Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilal DEMİR Tıbbi Teknolog.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilal DEMİR Tıbbi Teknolog."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilal DEMİR Tıbbi Teknolog

2 Ö rgütlerin, yapılarının, yaptıkları işlerin, işlerinin yapılma biçimlerinin, işleri yönetme ve değerlendirme sistemlerinin ve çalışanlarının sürekli bir şekilde değişikliğe uğraması ve uğratılması olarak tanımlanabilir. DEĞİŞİM

3  Değişim ihtiyacının belirlenmesi  Değişimi gerçekleştirecek kişi veya kuruluşlar ile diyalogun kurulması  Teşhis aşaması  Plan, teknik ve stratejilerin belirlenmesi  Değişimin gerçekleşmesi  Sürekli değişim ve iyileştirme (kaizen) süreci. DEĞİŞİM, BAŞLICA ŞU AŞAMALARDAN MEYDANA GELİR

4 Değişim yönetimi tekniğini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için, örgüt ve yönetimlerin başlıca beş hususa dikkat etmesi gerekmektedir:  Hedeften uzaklaşmamak  Direnci kabul etmek  Açık görüşlülükle dinlemek  Sakin olmak  İlgili kalmak. DEĞİŞİMİ İYİ YÖNETEBİLMEK

5 Toplam Kalite Yaklaşımı, mevcut ve gelecek arasındaki ilişkiyi kurmak ve geçişi kolaylaştırmak için tüm dünyada yaygın olarak kabul görmüş bir yönetim felsefesidir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ANLAMI VE KAPSAMI

6 Toplam Kalite Yönetiminin T’si; T’si; toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü, K’si; K’si; kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı, Y’si; Y’si; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ANLAMI VE KAPSAMI

7 Verilerle Yönetim TEMELUNSURLAR Yönetimin Bağlılığı ve Liderlik Sürekli İyileştirme Müşteri Odaklılık Toplam Katılımcılık TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

8 TKY anlayışının temel ilkelerinden biri liderliktir. YÖNETİMİN BAĞLILIĞI VE LİDERLİK “Etkili yönetim, önemli işlere öncelik vermektir. Önemli işlerin neler olduğuna liderler karar verir. Ama bunların günbegün öncelikli olarak gerçekleşmesini sağlayan yöneticilerdir. Yönetim disiplindir, kararları uygulamaktır.”

9 Mal veya hizmeti alan, diğer bir ifade ile yönetim veya örgütün varoluş nedeni olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak demektir. MÜŞTERİ ODAKLILIK KALİTE, müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması, KALİTESİZLİK, ise topluma verilen toplam zararı ifade eder. MÜŞTERİ, işletmedeki süreçlerin ürettiği ürün yada hizmeti kullanan kimsedir. Bunlardan organizasyon içinde yer alanlar İÇ MÜŞTERİ, Bu ürün yada hizmetleri para ile satın alanlar ise DIŞ MÜŞTERİ’dir.

10 TKY’de insan unsuru, işletme prosesinin merkezinde yer almaktadır. İnsanların her örgütün gerisinde en önemli güç olduğunu anlamak ve onlara gereken değeri vererek motive etmek, kalitenin başarılı olması açısından büyük önem taşımaktadır.  Tam katılımın sağlanabilmesi,  takım ruhunun oluşturulabilmesi,  uygun bir ödüllendirme sisteminin varlığı,  bunları kullanan bir üst yönetim kademesinin öncülüğü,  tüm çalışanların TKY Felsefesi konusunda bilgilendirilmesinin ve eğitiminin sağlanması. HERKESİN KATILIMI VE İLETİŞİM

11 TKY planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür. Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz. Bu nedenle büyük değişimleri sağlayabilmek ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirebilmek sağlıklı veriler ve sistematik ölçümlerle mümkündür. HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM

12 Kontrol altında tutulan süreçlerde problemler önlenir ve zamanla iyileştirme yapılır. İşletme her alanda sürekli bir iyileştirme yöntemine başvurarak gerçekçi bir tatmin düzeyine erişebilir. Böylece;  hizmet sunumunda iyileştirme,  çalışma koşullarında iyileştirme,  yönetim- organizasyon biçiminde iyileştirme,  karar ve bilgi sistemlerinde iyileştirme,  ilişki sistemlerinde iyileştirme söz konusu olabilir. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN)

13  Kaynak israfının azaltılması,  Hizmet kalitesinin artırılması,  Verimlilik  Katılım ve tatmin  Hizmet sürelerinin kısalması,  Hizmet geliştirme sürelerinin kısaltılması  Süreçlerde sürekli iyileşme,  Gelen taleplere esnek davranabilme ve karşılayabilme yeteneğinde artışlar,  Müşteriye hizmetin temel alınışı,  Müşteriye ürün teslimi sürelerinin kısalması  Sonuçta müşteri doyumunun artmasıdır. TKY’NİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

14

15 İnsan haklarının temelinde yaşam hakkı yatar. Bu hak sağlıklı yaşam hakkı ile bir bütünlük içinde sağlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımızın amacı insanlarımızın acısını dindirmek ve sağlıklı uzun bir yaşam sağlamaktır. SAĞLIK HİZMETLERİNDE NEDEN TKY?

16 Sağlık Hizmetinde Ürünün stoklanma şansı yoktur, Hatanın giderilme şansı yoktur, Hatanın maliyeti çok yüksektir (Çoğunlukla insan hayatı), Müşterinin psikoloji daha kötüdür, Hizmet bileşenleri sayıca daha fazla ve karmaşık yapıdadır, Beklemeye ve zaman kaybına tahammül yoktur.

17 Training Magazine adlı dergide yer alan Natalie Gabel’e ait aşağıdaki tespitler son derece çarpıcıdır. Eğer ABD’de sağlık sektöründe çalışanlar % 99.9 standartla (hatasız) çalışırsa; - Her gün 12 bebek yanlış aileye teslim edilir, - Her gün 107 yanlış tıbbi müdahale gerçekleştirilir, - Yılda 291 yanlış kalp konsültasyonu yapılırdı. SAĞLIK HİZMETLERİ “OLMAZSA OLMAZ” NİTELİĞİ OLAN BİR ÖZELLİĞE SAHİPTİR.

18 -Sağlık hizmetini nasıl sunuyoruz ? -Sunulan sağlık hizmetini nasıl değerlendiriyoruz, ölçüyoruz ? -Sağlık hizmetini nasıl iyileştireceğiz ? Sağlık hizmetinde bir değişimi gerçekleştirebilmek için öncelikle şu üç soruya cevap aramak gerekir:

19 1-Herkese gerekli ve uygun hizmeti sunmak, 2-İsrafı elimine etmek ve gerekli hizmeti daha etkin sunmak, 3-Kalite düzeyini iyileştirmek ve klinik uygulamalardaki farklılıkları (variation) azaltmak. Küresel olarak değerlendirildiği zaman sağlık hizmetinde üç ana amacın olması gerektiği ortaya çıkmaktadır:

20 1-Daha güvenli sağlık hizmeti sunumu, 2-Sunulan hizmetin en etkili tanı, tedavi veya koruyucu yöntem olması, 3-Hasta odaklı sağlık hizmeti, 4-Hizmetin zamanında verilmesi, 5-Sağlık hizmetinde verimlilik, 6-Sağlık hizmeti sunumunda eşitlik. Institute of Medicine 2001 yılında yayınladığı raporunda sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için altı öncelikli konuya dikkati çekmektedir:

21 Sağlık Hizmetlerinde (Müşterinin) Hasta Tanımı ve Günümüz Hasta Profili Ödediği bedelin karşılığını almayı bekleyen ve nitelikli hizmet talep eden, Hizmeti alırken bilgilendirilmek isteyen ve bu nedenle sorgulayıcı olan, Gelişmiş ülke insanının almakta olduğu standartta sağlık hizmeti almaya layık olduğunu düşünen

22 1- Ne? Değişim ve yeniden yapılanmadan önce organizasyonun yapısının ne olduğunu ve ne tür özelliklere sahip olduğunu bilmek gereklidir. Ne türde bir organizasyon yapısına sahibiz? Ne tür problemlerle karşı karşıya bulunmaktayız?

23 Sağlık hizmetlerinde kaliteden bahsedebilmek için öncelikle; Sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun varolması, İşlerin kim ne zaman, nerede, hangi araçlar kullanılarak, hangi yöntemle yapıldığının bilinmesi, Üst yönetimin kaliteye inanmış ve destekleyici olması, Personelin nitelik ve alt yapısının güçlü olması ve sürekli eğitimle bu gücün devamlılığının sağlanması gerekir.

24 2- Niçin? Neden? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya Neden (NİÇİN) ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmalıdır. Değişim bir ihtiyaç ve zorunluluk ise bunun tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından anlaşılması gereklidir.

25 Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi ve Kalite Maliyet-kârlılık ilkesi, Eldeki kaynakların rasyonel kullanılması, Nitelikli personel istihdamı, insan kaynakları yönetimi ve sürekli eğitimi, Modern ve teknolojik ekipman, Güçlü bir enfarmasyon yönetimi, Bilgiyi kullanarak karar veren bir yönetim biçimi

26 3- Ne zaman? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya ne zaman başlanması gerektiği bir zaman planlaması yapılarak ortaya konulmalıdır. Değişim için ve yeniden yapılanma sürecinde tüm yapılacak işlemlerin kilometre taşlarının bir zaman akım şeması içerisinde gösterilmesi gereklidir.

27 4- Nasıl? Organizasyon içerisinde değişimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin stratejik bir planlama yapılmalıdır. Stratejik planlama organizasyonun değişim ve yeniden yapılanma ile başarmak istediğini ve ulaşmayı arzuladığı amaçları ve bunun nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir planlama aracıdır.

28 5- Nereye? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanma reformu ile nereye ulaşılmak istendiği öncelikle organizasyonun vizyon birdirisi içerisinde açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Stratejik planlama içerisinde de organizasyonda üstlenilen misyon ile nereye ulaşılmak istendiğinin açık ve anlaşılır olması gerekir.

29 VİZYON Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü gösteren bir vizyon oluşturulması. MİSYON Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rolü ortaya koyan bir misyon oluşturulması. HEDEFLER Amacına ulaşmak için yapmak istediği ölçülebilir faaliyetleri içeren hedefler belirlenmesi. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

30 SİNERJİ SIFIR HATA VİZYON HEDEFLER MİSYON TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilal DEMİR Tıbbi Teknolog." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları