİ Nedir? Ne amaçla Kullanılır
EKG ELEKTROKARDİYOGRAFİ Nedir? Ne amaçla Kullanılır

3

4 EKG nedir? Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden bir cihazdır.

5 Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir. Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinilebilinir. EKG cihazının kayıtlarına elektrokardiyogram denir.

6

7 EKG ne için kullanılır? Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir. EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir. Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir. EKG ortalama 5-10 dakika süren bir inceleme yöntemidir.

8 EKG testi nasıl yapılır?
EKG cihazı her yere kolaylıkla taşınabilinir, bu nedenle tetkik her yerde yapıla­bilmektedir. EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. Ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir. EKG çekimi sırasında hasta muayene masasında veya yatakta sırt üstü yatmaktadır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır. Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır. Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır. Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleştirilmektedir.

9 Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına kaydın daha iyi olması için sürülebilmektedir. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli veya konuşmamalıdır. EKG genellikle 5-10 dakika içerisinde çekilmektedir. tamamen ağrısızdır. Elektrotlar veya iletici jel ilk kullanıldığında soğukluk hissi verebilmektedir. Elektrotların yerleştirildiği yerlerde kızarıklık veya hafif derecede ağrı hissedilebilmektedir.

10 EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır
EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır. Bu test tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.

11 Normal bir EKG anormal bir EKG’den kolaylıkla ayırt edilebilir
Normal bir EKG anormal bir EKG’den kolaylıkla ayırt edilebilir. Hiçbir akımın kaydedilmediği durumlarda aygıt düz bir çizgi çizer;buna izoelektrik çizgi denir

12 EKG Cihazının Bağlantı Şekilleri

13 Elektrokardiyografi (EKG) cihazının özellikleri
Kullanıldıkları yerlere göre bir takım farklılıklar göstermekle birlikte genel nitelikleri birbirine benzer. EKG cihazları şu şekilde gruplandırılır: Elektrokardiyografi kaydediciler EKG izleme cihazları

14 EKG’nin klinikte ve hastanede kullanım alanları
Kalbin işlevinin değerlendirilmesinde Kalbin ritim ve iletim bozukluklarının belirlenmesinde Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulmasında Kalp duvarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulgularının saptanmasında

15 Elektronik kalp pilinin işlevlerinin değerlendirilmesinde
Bazı kalp ilaçlarının etkileri,elektrolit dengesizliğinde (özellikle serum potasyum dengesizliği) Kalp dışı hastalıkların kalbe etkilerinin araştırılmasında kullanılmaktadır

16 EKG ‘NİN YERLEŞTİRİLMESİ
Elektrotlar 2 ana bölgeye bağlanır: Extremiteler ve Göğüse

17 Yerleştirildikleri bölgelere göre elektrotların renkleri farklıdır.
Sağ el bileği:kırmızı Sol el bileği:sarı Sağ ayak bileği:siyah Sol ayak bileği:yeşil

18

19 EKSTREMİTELERE ELEKTROTLARIN BAĞLANMASI:
Dört ekstremiteye şekildeki gibi elektrotlar bağlanır. İki türlü kayıt yapılır: Bipolar ekstremite kayıtları: İki ekstremite arasındaki potansiyel farkının ölçümüne dayanır. D I: Sol kol – sağ kol potansiyel farkını yazdırır. D II: Sol bacak – sağ kol potansiyel farkını yazdırır. D III: Sol bacak – sol kol potansiyel farkını yazdırır. Unipolar ekstremite kayıtları: Sıfır potansiyeli olan merkezi uca göre potansiyel farkının ölçümüne dayanır. Sağ kol, sol kol ve sol bacak potansiyel farkına bakılır. aVR: Sağ kol (Beyaz) aVL: Sol kol (Siyah) aVF: Sol bacak (Kırmızı) Sağ bacaktaki elektrot topraklama amacı için kullanılır. (Yeşil)

20

21 Atriyum sistolü ile oluşur.
P Dalgası Atriyum sistolü ile oluşur. < Genişliği 3 küçük kareden (0.12 sn) < Yüksekliği 3 küçük kareden,amplititüdü (0.3 mv) aVR hariç tüm ekstremite derivasyonlarda (+)tir. Eğer aVR de (+) ise yanlış bağlanma ihtimali vardır

22 PR aralığı P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar olan süredir. sn.dir. Uyarının SA noddan ventriküle iletilmesi için geçen süredir. PR aralığının belirleyicisi AV iletim süresidir. Kısa P-R wolff-parkinson,white sendromunda görülebilir.

23 QRS KOMLEKSİ Süre < sn'dir. Anormal derecede geniş QRS durumunda sağ veya sol dal bloğu, hiperkalemi düşünülebilir. Göğüs derivasyonlarında 0.04sn den kısa olmalı

24 ST SEGMENTİ j noktası:QRS ile ST segmentinin birleşme noktasıdır. ST segment elevasyonu veya depresyonu iskemi bulgusu olabilir.

25 T Dalgası Ventriküler repolarizasyonu gösterir AVR ve V1'de negatif U dalgası T dalgasından sonra görülebilir. Purkinje liflerinin repolarizasyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

26 EKG ÇEKİMİ Hastanın rahat bir şekilde uzanması ve gevşemesi sağlanır.
Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerlerine jel sürülmeli, Ekstremite elektrotları kollarda el bileklerinin iç kısmına, bacaklarda ise ayak bileklerinin iç kısmına yerleştirilir. Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot kesik olan bölümün üst tarafına yerleştirilir. Standart çekilen bir EKG’de çekim hızı 25mm/s olarak ayarlanır. Standart çekilen bir EKG’de dalga boyu 1Mv dir. Göğüs derivasyonları uygun yerleştilir. Çekimi durdurmak için cihazın stop düğmesine ve cihazı kapatmak için açma kapama tuşuna basılarak kapatılır.

27 h) hasta üzerinde kablo ve elektrotlar çıkarılır.
j) hastanın el ve ayak bilekleri kağıt havlu ile temizlenir. k) Yazdırılan EKG kağıdı kopartılıp,sol üst köşesine hastanın adı-soyadı,tarih ve çekilen saat yazılır. l) eller yıkanır ve işlem kaydedilir

28 EFORLU EKG Efor testi, kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken, EKG'nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması olarak özetlenebilir. Egzersiz "treadmill" adı verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır

29

30 Hastanın hayati fonksiyonları işleme başlamadan önce kontrol edilir
Hastanın hayati fonksiyonları işleme başlamadan önce kontrol edilir. Hasta bant üzerinde normal yürüyüşten koşmaya kadar değişen ve giderek artan hızlarda EKG çekirir. Arada ise hayati fonksiyonları kontrol edilir. Bu normalde dakika kadar sürer.

31 EFORSUZ EKG Bu EKG normal EKG de olduğu gibidir. Hasta dinlenme halinde,EKG masasında veya yatağında alınan EKG şeklidir

32

33 EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı
Cihaz Temizliği:Temizleme işleminden önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir. Suyla ıslatılmış pamuklu bezle temizlenmelidir. Deterjan, eritici ve organik çözücü (tiner, benzin, alkol vb.)madde kullanılmamalıdır

34 Hasta Kablosu ve Elektrotların Temizliği:Suyla temas ettirilmemelidir
Hasta Kablosu ve Elektrotların Temizliği:Suyla temas ettirilmemelidir. Islak bezle temizlenmelidir. Temizleme sonunda kuru bezle silinmelidir. Elektrotlar üzerinde çizik oluşmamalıdır. Bu yanlış ölçümlere sebep olabilir. Hasta ile temas eden kısımların temizliğinde, mikrobiyolojik risklere karşı koruyucu tedbirlerinizi alınız.

35 EKG Cihazının Bakımı: Hastanelerde periyodik aralıklarla bu cihazların günlük ve haftalık bakımlarını yapabilecek bir EKG teknisyeni veya tıbbı cihaz bakım teknisyeni bulunmaktadır.

36 Ekg cihazlarının Arızaları nelerdir nasıl giderilir.
Genellikle kablolar ile ilgili bir arıza meydan gelebilir. Elektrokardiyografi cihazını taşıyan parçalarda zamanla aşınma meydana gelebilir. Ekg kâğıt basma sıkışmadan kaynaklanan bir arıza olabilir. Soket girişlerinde kablolar ile ilgili bir arıza meydana gelebilir. Bu durumda medikal cihazlar ile ilgili tamir işlemlerini yapan ve tamir yapma gibi özelliğe sahip yetki sahibi firmalar vardır. Tamirat için bu firmalardan yardım alınabilir.

37 Tamir edilecek cihazlar çok önemlidir
Tamir edilecek cihazlar çok önemlidir. İnsan sağlını hele de kalbi ilgilendiren bir cihaz olan ekg cihazları emin ellerde uzman kişiler tarafından incelenmelidir ve ekg tamiri yapılmalıdır. Kablodan algılanan yanlış bir mesaj kişinin hastalığına yanlış teşhis konması ile sonuçlanabilir. LCD ekranların gerçekten orjinal parçaları ile değiştirilmesi asla taklit ürün ile tamirat yapılmaması gerekir. Çünkü ekranda kişinin kalbine bağlı görüntüler alınıp yorumlanmaktadır.

38

39 Hastanın ekg kalp grafisi

40 Plusmed pmECG-1200B 12 Kanallı ElektroKardiyografi EKG / ECG Cihazı Yorumlu - Monitörlü
Ürün Kodu: plusmed-00095 Marka: PlusMed Garanti Süresi: 24 Ay Fiyatı: 5.049,00 TL

41 Orjinal Ürün Kodu:ECG-1150K
Marka :NIHON KOHDEN Tip :Katalog Ürünü Ölçü :Set Uzun Tanım :NIHON KOHDEN MARKA EKG-1150K MODEl EKG CIHAZI Birim Fiyat :3.642,37


"HÜSEYİN ERİŞEN 144698." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları