Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ"— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.11. PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 16.11. PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Personel işlemleri modülünün amacı tüm personel(memur, sözleşmeli, geçici görevli, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir. Bu modülle ilgili istatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 16.11.1. Personel Takip İşlemleri
Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, Memur ve sözleşmeli (döner sermaye vb.) personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulmalıdır. Bu kayıtlar Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde tutulan kayıtlarla uyumlu olmalıdır. Personel sicil bilgilerine ve işlemlerine ilişkin istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 16.11.1. Personel Takip İşlemleri
Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmeli ve ilgili kayıtlar tutulmalı, Geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmelidir. barkodlu) kartlarını okuyup bununla entegre olarak, personelin değişik biyometrik özelliklerini belirlerek (verify) çalışan biyometrik cihazlarla yapılabilmelidir. Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri, inceleme değerlendirme ve istatistik modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmelidir. İdare, sistemler arası entegrasyonu sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 Zaman Yönetimi Personelin çalışma zamanını görüntülemeli ve veri girişlerini yapmalıdır. Vardiya bilgilerinin bordroya entegrasyonu ve raporlama işlemleri yapılabilmelidir. Fazla mesailer girilebilmeli, raporlanmalı ve gerektiğinde bordroya aktarılmalıdır. Yıllık izin ve/veya rapor girilmeli, raporlanmalı ve bordroya aktarılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İşlemleri
Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla mesai bordrosu, vb. personel ücret ödemelerine ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmelidir. Emekli Sandığı ve SSK kesintileri, Maliye’ye ait kesintiler, vb. ilişkin işlemler yapılabilmelidir. Kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Döner Sermayeden personele pay dağıtılması işlemleri yapılabilmelidir. Tüm bu işlemlerle ilgili rapor çıktıları alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İşlemleri
Her türlü ödemeler ve kesintiler hesaplanmalıdır. Buna bağlı olarak; a. Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedilebilmelidir. b. Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmalıdır. c. Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmelidir. d. Diğer kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmelidir. Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İşlemleri
Gerekli görülmesi halinde her türlü yasal raporları hazırlamalıdır. a. SSK İşe Giriş Bildirgesi / Personel bildirgesi b. SSK Aylık Bildirge c. Emekli Aylık Bildirge (SGDP) d. Ek-1 ve Ek- 2 e. SSK 4 Aylık Bildirge f. Vizite Kağıtları (6 aylık ve günlük) g. İşten Ayrılma Bildirgesi (İŞKUR) h. İşyeri Bilgi Formu (İŞKUR) i. İşsizlik Ödeneği Talep Formu j. Çalışma Bakanlığı İşyeri Bildirgesi k. İş Sözleşmesi l. İlgili diğer raporlar. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İşlemleri
Özel Gider İndirimi hesaplamalı ve raporlamalıdır. Harcırah hesaplamalı ve raporlamalıdır. Bordro raporlarını hazırlamalıdır. a. Ücret raporu, b. Veriliyorsa avans raporu, c. Muhasebe icmal raporu, d. Personel ödenekleri raporu, e. Personel kesintileri raporu, f. Personelin gelir vergisi matrah raporu, g. Yıllık bordro icmali. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İşlemleri
Banka havale dosyasını hazırlamalıdır. Değişen vergi, SKK Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmalı ve parametreler her ay değişebilir olarak düzenlenmelidir. Toplu ücret artışı ya da düzeltme yapmalıdır. Gerektiğinde fark bordrosu yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 16.11.4. Eğitim ve Toplantı Yönetimi
Eğitim ve toplantıları listesi oluşturulabilmelidir. Eğitim ve toplantılara ön kayıt, kesin kayıt, kayıt silme yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 16.11.4. Eğitim ve Toplantı Yönetimi
Eğitim ve toplantı değerleme ve raporlama yapmalıdır. Eğitim ve toplantı hesaplamaları ve masraf yerlerini yansıtabilmelidir. Eğitim ihtiyacını belirlemeli ve alınan tüm eğitimler görüntülenmelidir. Eğitim talep formu oluşturmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 Personel Portalı Personelin kendi şifresini kullanarak herhangi bir yerden girebileceği aşağıda bazı örnekleri verilen kişiye özgü ve genel bilgileri içermelidir. Avans uygulaması varsa ödenen avans ve ay sonu maaşı. Vardiya bilgileri. Aylık toplam çalışma süresi. İzin hakkı. Performans hedefleri ve sonuçları. Personele ilişkin yönetmelikler. Eğitim programları. Sosyal aktiviteler ve diğer duyurular. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Hastane Otomasyonu Modülleri PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları