Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 11: DEĞERLENDİRME Ünitenin hedefleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 11: DEĞERLENDİRME Ünitenin hedefleri"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 11: DEĞERLENDİRME Ünitenin hedefleri
Programda değerlendirme öğesini kavrayabilme Eğitimde değerlendirme çeşitlerini analiz edebilme

2 KONULAR Ünitenin Hedefleri Program değerlendirmenin önemini açıklayabilme Program değerlendirme modellerini kavrayabilme

3 KONULAR Programın değerlendirme boyutu
Amacına göre değerlendirme çeşitleri Tanıma Yerleştirme Düzey belirleme Öğrenmeleri izleme Öğrenmeleri izleme sonuçlarının analizi

4

5

6 ÖNKOŞUL İLİŞKİLER

7 İZLEME TESTİ SONUÇLARI

8 İZLEME TESTİ SONUÇLARININ ANALİZİ
1. Öğrenme Eksikliklerini Belirlenmesi 2. Öğrenme Güçlüklerinin Nedenlerini Belirleme 3. Tekrar Öğretim Yapılması

9 ÜNİTE 12: PROGRAM DEĞERLENDİRME
Program değerlendirmenin program geliştirme içindeki yerini kavrayabilme Program değerlendirme modellerini kavrayabilme

10 KONULAR Program geliştirmede değerlendirmenin önemi
Program değerlendirme modelleri

11 TYLER’İN DEĞERLENDİRME MODELİ
Hedefler esastır. Hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığı üzerinde durulur. Genellikle öntest-sontest araştırma deseni kullanılır. Bu nedenle niceliksel verilerden yararlanılır.

12 Stufflebeam`in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli
1. Bağlamın değerlendirilmesi: Hedeflerin belirlenmesine temel olacak bilgiler ve hedefler belirlenir. Değerlendirilir. 2. Girdinin değerlendirilmesi: Programın hedeflerine ulaşabilmek için gerekli kaynakların neler olduğu ve bu kaynakların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sağlar. 3. Sürecin değerlendirilmesi: Program uygulanırken gerçekleştirilir, planlanan ve gerçekleştirilen etkinlikler arasındaki uyuma bakılır. 4. Ürünün değerlendirilmesi: Beklenen ürünle gerçekleşen ürün arasında karşılaştırma yapılır. Ürün değerlendirme ile uygulanan programın devam edip etmeyeceğine karar verilir.

13 Elliot Eisner`in Uzmanlık (Eğitsel Eleştiri) Modeli
1. Yeni bir programın sonucu olarak belirli okullarda okul yılı süresince neler olmuştur? 2. Anahtar olaylar nelerdir? 3. Katılımcıların tepkileri nelerdir? Yeni programdan öğrenciler ne gibi deneyimler edinmişlerdir? Gibi sorular sormalarını önerir. Süreç odaklıdır. Nitel veriler toplanır. Uzmanlığın önemine vurgu yapılır. Filmler, video teypler, fotoğraflar, görüşmeler, gözlemler hem öğrenciler hem de öğretmenlerin etkileşimde bulunduğu ses kasetleri kullanılarak veri toplanır. Değerlendirme özneldir.

14 PROVUS’UN FARKLAR YAKLAŞIMI MODELİ
Her aşamada maliyet fayda analizi yapılması 1. Programın standartlarını belirleme 2. Program performansını belirleme 3. Performansla standartları karşılaştırma 4. Performansla standartlar arasındaki farkı belirleme Provus programın tasarım, oluşturma, süreç ve ürün-sonuç bölümlerinin her birinde bir önceki basamağın performansını değerlendirmekte, eksikleri gidermekte ve sonraki basamağa geçmektedir.

15 Robert Stake`in Uygunluk-Olasılık Modeli
1. Eğitimcilerin ve yerel uzmanların kişisel görüşleri sezgi ağırlıklı olmakta ve programın değerlendirilmesini objektiflikten uzaklaştırmaktadır. 2. Değerlendirme sadece profesyonel değerlendirme uzmanları tarafından yapılmalıdır. 3. Değerlendirmede girdi-süreç ve çıktı(ürün) ölçülmelidir. 4. Girdi’de öğrenme öncesi durum, Süreç’te sınıf ortamı-zaman yönetimi-karşılıklı ve etkili iletişim, çıktı(ürün)’de akademik başarı, beceriler ve tutumlar önemlidir

16 Scriven MODEL Michael tarafından 1972’de geliştirildi. Tümevarım yoluyla değerlendirme: programın çıktılarını inceler ve bunların istenen hedeflere uygun olup olmadığını anlamaya çalışır. Değerlendirmeciler programı hazırlayan ve yönetenlerle değil, uygulamaya fiilen katılanlarla görüşürler. Önceden belirlenen hedeflerle (explicit) gözlenen hedefler birbirine uygun mu? Varsayılan hedeflerin o kadar peşinde değil.

17 Metfessel- Michael Değerlendirme Modeli
Eğitim dünyasındaki herkes program değerlendirmede rol almalıdır. 1.Genelden özele sıralanan hedefler geliştirilir. 2. Hedefler uygulanabilir duruma getirilir. 3. Hedefleri ölçebilecek araçlar geliştirilir. 4. Uygulama sürecinin tamamı ölçülerek veriler toplanır ve analiz edilir. 5. Değerlendirme ölçütleri ve standartları belirlenir. 6. Programın felsefesi dahil bütün alanlarda beklenen standartlar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılır


"ÜNİTE 11: DEĞERLENDİRME Ünitenin hedefleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları