Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS PLANI YAPMA A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başak KARPUZ 080719001.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS PLANI YAPMA A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başak KARPUZ 080719001."— Sunum transkripti:

1 DERS PLANI YAPMA A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başak KARPUZ 080719001

2 DERS PLANI Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içerisinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, Bunların öğrencilere ne amaçla ve hangi biçimde yaptırılacağı, Ne tür yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, Elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği konularının önceden tasarlanıp, kağıt üzerinde saptanmasıdır.

3 GEREKLİLİK Öğretmenlerin plan yapmaları çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmeleri için gereklidir. Eğitim-öğretim kurumlarında eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu olup, eğitsel yönden gereklidir.

4 PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI Öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar. Derslere hazırlıklı olup, karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilmesini sağlar.

5 Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini ve bunların eğitim etkinliklerinde kullanılmasını sağlar. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI

6 Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar. Derslerde sürekliliği sağlar. Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler. PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI

7 Öğrenci merkezli olmalı, Çağdaş öğrenme-öğretme yöntemlerini esas almalı, Uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalı, Yeniliklere açık ve esnek olmalı, DERS PLANI

8 Belli bir süreyi kapsamalı, Öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olmalı, Öğrencilerle birlikte yapılmalı, Öğrenciler tarafından bilinmeli, DERS PLANI

9 o Biçimsel Bölüm o Giriş Bölümü o Geliştirme Bölümü o Sonuç Bölümü o Değerlendirme Bölümü DERS PLANININ HAZIRLANMASI

10 Her dersle ilgili bilgi, alma, tepkide bulunma ve uyarılma basamağındaki hedef ve davranışlar saptanır. Ana ve yardımcı noktalar yazılır. Hedef davranışları kazandırmak için kullanılacak araç ve gereç yazılır. DERS PLANININ HAZIRLANMASI BİÇİMSEL BÖLÜM

11 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı: Süre: Öğretmenin Adı ve Soyadı: Öğrenme-Öğretme Strateji ve Yöntemi: Kaynak Kitaplar: Araç Gereçler: Ünite yada Konunun Örüntüsü: Ana Nokta: Yardımcı Noktalar: Hedefler DERS PLANININ HAZIRLANMASI BİÇİMSEL BÖLÜM

12 o Dikkat çekme o Güdüleme o Gözden geçirme (Hedeften haberdar etme) o Derse geçiş DERS PLANININ HAZIRLANMASI GİRİŞ BÖLÜMÜ

13 Hedef davranışların en üst düzeyiyle ilgili anı, öykü, fıkra, günlük olay anlatılır; film ve slayt sunulabilir. DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ DİKKAT ÇEKME

14 Öğrencilere kazanacakları davranışların yaşamda ne işe yarayacağı yalın sözlerle ifade edilmelidir. GÜDÜLEME DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

15 Öğretmen tarafından kazandırılacak en üst düzeydeki hedef yada ana nokta belirtilir. GÖZDEN GEÇİRME DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

16 Öğretmenin “Dersle ilgili belli başlı kavramlar var. Bunları önce ben anlatacağım. Daha sonra örnekler vereceğim. Beni dikkatle dinleyin. Anlaşılmayan bir yer olursa da hemen sorun, yanıtlarım” demesi derse geçişi sağlar. DERSE GEÇİŞ DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

17 Hedef davranışların uygun strateji, yöntem ve teknikler, akıl yürütme süreçleri, araç-gereç, ipucu, dönüt ve düzeltme, pekiştireç, öğrenci katılganlığı gibi davranışların öğrenciye kazandırıldığı bölümdür. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

18 Hedef davranışlar ve öğrenci sayısı gözönüne alınarak hangi öğrenme-öğretme tekniklerinin uygulanacağı belirlenir. Sorulacak sorular ve onların yanıtları belirlenir. Hangi soruların yanıtlarına pekiştireç verileceği saptanır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

19 Kullanılacak araç ve gereçler ile bunların nerede ve nasıl kullanılacağı belirlenir. Öğrencilerin dikkati dağılmaya başladığında uygulanacak davranışlar belirlenir. Hedef davranış kazandırıldıktan sonra ara özet yapılarak yardımcı nokta vurgulanır. Birden fazla hedef davranış varsa ara özetten sonra ara geçiş yapılarak diğer hedef davranış süreçi başlatılır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

20 o Kapanış özeti ve yorumları o Tekrar güdüleme o Kapanış DERS PLANININ HAZIRLANIŞI SONUÇ BÖLÜMÜ

21 Ana nokta ve yardımcı noktalar tekrar vurgulanır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ KAPANIŞ ÖZETi VE YORUMLARI

22 Başta yapılan güdülemenin aynısı burada tekrar edilir. TEKRAR GÜDÜLEME DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ

23 Dikkat çekme basamağında sorulan sorular tekrarlanır veya okunan-yarım bırakılan öykünün sonunun öğrencilerle birlikte belirlenmesi sağlanır. Hedef davranışlarla ilgili yeni bir fıkra, anı, öykü vb. anlatılabilir. Gelecek dersle ilgili öğrenciden istenenler belirtilebilir. KAPANIŞ DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ

24 Öğretmenin derste kazandırmaya çalıştığı her hedef davranışı ölçen ve en az üç sorudan oluşan ölçme aracı kullanılmalıdır. Ölçme biçimlendirme-yetiştirmeğe dönük olmalıdır (öğrenciye not verilmemeli, yaptığı yanlışlar öğrenciye gösterilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapması sağlanmalıdır). DERS PLANININ HAZIRLANIŞI DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

25 Beni dinlediniğiniz için teşekkür ederim.


"DERS PLANI YAPMA A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başak KARPUZ 080719001." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları