Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ASTIM Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ASTIM Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ASTIM Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara

2 HASTALIK İNSİDANSLARI Bach, 2002 Asthma

3

4 Vizing ? Stridor ? Ruttle ?

5 BEBEKLER küçültülmüş çocuklar değildir !

6

7 6 Yaşına gelene kadar %50 sinde En az 1 vizing atağı olacaktır

8 %20 BRONŞİOLİT ÜSYE RSV - BRONŞİOLİT %80

9 %20 BRONŞİOLİT ÜSYE RSV - BRONŞİOLİT %80 Prematürelik Düşük doğum ağırlığı Gebelikte sigara Kalabalık ortam Post-natal sigara Genetik ?

10 %25-50 TEKRARLIYAN BRONŞİOLİTLER ÜSYE RSV - BRONŞİOLİT %80 Sağlıklı Bebekler BPD Kistik Fib. İmmün Yetm. Konj. Kalp Hst.

11 340 320 300 280 260 240 Bronchiolitis rate (per 1.000 child years) 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 Doğum 2001 2002 2003 2004 2005 5 YAŞ 10 9 8 7 Current high-risk asthma n= 95.310 Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: 1123 Bronşiolit – Astım : Nedensel İlişki

12 35% 60% 80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 123 Age (year) % Transient wheezing Martinez FD et al. N Engl J Med 1995; 332:133–138. Persistent wheezing Her tekrarlıyan bronşiolit astım mıdır ?

13 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

14 0 3 6 11 Wheezing prevalansı Yaş (yıl) Geçici İnfantil vizing J Allergy Clin Immunol 2003;162:1 Atopi yok Eozinofilik inflamasyon yok Doğumda SFT bozuk Gebelikte sigara Prematürelik LBW KOAH riski

15 Hangi Bebekte “Geçici Vizing” Düşünülmelidir ?  2 yaştan önce başlamışsa,  Epizodik seyirli ise (>4-6 hafta),  Atak aralarında semptom yoksa,  Viral ÜSYE bulguları (nezle,grip) öncülük ediyorsa,  Ailede astım öyküsü yoksa,  Atopi kanıtı yoksa. İnhaler steroid profilaksisine yanıt YOKTUR

16 3 Yaşına kadar terminoloji; “Geçici Vizing” yerine “Epizodik Vizing” olmalıdır.

17 ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008; 32: 1096 ilk 6 ay %25 Vizing atakları persistan astımlı çocuklarda ne zaman başlar ?

18 Vizing atakları persistan astımlı çocuklarda ne zaman başlar ? ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008; 32: 1096 ilk 3 yaş %75

19 Çocuklarda Persistan Astım ilk 3 yaşta başlar ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008; 32: 1096 Persistan Astım %100

20 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

21 LANCET 2006;368:763 non-atopic atopic

22 LANCET 2006;368:763 non-atopic atopic <3 yaş vizing başlayan çocukların %90 nonatopik, pubertede normaller

23 Hangisi astım olacak ? Farklı çevre Farklı genetik özellikler Farklı patofizyolojik yolların aktivasyonu

24 İlk 16 yaşta Solunum Fonksiyonları

25 Am J Respir Crit Care Med Vol 170: 234, 2004 FEV 1 (Post-BD) Astımlı çocukların 1/4 de (%25.7) FEV 1 de yılda %1 azalma devam eder

26 Astım patolojik bulguları 1-3 yaş arasında ortaya çıkmaya başlar J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 700

27

28 “Asthma Predictive Index (API)” 3 yaşından Küçük Çocuklarda Astım olasılığı Major Kriterler Minör Kriterler 1. Ebeveynlerde astım öyküsü 1. Besin allerjisi 2. Hastada atopik dermatit 2. Grip dönemleri dışında vizing 3. En az 1 aeroallerjene 3. Ataklarda eozinofili ( >%4) duyarlılık İLK 3 YAŞTA API NEGATİFSE : %91 olasılıkla bebek 6 yaşında astımlı olmayacaktır %84 olasılıkla bebek 13 yaşında astımlı olmayacaktır

29 Major Kriterler Minör Kriterler 1. Ebeveynlerde astım öyküsü 1. Besin allerjisi 2. Hastada atopik dermatit 2. Grip dönemleri dışında vizing 3. En az 1 aeroallerjene 3. Ataklarda eozinofili ( >%4) duyarlılık “Asthma Predictive Index (API)” 3 yaşından Küçük Çocuklarda Astım olasılığı İLK 3 YAŞTA API NEGATİFSE : %91 olasılıkla bebek 6 yaşında astımlı olmayacaktır %84 olasılıkla bebek 13 yaşında astımlı olmayacaktır İnhaler steroid profilaksisine yanıt VARDIR

30 3 Yaşına kadar terminoloji; “ Astım ” yerine “ Çoklu Tetikliyicili Vizing ” olmalıdır.

31 5-6 yaşından büyük çocuklarda astım

32 Asthma airway inflammation obstruction FEV 1, PEF wheeze typical asthma Silent asthma hyperinflation TGV, FRC dyspnea, chest tightness cough variant asthma hyper- responsiveness PC 20 FEV 1 cough

33 Astım şüphesi  Tekrarlıyan öksürük + vizing atakları  Soğuk algınlığı ve griplerin “göğüse inmesi”  Griplerden sonra uzun süre geçmeyen kuru öksürük  Gece 24.00 den sonra ortaya çıkan öksürük atakları  Egzersizle tetiklenen öksürük, vizing  Tekrarlıyan reaktif hava yolu hastalığı, allerjik bronşit, farenjit, bronşit başlangıcı gibi tanılar almış olma  Aile öyküsü

34 1. Hasta gerçekten astım mı? 2. Birlikte astım kontrolünü güçleştiren bir hastalık var mı? 3. Astımı tetikleyen bir neden var mı? ASTIM ÖN TANISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

35 Astım Araştırılan Bir Çocukta  YD döneminde başlayan semptomlar  Beslenme ile siyanoz  Beslenme ile kusma  Büyüme geriliği  Persistan balgamlı öksürük  Stridor (mono + bifazik)  Lokalize ya da persistan dinleme bulgusu  Şiddetli göğüs deformitesi  Çomak parmak  Lokalize ya da persistan radyolojik bulgu

36 Astım Araştırılan Bir Çocukta  YD döneminde başlayan semptomlar  Beslenme ile siyanoz  Beslenme ile kusma  Büyüme geriliği  Persistan balgamlı öksürük  Stridor (mono + bifazik)  Lokalize ya da persistan dinleme bulgusu  Şiddetli göğüs deformitesi  Çomak parmak  Lokalize ya da persistan radyolojik bulgu VARSA ASTIM YOKTUR

37 Fizik Muayene ile tanı koymada zorluk nedenleri  Akut ataklarda bile dinleme bulgularının normal olabilmesi  “Ruttle” araştırılmıyor  Bazı insanların her ÜSYE sırasında bronşit olabileceği düşünülüyor  AC lerde ses duyulmayınca geniz akıntısı öksürüğü kabul ediliyor

38 1. Hasta gerçekten astım mı? 2. Birlikte astım kontrolünü güçleştiren bir hastalık var mı ? 3. Astımı tetikleyen bir neden var mı ? ASTIM ÖN TANISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

39 Birlikte bulunan (co-morbid) hastalıklar Allerjik rinit Kronik sinüzit Atopik Dermatit Obesite GÖR

40 1. Hasta gerçekten astım mı? 2. Birlikte astım kontrolünü güçleştiren bir hastalık var mı? 3. Astımı tetikleyen bir neden var mı? ASTIM ÖN TANISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

41 EV İÇİ ORTAM KİRLİLİĞİ

42

43 ATOPİ  Deri testi,  Spesifik IgE (RAST)  Total IgE

44 ASTIM TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR ? Hastalık ağırlığı belirlenir  Semptom sıklığı  Akut atak sıklığı  İlaç ihtiyacı  SFT

45 Solunum Fonksiyon Testi Reverzibilite testi : Bronkodilatörden 15 dak. sonra büyük hava yollarında (FEV 1 ) >%12 genişleme olur.

46

47 J Clin Immunol 2000;106:1033–1042.

48 Tedavi öncesinde Astım ağırlığın derecelendirilmesi 0- 4 yaş >5 yaş

49 A-2 PEF > %80 PEF değişkenliği <%20 Minimal semptomlar A-1 PEF > %80 PEF değişkenliği <%20 Minimal semptomlar 1600  g/gün inhaler steroid + Uzun etkili β 2 agonist 400  g/gün inhaler steroid KONTROL ALTINDA HAFİF ASTIM KONTROL ALTINDA AĞIR ASTIM

50 A-2 B-2 PEF < %80 PEF değişkenliği >%20 Gece ve gündüz Semptomları var PEF < %80 PEF değişkenliği >%20 Gece ve gündüz Semptomları var PEF > %80 PEF değişkenliği <%20 Minimal semptomlar A-1 400  g/gün inhaler steroid 2000  g/gün inhaler steroid + Uzun etkili β 2 agonist + LTRA 800  g/gün ICS + Uzun etkili β2 agonist KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ ORTA ASTIM ZOR ASTIM PEF > %80 PEF değişkenliği <%20 Minimal semptomlar 1600  g/gün inhaler steroid + Uzun etkili β 2 agonist KONTROL ALTINDA HAFİF ASTIM 400  g/gün inhaler steroid KONTROL ALTINDA AĞIR ASTIM B-1

51 Astım ağırlığı belirlendikten sonra tedavi planlanır

52 5 YAŞINDAN KÜÇÜKLERDE TEDAVİ BAŞLAMA KRİTERLERİ 2. Sık tedavi gerektiren çocuk (Son 1 ayda haftada 2 günden fazla tedavi gerekmesi) 3. Son 6 ayda >1 sistemik steroid gerektiren atak 4. Önceden kötüleşme saptanan mevsim süresince 1. >3 Vizing epizodu VE en az 1 major veya en az 2 minör API kriteri Major Kriterler Minör Kriterler 1. Ebeveynlerde astım öyküsü 1. Besin allerjisi 2. Hastada atopik dermatit 2. Grip dönemleri dışında vizing 3. En az 1 aeroallerjene 3. Ataklarda eozinofili ( >%4) duyarlılık

53 Budesonid 100-200 >200-400 >400 Flutikazon 50-100 >100-250 >250 İLAÇ Düşük Orta Yüksek (mcg/g) (mcg/g) (mcg/g) Çocuklarda İnhaler Steroidlerin Günlük Eşdeğer Dozları

54 < 5 YAŞ TEDAVİ 1. Basamak2. Basamak3. Basamak4. Basamak5. Basamak Hasta eğitimi + çevre kontrolü Gerekirse hızlı etkili beta-2 agonist Kontrol edici tedaviye gerek yok DÜŞÜK DOZ IKS LTRA veya DÜŞÜK DOZ IKS + LTRA ORTA DOZ IKS ORTA/ YÜKSEK DOZ IKS + LTRA ORTA/ YÜKSEK DOZ IKS + LABA veya YÜKSEK DOZ IKS + LTRA ve-veya LABA + oral steroid en düşük doz KONTROLÜ SAĞLA AZALTARTTIR 2009

55 Epizodik Vizinglerde Ataklar sık tekrarlıyorsa veya Aile öyküsü varsa inhaler steroid denenebilir <1 yaş ICS başlanmaz, hasta sevk edilir. Doz : mak. 400 mcg/gün olmalıdır, Yanıt varsa birkaç hafta-ay devam edilebilir, Yanıt yoksa kesilir, hasta sevk edilir Boy izlenmelidir ERS TASK FORCE Eur Respir J, 2008

56 1. Basamak2. Basamak3. Basamak4. Basamak5. Basamak Kontrol edici tedaviye gerek yok DÜŞÜK DOZ IKS LTRA Alternatif DÜŞÜK DOZ IKS + LABA DÜŞÜK DOZ IKS + LTRA veya ORTA DOZ IKS ORTA - YÜKSEK DOZ IKS + LABA ORTA/ YÜKSEK DOZ IKS + LTRA veya Teofilin Alternatif KONTROLÜ SAĞLA AZALTARTTIR Alternatif YÜKSEK IKS + LABA + LTRA oral steroid (en düşük doz) ve/veya Anti-IgE Teofilin ve/veya > 5 YAŞ TEDAVİ 2009

57 >6 yaş astımlı çocuklarda 200 microgram Fluticason 8 haftada kontrol sağlamıyorsa ne yapılmalı ? ICS dozu arttırılmalı LABA eklenmeli LTRA eklenmeli Robert F. Lemanske, N Engl J Med 2010. 2 x 250 mcg/ gün 2 x 100+50 mcg/ gün 5-10 mg/ gün 1 5 3 4 2 BASAMAK TEDAVİSİ

58 >6 yaş astımlı çocuklarda 200 microgram Fluticason 8 haftada kontrol sağlamıyorsa ne yapılmalı ? ICS dozu arttırılmalı LABA eklenmeli LTRA eklenmeli Robert F. Lemanske, N Engl J Med 2010. 2 x 250 mcg/ gün 2 x 100+50 mcg/ gün 5-10 mg/ gün 1 5 3 4 2 BASAMAK TEDAVİSİ

59 Robert F. Lemanske, N Engl J Med, 2010.

60

61

62

63 “ the scret of the care of the patient is in caring for the patient” JAMA 1927;88:877-82. Francis Weld Peabody

64  Akut ataklarda beta-2 agonist oral ya da iv verilmez. Yüksek doz ICS tercih edilmemelidir. Kortizon oral yolla kullanılmalıdır.  Ketotifen, kromonlar ve teofilin kullanılmamalıdır  Grip aşısı atak sıklığı ve şiddetini etkilemez ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008  Profilaksi süresi hastalık kontrolüne göre belirlenmelidir  ICS profilaksisi viruslarla tetiklenen atakları önlemez  Montelukast akut atakları önlemez

65 Kontrol edici ilaçlar astım morbiditesini azaltır Grade of morbidity Deaths Near-fatal Severe Moderate Mild“Intermittent”

66 Response Dose of inhaled corticosteroids Wanted effects Unwanted effects Pedersen S, O’Byrne P. Allergy 1997;52:1. İnhaler steroidlerin etkileri

67 Predicted height (cm) Measured height (cm) Mean measured = 173.2 cm Mean predicted = 172.9 cm Line of identity İnhaler steroidlerin güvenirliği / BOY Agertoft & Pedersen NEJM 2000 Girls Boys

68 İnhaler steroidlerin güvenirliği Kemikler ? ?

69 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Bone mineral density (g/cm 2 ) 100110120 130140150160170180190 Height (cm) Bone mineral density Agertoft L, et al. Am J Crit Care Med 1998; 157:178–83 Mean budesonide dose = 500 µg/day Kemik Dansitesi ve ICS * * *

70 YERİ YOKTUR ASTIM TEDAVİSİNDE


"ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ASTIM Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları