Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?"— Sunum transkripti:

1 ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
Şubat-Mart ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız Branş derslerimizde yapılan çalışmalarımız Rehberlik çalışmalarımız Sosyal etkinlik derslerinde yapılan çalışmalarımız Kütüphane saati uygulamamız Matematik odası etkinliklerimiz Okuma saatimiz Laboratuar çalışmalarımız Etütlerimiz Gezilerimiz 4.Sınıfa uyum çalışmalarımız Şubat-Mart ayı etkinliklerimiz Panolarımız

2 TÜRKÇE Şubat-Mart ayı kazanımları ÖĞRENME ALANI: DİNLEME
*Dinlemek için hazırlık yapar. *Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. *Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. *Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. *Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. *Dinlediklerini zihninde canlandırır. *Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. *Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından, günlük hayattan örnekler verir. *Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı,tekerleme,tiyatro vb dinler/izler. *Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

3 Şubat-Mart ayı kazanımları
ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA : *Konuşma kurallarını uygulama *Dinleyicilerle göz teması kurar. *Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. *Günlük ilişkilerin gerektirdiği konulara uygun konuşur. *Sesine duygu tonu katar. *Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. *Topluluk önünde konuşur. *Kelimeleri doğru telaffuz eder. *Kendine güvenerek konuşur. *Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb hakkında konuşur. *Deneyim ve anılarını anlatır. *İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. *Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar. *Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. *Konu dışına çıkmadan konuşur. *Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. *Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

4 Şubat-Mart ayı kazanımları
ÖĞRENME ALANI: OKUMA *Okuma için hazırlık yapar. * Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. * Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. * Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. * Okuduklarını zihninde canlandırır. * Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. *Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. *Metin içi anlam kurar. * Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. * Eş sesli kelimelerin anlamlarını tespit eder. * Bilmediği kelimelerin anlamlarını bulur. *Anlama tekniklerini kullanır. *Metnin türünü dikkate alarak okur. *Metindeki anahtar kelimelerle çalışmalar yapılır. *İşitilebilir bir ses tonuyla okur. *Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. *Ön adları(sıfatları) okuduğu şiir ve metinlerde tespit eder. *Adılları(zamirleri) metin ve şiir içinde fark eder.

5 Şubat-Mart ayı kazanımları
ÖĞRENME ALANI: YAZMA *Yazma kurallarını uygulama *Yazmak için hazırlık yapar. *Bitişik eğik yazı ile yazar. *Matematiksel ifadeleri doğru yazar. *Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. *Kendini yazılı olarak ifade etme *Olayları oluş sırasına göre yazar. *Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. *Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. *Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. *Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. *Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) öğelerini vurgular.

6 Şubat-Mart ayı kazanımları
ÖĞRENME ALANI: YAZMA *Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. *Yazısına uygun başlık belirler. *İstediği bir konuda yazılar yazar. *Hikaye yazar. *Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. *Yazılarında noktala işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. *Yazılarında yazım kurallarını uygular. *Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. *Yazılarında sebep-sonuç ilişkisi kurar. *Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. *Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. *Yazılarında sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanır. *Olayları oluş sırasına göre yazar. *Yazılarında betimlemeler yapar. *İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

7 HAYAT BİLGİSİ Şubat-Mart ayı kazanımları
*Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. * Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır hayatta olanların çocukluğunu araştırır. * Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar. * Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır. * Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunur. * Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular * İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır. * Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.

8 Şubat-Mart ayı kazanımları
* Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar * Ailesi ve yakın çevresi ile olan ilişkilerinde olumlu etkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir. * Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. * Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur. * Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır. * Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar. * Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır * Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. * Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer. * Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir. * Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.

9 Şubat-Mart ayı kazanımları
* Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt eder. * Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar. * Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” olarak kabul eder * Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar * İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar. * “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. * Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar. * Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder. * Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar.

10 Şubat-Mart ayı kazanımları
Kesirler 1.Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder 3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

11 MATEMATİK Şubat-Mart ayı kazanımları Simetri
Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur Açılar 1.Açıya,çevresindeki modellerden örnekler verir. 2.Açıyı modellerden ile çizer. 3.Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Örüntü ve Süslemeler 1.Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. Alan Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 3. Açıyı modelleri ile çizer. 4. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 5. Açıyı modelleri ile çizer. 6. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

12 Hayat Bilgisi konularımız
İşlediğimiz Konular Planlı Hayat Oh Ne Rahat Başarılı Olmak İçin Hayalim İçin Evimizdeki Eşyalar Nelerden Yapılmıştır Kaynaklar Tükeniyor, Tasarruf Yapalım Reklamlar Nelerden Tasarruf Yapabiliriz Birbirimizin Haklarına Saygı Duyalım Atatürk ve İnsan Hakları Görgü Kuralları Hepimizin Bir Amacı Var Her şeye Rağmen Eğlenceli Gün Liderin Etkileri

13 Hayat Bilgisi Konularımız
*Tema kazanımlarını işlerken, konulara uygun şiir, metin yazma, resim yapma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. * Performans çalışmalarında kendi reklamlarını yaratmışlardır. *Geçmişten günümüze iletişim araçlarını, performans çalışmalarını, büyük bir zevkle hazırlamış ve sunmuşlardır. * Kazanımları okulda ve günlük hayatında uygulamaya çalışmıştır. *Tema çalışmaları yapılırken, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi tema değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

14 Türkçe konularımız İşlediğimiz Metinler -Ağaç Sevgisi -Hapşuu!
-Kar Tanesinin Macerası -Eylül ve Diş Dostları –Deliceler -Dillerde İstiklal Marşı -Yıldızlarla Isınmış -Nevruz

15 Türkçe konularımız *Bu metinler işlenirken 5N 1K soruları cevaplandırıldı.Tahmin çalışmaları yapıldı.Ana fikirler bulduruldu. Uygun başlıklar tahmin edildi. *Metinlerle ilgili drama çalışmaları yaptırıldı. *Metinlerle ilgili boşluk doldurma,doğru-yanlış ve eşleştirme çalışmaları yaptırıldı. *Parçalardaki sesteş,eş anlamlı,zıt anlamlı,türemiş kelimeler bulduruldu. *Sözlük kullanma becerisini geliştirmek için kelimelerin alfabetik sıralaması yaptırıldı. *Metinlere uygun şiirler hikayeler yazdırılarak,okutuldu. *Yazım ve noktalama işaretlerinin yanlışlarını buldurma çalışmaları yaptırıldı. * Ön adlar, adıllar ve eylemler konusu işlendi.

16 Matematik konularımız
*Simetri konusunu işledik. El işi kağıtlarıyla nesnelerin simetrisini oluşturduk,simetri doğrusunu gösterdik.Simetri aynasını kullanarak nesnelerin simetrisini çizdik. *Kesirler konusunu işledik. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirttik. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırdık ve sıraladık.Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirledik. Kesirleri sayı doğrusunda ve kesir takımlarıyla gösterdik.

17 Matematik konularımız
*Açılar konusunu işledik. Matematik odasında gönye ve iletki kullanarak örnek açı modelleri çizdik. İnteraktif uygulamalarla açı çeşitlerini öğrendik. Işın parçalarını kullanarak açı çeşitleri oluşturduk ve bu çalışmaları sınıfımızda sergiledik.

18 Matematik konularımız
*Örüntü konusunu işledik. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süslemeler yaptık. *Alan konusunu işledik. Kareli kağıtla çeşitli şekiller çizdirildi,bu şekillerin alanları birim kare olarak ölçüldü. Sınıfın ve sınıftaki nesnelerin ölçümleri yaptırıldı ve birim kare olarak belirtildi.

19 Beden Eğitimi BEDEN EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARIMIZ
Fiziksel etkinlikler içersindeki rolleri izler. Fiziksel etkinliklerde kuralların ve yönergelerin gerekliliğini fark eder. Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirir.  Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyar.  Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.

20 Beden Eğitimi DERS KONUSU: YÜZME
Yüz üstü ayak ve nefes çalışması, yüz üstü suda ilerleme çalışması, serbest stilde koordinasyon çalışması. Sırt üstü suda kayma çalışması, sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması. Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları. Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 25 m.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar. DERS KONUSU: Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirme, çeşitli oyunlarda dostça oynama ve yarışma, kaldırma ve taşımalarla ilgili koordinasyonu geliştirme. Balık ağı, kurt kuzu, don ateş oyunu. Masa tenisi raketi ile top taşıma ve top sektirme yarışması, araçları doğru kullanma hakkında bilgilendirme. Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top. on pas oyunu Grup oyunları oynama, değişik şekillerde koşma.

21 Müzik - Notaların porte üzerindeki yerleri ve süreleri ile ilgili çalışmalara devam edildi. - Yarım vuruşluk notaların ritim içerisinde nasıl çalınması gerektiği ve solfej olarak ne şekilde okunması gerektiği aktarıldı. Ayrıca çalım esnasında el ya da ayak kullanılmaması gerektiği temponun tamamen zihinde takip edilmesi gerektiği aktarıldı. - 3 / 4' lük ve 4 / 4'lük ritim kalıplarının çalımı ve solfej olarak okunması, solfej olarak okurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ritim vuruşlarının el ile hangi şekilde yapılacağı aktarıldı. - Porte üzerinde ince Do notasından sonraki notaların yerleri ile ilgili çalışmalara devam edildi. - Noktalı sekizlik, bağ kavramı ve suslar ile ilgili çalışmalara devam edildi. - Çizgilere ve aralıklara gelen notaları her hangi bir elimizin parmaklarını porte gibi kullanarak nasıl zihinde tutabileceğimiz aktarıldı. - Vücudumuz ile ritim takibi, ritim içerisinde değerlere göre vuruş şekileri ve ritim duygusunun gelişmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

22 Müzik Bona'nın ne demek olduğu solfej ve org çalımında ne kadar yardımcı olabileceği ve her hangi bir parçayı gördüğümüzde algımızı ne kadar kuvvetlendireceği aktarıldı ve uygulandı. Lavicniac solfej kitabında bulunan solfej parçaları ve org çalarken daha kolay bir hale gelebilmesi için Renkler ile Org Öğreniyorum adlı kitapta yer alan parçalar okundu. - Ritim ve çalma özelliklerinin birbirinden ayrılamayacağı ve her ikisinin de birbirini tamamladığı, doğru ritim ve yavaş okuma ile bir parçanın çalımının çok daha kolay ilerleyeceği aktarıldı.

23 Müzik Birlikte şarkı söylerken dikkat edilmesi gereken kurallar, koro ile şarkı söylerken sahnede dikkat edilmesi gereken kurallar, sahnedeki duruş, giriş çıkış şekilleri aktarıldı. Toplu halde müzik yapmanın çok önemli kuralları olduğu, bu kurallara uymak gerektiği ve ancak bu şekilde birlikte müzik yapılabileceği vurgusu yapıldı. - Grup olarak hareket etme, ders araç-gereçlerini doğru kullanma ve koruma becerilerinin gelişmesi yönünde çalışmalar yapldı.

24 Görsel sanatlar Şubat ve Mart ayı içerisinde
Öğrencilerimizin psikomotor gelişmesi amaçlı ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak için 3 boyutlu kil çalışması yapıldı.Etkinlik 2 haftalık birinci hafta şapka yada ayakkabı modelli tasarlandı.İkinci hafta boyanıp süslenerek tamamlandı. Sulu boya tekniği hakkında bilgi verildi.resim defterine uygulaması yapıldı. Resim yarışması sağlıklı nesil –sağlık yaşam konulu yarışma için ilk önce öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi..Pastel boya tekniği ile uygulaması yapıldı.

25 Satranç Toplam 108 Mat Sorusu… Toplam 201 Turnuva Maçı…
Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Dersi “Bir hafta ders - Bir hafta oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders haftalarında CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüş ve Basit Matlar Ünitesinde bulunan MAT KONUMLARI, TEMBEL MATI, ÇOBAN MATI, MERDİVEN MATI ve VEZİR MATI konuları işlenmiştir. Öğrencilerimiz bu matların nasıl yapılacağını ve nasıl engel olunabileceğini öğrenmişlerdir. Oyun haftalarında ise 1. – 2. ve 3. sınıflarda, her sınıf için ayrı ayrı organize edilen 5 maçlık Satranç Turnuvasına başlanmıştır. Sınıflar içerisinde yapılacak ön eleme maçları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacaktır. Her sınıfta, sıralamada ilk üç dereceyi alan öğrenciler, Mayıs ayı içerisinde diğer tüm sınıflarda dereceye giren öğrenciler ile birlikte Okul Birinciliği için yarışacaktır. Toplam 108 Mat Sorusu… Toplam 201 Turnuva Maçı…

26 Satranç Turnuvası TSF Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Çocuk Liginin İstanbul İl Seçmelerinin bir bölümü, Mart tarihlerinde okulumuzun ev sahipliğinde yapıldı. Toplam : 19 Takım-109 Sporcu İstek Bilge Kağan İ.Ö.O.: 9 Takım-59 Sporcu Toplam 576 maç Yaklaşık hamle

27 ŞUBAT-MART AYI İNGİLİZCE BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
Uluslararası Projeler Şubat ve Mart ayı kazanımlarımız Yabancı Dil Haftası Panolar Etütler Kulüp Çalışmaları Aylık takvim panoları Ödüllendirme Panoları ve Sertifikalar Little Bridge Raporları Tatil Ödevleri Ders İçi Etkinliklerimiz

28 ULUSLARARASI PROJELER
Yabancı Diller Bölümü olarak diğer bir projemiz ise e-twinning sitesinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje “Sing me a song or read me a rhyme!” olarak adlandırılmıştır. Proje İngiltere, İtalya ve Türkiye olarak üç ülke arasında, yaş grubu öğrencilerle yürütülmektedir. Projenin amacı; öğrencilere, başka ülkelerde, başka diller konuşan çocuklar da olduğu konusunda farkındalık kazandırmaktır. Projeye göre, her ülke bir diğerinin çocuk şarkısını öğrencilere öğrettikten sonra, öğrenciler şarkılarını birbirlerine ‘Twinspace’ aracılığı ile seslendirmektedir. Şarkılar ülkelerin kültürlerine aittir. Son olarak tüm şarkılar internette ortak bir platformda sunulacaktır.

29 ANAPIE İtalya’nın San Nicandro şehrinde bu yıl 10.su düzenlenen A.N.A.P.I.E. Uluslararası Okul Performansları Festivali’ne okulumuz 7. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ‘IBK TEEN’ adını verdikleri okul dergisi ile katılmışlardır ve kendi dallarında ödül kazanmışlardır.

30 FLAT STANLEY ( MEKTUP ARKADAŞLIĞI)
Yabancı Diller Bölümü olarak 3. sınıf öğrencileri ile “Flat Stanley” adlı bir proje başlatılmıştır. Proje, uluslar arası nitelikte olup Amerika, Kanada ve İngiltere’deki okullarla ortak yürütülmektedir. Flat Stanley projemizin amacı, öğrencilerimizi mektup arkadaşlığından bir adım öteye geçirmektir. Proje çerçevesinde her sınıfımızın farklı ülkelerden birer Flat Stanley kardeş sınıfı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Flat Stanley vasıtasıyla mektup arkadaşlarıyla kültürel paylaşımlarda bulunmuşlardır. Böylelikle, öğrencilerimiz hem kültürel anlamda kendilerini geliştirecek, hem de dil kullanımını gündelik hayata adapte etmiş olacaklardır.

31 Şubat-Mart ayı kazanımları
SÖZLÜ İFADE Şarkı söyleyebilir. Eşyaların yerlerini söyleyebilir. resimleri hakkında konuşabilir. İnsanları, hayvanları ve eşyaları tanımlayabilir. Tarih ve saati söyleyebilir. Hava durumundan bahsedebilir. KARŞILIKLI KONUŞMA Basit sorular sorup cevaplayabilir. Kişisel bilgi verebilir ve isteyebilir. Basit, günlük diyaloglarda yer alabilir. Sahip olduğu ve olmadığı şeyler hakkında konuşabilir. Basit bir hikâyede rol alabilir.

32 Şubat-Mart ayı kazanımları
OKUMA Kişisel bilgi içeren soruları okuyup anlayabilir. Yemek tarifi, menü ve kartları okuyabilir. İnsanlar, mekanlar ve eşyalarla ilgili tanımları okuyabilir. Kısa paragrafları okuyup ilgili soruları cevaplayabilir. Kısa hikâyeleri okuyup anlayabilir. DİNLEME Öğretmenlerin yönergelerini takip edebilir. İnsanlar arasında geçen diyalogları anlayabilir. Dinlediği şarkıların sözlerini tamamlayabilir. Dinleyip resimleri belirleyebilir. Kişisel bilgileri dinleyip anlayabilir. Dinleyip insanları, mekanları ve eşyaları belirleyebilir. Bir hikâyeyi dinleyip anlayabilir. YAZMA Bulmaca çözebilir. Kart, menü, broşür ve ilan yazabilir. Mekanları yazarak tanımlayabilir. İnsanların o anda ne yaptıklarını Bir hikâyeyi tamamlayabilir.

33 YABANCI DİL HAFTASI Yabancı Dil haftasında öğrencilerimiz “ Winding Road” adlı etkinliği gerçekleştirdiler. Bu oyunda, sınıf iki gruba ayrıldı.Üzerinde yönergeler olan renkli ve resimli kartlar bir alana sıra ile yol şeklinde dizildi. Gruptan birer öğrenci öne çıktı. Öğrenciler zar attı ve çıkan sayıya göre yol üzerinde ilerlediler. Yönergeleri okuyarak soruları cevapladılar, ya da yönergede istenen şeyi yaptılar. Bu şekilde daha çok ilerlediler ya da geriye Gittiler. Bitiş noktasına ilk ulaşan öğrenciler gruplarına puan kazandırdılar.

34 PANOLAR Öğrencilerimizin çalışmaları sınıf ve koridor panolarında düzenli olarak sergilenmektedir. Böylece her öğrenci kendi çalışmalarının yanı sıra diğer öğrencilerin yaptığı çalışmaları da görme imkânına sahip olmakta ve böylece yeni fikirlerin elde edildiği ortak bir paylaşım oluşturulmaktadır.

35 ETÜTLER Yıl boyunca İngilizce ve Almanca derslerinde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel etüt programları düzenlenmektedir. Her seviye için hafta içi saatleri arasında başarı geliştirme kursları yapılmaktadır.

36 AYLIK TAKVİM PANOLARI Her gün bir öğrencinin görev aldığı aylık takvim çalışmasında öğrenciler o güne ait hava durumunu ve tarihi, resimli bir çalışma ile anlatmaktadır. Yapılan çalışmalar aylık takvim panosunda sergilenmektedir.

37 ÖDÜLLENDİRME PANOLARI VE SERTİFİKALAR
Her sınıfta öğrencilerin derse katılım, davranış ve ödevlerini değerlendirmek üzerinde ‘ yıldız panoları’ bulunmaktadır.

38 LITTLE BRIDGE RAPORLARI
Yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen online İngilizce programımız Little Bridge için; düzenli olarak öğrencinin online aktivitelerden ne kadarını yaptığı yönünde yüzdelik raporlar oluşturulmaktadır.

39 TATİL ÖDEVLERİ Tatilde yabancı dil edinimlerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimize tatil ödevi verildi. Bu ödev kapsamında 1 – 3. sınıf öğrencilerimizin en az iki adet İngilizce hikâye kitabı okuyarak, bu çalışma için özel hazırlanmış olan ‘Book Report’ (Kitap Değerlendirme) formlarını tamamladılar.Tatil dönüşünde öğrenciler kitap değerlendirmelerini sundular.

40 Bilgisayar Derslerimizde yazı ve sunu oluşturma çalışmaları yaptık.
Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık. Sosyal etkinliklerimizde sunu ve video oluşturma çalışmaları yaptırıldı.

41 Rehberlik Çalışmalarımız
Her hafta perşembe günleri 9. ders rehberlik etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerimizi bireysel ve grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirirken, güzel davranışlar edinme,sorumluluklarını bilme ve kendilerini tanımayı hedef aldık.

42 Drama DRAMA DERSİ Doğaçlama, Metin oluşturma Metin okuma
Metin üzerine tonlama çalışması Metin üzerine vurgu çalışması DRAMA DERSİ

43 İzcilik İzcilik ve Orıeentering Kulübü Hava Tahmini
Hava gözlem Çalışmaları Kısa süreli kış yürüyüşleri İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım. Boğulmalarda ilkyardım Düdük ve Kol Komutları Dramatize çalışmaları Uygulamalı düdük ve Kol komutları Grup çalışmaları Teknik iz işaretleri Orıeenterıng tanımları Teknik iz işaretleri ile parkur hazırlama

44 Heykel ve resim Sosyal etkinlik dersleri her hafta Çarşamba günü beşinci saat ve altıncı saatlerinde tuval boyama yapılmaktadır.Tuval boyamada ise kazıma tekniği gösterildi. Hobi etkinliğinde ise heykelde ev eşyası yapımı resim etkinliğinden ise çevre kirliği konulu çalışma yapıldı.

45 MODERN DANS Öğrencilerimiz; Streching (esneme hareketleri),Müzikle uyumlu hareket çalışması,Koreografi çalışması,23 nisan gösteri hazırlığı yaptılar. Streching hareketlerimiz spagat ve kartal açma çalışmaları yaptık. Öğrendikleri hareketleri kullanarak müzik ile uyumlu kombinasyon oluşturduk. 23 Nisan ve Yıl sonu gösterilerimiz için sahne üzerinde koreografi(sahne yerleşimi) çalışmaları yaptık.

46 HALK OYUNLARI DERSİ Karadeniz Yöresi Trabzon Oyunları Sürmene Sallaması sahneye giriş çalışması Karadeniz Yöresi Trabzon Oyunları Sürmene Sallaması sahneye giriş çalışması Karadeniz Yöresi Trabzon Oyunları Sürmene Sallaması sahneye giriş çalışması... 46

47 Nezaket, Estetik ve Görgü Takı Tasarım
Nezaket, estetik ve görgü kurallarını öğrendik. Değişik boncuklarla küpeler yaptık. Keçeden anahtarlık yaptık. Keçeden taç yaptık. Keçeden kitap ayracı yaptık. Eski kotlarımızdan çantalar yaptık ve süsledik. Bileklik ve kolye yaptık.

48 Otantik Çocuk Oyunları
‘’Üçgen Peynir ‘’ ‘’Bezirganbaşı’’ ‘’Eco scholl Projesi’’kapsamında kağıt atıklardan top yapma ve yakar top ‘’Pazara Gittim’’ ‘’Renkli istop’’ ‘’Polis-Katil ‘’ Oyunları öğretilerek,oyunlar oynatıldı.Üçgen Peynir oyunu turnuvası yapıldı.

49 Origami FAALİYETLERİMİZ *Kapaklı hediye kutusu *Rüzgar gülü
*Samurai Şapkası *Çiçek *Kelebek *Piyano Öğrencilerimiz kağıt katlama sanatı olan origami ile görerek ve yaparak soyut kavramları görselleştirdiler, örüntü ve geometrik şekiller arasındaki ilişkileri daha anlamlı hale getirdiler. Ayrıca psikomotor gelişimleri ile el-göz koordinasyonları arttı ve dikkatlerini yoğunlaştırmaları sağlandı. Eğlenceli, renkli ve yaratıcı ürünler ortaya çıkardılar. Tümevarım yöntemi ile öğrencilerin basitten karmaşık şekle gidiş aşaması, kolay ve zevkli bir şekilde tamamlandı.Ayrıca Eco-schools kulübü ile ortak çalışma olarak gazete kağıtlarından samurai şapkası yapılarak geri dönüşümün önemi vurgulandı.

50

51 Cimnastik etkinlik örneklerimiz
Öne Takla’: Öğrencilere öne takla çalışmaları yaptırılır. ‘Geriye Takla’: Öğrencilere geriye takla çalışmaları yaptırılır ‘Amut’: Öğrencilere amut hareketiyle ilgili çalışmalar yaptırılır ‘Çember’: Öğrencilere çember hareketiyle ilgili çalışmalar yaptırılır. Überşlak atlayışı çalışmaları Bel esnetme çalışmaları Denge çalışmaları

52 Sosyal etkinlik dersi -Yüzme
Yüzme Etlik Dersi Konularımız: Nefes, yüz üstü ve sırt üstü ayak çalışması. Yüz üstü suda kayma su üzerinde durma, nefes ve suda ilerleme çalışması Sırt üstü suda kayma su üzerinde durma ve suda ilerleme çalışması Ayak tahtası ile sağ kol önde yan yüzme çalışması. Sol kol önde yan yüzme çalışması. Ayak tahtası ile tek kol önde altı ayakta bir sağdan ve soldan nefes alma çalışması. Yüz üstü altı ayak bir nefes, sağ kol çalışması. Altı ayak bir nefes sol kol çalışması. Yüz üstü nefes, ayak, kol koordinasyon çalışması.

53 Seçmeli Etkinlik - Satranç
Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Seçmeli Etkinlik Dersi “Bir ders konu anlatımı - Bir ders oyun” parolası ile işlenmiştir. Ders saatlerinde CHESSMASTER programı ile MERDİVEN MATI, VEZİR MATI, KALE MATI, OYUN ORTASI TAKTİKLERİ konuları işlenmiştir. Oyun saatlerinde ise Çocuk Ligi Turnuvasına hazırlık amacıyla bireysel turnuvalar yapılmıştır.

54 Eco-Schools Okulumuz bu yıl, yeşil bayrağı almayı hedeflemiş ve
geri dönüşüme önem vermiştir. Evinizde ve çevrenizde geri dönüşüme önem vererek okulumuzu desteklemenizi bekliyoruz.

55 İNGİLİZCE KULÜP ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizin hem İngilizce becerilerini geliştirmek hem de İngilizceyi sınıf dışında doğal bir atmosferde yaşayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan kulüplerimiz her hafta farklı etkinliklerle çalışmalarına devam etmiştir. Bu kulüplerimiz aylık ve haftalık olarak ikiye ayrılmaktadır. Aylık kulüplerimiz English Fun Club, Conversation Club, Scrabble Club, Music Club olmakla beraber haftalık kulüplerimiz ise English Fun Club ve Speaking Club olarak adlandırılmıştır.

56 Kütüphane Saati uygulamalarımız
Öğrencilerimiz iki haftada bir cuma günleri, bir ders saati boyunca, okul kütüphanemizde çeşitli kitaplar okudular. Ayrıca okudukları kitaplarla ilgili etkinlik çalışmaları yaptılar.

57 Matematik odası etkinliklerimiz
Matematik derslerini daha eğlenceli hale getirmek, yaparak ve yaşayarak öğrenme adına matematik odasında çalışmalar yaptık. Çeşitli materyallerle etkinliklerimizi yaparken öğrenciler bu süreçte aktif rol oynadılar.

58 Okuma Saatimiz Her gün birinci dersin ilk 15 dakikası klasik müzik eşliğinde öğretmenler ve öğrenciler sessiz bir şekilde okuma saatini gerçekleştirdiler. Şubat ve mart ayı kitap kurtları belirlendi ve okuma ağacında yerlerini aldılar. Ayrıca kendilerine Kitap Kurdu Belgesi verildi.

59 Laboratuar çalışmalarımız
Öğrencilerimiz derslerde işlenen konuları pekiştirmek adına,laboratuarda çeşitli deneyler yaparken hem çok eğlendiler hem de kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiler.

60 Etütlerimiz Öğrencilerimizle eksiklerini tamamlamak, öğrenmelerini pekiştirmek ve konuların tekrarını sağlamak amacıyla etüt çalışmaları yaptık.

61 Gezilerimiz EYÜP OYUNCAK ATÖLYESİ GEZİMİZ

62 4.Sınıfa uyum çalışmalarımız
Öğrencilerimiz 4. sınıfa uyum programı kapsamında branş öğretmenleri ile tanıştılar ve düzenli olarak haftada iki kez öğretmenlerimizle ders işleyerek çeşitli etkinlikler yaptılar.

63 Şubat-Mart ayı Etkinliklerimiz
Öğrencilerimiz ünlü yazar Gülsüm Cengiz ile söyleşi yaptılar ve aldıkları kitapları imzalatarak keyifli vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz İnternational Hospital aracılığı ile sağlıklı beslenme hakkında bilgilendiler..

64 Panolarımız

65 Zeka Küpü Matematik odası etkinliklerimiz
Her Salı günü 3. sınıf seviyelerinde yapılan matematik zeka küpü etkinliğinin amacı öğrencilere matematiği görsel materyallerle fark ettirmek ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Grup etkinlikleriyle başka sınıf öğrencileriyle de kaynaşma imkanı bulan öğrencilerimiz matematiğin eğlenceli dünyasında bir ders saati boyunca keyifli anlar yaşamaktadırlar.


"ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları